Forsvarsbevilgningene må settes ned.


https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/yvw10r/ap-frykter-nato-kjeft-vil-blaase-opp-forsvarsbudsjettet?utm_content=row-2&utm_source=vgfront

Det er gammeldags å krige, og å true med krig. Verden har andre oppgaver enn å krige eller true med krig. Det er klima, fravær av demokrati, fattigdom, økosystemproblemer, befolkningsvekst i U-land osv.
Det trengs folkegodkjente valglover for å påbegynne dette på riktig vei.

Det er fraværet av demokrati som har muliggjort krigføring og truing med krig.

Vi skal få Trump til å svelge denne kamelen.