EQNR - Stivt priset?


Folkens

Brent Spot har avtatt med 16% siden toppen i oktober.
EQNR er ned 9%
AKERBP er ned 24%

Nå kan man sikkert diskutere i det vide og brede og konkludere med at EQNR har en lavere Beta enn AKERBP, eller mye annet. Uansett mener Simpson at EQNR rett og slett bør falle videre da nedsiden ikke er tatt ut. Når oljeprisen nå straks starter stigningen igjen så bør AKERBP være det hyggeligste stedet å være.

Hva mener forumets ekspertise?

Med vennlig hilsen
Eric SImpson jr - Investor, egentlig ikke så opptatt av olje
Shareville: EricSimpsonjr - Investert i EQNR, AKERBP, pluss en rekke andre oljepåvirkede virksomheter
12.11.2018 kl 15:23 786

EQNR har flere ben å stå på enn AKERBP, så den er mer robust mot svingninger i oljeprisen (på godt og vondt).
EQNR steg heller ikke like mye som AKERBP før nedturen begynte, så da var fallhøyden mindre.
Det kan også diskuteres at EQNR var underpriset ved inngangen av 2018, og ligger nå på et mer nøytralt nivå om man tenker langsiktig.