DOF retning videre


Har i månedsvis fulgt med på DOF trådene hvor særdeles aktive DOF skribenter skriver innlegg på lukkende DOF tråder 24/7. Enkelte, og særlig en er så aktiv at det fremstår som at FA forumet og DOF trådene er vedkommens jobb.

Jeg ønsker å advare på det sterkeste mot alternative løsningsforslag som skisseres på trådene som mangler fullstendig rot og forankring i den virkelig verden. Det er nemlig ikke slik at DOF Mangemenet, eller DOF styret kan diktere en løsning og kreve at man skyver på all gjeld i ytterligere 2-3 år. Det er kreditorene som bestemmer retning, og det gjør det ikke lettere at hovedeier ikke ønsker å være med på en større emisjon (1-2 mrd) som hadde vært nødvendig i en alternativ løsning.

Den som har truffet, er konkret og åpenbart har erfaring som profesjonell investor er Viva1.
Han har forklart oss med tydelighet før refinansierings forslag kom, hva vi hadde i vente og gitt forumet voksenopplæring i slike prosesser.

I løsningsforslag fra DOF informerer man også om at styret vil forfølge en alternativ løsning visst forslag man nå er i prosess med stemmes det. Alternativt løsningsforslag er med all sannsynlighet å benytte restruktureringsloven og presse gjennom en løsning.
Aksjonærene vil da sitte igjen med 0 % fremfor dagens foreslåtte 4 % eierandel i ett restrukturert DOF
Man sammenligner og trekker paralleller til DOF refinansieringsforslag av DOF SUB i 2019. Det blir feil da man i denne prosessen refinansierer DOF rederi, Norskan og Dof Sub i samme prosess. Forumet er samstemte om at det er i DOF rederi man er mest under vann, slik at foreslått refinansiering av One DOF er mye mer omfattende enn i 2019 da man nå tar hele konsernet i samme prosess. I tillegg vises det til PGS som løste refinansiering med en emisjon uten konventering. I PGS var man i ferd med å bryte covenantskrav/lånevilkår på ett lån. I DOF hadde man misligholdt store deler av gjelden på 18 mrd i 2 år og i samme periode økt gjelden med ca. 1,5 mrd i dyr obligasjonsgjeld (ubetalte renter). De to selskapene løsningsforslag og situasjon kan dermed ikke sammenlignes.
Sammenligne med Solstad blir også helt feil, da Solstad har en avtale med sine kreditorer i 2-3 år frem i tid og DOF ikke har en slik avtale.

Det er dessverre ikke DOFs rett og privilegium å kreve noe i dagens situasjon, og den tydelig markedsforbedringen gjør at obligasjonseiere og sikret gjeld går med på å konvertere gjeld til aksjer i morselskapet Dof ASA. Det hadde kreditorer mest sannsynlig ikke gjort for ett år siden.
Pacino
29.06.2022 kl 09:24 4554

Hvis det er tilfellet det du skriver, hvem er det da som kjøper i dag og hvorfor kjøper de?

Fomo bare.. Denne går vel rett ned igjen ?!
Facts22
29.06.2022 kl 09:51 4458

Thank you for your "Groundless" and FALSE recommendation.
I do also get valuable FACTs that is totaly different as what you wrote.
I think you shall STOP reading all the "nonsens" on the internet, save your time (mine too) and keep yourself FAR away from DOF shares and find a better share to invest in.
Best Regards.

Vi ser vel muligens litt samme effekt som man så i Norwegian. Mitt hovedpoeng er at det er ikke selskapets privilegium å diktere en løsning hvor man skyver på gjelden i 2-3 år uten påfyll av ny EK. Det er ingen i verden av kreditorene som hadde godtatt dette, og det ser vi også med løsningsforslag som ligger på bordet

what is fixed and incorrect are their claims and proposed solutions. What is correct is what the company reports to the market
Kalkylen
29.06.2022 kl 10:14 4348

Igjen ny trolle tråd laget med ny troll konto . Bevis (ny konto) = https://finansavisen.no/forum/user/220744/view bare ignorere slike tråder med falske kontoer, det som blir skrevet her har ingen ting med virkeligheten å gjøre. Dette er folk som ønsker kursen ned så de kan kjøpe billig og selge på shorts.. Faktum er at det er ingen som vet hvordan rekonstrueringen blir gjort fram til 31. Oktober etter at Q2 blir presentert.
Redigert 29.06.2022 kl 10:16 Du må logge inn for å svare
Facts22
29.06.2022 kl 10:25 4304

Correct. Knowing that after 31/10 the share prices will rise even more (based on a BIG NO) it is recommended that guys like Viva1 should "convert" to buy shares before that date!
Redigert 29.06.2022 kl 10:27 Du må logge inn for å svare

Faktum er at det ligger ett løsningsforslag på bordet som gir dagens aksjonærer 4 % av ett restrukturert DOF. Prosjekt er under utarbeidelse og på vei ut til dagens aksjonærer, så vil retning bestemmes på EOG.
syvert1
29.06.2022 kl 10:30 4278

Du som har så mye bedre greie på dette en alle andre har vel gjerne fått med deg at Spetalen kjøpte en PSV som var bygget i 2019 for 66% av nybygg pris. Les regnskapsloven der det står at eiendelene aldri skal bokføres lavere en markedsverdi ved salg. Er båtene til Dof mindre verdt ved en konkurs om de blir solgt. Du vet vel gjerne også at Spetalen kunne kjøpt skipet billigere i 2019, under krisen.
Nå kan du regne ut en oppdatert verdi av Dof sin flåte som følge av markeds forbedring og husk å tilbakeføre impairment på 10 mrd da kontantstrømmen fra disse skipene nå er høgre en 2019.
Ta da den nye E. K og del på antall aksjer, da finner du nok ut at aksjonærene har ingen grunn til å frykte en konkurs i Dof om retten gir Dere medhold i at selskapet er insolvent.
Lykke til!

Tror vi skal stole mer på DOF rådgivere enn personlig synspunkt på ett anonymt forum. Anbefaler deg å lese innleggene til Viva1 som gir en grundig innføring i tematikken. Benytte restruktureringsloven er nok alternativ 2 i styrets avtale med kreditorene. Visst du tar en telefon til Mons, Hilde eller andre påkoblet prosessen rundt DOF så kan nok de bekrefte hva alternativ 2. er ved nedstemming av løsningsforslaget som nå ferdigstilles.
Kalkylen
29.06.2022 kl 10:48 4196

Hvorfor lager du falsk konto? Tror du at du framstår mer troverdig med en falsk konto? Og lage slike tråder går bare mot din egen hensikt, da ingen tar deg troverdig. Kreditorene bryr seg ikke om aksjer, de bryr seg bare om penger. Grunnen til at forslaget ble vedtatt nå var på grunn av at tiden gikk ut og en avtale måtte lages, da ble det en hurtig løsning i denne omgangen, denne løsningen er så klart ikke gunstig for noen parter og blir neppe den endelige løsningen. Det vil nok komme forslag a, b, c og d mot oktober. Nå kjøpes det for store summer i DOF, posisjoneringene endrer seg.
Redigert 29.06.2022 kl 10:49 Du må logge inn for å svare
xray292
29.06.2022 kl 10:52 4178

Først skriver du at vi skal stoler mer på DOF rådgivere enn personlig synspunkt på et anonymt forum. I neste setning sier du vi bør stole på Viva1 som er anonym. En liten selvmotsigelse her?
Kalkylen
29.06.2022 kl 10:53 4189

Igjen farer du med løgner.. Hva sier DOF rådgivere? Jo ønsket var standstill til september for da legges Q2 fram og mer korrekte rater blir lagt fram. Slik at en nedbetalings plan kan gjennomføres med minimalt av aksjeutvanning. Det er ingen børsnoterte selskap som ønsker å øse ut så mange millioner mer i aksjer. Derfor PGS nå nylig kjøpte tilbake aksjer for å øke EPS. Denne avtalen med kreditorene var kun på grunn av tiden gikk ut, det betyr faktisk ikke at det blir endelig. Derfor fristen er satt til 31.oktober og få gjelden ned til 13. milliarder. (reduksjon på 6-7) Noe som burde gå an å få til når ordreboken er på over 17 milliarder.
Redigert 29.06.2022 kl 11:17 Du må logge inn for å svare
AlanS
29.06.2022 kl 10:56 4186

Aksjonærer må bare stole på fakta og egne vurderinger enn på Pareto, Carnegie, og andre tilretteleggere som har flere hat på. Det har trolig bonusordning knyttet til transaksjonen.

Konto er ikke falsk, men har valgt kun å lese på forum fremfor å skrive. Dere skriver så mye på de lukkende DOF trådene at enkelte kan tro at skriveriene er fakta.

Dine påstander er ren spekulasjon, hva selskapet melder til markedet er fakta. Det bør potensielle investorer i DOF forholde seg til.

Å ja?? Dt overkoka inni deg at du måtte lage å skrive en fantasi stil?
Kalkylen
29.06.2022 kl 11:36 4077

Du lagde en ny konto for å spre løgner. korrekt? ikke korrekt? Vi har jo beviset her = https://finansavisen.no/forum/user/220744/view.

Det jeg skriver er fakta og kan dokumenteres her = http://www.dof.no/en-GB/Media-Center/Story?Action=1&NewsId=6352&M=NewsV2&PID=7199
Sitering "DOF ASA and DOF Subsea AS are pleased to announce that each of the companies have agreed to further extend the principal and interest suspension agreements with, or received extensions of similar concessions from, secured lenders representing in total 91% of the secured debt of DOF ASA and DOF Rederi AS and in total 95% of the secured debt of companies within the DOF Subsea AS group (excluding DOF Subsea Brasil Servicos Ltda.) until 31 May 2022.

Reference is further made to the previous announcement on 12 April 2022 regarding summons to bondholders' meetings in DOFSUB07 (ISIN NO0010971005), DOFSUB08 (ISIN NO0010788177) and DOFSUB09 (ISIN NO0010836810) in which DOF Subsea AS requested an extension of the standstill period for the three bonds initially until 31 May 2022 and with the possibility to extend to 30 September 2022 with the approval of an ad-hoc committee of bondholders."

Jeg skjønner det er skoleferie og du kjeder deg, men dette er nok ikke rette stedet for deg.
Redigert 29.06.2022 kl 11:41 Du må logge inn for å svare

Jeg er ny på forumet som jeg ærlig skriver. Konto er ikke falsk. Ønsker kun å bringe frem faktisk realiteter i pågående prosess rundt DOF.

Deres lukkende tråder bringer ikke dette frem. Misvisende feil informasjon, manglende kunnskap rundt faktisk realiteter blir dyrket frem i noen urealistiske løsningsforslag.
Redigert 29.06.2022 kl 11:48 Du må logge inn for å svare
Kalkylen
29.06.2022 kl 11:58 4009

Hvis det er sant at du er ny, er det bedre du heller stiller spørsmål så kan vi andre som har kunnskap om DOF kan svare deg, enn å late som du kan alt. Disse faktiske realitene dine tror jeg neppe noen tar spesielt seriøst. Du får heller stille spørsmål siden du er ny og fersk. Lykke til med å sette deg inni DOF det er mye å sette seg inn i. Du kan ikke bare basere deg på overskriftene på nyhetssiden til finansavisen, ting er dypere og mer kompleks enn det.
Redigert 29.06.2022 kl 12:03 Du må logge inn for å svare

Så du og viva1 har peiling resten av folks er vare tøv? Skjønner, lykke til med denne tråden :)
AlanS
29.06.2022 kl 12:01 3998

Ja, vi kan stole på DOF, spesielt det som ble sagt før refinansieringskampanjen startet
En grei plass å se på er 2018 Q4 presentasjon (http://www.dof.no/Files/PDF/DOF%20ASA/IR/2018/DOF_Q4_2018.pdf)
plansje 6:
- Total fair market value of owned vessels in operation NOK ~ 28 billion based on ship broker valuations
- Contract backlog and debt: Firm contracts: NOK 21 billion, Options: NOK 31 billion (DOF heder nå at opsjoner er verdiløse)
plansje 21: Newbuild program completed
DOF Subsea took in June 2017 delivery of Skandi Vinland and the vessel was on-hire with Husky Energy on a 10-year contract in July 2017
The DOFCON JV has since 2016 taken delivery of four PLSVs (two from yard in Norway and two from yard in Brazil)
The combined value of the contracts for the DOF Group is approximately NOK 10 billion.
All contracts provide a strong, high-margin backlog and robust base earnings for the Group

Fantasien står dere for selv. Jeg forholder meg til fakta og meldinger fra selskapet og ønsker kun å være en motvekt til deres vurderinger.
Fasit i løsningsforslag som ligger på bordet er 4 % av selskapet til aksjonærene. God sommer

Tror faktisk mitt kunnskapsnivå rundt DOF, historikk overgår deg og de fleste andre på de lukkende DOF trådene. Ser derfor ikke noe poeng å spør om råd.
Baserer meg ikke på innhold i aviser eller innlegg på DOF trådene
Kalkylen
29.06.2022 kl 12:09 3960

Du baserer deg på overskriften og kaller det sum av fakta? Sorry å skuffe deg men så enkelt er det ikke. Mitt tips, ikke bare les overskrifter når du skal skaffe deg kunnskap og (fakta) . Hele denne tråden blir litt for suspekt.. den er derfor også rapportert administrator.
Kalkylen
29.06.2022 kl 12:12 3942

Okey det var rart, hvis ditt kunnskapsområdet er større enn mitt og andre her i DOF, hvorfor har vi da ikke sett deg her før? Dette henger ikke på grep, mr. fake troll konto..du er gjennomskuet bare aksepter det og lag ny konto. Vi ses igjen i ditt neste forsøk..
Redigert 29.06.2022 kl 12:15 Du må logge inn for å svare

OK, registerer at det ikke er rom for en seriøs diskusjon uten at tråd blir rapportert inn. Det er synd at dere ikke åpner for andre synspunkter og i deres lukkede tråd. God sommer
Kalkylen
29.06.2022 kl 12:38 3843

Tråder blir rapportert når de ikke er seriøse og fult og skremselsløgner. Men denne tråden din er jo ikke laget for å komme med synspunkter du har jo alt konstatert hva som kommer til å skje, hvor dårlig argumentasjon går det ann å ha? Din kunnskap er tydelig veldig begrenset og kun basert på overskrift du har lest. Dette er ikke en lukket tråd, alle kan lese. Men du må så klart ha konto for å kommentere, det jo for å utelukke nett troll som deg.
Redigert 29.06.2022 kl 12:49 Du må logge inn for å svare
AlanS
29.06.2022 kl 12:54 3822

Dine påstander om din overlegen kompetanse innebærer at det ikke er rom for en seriøs diskusjon. Lykke til.
Det du driver med er det samme som telefonsalg. Helt meningsløst å diskutere noe med telefonselgere. Det er bare å reservere seg mot telefonsalg.
Redigert 29.06.2022 kl 13:05 Du må logge inn for å svare

Det er ingen løgner, kun en realitetsorientering og en motvekt til de bastante DOF trådene som ignorerer hva selskapet melder til markedet.
Kalkylen
29.06.2022 kl 13:06 3800

Feil det er DIN realitetsoppfatning som du skal dytte på alle andre uten snev av kunnskap. Vi vet godt hva DOF skriver på børsnoteringene, det betyr ikke at du forstår sammenhengen. Jeg er ferdig med deg her.

Hovedproblemet for gruppen du representerer er at dere ikke har noen form for kunnskap om pågående prosesser. Man skriver side opp og ned om andre utfallsrom og ønskeløsninger som ikke er realistiske, hvor hovedmantraet er å stemme ned foreslått løsningsforslag. Dere bør da på koble på erfarne rådgivere som kan gi dere kvalifiserte råd basert på situasjonen DOF er i og hvilken konsekvens det vil føre til å stemme ned forslaget. DOF nevner en alternativ løsning, men går ikke i detaljer.
viva1
29.06.2022 kl 15:22 3644

Bra det er noen som tar opp tråden her og faktisk prøver å balansere de villeste påstandene som får stå uimotsagt her. Vel å merke om de utelukkende er positive til DOF aksjens potensial, og negativ til det selskapet skriver. Paradokset er at de faktisk vil kjøpe mer aksjer , og oppmuntrer andre til å kjøpe, i ett selskap som i følge de selv ledes av en administrasjon og ett styre som er fullstendig amatører, inkompetente og ikke har peiling på markedet de opererer i. Det er vist bare å forlenge lånene som ikke har blitt betjent/misligholdt ett par tre år som om ingenting har hendt. Fremtidig inntjening er jo garantert, og bankene skal kun fokusere på markedet de neste par årene, og ikke hvordan årene fra 2025 og utover blir. DOF har en snittalder på flåten på 13 år, og det blir vanskeligere og vanskeligere å få banker til å låne/videreføre på en "aldrende" flåte.

Robert Ness, investeringsdirektør i Nordea, har vist heller ikke peiling ref dagens e24 artikke. Den forslåtte konverteringskursen er ikke den absolutte nedsiden som aksjonærer risikerer om en ignorer alt og alle, og nekter å samarbeide med selskapet i denne prosessen. Den absolutt nedside er faktisk 0. Og 0 er alltid 100% ned fra siste kurs. Skrap sammen noen penger og hyr inn ekstern kompetent bistand på den aktuelle prosessen som DOF er inne i, for det mangles i stor mon her inne på forumet.


Las ketchup - the ketchup song ( spansk ) passer ditt innlegg
Redigert 29.06.2022 kl 15:36 Du må logge inn for å svare
Kalkylen
29.06.2022 kl 15:46 3539

jeg tenker mer på vialoco complicado+viva1 .

Men fra humor til alvor. Jeg tror folka her inne besitter langt mer kunnskap enn disse journalistene som "mener noe" uten å komme med regnestykke. Var jo denne megleren vi skulle høre på som anbefalt så sterkt subsea7.. hvordan gikk den ekspert anbefalingen? Den krakket dagen etter på held ned til 50%.. Bare å høre på disse journalistene og "ekspertene", men de har pent lite med virkeligheten å gjøre. Robert Ness har tatt feil før og skriver jo selv i dag at han "mener".. Det er lov å mene ting akkurat som det er lov å ta ting med "klype salt".
Redigert 29.06.2022 kl 16:04 Du må logge inn for å svare
AlanS
29.06.2022 kl 15:48 3526

Nordea representerer kreditorer i DOF Rederi AS. Klart at han driver med propaganda.
Kalkylen
29.06.2022 kl 15:57 3479

Ja det er tydelig at folk lar seg påvirker av slike artikler. Veldig dumt at folk bruker magen å ikke hode når det kommer til slike ting. Tar seg nok opp igjen når folk skjønner at slike utlaleser som fra Robert Ness ikke har grunnlag for dagens situasjon av DOF.
Redigert 29.06.2022 kl 16:02 Du må logge inn for å svare
tobben
29.06.2022 kl 16:08 3435

Her er det mange interesser som vil knive fremover ja
Kalkylen
29.06.2022 kl 16:17 3399

Veldig mange vet ikke hvilken dato det er i dag. Kan ikke regne kurs på en plan som ikke alt er ferdig (selv om den er ferdig for kreditorene). Datoen er 31. oktober ikke 29. juni.. Kan garantere at mye kommer til å skje i mellomtiden blant annet Q2 tallene som kommer til å spille en nøkkelrolle. Det er akkurat derfor DOF ASA ønsket standsstill til september. Klart DOF ønsker en bra EPS noe annet ville vært usannsynlig . Disse propaganda utspillene kommer fra kreditorene åpenlyst ikke fra DOF selv.. E24 eller finansavisen burde heller ta å intervjue ledelsen i DOF. Da får man kanskje litt bedre innblikk i hva som tenkes fram mot oktober.
Redigert 29.06.2022 kl 16:24 Du må logge inn for å svare