DNO. Vil DNO aksjonærene overleve?


og hva skjer med DNO hvis aksjonærene forsvinner?

Svaret får du i neste episode av en verden i forandring.
Mvh. Brd. HO.
Yngvis
08.11.2018 kl 21:12 2351

Nei. I det lange løp overlever heller ikke aksjonærene i DNO. Dessverre.

Hvis vi går ned til 50 dollar fatet, då tror jeg nog vi ser dno på gamla nivåer, runt 7-9 kr. Hvis det stopper vid 60 dollar, så kanske 11-12 kr.
Obs, ingen exakt spådom, men sån ca.

Olja er i fritt fall, sanksjonene mot Iran var bare en bløff fra Trump, han turte ikke å kjøre løpet ut.. det selges olje i Iran i bøttevis til Kina , Japan osv, olje i overflod og nå er det rett ned på 50 tallet og Dno under 10 igjen.
Anywhere
09.11.2018 kl 06:17 1955

Hvilke konkrete posisjoner har du da tatt, SP, for å utnytte scenariet du er så skråsikker på? Eller er du den feige som aldri tør?
wwbwb
09.11.2018 kl 14:18 1588

aksjonærene forsvinner, dog ikke den helt store eksplosjonen enda, kommer nok når medlidenheten til rakp. aksjonærer ikke rekker lengre. Da får vi kanskje en oppgang på en halv kroner eller kanskje 60 øre.
Så langt lar de oss slippe billig, lar oss ha muligheten for å redde noen øre og litt ære, men vent litt og grip noen øre. La oss håpe dette ikke ender i et blodbad, det har vi sett historisk mer enn nok til som DNO aksjonærer.
Vi får se hvordan det går.
Svaret får du i neste episode av en verden i forandring.
Mvh. Brd. HO.
wwbwb
09.11.2018 kl 15:24 1519

Ut vil de alle som en?

Porteføljeforvalter Torbjørn Kjus i Vistin Trading tror oljemarkedet på kort sikt er oversolgt med fallet i Brent-prisen fra 86 dollar til under 70 dollar per fat på få uker.
- Når vi snakker om 70 dollar per fat, er det større sjanse for høyere priser enn lavere priser, når vi kommer til årsskiftet, sier han til TDN Direkt.
------
------
---
https://www.hegnar.no/Nyheter/Boers-finans/2018/11/Torbjoern-Kjus-Stoerre-sjanse-for-hoeyere-priser

De fleste sier 2019 vil ha stabile lave oljepriser. Mest sannsynlig for grusete priser etter 2019

Vel se nå lyst på det, dette kan gjøre verden til et bedre sted å være for de aller fleste. (Selvfølgelig de som sitter med arvinger og har aksjer i olje, deres arvinger løfter nok ikke armene når testamentet blir lest.)
Anywhere
09.11.2018 kl 15:33 1486

Har vært hyggelig med kombinasjonen long DNO, Short AkerBP for å hedge olje siste tid, og for at arvinger skal kunne heve armene en liten stund er det godt å kombinere inn long NEL. Da burde energimiksen være betydelig sikret.
wwbwb
09.11.2018 kl 15:51 1424

Long NEL, long Tomra, swing DNO forsiktig mot åpen kiste. Virker på meg som aker har evnen til forandring og en dyktig ledelse, men vet for lite om selskapet.
Yngvis
09.11.2018 kl 16:10 1385

Hadde egentlig ventet at DNO skulle godt under 15 med oljepris på besøk under 70, men jeg er fremdeles i pluss. Dog må jeg som våre kjære bompengeaktivister nå si Nok er nok.

Jaja, ser vi no rekylen i oljeprisen og Dno på mandag. Hold på håret!
Anywhere
09.11.2018 kl 18:24 1193

Da oljeprisen var rundt 70 i april, gikk DNO rundt 12, så DNO har faktisk hatt god performance. Sammenlign også med en del pairs, f.eks AkerBP, så er aksjen riktig godt i hold under siste måneds oljenedtrekk. Med rekyl opp for segmentet vil DNO kunne øke sin relative performance siste halvår betydelig.