BON handles til ca. 25% av NAV

Putt1
BON 13.11.2018 kl 11:47 51683

Her er min simplistiske verdsettelse av BON.

Jeg kommer til en substansverdi per aksje paa ca. 380 kroner.

1. Fred O Renewables NOK 11.3 BN
2. Shipping/Offshore wind NOK 0.6 BN
3. Fred O Cruise Lines NOK 2.0 BN
4. 51.92% av FOE NOK 0.1 BN
5. Andre investeringer NOK 1.3 BN
6. Net cash i Bonheur ASA NOK 0.9 BN
= Grand total NOK 16.0 BN

# aksjer 42,531,893

NAV per aksje NOK 376

Aksjekurs (NOK 95.1 - siste handel 13 Nov.) i prosent av substansverdi per aksje: 25%


Metode:

1. Fred O Renewables

a) 508 MW i 51% eide vindparker med prosjektfinansiering til NOK 3824 MM er verdt ca. NOK 7.1 BN. Da bruker jeg transaksjonsmultiplene fra Aviva transaksjonen paa GBP 3.2 MM per MW i EV (= NOK 35 MM til dagens kurs). Regnestykket blir (508*35 - 3824)*0.51. Det er en saftig verdsettelse, og Fred Olsen er ikke kjent for aa vaere den som selger billig.

b) 171 MW i egeneide vindparker med prosjektfinansiering til NOK 677 MM er verdt ca. NOK 2.7 BN. Da antar jeg en verdsettelsesmultippel paa NOK 20 MM per MW, da norske/svenske parker er mindre verdt. Regnestykket blir da 171*20 - 677

c) Fri cash paa NOK 1451 MM i holdingselskapet. Summen av a + b + c blir NOK 11.3 BN

2. Shipping/Offshore wind

Bruker man en EV/EBITDA paa 6 gangern (som er veldig konservativt) oppnaar man en verdsettelse paa NOK 0.6 BN dersom man tar gjennomsnittlig EBITDA for 2016 og 2017, og trekker fra gjeld paa NOK 707 MM. Regnestykket er (55+370)/2*6 - 707.

3. Cruise

En P/E paa 10 ganger gjennomsnittlig resultat etter skatt for 2016 og 2017 pluss cash paa NOK 770 MM i FOCL gir en verdi paa NOK 2 BN. Regnestykket er (163+73)/2*10 + 770.

4. Halvparten av FOE er for tiden verd bare NOK 50 MM.

5. Her bruker jeg bokfoerte verdier paa NOK 1265 MM. Av dette er sannsynligvis NOK 943 MM cash, med stoersteparten av resten i Kokstad Eiendom. Som garantert er mer verdt enn bokfoert verdi, det er neppe noen verdijusteringer gjort her.

6. Netto cash i Bonheur ASA er NOK 857 MM.

Prosjekt pipeline og holding er for enkelthets skyld samlet antatt aa ha null verdi. Alle balanseposter er fra q3 regnskapet.
Redigert 21.01.2021 kl 09:35 Du må logge inn for å svare

Presisering/Rettelse: De 1,2 med i capex i 2008 i cruise var samlet, ikke kun kjøp av båt, selv det og forlengelsen av den må antas utgjøre størstedelen.
Redigert 21.01.2021 kl 07:02 Du må logge inn for å svare

Lite aktivitet på forumet men sterk kurs gitt siste dagers uro ?
Redigert 21.01.2021 kl 07:02 Du må logge inn for å svare

Artikkel i Bloomberg om Windcarrier og de andre som installerer vindturbiner til havs. Alle sitter på gjerdet nå og lurer på hvor store båter de trenger å bygge. Larsen fra Fred Olsen sier at han sliter med å regne det hjem.

https://www.bloomberg.com/news/features/2019-05-13/offshore-wind-will-need-bigger-boats-much-bigger-boats
Redigert 21.01.2021 kl 07:02 Du må logge inn for å svare
Putt1
14.05.2019 kl 12:40 4393

Jeg liker slett ikke BON's satsing i Windcarrier. Enten er man utvikler og blir god paa det, eller saa er man tjenesteleverandoer. Her proever man aa bli god paa begge deler, uten noe som helst track record i det siste. Greit nok at havvind er et fantastisk vekst-segment, men det overhodet ikke sikkert at det er bunnmontert offshore vind som kommer til aa dominere - flytende offshore wind har kjempepotensiale for kostnadseffektivitet naar man faar opp volumene.
Redigert 21.01.2021 kl 07:02 Du må logge inn for å svare

Så et intervju (2015 Fortune?) der syvende far bemerket at de som tjente penger under gullrushet solgte hakker og spader. Jeg ser en overordnet plan der de går inn i en rekke segmenter knyttet til vind. Noen lyktes de mindre i, som hurtigbåtene (de har 7 nå), mens andre bedre, som Global Wind Service.

Hvorfor tror du at flytende blir billigere? Jeg tenker at det er mye land, som Doggerbank, å plassere påler i. At det er enklere enn å ha flytende ting som raver over hundre meter rett opp og som også må forankres, så de ikke flyter vekk. Men er ikke ingeniør...

Redigert 21.01.2021 kl 07:02 Du må logge inn for å svare

Når det er sagt er jeg også usikker på installasjonsbåtene.
Redigert 21.01.2021 kl 07:02 Du må logge inn for å svare

To interessante presentasjoner her fra 2017. De sier i praksis at de nølte med å kjøpe nye skip (nå overtok de halvparten av et skip nylig). Videre at siden bunnfast begynner å bli konkurransedyktig uten subsidier, så trodde de ikke at myndigheter vil subsidiere flytende.

http://www.shippingforum.no/medlemsmoete-31-oktober-2017.6051483.html
Redigert 21.01.2021 kl 07:02 Du må logge inn for å svare

Har en antagelse om at dette verftet i Belfast er tiltenkt en rolle fremover, knyttet til understell spesielt.

I forslaget fra bankene så ville den forbli majoritetseid av Bonheur, mener jeg, sammen med en liten andel av aksjer av de gjenværende Nordsjø-riggene. Om dette blir utfallet gjenstår å se.

Så er det nyheten om at Universal Foundations flytter fra Ålborg, der de har utviklet det med universitetet, til Fredericia der Windcarrier og Windservice holder til.
www.heavyliftpfi.com/sectors/universal-foundation-to-relocate/
Redigert 21.01.2021 kl 07:02 Du må logge inn for å svare

Må vel tillate meg å skrive at dette var skivebom mtp din forventede regnskapsføring.
Redigert 21.01.2021 kl 07:02 Du må logge inn for å svare
Putt1
15.05.2019 kl 14:29 4170

Det kan godt hende at det blir skivebom til slutt, men det er litt tidlig aa erklaere det ennaa :-)

Refinansierings-avtalen ble signert en uke foer kvartalsslutt (22. mars). En mulig oppskrivning av eiendeler og konvertering av nye reserver til nedsettbar egenkapital gjoeres simultant med en kapitalnedsettelse og at pengene utbetales fra holding-selskapet (det er ingen vits i aa gaa til notary flere ganger).

Kontantstroemoppstillingen paa s. 13 i kvartalsrapporten indikerer at moneys ikke er viderebetalt fra holding til minoritetsaksjonaerene per 31.03, i.e. de sitter fremdeles i FOWL ved kvartalsslutt. Ellers ville "distribution to minority shareholders" vaere en post i den konsoliderte kontanstroemoppstillingen.

Dette understoettes paa side 7, der det spesifiseres at "The refinancing will lead to a capital release for Fred. Olsen Renewables AS of approximately GBP 87 million". Merk ordene "will lead". M.a.o. capital release har ikke skjedd per 31 mars.

I all fairness er det jeg skrev tidligere mest gjetning basert paa economics fra den siste transaksjonen jeg var med paa aa gjennomfoere. Det kan godt hende at det er nok egenkapital i FOWL til a faa ut hele beloepet gjennom en kapitalnedsettelse uten aa skape nye reserver, eller at BON velger f.eks. reverse shareholder loans som metode for aa utbetale mer enn selskapets egenkapital (dersom forskjellen er liten), selv om jeg tviler paa det. Da blir det ingen resultat-effekt. Uansett ser det ut som vi maa vente enda et kvartal for aa faa fasiten.
Redigert 21.01.2021 kl 07:02 Du må logge inn for å svare
Putt1
15.05.2019 kl 14:56 4157

Det tar ca 3 aar a bygge en offshore windfarm. Man maa foerst undersoeke havbunnen, saa maa man bygge individuelle foundations i riktig hoeyde basert paa ulik dybde i havet, grave ned kablene osv. At dette krever mannskap paa sjoen hele tiden, bruk av dykkere (som koster flesk) og byggingen maa avbrytes paa vinteren naar havet blir for roeft. Personnellkostnadene og kostnadene av skip overstiger materiell-kostadene.

Flytende vind-turbiner bygges paa verft og taues i posisjon. De har 100% homogent design. Og de settes paa dypt vann, der det er lite av stroemninger i havet, saa man trenger ikke grave kablene ned i havbunnen. Det gjoer at personnell- og skipskostnadene blir en broekdel av et bunnmontert prosjekt.

Naa er et det stoerste flytende prosjektet til dato Hywind utenfor Peterhead i Skotland med bare 5 turbiner (utviklet av Equinor og Masdar). Med kun 5 turbiner blir kostnadene hoye. Dersom man faar stoerre prosjekter (med 80-150 turbiner) kan flytende bli billigere enn grunnbasert.
Redigert 21.01.2021 kl 07:02 Du må logge inn for å svare

Kom til å tenke på at det kanskje ikke er bra for investorer. Store investeringer, men ingenting som hindrer nestemann å slepe make turbiner til havs. Lave marginalkostnader. Vedlikehold, men gratis å produsere.

Flybransjen har jo vært en dårlig sak for investorer.

Bedre med etableringshindre.
Redigert 21.01.2021 kl 07:02 Du må logge inn for å svare
Putt1
20.05.2019 kl 09:32 3963

Hvilket meglerhus er det som pumper BON idag? Opp til 152.50 i skrivende stund.
Redigert 21.01.2021 kl 07:02 Du må logge inn for å svare
Volga
20.05.2019 kl 10:11 3940

Pareto tar opp dekning med kursmål 220: https://investor.dn.no/#!/Aksje/S198/BON/Bonheur
Redigert 21.01.2021 kl 07:02 Du må logge inn for å svare
OldNick
20.05.2019 kl 13:07 3885

Vi ser det igjen, og igjen.

BON-aksjen kan ligge og "vake" (handles i et snevert kursnivå), men når den bryter ut, så blir det russiske prosenter med en gang.

Det er dette som er vanskelig, og som man sikrer seg mot ved å være inn i aksjen. Trading er (har vært) vanskelig, ikke minst pga. manglende likviditet, som dog ser ut til å bedres etterhvert.
______

220 er et relativt "hårete kursmål", men vi vet alle at selskapet har vært kraftig undervurdert stort sett alltid, pga. at man aldri får noen reell innflytelse på styringen, det er "Fred Olsen's lekegrind". På tross av at han fylte 90 år 1 januar i år.
______

Pareto Securities initierer analysedekning på Bonheur.

I analysen med tittelen «Hidden renewables gem» framhever meglerhuset at Bonheur er betydelig transformert over en del år, herunder at vindkraft utgjør anslagsvis 80 prosent av selskapets verdier. Dette har ført til økt investorinteresse, som ventes å øke verdsettelsen av aksjen.

Meglerhusets analytikere konkluderer med en klokkeklar kjøpsanbefaling, og et kursmål på 220 kr.
______

Noen endringer på den oppdatert 50 største aksjonærlisten:

Nr. 04: SP1M megler-konto: -222 000, ny beholdning: 1 268 000
Nr. 05: Pareto Aksjenorge fond: +9 661, ny beholdning: 1 171 098
Nr. 07: Citybank Europe PLC: -25443, ny beholdning: 946 633
Nr. 24: DNB Markets Aksjehandel: Ny på listen, beholdning: 227 140
Nr. 46: Vicama Capital AS: Ny på listen, beholdning: 61 578

Ellers kun mindre endringer

Oppdatert pr. 20/5-2019
______

Kommentar etter børsslutt:

Høyeste omsetning siden mars: 158 194 BON-aksjer
Høyeste sluttkurs siden 1/8-2011: 150/aksje.
Redigert 21.01.2021 kl 07:02 Du må logge inn for å svare
ynot
20.05.2019 kl 16:54 3810

DNB fikk fart på aksjen i dag!
Var helt oppe i 153,50

Sluttkurs: 150,000 +7,14%
Redigert 21.01.2021 kl 07:02 Du må logge inn for å svare
Putt1
23.05.2019 kl 16:24 3635

Jeg leste forresten analysen til Bård Rosef i Pareto (den med kursmaal NOK 220).

Det er en god analyse med mange interessanne data. Verdsettelsen hans er mer noyaktig enn min og han bruker samme metode. Jeg fikk inntrykk av at han muligens har hentet inspirasjon fra analysen jeg postet paa Seeking Alpha (se link delt tidligere), til og med tittelen ligner ("Hidden Renewables Gem" istedenfor "Treasure Chest"). Det er forsaavidt helt greit.

Slik jeg forstaar Baard, mener han at historisk sett, har rabatten til substansverdi for BON har vaert omtrent 50%, og derfor setter han kursmaalet til ca 70% av det han har regnet seg frem til. Her tror jeg Baard er litt paa jordet.

Det er fordi Bonheur har blitt reklassifisert til fornybar energi, som Baard later til aa ikke ha noen erfaring med. Dersom han hadde inkludert en peergroup analyse, og for eksempel sammenlignet BON med Oersted (verdensledende utvikler i offshore wind), Gruppo Falck (milanobasert vind-utvikler) og andre, ville han ha oppdaget at BON selv med en verdsettelse paa NOK 220 per aksje vil vaere det billigste fornybar energi selskapet i Europa, med en rabatt paa ca 50%.

Sorry Baard, men BON skal til NOK 300 per aksje. Ogsaa litt til, dersom de faar til aa utvikle nye prosjekter. Jeg er ihverfall ikke selger paa 220.
Redigert 21.01.2021 kl 07:02 Du må logge inn for å svare

Har riktignok solgt meg litt ned, siden det å ha 25 % av verdiene i en aksje ble i overkant, men ja... 3 milliarder i frie kontanter. Kanskje 2 milliarder i gjeldfri cruise. Med en samlet markedsverdi på 6 mrd på børsen... Global Wind Service. NHST. Bygget hovedkontoret er i... Så kommer båter, kraftverk...

Fremdeles ting som kan gå galt. Fallende kraftpriser. Færre installasjonsjobber. Corbynisme i UK om noen år.

Likevel... Denne bør mer opp og med tanke på den lave likviditeten kan det kanskje gå fort. Mange kjøpere, få selgere.

Med forbehold om evt. feil.
Redigert 21.01.2021 kl 07:02 Du må logge inn for å svare
ynot
24.05.2019 kl 00:27 3524

BON-aksjonærene var vel også fornøyde med at BON sine representanter trakk seg ut av styret i DDASA i dag, og overlater styringen til de sikrede kreditorene.

Sluttkurs: 159,000 +3,92%
(På en svært dårlig dag på OSE)
Redigert 21.01.2021 kl 07:02 Du må logge inn for å svare
Putt1
24.05.2019 kl 10:01 4489

Hvis jeg legger Baards verdsettelse til grunn (som er mer noeyaktig enn min) er 220 per aksje omtrent verdien av eksisterende (operasjonelle) on-shore wind eiendeler og kontantene i selskapet. Dvs. man faar cruise-virksomheten, offshore-wind service/shipping, kokstad eiendom/NHST, fornybar energi prosjekter under utvikling, med paa kjoepet til ca. null verdi.

On-shore wind eiendelene er lettomsettelige, og naermest som cash aa regne. De har power-purchase agreements som sikrer et gulv om prisene faller og subsidiene, som utgjoer mer enn kraft-inntektene, har britisk statsgaranti med inflasjonsjustering. Ca 70% av renterisikoen paa prosjektfinansieringen er sikret med renteswaps. Risikoen er saa lav at dette er det naermeste man kommer til obligasjoner blant operasjonelle assets, og de som vet hvordan inflasjonsjusterte GILTs prises i UK vet at det fremdeles er potensiale for reprising.

Kursmaalet til Pareto er m.a.o. tilsvarende summen av finansielle eiendeler i selskapet. Dette er en no-brainer.
Redigert 21.01.2021 kl 07:02 Du må logge inn for å svare
lynx
24.05.2019 kl 12:52 4483

Ser ut som om markedet langsomt finner ut det samme, kursen har begynt å røre på seg.
Redigert 21.01.2021 kl 07:02 Du må logge inn for å svare

Enig det. Er bare at når Corbyn skal renasjonalisere Statnett og finne måter å ta aksjonærene, så er det risk, men har fremdeles over 2500 aksjer igjen...

Ellers tenkte jeg å legge ut linker til proff.no , .se og .dk sine sider for de ulike selskapene etter hvert.

Ser da blant annet at det er mye løpende kost som i praksis kan sees på som investeringer, f.eks. i Universal Foundation.

Eller en kan se vindfarmer og så koble mot andre tall/ stats.

Vet du om tilsvarende åpne nettsider med selskapstall finnes for UK?

PS! Likte analysen din på Søker etter Alfa.
Redigert 21.01.2021 kl 07:02 Du må logge inn for å svare
OldNick
24.05.2019 kl 15:25 4595

Se til første side i tråden, ref. innlegg: OldNick 17.11.2018 kl 17:37

Har oppdatert produksjonsgrafen til;

Lista vindpark, Norge: https://flic.kr/p/2558ygn, og
Fäbodliden, Sverige: https://flic.kr/p/Txr5GE

I tillegg, detalj-dataene for Lista vindpark: https://flic.kr/p/2ehLZoR
viser nå at maks. produksjon er blitt øket til ca. 69.5 MW, mot tidligere 68 MW. Installert effekt er angitt til 71.3 MW (= 31 x 2.3)

Refererer til innlegg: Putt1 17.11.2018 kl 07:54, og: Putt1 18.11.2018 kl 05:24

Har FORAS/Lista Vindkraftverk gjort optimaliseringer slik Putt1 indikerte de kunne få gjort?
Jeg har ikke spurt BON/FORAS enda.


Ang. nye vindkraft-prosjekt i Norge og Sverige.

I begge land vil onshore vindparker motta el.sertifikater for produsert el-kraft som de kan selge.

I Sverige har de hatt el.sertifikater siden 2001 (tror jeg), mens Norge har deltatt i dette fellesmarkedet siden 2010. I 2021 trer Norge ut av dette systemet, og vindparker etter denne datoen vil ikke motta el.sertifikater, mens svenske vindparker vil fortsette motta slike.

I perioden Norge har deltatt, har gj.snittlig pris på el.sertifikater vært ca. 15øre/kWh produsert, mens prisen har variert mellom ca. 5 til over 30 øre.

Akkurat nå er el.sert. prisen ca. 5 øre/kWh, og futures-prisen i 2020 og 21 er enda lavere, under 2 øre/kWh.

Det bygges mye vindkraft i både Norge og Sverige, og ift. antall el.sertifikater som nett-leverandørene må ha per kWh solgt til kunder, så er det overskudd av disse, og prisen presses altså til bunns.

Uansett, dette betyr at nye vindkraft-prosjekt i både Norge og Sverige de nærmeste årene ikke kan regne med særlig ekstrainntekter fra el.sertifikater, og BON/FORAS har en park i drift (Fäbodliden – 78MW) og en park under bygging (Högaliden – 105MW, produksjon fra Q4-2020). Inge av disse kan altså regne med særlig ekstrainntekter utenom salg av kreft til nettet, og fornybar-garantier ved siden av.


Grafer som hører til kvartals-rapporteringen, 2010 tom. Q1-2019:

Kapasitet og produksjon: https://flic.kr/p/2g1Tfum

De finansielle hovedtallene: https://flic.kr/p/2g1Tkkd
Redigert 21.01.2021 kl 07:02 Du må logge inn for å svare

Universal Foundation A/S.

https://www.proff.dk/regnskab/universal-foundation-as/aalborg-%C3%B8st/forskning-og-udvikling/GOEKJEI00FV/

Dette har vært under utvikling en stund. Bladde gjennom og summer resultat før skatt. Kom til knappe 100 millioner danske kroner fra 2013-2017 i negativt resultat. 2018 og 2019 kommer senere. Medregnes bør også en opprinnelige investeringen.

Viser at det satses på denne og nå er de kommet i gang med kommersiell testing og samlokalisering.

Kjenner for dårlig til teknologi, marked, verdikjede, potensiale og nåværende/fremtidige konkurrenter til å komme med prognoser.

Mulig dere andre vet mer?

PS! I tidligere utgave presiserte jeg ikke at det var hundre minus. Mer i norske kroner. Kan kanskje sees på som FOU-investering, tatt over driften.

Med forbehold om evt. feil.
Redigert 21.01.2021 kl 07:02 Du må logge inn for å svare

https://www.proff.dk/regnskab/global-wind-service-as/fredericia/producenter/GRQU6UI016D/

Søsterselskapet Global Wind Service synes jeg er spennende. 2018-tallene kommer senere i år. Vil vise flere ansatte blant annet som følge av oppkjøp av en konkurrent i krise.

Bonheur har 75 % indirekte eierskap, mener jeg.

Finner mye nyheter om denne, for de som vil følge med.
Redigert 21.01.2021 kl 07:02 Du må logge inn for å svare
ValueT
27.05.2019 kl 09:57 4390

Noen som har informasjon om forventet for Gilja vindkraftpark?
Denne er jo i utgangspunktet klar for bygging, men selskapet har søkt om utvidelse. I følge NVe er utvidelsen satt på vent inntil avklaringer om vindkraftutbygging i Norge som helhet er satt. Det er jo relativt mye støy om landbasert utbygging for tiden. Mulig det hadde vært hensiktsmessig med å bygge etter ordinært vedtak før populistiske vedtak før neste valg..
Redigert 21.01.2021 kl 07:02 Du må logge inn for å svare
Putt1
28.05.2019 kl 15:34 4308

OldNick, jeg klarer ikke aa aapne noen av grafene. Faar som melding at "page cannot be displayed". Det er kanskje bare min browser?
Redigert 21.01.2021 kl 07:02 Du må logge inn for å svare

Godt å se at folk er i ekstase over god kursutvikling ?
Om ikke annet så er det verdt å justere overskriften. Vi har vel sprengt gjennom 25% av NAV for lenge siden.
Redigert 21.01.2021 kl 07:02 Du må logge inn for å svare
Leedsutd
30.05.2019 kl 14:17 4179

Det legges vel vekt på sum of parts per nå. Herav ingen vekstkomponent selv om det i analysen antas bedre rater blant annet for jack-upene. ..men kursmålet legges høyere enn historisk rabatt fordi man opererer i en næring med lavere diskonteringsfaktorer.

Savner dog en større analyse av komponenten som virkelig er avgjørende for kontantstrøm i fremtiden. Strømprisen. Da særlig i UK og Norden.

Ellers var det strengt tatt ikke noe nye nytt i Paretoanalysen.

Savner litt av det gamle Bonheur med opportunistiske investeringer. Tankfart. Bulk. Hva med en større post i et av de større amerikanske riggselskapene. Litt dristig at all kapital skal mot vindkraft.

Redigert 21.01.2021 kl 07:02 Du må logge inn for å svare

Fikk rapporten fra generalforsamlingen i e-posten. Det ble gitt vide fullmakter til tilbakekjøp av aksjer. Nå husker jeg fra 20 år siden at det også da ble tatt opp av en småaksjonær, en som fortalte, så vet ikke om det er nytt av året.
Redigert 21.01.2021 kl 07:02 Du må logge inn for å svare

Dette synes jeg er bra. Handler om at Fred Olsen minnes 75 årsdagen for D-dagen.

https://www.ipswichstar.co.uk/news/business/ship-decorated-with-the-poppy-for-royal-british-legion-cruise-1-6083041
Redigert 21.01.2021 kl 07:02 Du må logge inn for å svare

Bonheur burde tatt et jafs av Scatec om de virkelig mener noe med Renewables satsingen sin. Evnt. Investert i et lignende selskap (early mover) hvor PE / P/bok ikke er så anstrengt at Freddy får hjerteinfarkt
Redigert 21.01.2021 kl 07:02 Du må logge inn for å svare
Leedsutd
02.06.2019 kl 20:46 4012

Scatec er for dyrt.

Kjøpe ytterligere kapasitet i bygging av vindparker. Offshore. Sprer klimahysteriet seg vil markedet være enormt.
Redigert 21.01.2021 kl 07:02 Du må logge inn for å svare