Skattetrekkskonto

mumi
12.11.2018 kl 09:33 975

Må alle selskap som utbetaler lønn ha skattetrekkskonto? Finnes det unntak? F.eks for et lite eiendomsselskap som betaler ut litt lønn til noen av medeierne på slutten av året. Er det mulig å i stedet for å overføre til skattetrekkskontoen, betale skatten til myndighetene samme dag som lønnsutbetalingen?
Skattetrekkskonto er et unødvendig mellomledd. Renten på denne kontoen er tilnærmet lik null, så det er jo bankene som tjener på dette, og for selskapene blir det ekstraarbeid.
ArtDude
12.11.2018 kl 11:33 935

Hei!

Det er ikke krav til skattetrekkskonto. Helt riktig som du spiller inn, skatt til Futen kan gå samtidig med lønnskjøring / utbetaling.

Da slipper du skattetrekkskonto.


Ikke noe unntak når det gjelder størrelsen på selskapet eller antall ansatte eller antall lønnskjøringer. Hovedregelen er at alle må ha skattetrekkskonto. Det er to "unntak" fra å bruke skattetrekkskonto jevnlig; 1. selskapet kan ha fast innestående på skattetrekkskontoen som til enhver tid dekker det som evt er skyldig skattetrekk (men som du nevner er det "ingen" avkastning på dette), 2. kan stille bankgaranti (men koster).

Men ingen ting i veien for å betale inn umiddelbart som du nevner og at du slipper du disse "problemene". Revisorforeningen har også foreslått at dette skal bli hovedregelen, da dette forenkler en del.