Tidligere Verdianalyse

Denne tråden er stengt for nye innlegg.
06.07.2022 kl 11:43

Samme gjeld, og litt høyere inntekter. Verdi på selskapet ca 3,3 Milliarder med ca 111 millioner aksjer og kurs ca 30 kroner / aksje. Deler denne linken i tilfelle noen har interesse av og lese denne master oppgaven. Inntektene var i 2014 ca 3 milliarder i kvartalet . https://openaccess.nhh.no/nhh-xmlui/handle/11250/222850?show=full
Redigert 06.07.2022 kl 11:43 Du må logge inn for å svare
Kalkylen
03.07.2022 kl 21:03 2900

Oppdatert teknisk analyse av DOF nå klar fra Simplywall https://postimg.cc/TyP7Q9v1 (hvis du ikke har konto)

https://simplywall.st/stocks/no/energy/ob-dof/dof-shares?utm_campaign=Portfolio%20update%3A%20Weekly%20-%202022&utm_content=Variant%201&utm_medium=email&utm_source=braze

Fair value rate = 16,80 kr. (sist oppdatert 3 juli )
Redigert 03.07.2022 kl 21:07 Du må logge inn for å svare

Et par uker tilbake låg det på 8.66 fair value, ser ut som noen har regnet på alt og ser hvor dette egentlig i dag skal stå.
AlanS
03.07.2022 kl 22:06 2793

Nordea 29 Januar 2019 Positioned for increased subsea activity - https://research.nordea.com/api/reportfileapi?id=506615
greit å ta med at DOF hadde da bare 65% av DOF Subsea.
på side 21 beskrives forutsetninger for analysen.
Dagrater i Brasil for store AHTS er 100% over det som Nordea operer med.
PSV rater i Nordsjøen er mye lavere enn de faktiske i 2022.
Prosjekt: EBITDA margin er nå langt bedre, selv om rater er lavere. Oppsiden som Nordea skisserte i 2019 er fantastisk.
Kalkylen
03.07.2022 kl 22:58 2688

Forstår det, men jeg bryr meg ikke så mye om det. Trist for de som solgte med tap, veldig dumt å selge nå. Nesten hele oljesevice bransjen er solid underpriset, bare se på PGS og Soff skepsisen er ikke basert på fakta og faktiske verdier.. Det er ved slike tider som dette rike mennesker blir skapt. Bare se på historien. Bulls marked er rett rundt hjørnet sies det flere steder nå. Jeg liker å høre på veteraner som Warren Buffett.

Redigert 03.07.2022 kl 23:20 Du må logge inn for å svare

Ser klar ut for ny kjøring opp.
syvert1
04.07.2022 kl 14:45 2325

Veldig interessant, ingen tvil om at verdisettelsen av Dof i dag med neg. fortegn er i en klasse for seg. Som oppgaven viser er verdsettelsen av Dof ikke noe veldig krevende oppgave når en har en del markedsdata og forholde seg til. Vi vet mye om kriser i markedet og hvordan kontant strømmer i en periode blir påvirket, det kan se ut som mange har trudd at krisen i markedet var en naturlig del av markedsutviklingen mot det grønne skiftet, ingen ting tydet på at dette er tilfelle og tvert i mot kan det se ut som markedet skal tilbake sterkere en før krisen og holde seg stramt i mange år og grunnen er 7 år med underinvesteringer i olje og gass, et grønt skifte som de nå ser vil ta mye lenger tid en ført antatt.
Redigert 04.07.2022 kl 14:45 Du må logge inn for å svare
syvert1
04.07.2022 kl 15:28 2285

Et meget viktig dokument, regner med dette med noe arbeid kan legges inn i et xl ark basert på nyere data.
Kan nå tenke meg at flere prosjekter er tatt opp av skuffen en det som er mulig å gjennomføre de neste 3 år og i tillegg kommer nye funn, etterslep av vedlikehold ( IMR), fjerning av gammelt Subsea utstyr. Alt styres av kundenes kontant strømmer og gass & oljepris
Uglefar
04.07.2022 kl 17:08 2219

Ha i mente dere som priser seg lykkelig over DOF: Deler av gjelden (sikret + usikret) skal gjøres om til aksjer. OK det, men tror det er mer riktig å beregne DOF-verdien etter gjeldskonverteringen ut fra markedsprisen på denne gjelden. For eksempel hva kursen/prisen er på obilgasjonsgjelden som er notert på børsen. For det er vel naturlig å tro at eierne innkalkulerer en viss risiko for at oppgjør til pålydende ikke finner sted! Risikopremien er vel forskjellen mellom pålydende og siste omsetningskurs.. Om noen orker er det bare å gå i gang å beregne stasen så kommer verdien - i forbindelse med gjeldskoverteringen og utvanningen av eks. aksjer litt nærmere sannheten!
Redigert 04.07.2022 kl 17:10 Du må logge inn for å svare
Kalkylen
04.07.2022 kl 17:39 2190

Sannheten er at måten gjelden blir tatt enda ikke er avgjort. Narrative om at gjelden skal rett på aksjer er fullstendig feil. Vi vet hvem de 40% av obligasjonseierne er. Det er jo så klart ikke nok for å få dette igjennom. Dette må opp på møte først. og fristen er 31. oktober mye kan skje innen da. Først er det Q2 og ingen vet hva som står der. Men hvis du følger litt med på trådene her så er det lagt fram mye tall som forteller om solide rater i kontrakt og i spott.
Redigert 04.07.2022 kl 17:46 Du må logge inn for å svare

Hva tenker du vil være et bedre realistisk alternativ? Hva er status for minoritetsgruppen? Er de samlet og har fortsatt samme eierandel? Det var jo en del drama der for litt siden. Svakt å ikke få til en representant i styret når de ble forespurt det, det var en gylden mulighet. Hvordan er minoritetsgruppen organisert? Det er vel noe kommunikasjon innad i gruppen?

Osvaldsen
Kalkylen
04.07.2022 kl 20:11 2067

Jeg tror realistisk kan være en mellom løsning hvis det ikke ligger nok penger på bordet innen 31. oktober. Slik jeg forstår avtalen med kreditorene så må gjelden ned til 13 milliarder uansett løsning. Noe gjeld kan overføres til aksjer og når flere kontrakter er ferdig i løpet av 2023 kan aksjer kjøpes tilbake slik at man får reversert utvanning. (Se på PGS, godt eksempel). EPS vil styrkes og aksjonærer kommer godt ut, og det sender signaler om langsiktig investeringsmuligheter i DOF. Høre med Alans om minioritersgruppen jeg kjenner ikke så godt til det, men er så klart med der. Den vokser. Jeg tror det er helt urealistisk at ren gjeld overføres til aksjer på over 3 millioner, det blir neppe løsningen og er bare en grovskisse. DOF har flere ganger bedt om standstil til september da Q2 vil sikre en bedre avtale. Nå har DOF fått mer tid så da gjenstår det å se hva som skjer. Ingen som vet 100% akkurat nå. Eneste jeg vet er at gjelden blir redusert og DOF tjener penger og har kontrakter for flere milliarder samt gjøre det bra i spotten.
Redigert 04.07.2022 kl 21:12 Du må logge inn for å svare
syvert1
04.07.2022 kl 21:12 1972

Forstår det slik at en total gjeld på 13 milliarder begrunnes i en EBITDA på 2,7 mrd. Vi har heller ikke sett regnstykket som begrunner dette. Konverteres 5,7 mrd i gjeld er det Obligasjonseierene, utenlanske banker som eier Dof, de har nok ikke noe langsiktig strategi der de ønsker å utvikle selskapet, arbeidsplassene. Tror nok dette må taes for det de er, et utkast som verken har flertall blant obligasjonseierne eller på EGF. Dette blir nok ikke avgjort i 2022 og kanskje ikke i 2023 heller. 😀

Hva ligger i en mellomløsning da?
Ledelsen har vel gjentatte ganger sagt at det blir utvanning, så da blir det vel sannsynligvis det? Er ikke sikkert kreditorer går med på noe annet. De har vel 1,3mrd i ubetalte renter så noe skal de jo ha igjen. Emisjon er vel utelukket da det er for store beløp inni bildet?
Ønsker DOF alt det beste og vurderer inngang etter retrukturering, men ikke før.

Osvaldsen
xray292
04.07.2022 kl 21:24 1941

La oss vente til q2 kommer. Hvis resultatet blir så bra, vil nok det være rom for forhandlinger.
tobben
04.07.2022 kl 21:24 1940

Er bare inntjeningen er god nok vil hvemsomhelst refinansiere gjelden vår. Selge Scandi Africa kan vel også være et alternativ om det kniper ? Vi har ganske enkelt en håndterbar gjeld når inntjeningen nå tar av . Lett stanser småaksjonærene dette
Redigert 04.07.2022 kl 21:34 Du må logge inn for å svare
Kalkylen
04.07.2022 kl 21:28 1924

kreditorer har ingen ting med aksjene å gjøre, de bryr seg ikke om aksjer kun penger. DOF ASA styrer aksjene ikke kreditorene. DOF må finne løsning til å redusere gjelden fram til 31.oktober. Noe utvanning blir det, og det trenger ikke være negativt i langeløp.. Spørsmålet er hvor mye utvanning og hva emisjons kursen blir på. DOF har inntekt, all gjeld til aksjer er ikke nødvendig og regnskap er alt lagt fram for å vise at dette kan gjøres med minimalt av utvanning se kilde = https://dofmg.blogspot.com/2022/06/oppdatering-av-var-analyse-av-dof.html

Renter blir til gjeld. En ny nedbetalingsplan kommer sikkert etter rekonstruering. Noe gjeld kan også refinansieres. med utvanning og ferdig rekontrusert kommer og økt mcap. Husk DOF ligger på en anbefalt rate på 16 kr. Det er markedsverdi på 5 milliarder.
Redigert 04.07.2022 kl 21:50 Du må logge inn for å svare

Jo kreditorene har absolutt det når det er kun gjennom aksjer de kan få noe av verdiene tilbake. Uten kreditorene så ville det ikke vert noe aksjer nå. Helt riktig som du sier at DOF har inntekt, men hva hjelper det når den er for liten til å betjene gjelden? Det spørs om det har noe for seg med en emisjon, det vil nok bare føre til mer utvanning, for de kan ikke ta så mye inn i en emisjon. Det blir som en dråpe i havet.
Det er heller ikke snakk om å konvertere all gjeld, bare 5-6mrd. Det er en dårlig deal å bli utvannet så mye for nåværende aksjonærer for så lite egentlig, men hva er alternativet?
En analyse som det der er ikke mye verdt spør du meg....

Sikkert litt dumt spørsmål fra en som har vert så lenge på børs, men hva er anbefalt rate på 14kr? Må vel også ta med gjelden skal du regne på markedsverdi?


Osvaldsen
Kalkylen
04.07.2022 kl 21:46 1873

Virker det ikke som du har så mye innsikt i DOF, De har kontrakt i Brasil til nesten samme sum som gjeld som skal nedbetales. Anbefaler deg å sette deg litt inn i DOF før du konkluderer med noe. Det er ikke "lite" inntekt vi snakker om her.. Jeg sa all gjeld som skal nedbetales til 13 milliarder du må lese hva jeg skriver.
Redigert 04.07.2022 kl 21:54 Du må logge inn for å svare

Oj, hersketeknikk? Å få noen til å fremstå som mindre intelligent og kunnskapsrik enn deg selv?
Det er ikke bare gjeld de skal dekke, de skal dekke driften også. Det er ikke "lite" inntekt de har nei, men det er heller ikke "lite" gjeld de har, som nå har ført til en kritisk situasjon. Før du prøver med hersketeknikkene dine, kan du komme med en mellomløsning som du snakket om tidligere?

Osvaldsen
Kalkylen
04.07.2022 kl 22:22 1358

Tror heller dine meninger her som tydeligvis ikke er basert på kunnskap om DOF er null verdt. Gå å les tall, (start med Brasil /Petrobras ) kom tilbake når du har funnet summerings knappen. Du trenger ikke komme med slike usaklig utsagn når du åpenbart ikke har peiling på hva du prater om.
Redigert 04.07.2022 kl 22:26 Du må logge inn for å svare

Kan vi ta det sammen? Jeg kan ta gjelden, den er på 18,7milliarder. Så kan du ta verdiene, hva er de?

Osvaldsen
Kalkylen
04.07.2022 kl 22:30 1760

Ordreboken ligger på rundt 17.6 mililader + båter som er solgt . Hva som ligger i Q2 er ukjent. Men mye info ligger i trådene her hvis du leser deg opp og ikke bare framstå som kjepphøy.
Redigert 04.07.2022 kl 22:32 Du må logge inn for å svare

Flott, flott, en god start. Men ordreboken er jo ikke en verdi i seg selv. Det er fremtidig inntekt, så må man trekke fra utgiftene. Hvor meget kan DOF betjene av gjelden pr kvartal? Da må du se etter overskudd for kvartalet ikke sant? Båter som er solg er heller ikke en verdi som DOF har lenger....

Osvaldsen
tobben
04.07.2022 kl 22:53 1694

Tror du båtene er verd mer eller mindre nå i q3 ,enn q1 Osvaldsen ? Kanskje de er verd minst 20% mer ? Hva blir det i kroner ? Tenker vi uansett skal prate mye om oljeservice utover høsten :-))
Redigert 04.07.2022 kl 22:55 Du må logge inn for å svare
Kalkylen
04.07.2022 kl 22:57 1726

Du spør meg om Q2 tall ? :) Spott jobber blir sjelden børsnotert. Som sagt, les tråder her. Mye informasjon finnes.. Lykke til.

Nja, vet ikke. Synes 20% høres mye ut, men hvem vet, er nok mer overraskende ting i verden som skjer enn om båtene til DOF har steget 20% i verdi :)

Osvaldsen
Kalkylen
04.07.2022 kl 23:03 1796

Osvaldsen. hva kan du om markedet? Hva sier overskriftene? Denne sektoren går mye opp på grunn av hva som skjer om dagene, kanskje den eneste sektoren som er solid nå om dagen.

Er det et dårlig forsøk på hersketeknikk igjen? At jeg liksom skal være så løk å spørre etter tall som ikke er offentligjort enda? Hehe, nei du må nok prøve hardere enn det for å lure Osvaldsen på tur ;) Hvor ser du at jeg spør om Q2 tall? Du kan ta hvilket som helst kvartal du ønsker, tallene må være tilgjengelig selvsagt. Så det er helt og holdent ditt valg :)
Spot jobber blir sjelden børsnotert? Har du tatt en rusbrus for mye i kveld?
Men litt seriøst igjen, du får lære meg litt du da som er så flink, så venter jeg i spenning på å bli enda mer kunnskapsrik :) Det må du gjøre uten å henvise til andre, for husk, det er du som kan DOF og ikke jeg ;) Jeg bare konkluderer i vilden sky ;)

Osvaldsen
Kalkylen
04.07.2022 kl 23:08 1301

Dette ble for useriøst for meg, men jeg skjønner du er her for å snakke ned og ikke objektivt eller stille spørsmål.. Er det noen som driver hersketeknikk her så er det deg. Gidder ikke kommentere resten av tullet ditt, du driver med avsporing.
Redigert 04.07.2022 kl 23:09 Du må logge inn for å svare
tobben
04.07.2022 kl 23:10 1771

Ja, vi får en periode fremover hvor mange aktører får både tenkt og vurdert verdiene til Dof. Vi får se om det ikke blir en heftig kamp om denne juvelen av et selskap etter q2-tallene :-))

Om det er noen som er useriøs her er det vel deg? Jeg prøver å få litt saklig info av deg, men så langt har du svart med ingenting. Hva kan en mellomløsning være? Hvilke verdier har de? Hvor mye av gjelden kan de betjene? Det burde jo være enkelt for deg å svare på siden du har så mye kunnskap om DOF? I stedet for å svare på det prøver du å fremstille meg som en idiot som ikke har noe kunnskap. Hadde vert fint om du kunne svare på det jeg spør om og ikke svare med nedlatende og intetsigende kommentarer.

Osvaldsen

Ja det kan godt hende. Synes det er kjipt at DOF har havnet i denne situasjonen, rett før oppturen så kommer det en dårlig løsning for nåværende aksjonærer. Utvanningen er ekstrem ifht gjelden som blir konvertert og når en ser på markedet som er nå. Det blir litt som at det holdt nesten, men rett før målstreken så ble det kollaps. Kortsiktig vil løsningen være av negativ for kursen, men det positive vil være at DOF består og om markedet holder seg like sterkt så vil de være i stand til å betjene gjeld og bygge seg opp igjen.


Osvaldsen
suspekt
04.07.2022 kl 23:43 1686

Det er ikke sikkert det blir som dof skiserer. Mye kan skje ennå. Det skal vel godkjennes på GF. Noen har jo kjøpt mange mill aksjer nå ,godt over krona. Noen har tydligvis trua på videre oppgang.
Burde vel heller solgt noen skip. skal ikke så mange til for å få inn 5 milliarder?
Først får vi se Q2 og ta det derfra.
Kalkylen
04.07.2022 kl 23:46 1681

Hvilken situasjon er DOF i nå? Kan du svare objektivt på det uten å framstå som kjepphøy ? Har du sett på anbudene i spotmarkedet i det siste i denne bransjen? Jeg begynner å bli lei folk som kommer inn på disse trådene, framstår som eksperter og konkluderer uten et snev av realisme, tall eller kunnskap.
Redigert 04.07.2022 kl 23:46 Du må logge inn for å svare

Situasjonen i DOF nå er at de ikke kan betjene gjelden og egenkapitalen er tapt. For at de ikke skal gå konk må gjelden ned på et nivå som de kan betjene.
Kan du svare meg på mine spørsmål stilt i forrige innlegg til deg? Eller er du selv en av de som du omtaler som kunnskapsløs og ikke har snev av peiling av tall osv.?

Osvaldsen