Photocure- Veien mot 20% markedsandel i USA


Jeg har tidligere vist hva potensialet til Photocue er med en forutsetning om at de vil oppnå en markedsandel i USA på 20%. Det jeg ikke har gjort er å vurdere NÅR en kan forvente at en slik markedsandel kan oppnås. Det har heller ikke PHO gjort. De har heller ikke gitt uttrykk for hvor stor del av markedet som bør være en ambisiøs men realistisk målsetting. Gjerne ett strekk-mål som er ett begrep når man jobber med forretningsutvikling. De har imidlertid sagt at ambisjonen er Europeisk nivå. Når Q4-18 presenteres i februar 2019 kan vi ha fått en tidlig indikasjon på hvordan utviklingen i surveillanse markedet starter opp og er nærmere en situasjon hvor prognoser for videre vekst takt kan se ut.
Situasjonen for aksjonærer som har vært med siden PHO startet med kommersiell utvikling i USA i Januar 2012 må ha skapt mye frustrasjon da utviklingen går sent. Den første tiden gikk aktiviteten ut på å få plassert BLC Cysview inn i noe store signal sykehus i et begrenset område. Q3-14 var første gang eget salg av Cysview i USA ble rapportert da med et salg på 3,7 MNok.

Q3-14 3,7
Q4-14 3,8
Q2-15 5,8
Q3-15 5,3
Q4-15 7,3
Q1-16 7,6
Q2-16 7,1
Q3-16 7,8
Q4-16 8,0

I 2016 startet Photocure sine investeringer i infrastruktur som skulle gjøre det mulig å utvikle salget til å utvikle tilsvarende markedsandel som de har i Europa. Disse investeringene antas være ferdig tidlig i 2019. Fra Q1 2017 har salget vært som følger.

Q1-17 10,0
Q2-17 10,9
Q3-17 11,3
Q4-17 10,2

Fra Q1-18 fikk Photocure innvilget refusjon i TURBT markedet og fra 16 februar godkjennelse av FDA for anvendelse i et mange ganger så stort marked som tidligere. Et marked på minst 15 milliarder kroner i USA totalt. Teknologien som skulle benyttes i dette markedet (flexible scope) ble først lansert mai 2018 Fra Q1- 18 har salget utviklet seg som følger.

Q1-18 12,7
Q2-18 16,1
Q3-18 16,5

Fra Q1-19 har Photocure også blitt innvilget refusjon i det store surveillance markedet og de vil også ferdigstille investeringer de mener er nødvendig for å utvikle selskapet i USA til en markedsandel på Europeisk nivå. Mens vekst så langt har blitt basert på stadig nye investeringer, vil videre vekst bli basert på økt produktivitet så lønnsomhet kan utvikles til aksjonærenes beste.
Selv om bakgrunnsmaterialet fortsatt er tynt så vurderer jeg nå å se på muligheten for å vise veksttakt fremover slik at det kan gis en pekepinn når en markedsandel på 20 % kan nåes. Det som er klart at veien ditt må komme i minst 2 faser hvor fase en er 25 MSA.


Redigert 11.11.2018 kl 12:53 Du må logge inn for å svare
11.11.2018 kl 13:02 4899

Til dette kan det spesifiseres enda tydeligere:

Både i 2016 og 2017 falt omsetningen på cysview markant fra Q2 til Q3.
I 2018 STEG omsetningen fra Q2 til Q3. Dette er et bastant trendskifte som alle longs håper vi ser bekreftet på Q4 og Q1.

Et annet konkret tall:
PHO har nå brukt 3 kvartaler på øke totalt antall skop like mye som de før brukte 9 kvartaler på. Det er en massivt økning i takten.

https://tekinvestor.no/t/photocure-fundamentale-forhold-pho/1336/1800

Sier seg selv at om bruksfrekvensen per skop øker så vil tallene også bedre seg fort.

EBIT og EBITDA ser ut som de bunnet ut i det tidsrommet PHO gjorde pivoten til å fokusere kun på blærekreft. Dette er også en trend vi trenger Q4 og Q1 for å få bekreftet.

Det er litt synd at ikke PHO selv klarer å synliggjøre taktskiftet tydeligere selv.
thepower
11.11.2018 kl 13:14 4869

Deja vu. I knew it would not be long before we got a new Focuss inspirert 15 page repetition thread containing the same svadda that we have been served before.

På et eller annet tidspunkt burde vi passere en "kritisk masse", dvs et punkt hvor Cysview blir så almen kjent at sykehusene som ikke bruker det innser at de taper i konkurransen. Da smeller det. (ikke lineær økning av salg)
I mellomtiden er det frustrerende å se kursens berg- og dalbane utvikling.
Det er derfor jeg også har NANO og PCIB - for å dempe utslagene. Det gjør det enklere å sitte løpet ut.
Det er mange stakkarer som har solgt seg ut de siste dagene fordi de ikke har mage til å sitte.
Det tror jeg har vært en særdeles dårlig beslutning.

PS, svadaen er det du som serverer, Thepower !
Redigert 11.11.2018 kl 13:16 Du må logge inn for å svare
focuss
11.11.2018 kl 13:28 4821

Savepig
Ja det fremkommer tydelig fra 2018 tallene at refusjon i TURBT markedet har effekt. Når det gjelder Q3-18 tallene så synes jeg det er positivt at de viste at de gode Q2 tallene ikke var ett blaff men ble ytterligere forsterket. Det blir spennende å følge tallene fremover når surveillance tall vil gjøre seg gjeldene. Med refusjon nærmest fra dag1 og et fire ganger så stort marked så er det jo all grunn til å forvente akselererende vekst. Å kvantifisere den kan vanskelig bli annet en mer eller mindre kvalifisert gjetting

Når PHO sier at de arbeider for markedsandeler som i Europa så er det grunn til å spørre dem om hva de mener markedsandelen i Europa egentlig er? Det vet vi lite om. Mener de markedsandeler i Europa hvor produktet er lansert og aktivt markedsført så snakker de rundt 40%. Dersom de inkluderer områder i Europa hvor ikke produktet selges så gir det jo liten mening.
focuss
11.11.2018 kl 13:33 4778

Scoopfinder
Virker som vi tenker ganske likt rundt dette. Må si jeg sjelden har vært borti et case hvor en ketchup effekt er så realistisk å vente på, på ett eller annet tidspunkt. Den som kan forutse det ville gjort det bra.
11.11.2018 kl 13:36 4819

Når var det dei startet med flergangsbruk ? Så Merlin hadde noen beregning på dette?
focuss
11.11.2018 kl 13:37 4811

thepower
Det er mulig du ikke er så flink til å lese norsk som du tror.
focuss
11.11.2018 kl 13:39 4762

Tåka
Gjentatt bruk ble godkjent 16 februar 2018 sammen med godkjennelse av Surveillance.
11.11.2018 kl 13:50 4703

På antall utplasserte skop ser vi fra q1 2018 at veksten har gått over i en ulineær fase.
11.11.2018 kl 13:56 4670

Har du noe å komme med, annet enn å vise din irritasjon over focus?

Det har null verdi å lese dine innlegg der din eneste hensikt er å forsøke diskreditere en debattant du mener noe annet enn. Gjerne vær uenig, men diskuter sak og ikke person.

Redigert 11.11.2018 kl 14:10 Du må logge inn for å svare
kreinh
11.11.2018 kl 14:14 4617

Hallo alle, det går an å blokkere The power sin sjikane ved å trykke på hans innlegg oppe i høyre hjørne. Beskjed til TP, kom med konstruktiv mot argumenter så slipper du karantene. Veldig greit å få balansere innleggene for og mot uten unødvendig spam. Focuss skal ha ros for at han holder ut de usaklige innleggene uten å legge seg på samme nivå. Takk focuss for all den gode nyttige informasjonen du kommer med.
Redigert 11.11.2018 kl 14:17 Du må logge inn for å svare
focuss
11.11.2018 kl 14:21 4604

I Q4 2016 rapporten fant jeg noe som jeg ikke tidligere har reagert på, men der gir faktisk PHO oss innblikk i hva som er ambisjonen med USA investeringene og som tyder på at ambisjonene i USA er godt over 20% markedsandel. Antagelig det doble.

Photocure does however believe that in order to
increase market shares in the US to European levels
an investment in the US salesforce is required.
Predator
11.11.2018 kl 14:46 4527

DER kom noe frem som jeg absolutt har savnet og enhver presentasjon i forbindelse med kvartalsrapporter bør inneholde.
Tydeliggjøre ambisjonsnivå og veien dit. Ikke misforstå det som guidingen.
Redigert 11.11.2018 kl 14:50 Du må logge inn for å svare
m73102
11.11.2018 kl 15:17 4478

The Power - når det gjelder Déjà vu, jeg har lest mange av innleggene dine og du skriver det samme hver gang... Du er veldig kritisk uten nærmere begrunnelser - jeg savner at du gjør dine egne beregninger ift framtidsutsiktene, tidshorisonten og hvordan det vil påvirke kursen. Det er veldig enkelt ETTER at kursen har falt å vise til at en ikke har fått den forventede kursutvikling - men kan du ikke i stedet bidra konstruktivt inn i diskusjonen, gi mer utdypende forklaring/begrunnelse bak påstandene dine?

Hva mener du helt konkret er feil med siste innlegg til Focuss? Er det feil opplysninger han kommer med? Annet? For meg er det nettopp slik informasjon/tanker jeg ønsker at en tar opp på HO - er man helt uenig så er det bare å se bort ifra innlegget/ev. kommer med saklige motargumenter/påstander:)

Det jeg har savnet i tidligere diskusjoner er nettopp det Focuss her tar opp - hva er naturlig tidshorisont? Når kan en se for seg at PHO f.eks oppnår 3 %, 5 % eg 10 % markedsandel? Er det realistisk med 20 %? Hva mener ledelsen når en skriver at en skal oppnå tilsvarende markedsandel i USA som i Europa?

Jeg tror mange hadde helt urealistiske forventninger til det som skulle komme på Q3 og tidshorisonten. Jeg er fortsatt av den klare oppfatning at det fundamentale i PHO ikke har endret seg.

Lykke til!bravi
11.11.2018 kl 15:27 4447

20% markedsandel av hva? Er det for Turbt med rigide scope på de 400 største sykehusene, eller totalt for hele US, kursmål 1900 ?
(Da focuss begynte med dette var det vel bare for turbt med rigide scope).
Kan umulig bli samme kursmål hvis man tar 20% av både Turbt og Surveillance markedet.
Legoland
11.11.2018 kl 15:34 4429

Siden Europa ikke bare er Tyskland og Norden hvor tallene er fra null til 70%, er det for meg umulig aa se hvilke ambisjoner Pho har for USA. Uten aa definere hva som er "Europa", er markedsandelen naa ca 8-9%. focuss' anslag paa det dobbelte av Europa kan ikke begrunnes pga. Ipsen's sidrompete omsetningsutvikling. Den 3 uker gamle utlyste stillingen i Nord-Tyskland er fortsatt ubesatt.

Haaper Pho's ambisjonee er aa oppnaa 95% med alle regulatoriske forutsetninger paa plass og uten synlige konkurenter. Men siden focuss' underholdningsverdi allerede er stor paa 20%, vil selskapet sikkert forholde seg tause om ambisjonene de har paa kammerset.
focuss
11.11.2018 kl 15:48 4396

Bravi
Det berømte/beryktede regnestykket baseres på 20% markedsandel av TURBT+ Surveillance for hele USA. Tyve prosent synes å ligge på ca halvparten av hva de har i de områdene i Europa hvor det satses.Synes nå refusjonsordningene i USA begynner å bli gode og tror (ikke vet) de er bedre enn i Europa. Det forholdet at prisen er bedre i USA kan også bli en driver i retning av bedre markedsandel enn i Europa da det blir mer lønnsomt å investere i tiltak for å øke markedsandelen.
focuss
11.11.2018 kl 15:53 4359

Forøvrig så sier Bellete at han ikke tror refusjon i seg selv blir den sterkeste driveren for vekst. Han tror guidlines og omdømme blir viktigere.
focuss
11.11.2018 kl 15:59 4332

Ellers så er det slik at skal vi oppnå det utskjelte kursnivået bare ved å legge 25 MSA til grunn så trenger vi da en markedsandel på ca 50%.
11.11.2018 kl 16:04 4297

Focuss

Hva er potensiale ved 10% i de 25 msa ?
bravi
11.11.2018 kl 16:07 4283

focuss, fint svar, jeg begynte å bli i tvil.
Nå er det ikke så forferdelig mye mere salg som skal til for å gå i break-even selv med så lav bruksfrekvens som litt over en gang i uka på bare de rigide skopene.
Hva kan man egentlig forvente av bruksfrekvens for flex skop?
11.11.2018 kl 17:05 4185

Hva savepig trekker frem er hvorfor jeg fant det attraktivt å gå inn. Ikke bare var Q3 tallene i år meget spennende lesning, men markedet fulgte opp med å senke inngangspris med 30%. Det ble mer enn jeg kunne stå utenfor i kombinasjon.
Skal sies jeg gjorde due diligence og gikk gjennom flere rapporter bak i tid for å verifisere at jeg finner investeringen fornuftig om teknisk ekker panikk skulle senke kurs ytterligere. Kan jo tross alt hende jeg blir sittende en stund.
focuss
11.11.2018 kl 17:20 4145

Tåka
Med 10 % markedsandel i MSA så vil de selge for 67 MUSD eller ca 550 millioner kroner. Dagens MSA salg ligger på ca 66 millioner på årsbasis så de må øke USA salget med 484 millioner.De er nå snart ferdig med investeringer i infrastruktur og går omtrent break-even i dag, så jeg forutsetter at 75% av de økte inntektene ender som blå tall på bunnlinja og ender på 363 MNok. Med 21,5 millioner aksjer og P/E=20 så gir det kurs 338 kr/aksje. Dersom vi om ett par år kommer opp i 10% markedsandel i MSA så vil markedet innse at PHO er et sterkt vekstcase og prise selskapet til høyere P/E enn 20, så kursen kan gjerne bli vesentlig høyere. Så det blir slik at jo raskere vi kommer ditt jo høyere kan kursen bli,
Redigert 11.11.2018 kl 18:16 Du må logge inn for å svare
focuss
11.11.2018 kl 18:04 4042

Viktig tekst fra Q3 rapporten for å få et bilde av den aktuelle situasjonen i USA:

Blue Light Cystoscopy in
the surveillance setting is in the midst of a launch in
the U.S. market. We have developed a robust
pipeline for flexible Blue Light Cystoscopy and some
accounts have already started offering Blue Light
Cystoscopy for surveillance in the U.S.

Jeg antar dette situasjonsbilde er mest relevant for situasjonen ved Q3 rapportering tidspunkt, 8 november, enn det var i Q3. Perioden før 30 september. Det blir spennende å se hvordan Q4 påvirkes. Kunne vært fint å sett rapportering fra TURBT og Surveillance separat, men vet ikke om PHO har tallmateriale til det.
Redigert 11.11.2018 kl 18:13 Du må logge inn for å svare
focuss
11.11.2018 kl 18:26 4030

Ga Q3 noe som helst grunn til å senke kursen 30%? NEI. Tvert i mot. Q3 rapporteringen ga grunn til å øke kursen. Eneste jeg kan se er om noen har lest pressemeldingen slik at den inkluderte ny guiding som skulle videre oppdateres ved Q4.
11.11.2018 kl 18:42 3976

Takk focuss, eg mener Hestdal hadde en gjennomgang på et tidligere q, på hvor stor markedsandel de måtte ha for 2020guidingen inkl survailens på topp 25, mener å huske den var på 3-4%, eg skal se om eg finner den i morgen.
focuss
11.11.2018 kl 18:57 3942

Tåka
Gjorde regnestykket for 5 % markedsandel i MSA også og fikk da kurs 197. Det kan da legges til at vi allerede har 6% markedsandel i TURBT i MSA.
bateman
11.11.2018 kl 18:57 3924

Her er det bare å trade på hypen fremover. Åpenbart mange som enda ikke har fått beina ned på jorden.
#kursmål 1900
focuss
11.11.2018 kl 19:40 3864

Bateman
Dersom det er noe i det jeg skriver som du mener ikke henger på greip så er det fint om du deler det med oss andre. Da får jo forumet en verdi.
Redigert 11.11.2018 kl 19:41 Du må logge inn for å svare
focuss
11.11.2018 kl 19:54 3813

Tåka
Dersom vi legger guiding på 25 musd til grunn så tilsvarer det ca 20% markedsandel i TURBT, men bare 3,7 % i TURBT+Surveillance. Når guidingen på 25 musd ble gitt så var BLC Cysview bare godkjent for TURBT. Tallene baseres kun på MSA.
Redigert 11.11.2018 kl 20:07 Du må logge inn for å svare
bateman
11.11.2018 kl 19:54 3782

Bare det at du får deg til å ytre et slikt kursmål uten å ha verken kunnskap eller erfaring med markedsføring av dignsotika USA, viser at du er totalt useriøs.
Alle kan bruke en kalkulator for å få ut enorme tall, gangetabellen lærte vi på barneskolen. Hva med en litt kritisk vinkling på Photocure? Hva kan gå gale i markedsføringen? Hvilken svakheter har ledelsen, selskapet og produktet?

Jeg har Photocure på min watchlist fremover, men min oppfatning er at det ikke er hast med å kjøpe seg inn før ledelsen kommer på banen med en mer offensiv guiding.
Anser det også som fare for stort kursfall hvis ledelsen nye kursmål skulle skuffe de skyhøye forventningene som verserer her på HO.
Redigert 11.11.2018 kl 20:20 Du må logge inn for å svare
11.11.2018 kl 19:59 3764

Bateman

Kurspotensiale, ikke kurs mål. Vi må da regne med de får mer enn 20 % marked. Eller kanskje vi mener target er Ok på 5%.

Men det er potensiale som er 1900kr på 20%.
focuss
11.11.2018 kl 20:25 3694

Bateman
Jeg vil tro at du og jeg har like lite erfaring med markedsføring av denne type produkt i USA, men Photocure begynner da å få det bedre en noen. Vi ser hvordan produktet blir mottatt av FDA og CMS og hvilken oppmerksomhet det får i fagpressen. Så vet vi hva resultatene til fase 3 studiet viste. Basert på det så trengs det egentlig ikke så mye erfaring fra markedsføring og salg i USA utover det faktum at en må forstå at ingenting selger seg selv. Det har Photocure tatt konsekvensen av og satser deretter. Nei du og jeg har lite erfaring med dette, men det sitter da en kar på top 10 lista som har mer erfaring med det du etterspør en de de aller aller fleste.
Bateman ofte er det slik at det enkle er det beste og her kan man komme langt med alminnelig bondevett. Man trenger jo ikke gå så langt som Einarsson i Radforsk å lure på om sykehus som ikke opplyser om eller bruker BLC Cysview risikerer å bli saksøkt.

Daniel
11.11.2018 kl 20:32 3648

Noe jeg tror mange glemmer er hvor lang og omfattende prosess det er når et sykehus skal investere i ny teknologi/utstyr. Fra de først blir oppmerksom på produktet fra en selger og til utstyret er kjøpt og takk i bruk tar det gjerne et års tid. Det er et byråkratisk spindelvev av personer og retningslinjer på alle nivåer i hvert fall enkelt sykehus, og det at det allerede er solgt seks fleksiskop er imponerende. Vi kommer til å se en markant økning i solgte skop ved Q3 og Q4 neste år, og som jeg har sagt tidligere tror jeg at spådommene om siste halvdel av 2018 kommer i slutten av 2019.

Legger ved en studie som Google har gjort på innkjøp av utstyr på sykehus.

https://bit.ly/2z6adTS
Jadaok
11.11.2018 kl 20:38 3632

At dere orker å holde på med den hausingen og optimismen. De som sitter nærmest å vite sier 20-25 mill us dollar i 2020, og mot lønnsomhet. OG med det drit salget av scoop i tredje kvartal, så må det nesten underverker til for at de skal klare den målsettingen. Gitt at de klarer 20 mill us dollars og overskudd på 1 Nok per aksje (altså 22 mill Nok), hva bør kursen være i slutt 2020? 25? 40 kr nå er ikke attraktivt. og hva skjer dersom kursen faller videre,da kan vel Merlins tidligere spådommer om tvangssalg fra en presset økonomisk Hansson familie kunne bli realitet. Lykke til dere som har troa.
focuss
11.11.2018 kl 20:50 3603

Bateman
Du må selvfølgelig gjerne vente på mer offensiv guiding sikkert mange som gjør det. En mer offensiv guiding må være å inkludere surveillance i guidingen og det blir spennende. Nåværende guiding er ikke så defensiv som man ved første blikk skulle tro da den baseres på 20 % markedsandel i TURBT (MSA) som gir salg på 25mUSD. Dersom de velger å legge seg på 20 % i Surveillance også, så vil guidingen økes til 134 mUSD eller ca 1100 mNOK (MSA). Det mest spennende er egentlig hvilket år de mener de bør nå dette. Ikke vanskelig å forstå at det er krevende å guide det.
Redigert 11.11.2018 kl 21:14 Du må logge inn for å svare
focuss
11.11.2018 kl 21:09 3529

Daniel
Fin link det, Synes særlig det var interessant hvor viktig det var for beslutningstagere med video demonstrasjon på nett. Pho har jo massevis slike videoer som viser bruk og effekt på you tube.