GASSFUNN-I NORDSJØEN-NORWAY


FAROE: GJORT GASS/KONDENSAT FUNN I LETEBRØNNEN RUGNE, SKUFFENDE RESULTAT

08:19
Oslo (TDN Direkt): Faroe Petroleum har gjort et funn i letebrønnen Rugne 30/6-30 i den norske delen av Nordsjøen. Brønnen påtraff 56 meters kolonne med brutto gass/kondensat av god kvalitet, opplyses det.Funnet ble gjort mellom midtre Jura Ness-sandsteinsformasjon og 86 meter brutto vannbærende reservoarer i det primære Oseberg-formasjonsmålet. Ingen hydrokarbonkontakt ble oppnådd innen Ness-formasjonen, opplyses det.Innledende utvinnbare gass- og kondensatvolumer i Ness-formasjonen er trolig på til sammen 2,7-17,0 millioner fat oljeekvivalenter, og er derfor trolig ikke kommersielle isolert sett.-I et seksbrønns leteprogram er noen skuffende utfall uunngåelig. Selv ingen hydrokarboner var tilstede i hovedmålet Oseberg er vi fornøyd med å ha funnet hydrokarboner i det sekundære Ness-målet, som gir ny data, sier konsernsjef Graham Stewart i Faroe, i meldingen.

HH, finans@tdn.no
TDN Direkt, +47 21 95 60 70
© TDN delayed

Tror at EQNR vil gå til NOK300, dersom oljeprisen stiger til 100 dollar fatet Kanskje om noen måneder inn i 2019