milk
25.11.2018 kl 18:25 1663

Forsikringsselskapene frykter brå massedød i RAS anleggene! Dette blir et enda større problem ved landbasert oppdrett. Å forsikre fisken vil koste skjorta.....
Matmons
26.11.2018 kl 09:41 1570

I dag er det planlagt andre typer landbasert anlegg uten RAS teknologi
Der henter de vannet fra dypet og unngår all lakselus problemer
På Træna skal Gaia Salmon bygge et kjempeanlegg hvor laksen går motstrøms hele tiden i 100 til 200 meter lange kar
Salmon Evolution på Indre Harøy i Fræna. skal og bygge stort anlegg på land
Fordelen med begge disse typer anlegg er at det samles opp verdifull biomasse (kloakk ) som igjen kan bli til ny næring
Disse skal bygge etter samme prinsipp som på Træna
https://ilaks.no/satser-pa-landbasert-oppdrett-pa-andoy-sikter-pa-10-000-tonn-laks/

RAS teknologien er alt for komplisert sies det fra flere hold , det kan være veldig bra for Norge om alle de med RAS mislykkes og de med pumping av vann lykkes

Jeg er ikke noen ekspert på fiskeoppdrett. Men tillater meg å reise sprørsmålet : Hva med å innrede oppdrettsbassengene ? Og da mest mulig autentisk ?
Vi har pelsdyrnæringen som skal legges ned pga. dårlig dyrevelferd. Jeg får litt vondt av å se en mink bo alene i et veldig lite bur. En kan se på minken at den ikke har det bra.
Burde det ikke være LITT slik tankegang vedrørende oppdrettsfisken også ? Oppdrettsfisken vil kanskje smake bedre også, om den har levd under bedre kår, enn den har gjort til nå ?
Antall fisk pr. kubikkmeter vann burde også telle, eller kall det volum fisk i forhold til volum vann. At den skal slippe å leve så trangt. Jeg tror sykdommer hos fisken har med trangboddhet å gjøre. At det er en klar sammenheng her.
Med innrede, mener jeg tang, tare, koraller, sjøgress, kanskje noen skjell osv. Kanskje annen innredning i tillegg for å gjøre det litt spennende. Laksetrapp ?
Avfallsstoffer vil kanskje blande seg litt i dette, men kanskje moderat avhengig av om vekk fra vannstrømmen man lager. Vannet som slippes ut skal vel renses okke som. De avfallsstoffene man vil ha tak i, kan man fange opp separat.
Kunne man ikke eksperimentert litt med dette ? Gitt støtte til slik eksperimentering. Sett på fiskekvaliteten man fikk ut av dette. Hva det kostet, og hva det gav av merpris. Norge kunne ha et oppdrettsforskningssenter. Høy fiskevelferd = lite sykdommer sannsynligvis.
Norge har forutsetninger på oppdrett fordi vi har tilgang på friskt rent sjøvann med riktig temperatur. Og har energi til å drive anleggene. Kunnskaper. Salgsapparat, og varesortement m.m. Tilgang på villfisk som foring om det trengs for fisk i likt sjøvannsklima. Tilgang på tang, tare, sjøgress, koraller, skjell etc. Vi har store arealer til å drive med dette. Masse kystlinje.
I mange andre land er det feil temperatur, møkkete vann, kanskje lite næringsrikt vann, og en rekke andre vanskeligheter.
Burde det komme regler for antall fisk i forhold til kubikkmeter vann ? Fins det regler for dette ? Burde det strammes inn, så fisken fikk større livsrom ?
Og ekstra store basseng gjør det litt mer trivelig for fisken. "Det er litt mer å utforske" for fisken.
Kunne man koblet basseng i sammen ? Og i "sirkel" for eksempel, så fisken kunne sirkulert rundt ? Forske på alt dette. Sluppet fisk av ulik størrelse sammen ? Og sett hvordan det gikk.
Eller kunne vi stengt av et område innerst i en fjord, og prøvd ut ting der ?

Vi har forpestet fjorder med sykdommer, så vi har laget store problemer for den superunike norske villaksen. Har folk sett TV-programmet om villaksen ?
Jeg ante ikke på forhånd at villaksen var så unik. Flotte farger, og virkelig unike skapninger. Skapt over tusener av år. Noe vi ikke må ødelegge.
Redigert 26.11.2018 kl 10:49 Du må logge inn for å svare
Matmons
26.11.2018 kl 10:57 1522

Hos Gaia Salmond vil det bli tang og div kråkeboller i karene slik jeg har sett tegninger
Tror de prøver i alle fall

Det er jo en fin begynnelse.
Vi bør eksperimentere mer. Og gi støtte til dette. Sjømat er stort i Norge, og kan bli mye større.
Matmons
26.11.2018 kl 11:20 1504

Absolutt
Har kjøpt aksjer , den minste tillate aksjeposisjon i Gaia Salmond
Blir spennende
Har eierinteresser i flere forskjellig slike nyskapninger innen sjømat , bare små posisjoner riktignok
trend1
06.01.2019 kl 16:31 752

hvor får du kjøpt disse småselskapene, er gaia salamond på børsen? hva tror du om landbasert oppdrett i usa, Atlas Sapphire?