Lei av LEI


Dagens email:
"For å kunne handle verdipapirer er du nødt til å opprettholde en aktiv LEI-kode for ditt selskap.
Dette krever at du årlig bekrefter, og om nødvendig oppdaterer selskapsinformasjonen tilknyttet din LEI, samt betaler tjenestegebyret på kr 875,-"

875,- pr. år for hva?
Dette er et nytt påfunn fra myndighetene som gjør at noen skal kunne melke selskap/investorer for noen lettjente penger.