BON handles til ca. 25% av NAV

Putt1
BON 13.11.2018 kl 11:47 51691

Her er min simplistiske verdsettelse av BON.

Jeg kommer til en substansverdi per aksje paa ca. 380 kroner.

1. Fred O Renewables NOK 11.3 BN
2. Shipping/Offshore wind NOK 0.6 BN
3. Fred O Cruise Lines NOK 2.0 BN
4. 51.92% av FOE NOK 0.1 BN
5. Andre investeringer NOK 1.3 BN
6. Net cash i Bonheur ASA NOK 0.9 BN
= Grand total NOK 16.0 BN

# aksjer 42,531,893

NAV per aksje NOK 376

Aksjekurs (NOK 95.1 - siste handel 13 Nov.) i prosent av substansverdi per aksje: 25%


Metode:

1. Fred O Renewables

a) 508 MW i 51% eide vindparker med prosjektfinansiering til NOK 3824 MM er verdt ca. NOK 7.1 BN. Da bruker jeg transaksjonsmultiplene fra Aviva transaksjonen paa GBP 3.2 MM per MW i EV (= NOK 35 MM til dagens kurs). Regnestykket blir (508*35 - 3824)*0.51. Det er en saftig verdsettelse, og Fred Olsen er ikke kjent for aa vaere den som selger billig.

b) 171 MW i egeneide vindparker med prosjektfinansiering til NOK 677 MM er verdt ca. NOK 2.7 BN. Da antar jeg en verdsettelsesmultippel paa NOK 20 MM per MW, da norske/svenske parker er mindre verdt. Regnestykket blir da 171*20 - 677

c) Fri cash paa NOK 1451 MM i holdingselskapet. Summen av a + b + c blir NOK 11.3 BN

2. Shipping/Offshore wind

Bruker man en EV/EBITDA paa 6 gangern (som er veldig konservativt) oppnaar man en verdsettelse paa NOK 0.6 BN dersom man tar gjennomsnittlig EBITDA for 2016 og 2017, og trekker fra gjeld paa NOK 707 MM. Regnestykket er (55+370)/2*6 - 707.

3. Cruise

En P/E paa 10 ganger gjennomsnittlig resultat etter skatt for 2016 og 2017 pluss cash paa NOK 770 MM i FOCL gir en verdi paa NOK 2 BN. Regnestykket er (163+73)/2*10 + 770.

4. Halvparten av FOE er for tiden verd bare NOK 50 MM.

5. Her bruker jeg bokfoerte verdier paa NOK 1265 MM. Av dette er sannsynligvis NOK 943 MM cash, med stoersteparten av resten i Kokstad Eiendom. Som garantert er mer verdt enn bokfoert verdi, det er neppe noen verdijusteringer gjort her.

6. Netto cash i Bonheur ASA er NOK 857 MM.

Prosjekt pipeline og holding er for enkelthets skyld samlet antatt aa ha null verdi. Alle balanseposter er fra q3 regnskapet.
Redigert 21.01.2021 kl 09:35 Du må logge inn for å svare
OldNick
21.02.2019 kl 20:03 8520

Bra kommentar på BON's Q4-rapport.

Hva er det som gjør at du mener at en ferdigstilt Høgaliden vindpark vil øke BON's VEK med 21/aksje?

Dette kan rekalkuleres slik:

Høgaliden prod.kap: 105MW
Capex budsjett: SEK1.2 mrd. (= ca. NOK1.11 mrd.)
Din estimerte verdi-økning: 21 x 42.5 mill BON-aksjer = NOK893 mill.
Sum: 1.11 + 0.89 = NOK2.00 mrd. = SEK2.17 mrd. (valuta: SEK/NOK = 0.922)

Det betyr at du anslår verdien på den nye vindparken til: 2.17 / 0.105 = SEK 20.7 per 1W kapasitet.

Har du noen harde data på at dette er realistisk?
Er det gjort transaksjoner i det svenske markedet som underbygger dette?

Ellers, takk for vurderingen, hadde ikke sett det før idag.
Redigert 21.01.2021 kl 07:02 Du må logge inn for å svare

VEK-økning er ok det så lenge det ikke kun øker rabatten ytterligere ?

Men har noen en formening om årlig inntekt når man er oppe i drift?
Redigert 21.01.2021 kl 07:02 Du må logge inn for å svare
OldNick
22.02.2019 kl 00:31 8353

En måte å få et anslag på produksjon fra den nye vindparken - Högaliden i nord-Sverige, er å direkte sammenligne den med farmen "Fäbodliden" som nå har vært 3 år i drift.

Fäbodliden har 78MW installert kapasitet, mens Högaliden vil få 105MW.
De ligger geografisk nært hverandre, og selv om jeg ikke kjenner geografien eller vind-forholdene (i detalj), kan man for enkethets skyld anta samme cap.faktor for de 2 parkene.

I 2016 og 2017 produserte Fäbodliden snaut 230 GWh/år. Har ikke tallene klar enda for 2018, men det ser ut som om produksjonen ble omtrent som for 2016 og 17.

Anslag for Högaliden kan da bli: 230 x 105/78 = ca. 310 GWh/år.

Og til hvilken strøm-pris?

Både strøm-pris og pris på el-sert. har variert betydelig de siste årene, og den vil nok være volatil også i fremtiden.
Basert på hva vi har sett de siste årene, og hva markedet priser inn i den nærmeste tiden har jeg følgende anslag:

El-cert: NOK 150/MWh
Strøm-pris i region SE02: ca. EURO40/MWh (dette er pr.idag futures-nivået på system-pris for 2019 på Nordpool)

Det vil gi anslag på fremtidige inntekter fra Högaliden: 310 000 x (40 x 9.50 + 150) = ca. NOK 164 mill./år

Det vil jo være noen kostnader ved å drifte parken, la oss si ca. NOK1 mill./mølle = ca. NOK 25 mill., hvilket skulle gi cashflow fra drift/EBITDA = ca. NOK 140 mill./år.

Kommentarer?
Redigert 21.01.2021 kl 07:02 Du må logge inn for å svare
OldNick
22.02.2019 kl 00:52 8341

Kan bli litt interessant hvor mye Canopus-fondet til Sissener har kjøpt i BON når vi får oppdaterte aksjonærlister over helgen.

Listene forrige mandag inneholdt ikke Canopus, og største eier nr. 50 hadde drøyt 55 000 BON-aksjer.
Redigert 21.01.2021 kl 07:02 Du må logge inn for å svare

Oldnick,

Er det ikke lov å håpe på marginalt bedre effekt i en ny park enn en som er 3 år gammel? Meg bekjent blir ikke turbiner, teknologi, etc. noe dårligere.

Klarer vi en EBITDA På mnok 140 i året (+/- 3 kr per aksje) så er det supert. Dog innforstått med at det kommer både opp- og nedturer.
Redigert 21.01.2021 kl 07:02 Du må logge inn for å svare
OldNick
25.02.2019 kl 11:41 8111

Nå kan vi se Sisseners inntreden i Bonheur.

Fra listene:

11.02.2019: 160 000 BON-aksjer.
18.02.2019: 285 000 BON-aksjer.
25.02.2019: 327 000 BON-aksjer.
04.03.2019: 329 009 BON-aksjer.
11.03.2019: 329 009 BON-aksjer.
18.03.2019: 329 009 BON-aksjer.

Og innehar nå 21-plassen blant BON's største aksjonærer med 0.77% eierandel.

Oppdatert per. 18 mars.

Videre, så har vi idag, 11 mars sett en post a 258 298 BON-aksjer omsatt til 121.80.

Eneste eier med dette aksjeantallet er: HAGAR NORDIC HOLDING AS

https://www.regnskapstall.no/roller-og-eiere-av-hagar-nordic-holding-as-103685206S0

gir oss eierne i dette selskapet::

Marlène Marguerite Flore Verbert 48,00% Norge
Dirk Willem Philippe Victor Verbert 42,97% Norge
Anna Maria Alberta Frieda Vanderhen 9,02% Norge

Men, hvem er kjøperen?

Kjøperen(e) var flere.

Verdipapirfondet DNB Norden (III) har kommet inn med 182 000 aksjer.
Resten må ha blitt kjøpt av andre, mindre investorer.
Redigert 21.01.2021 kl 07:02 Du må logge inn for å svare
ValueT
28.02.2019 kl 12:17 7989

Vurderingen var basert på transaksjonspriser/ miultippelvurdering. Disse er nå litt gamle, men jeg tror ikke prisene har blitt lavere siden(Noen som er oppdatert?). Multiplene var basert på snitt prisingen FOR fikk ved salg av 49% av vindparkene i skottland i 2016(?) og median prisen på det tidspunktet. Medianverdiene var hentet fra en Deloitte rapport på vindkraft-transaksjoner fra samme tidspunkt.

Med andre ord så gikk vurderingen litt raskt, men jeg tror den gir en god pekepinn. Som det blir påpekt her så har jo historisk utvikling underliggende verdi ikke vært problemet til Bonheur. Men en likviditetsrabatt som er jevnt stor, og som varierer på tvers av utviklingen i selskapet.
Redigert 21.01.2021 kl 07:02 Du må logge inn for å svare
ynot
04.03.2019 kl 12:09 7885

Stig Myrseth anbefaler BON i dag.

RT: 120,200 +2,21%
Redigert 21.01.2021 kl 07:02 Du må logge inn for å svare
ValueT
12.03.2019 kl 13:29 7656

I wanted to update you to let you know that the classifications of Bonheur ASA have been updated. Thank you for bringing this change to our attention.
Please note that the industry classification for Bonheur ASA (BON.OL, ORGID: 17726) has been updated as follows:

TRBC:
5910102012 - Renewable Independent Power Producers (IPPs)

NAICS:
221119 - Other Electric Power Generation
483112 - Deep Sea Passenger Transportation
483114 - Coastal and Great Lakes Passenger Transportation
483113 - Coastal and Great Lakes Freight Transportation
237130 - Power and Communication Line and Related Structures Construction
213111 - Drilling Oil and Gas Wells
511110 - Newspaper Publishers
531120 - Lessors of Nonresidential Buildings (except Miniwarehouses)
551112 - Offices of Other Holding Companies

Please let me know if you have additional feedback.
Redigert 21.01.2021 kl 07:02 Du må logge inn for å svare
OldNick
15.03.2019 kl 13:07 7550

Kan du forklare dette for oss?

Hvor har denne informasjonen kommet fra?

Iflg. OSLO Børs: https://www.oslobors.no/markedsaktivitet/#/details/BON.OSE/data

Så er Bonheur fortsatt klassifisert innen sektor: Energi,
Sektor-kode: 10101010

Og BON inngår i indeksene:

Indeks OSE10 Energy
Indeks OSE1010 Energy
Indeks OSE101010 Energy Equipment & Services
Redigert 21.01.2021 kl 07:02 Du må logge inn for å svare
ValueT
16.03.2019 kl 10:36 7526

Reuters har byttet klassifisering til renewables. Det har også Bloomberg. Dermed ligger ting til rette for at selskapet kommer opp på screening-listene til utenlandsk kapital. Er vi heldig blir selskapet vurdert som renewable med stor rabatt framfor rigg med stor rabatt i løpet av de neste 6-12mnd. På grunn av likviditeten har nordisk retail styrt prisingen på selskapet innimellom de siste årene. Men multippelen på OsloBørs selskaper er vesentlig styrt av om utenlandsk kapital strømmer inn eller ut av landet.
Redigert 21.01.2021 kl 07:02 Du må logge inn for å svare
Putt1
17.03.2019 kl 13:22 7441

Fantastisk fin kursgraf da. Foest bull-flagg og saa...BREAKOUT. Det blir en spennende uke.

Reklassifiseringen av Bonheur er utrolig bullish. Dersom jeg allerede ikke var lastet opp til over pipa hadde jeg garantert kjoept mer.
Redigert 21.01.2021 kl 07:02 Du må logge inn for å svare
ynot
17.03.2019 kl 19:56 7375

Høyeste sluttkurs siden 2014 på fredag.
Mer å hente!

Sluttkurs fedag: 125,000 +2,80%
Redigert 21.01.2021 kl 07:02 Du må logge inn for å svare
teaa
18.03.2019 kl 09:48 7293

Siden Stig Myrseth tok Bon inn i sin anbefalte portefølje, har BON steget 4-5 prosent. I dag ble Bon tatt ut av porteføljen (til fordel for Yara). Vi får se om dette får innvirkning fremover. Likviditeten i Bon er ikke all verden, så det kan kanskje virke motsatt vei denne gangen?
Redigert 21.01.2021 kl 07:02 Du må logge inn for å svare
ValueT
18.03.2019 kl 11:00 7266

Windcarrier har fått kontrakt i Taiwan: https://windcarrier.com/media/news/#101143

Jamfør industri konferanser i USA har selskapet fått godt fotfeste og omdømme der etter installasjonen utenfor Long-island. Det er interessant at selskapet nå også får et fotfeste i Taiwan. Disse to markedene kan bli betydelig for selskapet. Dog er verdiene fortsatt flere år fram.
Redigert 21.01.2021 kl 07:02 Du må logge inn for å svare
ynot
23.03.2019 kl 01:15 7135

Gode nyheter for BON!
Fred. Olsen Renewables, et selskap heleid av Bonheur gjennom 51 prosent eide Fred. Olsen Wind Ltd., rapporterte i dag, etter at OSE var stengt, at de har refinansiert og derved frigjort rundt 87 millioner pund for Fred. Olsen Renewables.

Sluttkurs: 125,00 -0,95

Redigert 21.01.2021 kl 07:02 Du må logge inn for å svare

Rett oppunder 12 kr per aksje det om jeg regner/husker rett. Ca 42 mill aksjer.

Spørsmålet er om de med først et salg av 49% og så refinanisering/økt gjeld har klemt sitronen ganske hardt?

Forhåpentligvis ikke for det er jo her de store verdiene skal ligge for oss aksjonærer nå som FOE har havarert.
Redigert 21.01.2021 kl 07:02 Du må logge inn for å svare
OldNick
25.03.2019 kl 11:44 6936

Fredagens børsmelding:

BON: Fred.Olsen Renewables AS concludes a GBP 400 million refinancing and reduces cost of debt

Fred. Olsen Renewables AS, a company wholly owned by Bonheur ASA, through its 51% owned subsidiary, Fred. Olsen Wind Ltd., has today signed a non-recourse project finance facility with MUFG Bank, National Australia Bank, Siemens Bank and Sumitomo Mitsui Bank Corporation, to refinance its current debt facilities.

The GBP 400 million new term loan will have a tenor of approximately 13 years, extending to 2032, with margins starting at 1.4%, increasing to 1.6% in 2023 and to 1.7% in 2028. New interest rate swap contracts will be agreed to match with approximately 75% of the underlying funding.

In the new loan facility, margins are lower and the facility's maturity date is extended with approximately 5 years. The refinancing will lead to a capital release for Fred. Olsen Renewables AS of approximately GBP 87 million. The total cash debt service going forward will be in line with today's situation, due to the improved terms.

This transaction contributes to Fred. Olsen Renewables' strategy of optimizing the capital structures of its projects and lowering the total cost of funding.

Ekstern link: https://newsweb.oslobors.no/message/472803
______

GB£87 mill. = ca. NOK985 mill., det tilsvarer ca. 23/aksje i ekstra cash.
______

Sisseners eierandel i Bonheur:

11.02.2019: 160 000 BON-aksjer.
18.02.2019: 285 000 BON-aksjer.
25.02.2019: 327 000 BON-aksjer.
04.03.2019: 329 009 BON-aksjer.
11.03.2019: 329 009 BON-aksjer.
18.03.2019: 329 009 BON-aksjer.
25.03.2019: 329 009 BON-aksjer.
01.04.2019: 329 009 BON-aksjer.
08.04.2019: 300 000 BON-aksjer.
15.04.2019: 300 000 BON-aksjer.
22.04.2019: 300 000 BON-aksjer.
29.04.2019: 300 000 BON-aksjer.

Og innehar fortsatt 22-plassen blant BON's største aksjonærer med 0.71% eierandel.

Oppdatert per. 22 April.
______

Fra aksjelisten pr. 29/4 kan man se at det har skjedd få endringer siste uken.

1 mindre salg fra utenlandsk nominee-konti, Citibank Europe PLC - 12 012 (de solgte også uken før).
DNB Markets Aksjehandel (som solgte 8 012 BON-aksjer uken før) har økt beholdningen med +7 658 aksjer.

Ellers kun marginale endringer blant de 50 største eierne..
Redigert 21.01.2021 kl 07:02 Du må logge inn for å svare

Oldnick,

I utregningen over (cash/aksje) har du ikke justert for at FORAS kun er eiet med 51%
Redigert 21.01.2021 kl 07:02 Du må logge inn for å svare
OldNick
27.03.2019 kl 10:17 6779

re. inference,

- BON eier FORAS 100%
- FORAS eier FOWL 51% (49% til TRIG)
- Meldingen stadfester at FOWL vil utbetale GB£87 mill. til FORAS

Hva er feil i det jeg skrev?
Redigert 21.01.2021 kl 07:02 Du må logge inn for å svare

Glemt alt etter hallo fra min side :)
Ser etter å ha finlest meldingen at du har helt rett. Takk!

Mao. ganske betydelig med likvider som går inn i FORAS. Får håpe de ikke blir liggende på kistebunnen altfor lenge.
Redigert 21.01.2021 kl 07:02 Du må logge inn for å svare
cosinus
28.03.2019 kl 09:49 6668

Fred. Olsen Ocean expands its footprint within the offshore wind service industry by investing in United Wind Logistics

Fred. Olsen Ocean Ltd. (FOO), a company wholly owned by Bonheur ASA, has today
entered into an agreement to acquire a 50% ownership in United Wind Logistics
GmbH (UWL) through the contribution of new equity in the amount of EUR 12
million. The ownership split in UWL will be FOO 50.0 %, United Shipping Group
GmbH 37.5 % and CPLP Holding GmbH 12.5 %.

UWL is a Hamburg (Germany) based company offering services within marine
transportation of various offshore wind turbine components, such as blades,
nacelles and towers from nearby manufacturing sites to pre-assembly ports closer
to offshore wind farm sites.

The operations of UWL are presently performed with chartered tonnage. UWL has a
new building program for up to four vessels at the Jiangsu Zhenjiang Shipyard in
China, of which the first two vessels have been ordered and are expected to be
delivered in 2020.

The investment in UWL marks an expansion of FOO's footprint within the offshore
wind service industry and will further strengthen FOO's presence in the
logistics and installation value chain for offshore wind. FOO's ownership in UWL
will be consolidated by Bonheur ASA under the Shipping / Offshore Wind business
segment.
Redigert 21.01.2021 kl 07:02 Du må logge inn for å svare
Putt1
01.04.2019 kl 08:35 6579

Det er fantastisk at BON endelig har begynt aa se paa refinansieringspotensialet i portefoeljen.

Min erfaring med tilsvarende initiativer er at de oeker naaverdien med ca 25% av den cash'en man klarer aa ta ut, ved aa skifte tilbakebetalingen av gjeld tilbake i tid paa bedre rentebetingelser (prosjektfinansiering av ROC prosjekter har blitt veldig billig p.g.a. at bankene har begynt aa forstaa den lave risikoen til prosjektene - all-in-cost paa prosjektfinansiering for GBP prosjekter naa er naer 3%).

Jeg bemerker meg ellers at Hermanrud, i beste spaakonestil, har utrykket sin nyfunnede begeistring for Bonheur (https://www.hegnar.no/Nyheter/Boers-finans/2019/03/Hermanruds-5-snille-aksjer-har-gaatt-som-kuler).

"Det kan godt være at 2019 blir et fantastisk år for de snille aksjene", sier Hermanrud. Artikkelen skriver videre at "Hermanrud har en teori om at det kommer til å gå helt galt med disse aksjene også".

Han blir sikkert geniforklart (igjen) naar aaret er omme og Bonheur er opp 100% for 2019, og Scatec er ned 25%. Det er positivt at finansdinosaurer viser at de i det minste har begynt aa forstaa at BON primaert er et fornybar energi selskap. BON vil gaa 3x dagens kurs naar finansdinosaurene vaakner for alvor.
Redigert 21.01.2021 kl 07:02 Du må logge inn for å svare
Leedsutd
01.04.2019 kl 22:30 6490

Hermanrud har ikke satt seg inn i Bonheur. Han kjenner ikke til den store kontantstrømmen vindparkene i UK har for tiden. Fred Olsen Wind Ltd (51 % eid) hadde kontantstrøm fra driften på GBP 72 mill i 2017! Da vet vi at elektrisitetsprisene var betydelig høyere i 2018. I tillegg kommer deleide vindparker eiet sammen med Aviva.

Hermanrud kjenner nepppe heller til hvor mange milliarder man har av frie likvide midler per i dag.

Poenget er at vi snakket ikke om svært overpriset aksje grunnet grønt avtrykk. Aksjen synes ikke dyr sett i forhold til anleggsmidlenes verdi.
Redigert 21.01.2021 kl 07:02 Du må logge inn for å svare
Leedsutd
03.04.2019 kl 22:40 6354

Jack-Upen Jill har blitt leid inn på langsiktig T/C fra samarbeidspartner Falcon Global. Skal i første omgang settes i jobb med de mindre turbinene. Vedlikehold etc. Aller først, dog, installere noe buckets for Universal Foundation.
Redigert 21.01.2021 kl 07:02 Du må logge inn for å svare
Putt1
04.04.2019 kl 11:59 6313

Jeg vil tippe at q1 resultatet til BON kommer til aa slaa alle rekorder, mest fordi jeg tror refinansieringen kommer til aa ha positiv resultat-effekt. For aa faa pengene ut av holding selskapet maa man nemlig oppskrive anleggsmidlene til "fair verdi", slik at det skapes egenkapitalreserver som kan brukes til en kapital-reduksjon.

Det vanligste er aa ta denne oppskrivningen over resultat-regnskapet. Resultat-effekten blir sannsynligvis noe mindre enn den ekstra cash'en man har faatt ut, muligens i stoerrelsesorden NOK 300-500 MM. Det er et ikke negligerbart bidrag til kvartalsresultatet for et selskap som i skrivende stund er priset til kun NOK 5600 MM.

Analytikerne som foelger selskapet er stort sett norske uten erfaring med regnskaps-behandling av refinansiering av en prosjektfinansiering. En "earnings surprise" i denne stoerrelsesorden kan fort flytte kursen noen gode hakk oppover.

Med dagens gode prismomentum i BON skal det uansett et minimum av gode nyheter til; ordreboken er full av kjoepere som later til aa vente paa et dipp foer de toer aa kjoepe og aksjen kryper istendenfor aa bykse oppover, noe som er veldig bullish. En earnings surprise blir som aa helle en skvett bensin paa et baal, og kan fort legge 10 kroner til aksjekursen.

Naa mangler det bare at Harstad's store soenn tar BON tilbake inn i Dovre portefoeljen...
Redigert 21.01.2021 kl 07:02 Du må logge inn for å svare
Volga
04.04.2019 kl 14:40 6282

Interessant! Hva tenker du er et plausibelt kursmål inn mot sommeren @Putt1?
Redigert 21.01.2021 kl 07:02 Du må logge inn for å svare
ynot
04.04.2019 kl 15:30 6248

Kraftig opp nå!

RT. 138,500 +5,73%
Redigert 21.01.2021 kl 07:02 Du må logge inn for å svare
Leedsutd
04.04.2019 kl 17:20 6203

Tillater meg å tvile. Kapitalførsel fra datter til 51 % eid mor vil ikke resultatføres.
Redigert 21.01.2021 kl 07:02 Du må logge inn for å svare
Putt1
04.04.2019 kl 21:31 6149

Det er ikke kapitaltilfoerselen som har potensiell resultat-effekt.

Det er oppskrivningen av eiendelene i datter for aa skape nye egenkapitalreserver som kan gi resultat-effekten. Man kan ikke betale utbytte fra datter til mor dersom egenkapitalen i datter blir negativ som resultat.
Redigert 21.01.2021 kl 07:02 Du må logge inn for å svare
Putt1
04.04.2019 kl 21:38 6149

Krystall-kulen min er dessvaerre i ustand. For aa vaere helt aerlig saa har den aldri fungert saerlig bra. Tror heller man skal spoerre Hermanrud.
Redigert 21.01.2021 kl 07:02 Du må logge inn for å svare

Fortsetter siste dagers trend dunker vi greit gjennom 200 før sommeren ?
Redigert 21.01.2021 kl 07:02 Du må logge inn for å svare

Litt grove IFRS forenklinger. Det ville nok gått over OCI og ikke PnL (hvis ikke man gjør en reversering av tidligere nedskrivning).
Redigert 21.01.2021 kl 07:02 Du må logge inn for å svare
Putt1
05.04.2019 kl 21:31 5964

Jeg var med paa en lignende transaksjon ifjor hoest. Revisor bokfoerte positiv resultateffekt over PnL (IFRS). Vi faar fasiten 15. mai.
Redigert 21.01.2021 kl 07:02 Du må logge inn for å svare
Putt1
16.04.2019 kl 08:47 5527

Hvor finner du eierstatistikken til BON hen, OldNick? Er enig i at dette er noe som er verdt aa holde oeye med.
Redigert 21.01.2021 kl 07:02 Du må logge inn for å svare
OldNick
25.04.2019 kl 17:40 5346

De får jeg fra en abbonnement-tjeneste hos Stocktallk.no

De legger ut oppdaterte lister over de 50 største eierne i alle selskapene notert på OSE (hovedlisten, Axcess og Merkur) med et ISIN NO-nummer. Listene viser endringer siste uken, og har i tillegg statistikk bakover 15 uker til liggende, så det er da veldig enkelt å se hva store enkeltaksjonærer har gjort over 4 måneder.

Listene legges normalt ut mandag (første handeldag i uken), før åpning (om mulig).

De tillater ikke at listene deles ferske, men jeg skal se om jeg kan legge ut en liste senere som et eksempel.
Redigert 21.01.2021 kl 07:02 Du må logge inn for å svare

Holder med dere i at Bonheur er undervurdert, selv om det er vanskelig å regne på særlig nå med de nye avtalene i Windcarrier og Renewbles i Skottland. Det er mye minoriterer og joint ventures.

Tror ellers at det ligger mer i Windcarrier enn det som er nevnt. Sikter da særlig til 75 % eide Global Wind Service. Følger denne på Facebook og de søker stadig etter folk i ulike deler av verden. Viktigere er at markedet vokser. Det som Bonheur gjør i Great Lakes forsiktig eller innstalleringen som kommer i Taiwan... GWS er teknikere, så det bør binde lite kapital.

Så er også noen jokerene inne. Universal Foundation med monobuckets. Om de lyktes der, så er det en mulig joker. Det kan likevel fort bli enten eller.

Til sist så er det dette med båtene. Her ekspanderer de, men pris, utnyttelse og når de eventuelt blir for små for kommende turbiner vet jeg ikke. Likevel lovende at de skaffer 51 % av den som nå er Blue Tern, at de går inn i et tysk logistikkselskap (United Wind Logistics) og at de leier båt, som noen har nevnt, fra en amerikansk partner.

Tror også at resultatene fra de 7 gjenværende persontransportbåtene (sender folk ut til installasjonene) kan bli bedre nå som de har fått dem håndtert av et større selskap innen det segmentet, selv om det ikke er her de største tallene nok ligger.

Disclaimer: Har aksjer og ønsker fortsatt høyere kurs.
Redigert 21.01.2021 kl 07:02 Du må logge inn for å svare

Noen kilder til info:
Sosiale medier/jobbsøkesider: Facebook, særlig for Global Wind Service. Linkedin og Finn.no. Bruk gjerne varsling om stillinger fra de ulike selskapene.

Marine Traffic, gjerne som app. Denne viser hvor båtene er. Litt gøy å følge med på cruise, installasjonsbåter og så videre. Litt verre når de ligger i havn. Det gir et innblikk i sysselsettingsgrad og dermed resultat i Windcarrier.
https://www.marinetraffic.com/no/ais/home/centerx:1.810/centery:53.873/zoom:14

Generelle søk på google. Er mye bransjenyheter.
Redigert 21.01.2021 kl 07:02 Du må logge inn for å svare

Et moment til:
Cruisevirksomheten har brukt mange år på å tjene tilbake investeringene/oppgraderingene, men jeg tror at avskrivningene snart vil bli redusert. Sjekk tid for avskrivninger og når de store investeringene/kjøpene ble gjort. Båtene ble ellers shinet opp nokså nylig. Det avskrives seff., men jeg tror at det kanskje går noen år før neste større innvendige oppussing.

Tilbake i 2008 ble det brukt ca 1,2 milliarder på å kjøpe den da 10 år gamle båten Balmoral. Denne ble så kappet i to og så skjøtet man på et midtstykke. Litt som når man forlenger et middagsbord fordi man venter ekstra gjester. I tillegg ble Braemar oppgradert dette året.
Avskrivningstid er ifølge årsrapport 2017 10-20 år for båter. Avskrivningene har stort sett ligget noe over 200 mill ca per år. Se så Q4 rapporten. 172 i investeringer (capex), Capital employed (Equity + NIBD) ca 0,5 milliarder både UB 2017 og UB 2018. (Bruker denne pga. mye cash). Tror derfor for bedre bunnlinje ganske snart, grunnet lavere avskrivninger.

Når det så gjelder elvecruise, så har de leaset en liten båt og ser etter en til. Dette markedet har ikke vært spesielt stort blant briter, men kjempepopulært blant tyskere og amerikanere. (Mange amerikanere stammer fra Tyskland). Så her kan det ligge noen muligheter på sikt, om de fortsetter å utvikle markedet blant briter.

Med forbehold om feil.
Redigert 21.01.2021 kl 07:02 Du må logge inn for å svare