Schumann: Boligprisvekst på minst ti prosent i Oslo i 2020


https://www.dn.no/eiendom/boligpriser/eiendomsmarkedet/baard-schumann/tidligere-selvaag-topp-baard-schumann-boligprisvekst-pa-minst-ti-prosent-i-oslo-i-2020/2-1-471912

Forumfavoritten Schumann er tilbake! Noen faktafeil i det han sier, befolkningsveksten var 6710 i Oslo I fjor ikke 8000, og 5596 av de var babier...

https://www.oslo.kommune.no/politikk-og-administrasjon/statistikk/befolkning/folkemengde-og-endringer/

Studentboliger feier han av med at de kan ikke kjøpes, men de er jo billigere å leie, så de tar jo unna litt av befolkningen.

Sammen med noen andre analytikere så tror han at innvandringen vil ta seg opp igjen med høyere oljepris. Ingen som vet med sikkert, men det er ikke sikkert at innvandringen vil komme tilbake. Grunnen til innvandringen de siste 10-15 årene har jo vært at landene har blitt med i EU i perioden, i dag går mange av disse landene bedre og det er ikke store mengder arbeidsledige som kan innvandre til Norge. unntatt de mest korrupte som Romania/Bulgaria muligens.

Regjeringen bør også kutte i oljepengebruker på et tidspunkt, kanskje med 100 mrd årlig. Fra 2020 så vil de som fyller 19 være på et svært lavt nivå og holde seg lavt de neste 5 årene etter det. Fra 2025 vil dødstallene øke(pga høyere fødselstall fra 1942+++)


Redigert 21.01.2021 kl 07:18 Du må logge inn for å svare

Stjernekrigen, jeg tror mer på din analyse enn på komiske Schumann.

Fra 2020 begynner andelen 80+ å øke raskt. Dobling fram mot 2040. Dette er folkene på toppen av boligpyramiden som frivillig eller ifrivillig må trade seg nedover.

I Oppegård ser vi en forsmak på dette. Aldrende eneboligeiere vil veksle inn sine flotte eneboliger i en lettstelt leilighet og litt cash. Det er trangt i døra. 85 % gikk under takst i oktober.
Redigert 21.01.2021 kl 07:18 Du må logge inn for å svare
ynot
08.11.2018 kl 21:32 3959

"babier..." ??

Tror jeg velger å høre på Schuman.

Redigert 21.01.2021 kl 07:18 Du må logge inn for å svare

Ynot, gjør det. Last opp skikkelig tungt med kontraktposisjoner nå.
Redigert 21.01.2021 kl 07:18 Du må logge inn for å svare
ynot
08.11.2018 kl 22:18 3899

Nøyer meg med å konstatere at SBO steg betydelig i dag.

Sluttkurs. 38,050 +2,01%
Redigert 21.01.2021 kl 07:18 Du må logge inn for å svare

Var du like fornøyd med fallet fra 45 i august?
Redigert 21.01.2021 kl 07:18 Du må logge inn for å svare
08.11.2018 kl 22:49 3859

Ja, men hvilken boligprisutvikling får vi i 2019? hjelper fint lite at boligprisene går 10 % opp i 2020 dersom de faller 10-20 % i 2019. Slik jeg tolker det så er det etablert bred konsensus om at boligprisene kommer til å falle i 2019, det eneste som er usikkert er hvor mye.
Redigert 21.01.2021 kl 07:18 Du må logge inn for å svare

Og hvor lenge varer fallet?
5 prosent fall per år i 2-3 år vil bli et sjokk for folk. Antall inkassosaker som går til namsmannen er 4 ganger høyere i dag enn i 2010. 300 000 saker i år ble det meldt på dagsrevyen. Folk blir fanget når refinansieringsmulighetene forsvinner.
Redigert 21.01.2021 kl 07:18 Du må logge inn for å svare
ynot
08.11.2018 kl 23:12 3817

Ja, egentlig - for jeg solgte en betydelig (for meg) posisjon da.
Redigert 21.01.2021 kl 07:18 Du må logge inn for å svare

Og hvor lenge varer fallet? fint for dere som kan se inn fremtiden men da burde dere også se hvor lenge fallet deres skal vare:)

Og pengeskjegget sier at det er etablert bred konsensus om at boligprisene kommer til å falle i 2019. Dette stemmer selfølgelig ikke, noen såkalte eksperter mener det men de aller fleste tipper svakt stigende boligpriser fremover landet totalt sett og litt større prisstigning i Oslo.

Om vi holder oss til Oslo er boligprisene på samme nivå som for 2 år siden og lavere enn toppen i 2017. Jeg tror bunnen var i fjor høst og at boliger sentralt i Oslo ikke vil bli noe særlig billigere.
Redigert 21.01.2021 kl 07:18 Du må logge inn for å svare
Hassan77
09.11.2018 kl 02:11 3731

Du hevder 85% gikk under takst i oktober i Oppegård. Har du noe mer statistikk på dette? Hvor mange solgte boliger, hvor mange prosent under takst etc?
Redigert 21.01.2021 kl 07:18 Du må logge inn for å svare
09.11.2018 kl 07:53 3640

For å gjøre det klart så uttaler jeg meg her kun om boligmarkedet i Oslo.

Det er ingen av oss som sitter med en krystallkule så alt er jo spådommer. Jo mer boligprisene faller i 2019 jo mindre vil dette vare.

Glemte å legge til at det er etablert bred konsensus blant dem som ikke har noe agenda bak. F.eks https://e24.no/privat/eiendom/dette-er-verdens-mest-risikable-boligmarkeder/24440831

Tar du f.eks. boligprismodellen utarbeidet av Norges Bank (Naug & Jacobsen) og ser på variablene som driver boligprisene vil du finne at mye av variablene er allerede brukt opp og har ikke så mye å gå på. Generelt er det også et tapsprosjekt å kjøpe noe i Oslo for å leie.
Redigert 21.01.2021 kl 07:18 Du må logge inn for å svare

At IMF er den "brede konsensusen" og spår nedgang tar jeg med knusende ro, de har ikke peiling på boligmarkedet i Norge, som forresten ikke er som andre land.

At det kan komme en nedgang er selvfølgeig mye mulig og det kan bli større forskjeller innad i Oslo men i populære strøk hvor det ikke kan bygges mer vil ikke prisen gå ned.
Redigert 21.01.2021 kl 07:18 Du må logge inn for å svare

85% under PA Stod i Østlandets Blad, oblad.no. Jeg har ingen tilganger på data.
Redigert 21.01.2021 kl 07:18 Du må logge inn for å svare

Schumann vil aldri slutte å hausse markedet så lenge han har lomme full av kontrakter.

Redigert 21.01.2021 kl 07:18 Du må logge inn for å svare

Nå selges det ikke mange boliger i Oppegård så det skal ikke mye til at % andelen slår sterkt ut.
Jeg se at de siste 10 boligene som Krogsveen har solgt i Oppegård har 6 gått over takst, 3 under og 1 til takst, men hvor langt tilbake det går og hvor mye Krogsveen selger der vet ikke jeg.

Redigert 21.01.2021 kl 07:18 Du må logge inn for å svare
09.11.2018 kl 09:24 3571

Det er sikkert korrekt som Paneldata skriver om eneboliger på Kolbotn - i min verden er spørsmålet mer om det er riktig at eneboliger på Kolbotn skal koste MNOK 9,3 (hele Oppegård MNOK 7,8) - som er snittet for alle solgte siste 3 måneder. Snittet for Oslo i samme periode er MNOK 11,4. Her på andre siden av Oslo - i 30 minutters reiseavstand fra Oslo er snittet MNOK 4,5. Slik jeg ser det har Kolbotn blitt kraftig overvurdert i forhold til alternativene og selgerne har på grunn av dette fått overdevne forventninger til hva de skal få i pris...Det balanserer seg over tid.....
Redigert 21.01.2021 kl 07:18 Du må logge inn for å svare

Enig Kator. For Kolbotn sin del er det nå veldig tydelig hva «balansere seg over tid» vil bety.
Redigert 21.01.2021 kl 07:18 Du må logge inn for å svare

Det er vel i beste fall ekstremt optimistisk å bygge boliger i et volum som er passende dersom befolkningsveksten tar seg opp igjen. I verste fall er det en grov feilvurdering som vil skape elendighet for mange vanlige familier og arbeidstakere i tillegg til spekulantene.

Jo lenger byggebransjen venter med kraftig reduksjon i igangsettinger, jo verre blir resultatet. L Andreassen har rett.
Redigert 21.01.2021 kl 07:18 Du må logge inn for å svare
09.11.2018 kl 12:36 3467

Jeg er relativt usikker på hvem som har rett og feil egentlig - men synes denne "snutten" er ganske opplysende - spesielt det hun sier om boligbehovet i forhold til utvikling i antall husholdninger. Og fordeling i forhold til eldrebølgen. Hun er ganske tydelig på at Eika Jan tar feil om det.... Uten at hun kvantifiserer det i % tolker jeg henne som en tro på et bra boligprisfall i 2019 og ganske bra stigning i 2020. Schumann tror vel på et flatt 2019 og + 10% i 2020.

https://www.hegnar.no/TV/video/ae828678-00080348-cbac8e2f-FfmK-copy
Redigert 21.01.2021 kl 07:18 Du må logge inn for å svare

Det er rett og slett behov for det nye forskningssenteret. Kompetansen på boligmarkedet må styrkes
Redigert 21.01.2021 kl 07:18 Du må logge inn for å svare

Det var en interessant link Kator.
Viser tydelig forskjell på L. Andreassens røffe beregninger og Nejra Magics mer fintunede analyse hva gjelder antakelser om botetthet. Magics antakelse er at aldringen medfører redusert botetthet. Andreassen bruker konsekvent togangen flatt. Det gjenstår å se hvem som treffer best.
Redigert 21.01.2021 kl 07:18 Du må logge inn for å svare

Boligprodusentene har kommet med nye tall. Sett utifra side 22. så er 12 mnd. rullerende igangsetting høyere enn før 2015, men ikke veldig høy. Blir avgjørende å se de siste månedene, spesielt desember.

http://boligprodusentene.no/getfile.php/Dokumenter/Boligbarometeret/Boligbarometeret%20september%202018.pdf#page=22

Det er likevel langt derfra til Spania, for å si det sånn:

http://www.rentalcal.eu/Files/Billeder/RentalCal/National_pages/Spain/Sk%C3%A6rmbillede%202015-10-12%20kl.%2009.27.09.png
Redigert 21.01.2021 kl 07:18 Du må logge inn for å svare
09.11.2018 kl 19:21 3351

Nei, IMF alene er ikke den "brede konsensusen", neste på lista er Nejra Macic som etter din tankegang skal ha bedre peiling om det norske boligmarkedet. Men det spiller ingen rolle, poenget mitt er at de fleste som uttaler seg om boligprisene i avisene sier det som gagner dem mest. De har på en måte en agenda bak uttalsene sine. Det blir godt med et eget boligforskningssenter som skal finansieres av regjeringen.

Hør her. Det er ingen som sitter med en krystallkule her, det kan godt hende at boligprisene holder seg som de er nå eller stiger noe, men jeg klarer ikke å se at vi vil oppleve den boligprisstigningen vi har opplevd siden 2008.
Styringsrenten i 2008 var på 5,75 % og falt helt ned til 0,5 %, den er nå på vei oppover. Boliglånet blir med andre ord dyrere.
Boligtilbudet i 2019 tuftet på antall ferdigstillelser vil være unormal høy.
Befolkningsveksten er ikke noe å skryte av.

Noe av dette vil selvfølgelig lønnsveksten ta seg av. Det mest interessante for min del blir å følge med på RENTEutviklingen, befolkningsveksten, nybyggingen og til dels oljeprisutviklingen.

Det siste avsnittet oppsummerer litt om at du har en feil tankegang, så hvis det kommer en korreksjon på 10-20 % i boligprisene i Oslo så vil boligprisene i populære strøk hvor det ikke kan bygges forbli på samme prisnivå? dette må være virkelig noe av det dummeste jeg har lest har på Hegnarforumet.
Redigert 21.01.2021 kl 07:18 Du må logge inn for å svare

Ok så din bredde konsensus er IMF, Macic, og Andreassen?. Jeg gidder ikke engang kommentere hvor mange andre synsere som ikke har agenda som mener noe helt annet. Om boligprisen går ned 20% i Oslo så vil selvfølgelig også bra strøk gå ned i pris, jeg tenker lenger enn noen måneder. Jeg har ingen tro på at vi får 10% prisstigning i 2020 men jeg tror at prisene i Oslo i snitt vil gå litt opp de nærmeste årene men vi får ikke den store prisstigningen lenger, det er de fleste enig om. Mitt stalltips er at prisene i Oslo er 10-15% høyere om 5 år.

Redigert 21.01.2021 kl 07:18 Du må logge inn for å svare
09.11.2018 kl 21:32 3280

Tror ikke jeg har nevnt Andreassen? har jeg det?

Igjen så finnes det knapt noen aktører i Norge som omtaler/ spår boligprisene objektivt. Prognosesenteret som Matic jobber i, Norges Bank i sine rapporter om finansiell stabilitet, SSB og IMF. Her kan man hente ekstremt mye informasjon om utvikling i de ulike variablene som har noe å si for boligmarkedet.

Du gidder ikke eller kjenner du ikke til noen seriøse aktører som spår boligprisfest i Oslo fremover?
Redigert 21.01.2021 kl 07:18 Du må logge inn for å svare
leifinge
11.11.2018 kl 14:40 3030

Jaggu mye tull som skrives. TS må for all del referere korrekt om fødselstall på 30 og 40- tallet. Når Eika Jan snakker om boligbygging så er jeg fullstendig enig om at det bygges nok boliger, synd at mange av disse boligene blir bygd hvor boligbehovet kanskje er minst. Botettheten har økt jamt og trutt på 2000-tallet(mener jeg å huske, jmf artikkel fra en på UITromsø), hvordan vil denne utvikle seg? Eller er det normalt med tanke på innvandrerne som kanskje har en tendens til å bo tettere en etniske nordmenn. Jeg syns det er merkelig at Eika Jan og NM ikke nevner hvilken betydning fødselstallene på 60 og tidlig 70- tallet og 90- tallet har med tanke på boligbehovet? Familiebanken må nok bidra mye også i årene fremover for å få 90-tallsbarna ut fra huset sitt og inn i ei leilighet i Oslo. Bård får nok mere rett en Jan med tanke på boligprisutviklingen i Oslo, mens Jan får mere rett en Bård i Kr.sand, Kr.sund, Bodø og Mosjøen.
Redigert 21.01.2021 kl 07:18 Du må logge inn for å svare

Ved overbygging i bygder blir resultatet naturlig nok annerledes enn ved overbygging i Oslo. Overbygging i Oslo fører selvsagt ikke til at disse boliger blir stående tomme. Men så stor bygging vil gi lav prisvekst i hovedstaden.
Redigert 21.01.2021 kl 07:18 Du må logge inn for å svare

Ikke uventet at markedet flater ut nå. Greit fornøyd med at jeg solgte i juli, selv om jeg måtte gå litt ned i pris i forhold til det jeg håpet på. Overtar en nybygget leilighet til våren som jeg ikke har bestemt meg for om jeg skal selge eller leie ut en periode. Er det noen her som har solgt kontraksposisjoner eller ferdigstilte boliger i det siste og kan si noe om interessen i markedet?
Redigert 21.01.2021 kl 07:18 Du må logge inn for å svare