Time to get serious on energy in Quebec

ahoo
QEC 14.11.2018 kl 19:43 8663

Premier-elect François Legault told us in an editorial board meeting in April that he wanted to be known as the “business premier.” His platform calls for a large reduction in the bureaucracy, less bureaucratic forms, more ways to attract out-of-province investors and lower taxes. We can think of no better priority for him to commence his mandate on. And we can think of no better area to start his program than in energy. It is time for Quebec to get serious on its energy potential.

The time is very propitious. The previous government’s failure to move on the Energy East pipeline has still left Quebec dependent on foreign oil. It costs taxpayers millions. canada spends $39 million a day — a day — on foreign oil purchases and Quebec makes up a great deal of that. Indeed, Quebecers not only pay higher gaz prices because of that, but we are also purchasing from some less than stellar governments like Venezuela. Completing a pipeline would also protect us from disasters like Lac Megantic because so much of our oil is brought by train from Maine. The environmentalists who feared the pipeline, must be reminded again that there were not one but two redundacy systems in that pipeline to protect against any leaks. It would bring tens of millions of dollars into Quebec, create thousands of jobs and save Quebecers millions at the pumps.

The issue of the pipeline has come up again because of two matters that have arisen at the Federal level. Ottawa’s disastrous handling of the Trans-Mountain pipeline that has cost Canadians billions and the carbon tax issue. Over the past month, a number of premiers and potential premiers are saying “no” to the “made-in-Ottawa” carbon tax and have formed an informal alliance. New Brunswick PC Leader Blaine Higgs — who would become premier if Liberal Premier Brian Gallant razor thin plurality government falls, said “I am absolutely not going to impose a carbon tax, and I’ve said that through the process that I would work with the other provinces to fight the federal government in this regard.” Higgs joins Ontario Premier Doug Ford, Saskatchewan Premier Scott Moe, Manitoba Premier Brian Pallister, and Alberta UCP Leader and premier-hopeful Jason Kenney in their open opposition to the Trudeau government’s plan. Even Alberta NDP Premier Rachel Notley has promised not to support the carbon tax plan until the Trans Mountain pipeline problem is resolved. Carbon tax pass-throughs by the companies hit with these taxes will cost the average driver $300 a year at the pumps and the average household $1250 a year. All this damage for a country that produces only 2% of the world’s emissions while China continues to do what it wants. If M. Legault wants to find a business issue to start off his mandate, and make it clear that he will protect Quebec’s interests vis-a-vis Ottawa within a united Canada, there could be no better file than energy. Not only is it the right thing to do, it puts him into an alliance with half the premiers of the country.

Another major initiative that can get Quebec moving, and meet M.Legault’s objective, is natural gas. Even the feds when clamping down on Trans-Mountain, have gone ahead with plans to build a liquid natural gas plant. M. Legault has said he wants non-Quebecers to invest here. The natural gas industry has produced a leader for M. Legault’s vision. Over much of the past decade Calgary’s Michael Binnion and his Questerre Energy group have led a consortium assembling a million hectares of land where they have proven that there are reserves of clean natural gas that could give Quebec thousands of jobs, millions in tax revenues, and save Quebecers more on their energy bills. It is estimated that there are over 4 trillion cubic feet of deposits. Binnion and his associates want no government money. Yet the Couillard administration tied them up in regulations that contradict its own Hydrocarbon Act of 2016 because there has been opposition to the fracking that would be necessary to extract the gas. Yet fracking has been going on in Alberta and BC for nearly 60 years with only one incident. And Montreal’s Gaz Met buys all of its natural gas from fracked fields in the Utica Shale and the Marsellus Shale in the United States. So why are we exporting Quebec dollars for the benefit of American producers then making a profiit on top of that off the backs of Quebecers when we could have a home-grown industry led by exactly the type of independent entrepreneurs M. Legault and business leaders want? Binnion is so committed to Quebec despite the bureaucratic frustrations that he learned French, got an apartment in Montreal for a time and has assumed the presidency of the Oil and Gas Association of Quebec having taken over from no less than Lucien Bouchard.

M. Legault reminded voters during the election that Quebec’s finances only appear healthy because we receive $11 billion in equalization payments under the current regime. That’s some 65% of all transfers. Our $2 billion budget surplus would really be a $9 billion deficit if we did not have the generosity of the rest of Canada to fall back on. What better way to solve this than getting serious on energy.
tuja
14.11.2018 kl 19:55 6520

Thumbs up.
Er rimelig overbevist om at regjeringsvalget med CAQ som vinner, vil gi ett godt løft for
energisektoren, inkludert fracking i Quebec/Lowlands.
Yzf R1
15.11.2018 kl 06:26 6181


The New Brunswick elections saw the pro-fracking Progressive Conservatives come to power

https://seekingalpha.com/article/4222160-corridor-resources-things-moving-right-direction
Boobs
15.11.2018 kl 06:43 6138

skjer vel strengt ikke noe før til våren.
Pick Up
15.11.2018 kl 08:04 5988

Håp om hva? At Legault skal ombestemme seg?

(utdrag hentet fra linken over)

Although the gas industry wants to revive the shale gas sector in Quebec, to the point of pursuing the government to lift the ban on fracking, the door is indeed closed, said Wednesday Prime Minister Francois Legault.

"We are not open to shale gas," he said in response to a question from Le Devoir, on the sidelines of a speech at the gallery of the Quebec Federation of Municipalities.

"We are open to looking at projects that take into account environmental impacts, but we are not open to shale gas projects in Quebec," added the Caquist leader.

(datert 14.november 2018)
Redigert 15.11.2018 kl 08:15 Du må logge inn for å svare
Pick Up
15.11.2018 kl 08:22 5918

Nå har 2 primeministere i klartekst utelukket fracking i Quebec. Mer skal det ikke til for å styrke min overbevisning om at "Qec is a dead duck" i Quebec.
Redigert 15.11.2018 kl 08:38 Du må logge inn for å svare
Dovretro
15.11.2018 kl 08:22 5900

Pick up skrev; Håp om hva?

Tar med et oversatt utsnitt av innlegget som startet tråden, tolk det som dere vil, men så vel ikke noe negativt i det som ble sagt her?

Et annet stort initiativ som kan få Quebec til å flytte, og møte M.Legaults mål, er naturgass. Selv feds når klemme ned på Trans-Mountain, har gått videre med planer om å bygge et flytende naturgassanlegg. M. Legault har sagt at han vil at ikke-Quebecers skal investere her. Naturgassindustrien har produsert en leder for M. Legaults visjon. Over mye av det siste tiåret har Calgarys Michael Binnion og hans Questerre Energy-gruppe ledet et konsortium som samler en million hektar land hvor de har bevist at det er reserver av ren naturgass som kan gi Quebec tusenvis av arbeidsplasser, millioner i skatteinntekter og lagre Quebecers mer på sine energiregninger. Det er anslått at det er over 4 billioner kubikkmeter innskudd. Binnion og hans medarbeidere vil ikke ha noen offentlige penger. Likevel har Couillard-administrasjonen bundet dem i forskrifter som motsetter sin egen karbonbonloven av 2016 fordi det har vært motsetning til frackingen som ville være nødvendig for å trekke ut gassen. Men fracking har pågått i Alberta og BC i nesten 60 år med bare en hendelse. Og Montreal's Gaz Met kjøper all sin naturgass fra fracked felt i Utica Shale og Marsellus Shale i USA. Så hvorfor eksporterer vi Quebec-dollar til fordel for amerikanske produsenter og gjør dermed en profitt på toppen av det utenfor baksiden av Quebecers da vi kunne ha en hjemmedyrkede industri ledet av akkurat typen uavhengige entreprenører M. Legault og bedriftsledere vil ? Binnion er så forpliktet til Quebec til tross for de byråkratiske frustrasjonene han lærte fransk, en leilighet i Montreal for en tid og har antatt at presidentskapet i Olje- og gassforeningen i Quebec har overtatt fra ikke mindre enn Lucien Bouchard.

M. Legault påminnet velgerne under valget om at Quebecs økonomi bare virker sunt fordi vi mottar 11 milliarder dollar i utjevningsbetalinger under dagens regime. Det er omtrent 65% av alle overføringer. Budsjettoverskuddet på $ 2 milliarder ville virkelig være et underskudd på $ 9 milliarder dersom vi ikke hadde generøsiteten til resten av Canada til å falle tilbake. Hvilken bedre måte å løse dette enn å bli seriøs på energi.

En stund siden jeg var engasjert i denne saken, men kan vanskelig se for meg at regelverket kan nekte pilotprosjekt for QEC, jf. "ren gass". Er vel nettopp dette selskapet ønsker prøvet i rettsapparatet, samt øvrige forhold. La oss nå først få domsslutningen før endelig slutning trekkes. Sier på ingen måte at gassen vil flomme fra Utica formasjonen, men sier at QEC setter alle kluter til for å få rettslig dokumentert hvilke muligheter og rettigheter som ligger i nåværende og tilhørende regelverk, samt eventuelt erstatningsansvar fra myndighetenes side - gitt saken kjøres til topps i domsstolene. Søksmål mot regjeringen ligger i systemet - som alle kamper man ikke vet utfallet av - det skal spilles først.
Redigert 15.11.2018 kl 08:26 Du må logge inn for å svare
Pick Up
15.11.2018 kl 08:31 5811

Dovretro

Men dette er jo Binnions ord....

Hold deg heller til hva Legault uttalte i går, onsdag 14. november 2018.

"Although the gas industry wants to revive the shale gas sector in Quebec, to the point of pursuing the government to lift the ban on fracking, the door is indeed closed, said Wednesday Prime Minister Francois Legault.


Redigert 15.11.2018 kl 08:46 Du må logge inn for å svare
Pick Up
15.11.2018 kl 08:43 5755

Gunnarius
Takk for linken. Men nå er det vel lovligheten ved Couillards frackingforbud som Qec ønsker etterprøvet i rettsapparatet?
Redigert 15.11.2018 kl 08:54 Du må logge inn for å svare
Vikingen
15.11.2018 kl 08:53 5681

Blot fordi man har en mening omkring alt der bliver skrevet om QEC - betyder ikke at man bliver nød til at kommentere på alt.
Jeg tror alle har fanget din holdning - men at dit navn skal fremgå på hver anden indlæg her inde - er simpelthen for dumt.
Jeg kan sagtens blokere dig - men det har jeg ikke lyst til - for en gang i mellem komme du også med nogle guldkorn og noget man bør tænke lidt over.
Det vil være fantastisk hvis du kunne holde dig til kvalitet frem for kvantitet.

Ser slik ut Pick Up, iallefall slik artikkelen er vinklet. Men vil det ikke være naturlig om QEC på samme tid ønsket rettslig prøvet mulighet for å gjennomføre skissert pilotprosjekt? Markedet ser jo hva Mr. Binnion prøver på, få inn clean gas bakveien og sannsynligvis hevde at regjeringen med eksisterende lov- og regelverk neppe kan blokkere pilotprosjekt, som egentlig må anses som temporært og ikke faller inn under det generelle fracking forbudet?

Hva som uansett vil gjelde, det er meget langt frem. Fint om noen andre som er mer oppdatert enn undergnede på dette her med mulighet til å realisere pilotprosjekt uttaler seg. Har som sagt ikke engasjert meg i det siste og er noe gusten på området.

Vil det egentlig være noen sensasjon om Legault-regjeringen lander på at clean gas v/pilotprosjekt er miljøvennlig nok - gitt det finnes sosial aksept hvor pilotprosjekt omsøkes?
Pick Up
15.11.2018 kl 08:58 5606

Viking
Med hvilken rett ødelegger du min diskusjon med Gunnarius?
Men nå som Legault har bekreftet mitt synspunkt om fracking i Quebec, har jeg umiddelbart ikke behov for å skrive flere innlegg.
Redigert 15.11.2018 kl 09:10 Du må logge inn for å svare
Vikingen
15.11.2018 kl 09:06 5549

Det bliver sjovt at se hvor langtid du kan holde dig fra tastaturet ? god dag.
Pick Up
15.11.2018 kl 09:16 5508

Vikingen
Jeg har nå blokkert deg. Du tilfører Qec trådene null og niks annet enn avsporing med dine personfokuserte innlegg.Redigert 15.11.2018 kl 12:43 Du må logge inn for å svare
KMGN
15.11.2018 kl 09:25 5446

Slutt å svar eller blokker pick-up ,så slipper vi all støyen her på forumet. pick-up vil ha det siste ordet uansett om det 100 mot 1 liten tass.
Vikingen
15.11.2018 kl 09:25 5433

Jeg var ikke klar over at man skulle søge om tilladelse til at kommentere på dine indlæg - du har da ikke selv problemer med at ødelægge andres tråde.
Måske en anelse dobbeltmoralsk.
Pick Up
15.11.2018 kl 09:50 5348

Foreslår at at kmng oppretter sin egen tråd som blokkerer meg. Det blir sikkert en interessant tråd når vi ser hva kmng har bidratt med på Qec trådene. Nå har jeg i alle fall blokkert kmng i tillegg til Viking.
Redigert 15.11.2018 kl 10:01 Du må logge inn for å svare
Pick Up
15.11.2018 kl 09:58 5324

Jeg har muligens undervurdert blokkeringsknappen. Går jo ikke glipp av noe om Qec når jeg blokkerer utvalgte nick som bedriver personfokusering og intet annet.Redigert 15.11.2018 kl 12:47 Du må logge inn for å svare
Urquel9
15.11.2018 kl 12:49 5162

Må nok minst vente til våren før vi får noe svar på "fracking" i QEB, og da mener jeg om det kan bli noe erstatning å hente for QEC. Legault er så klar i talen at jeg ikke ville satset pengene mine på at det skulle åpnes for fracking i Lowlands så lenge han sitter, og han blir vel sittende i 4 år skulle jeg tro.
6710
15.11.2018 kl 16:31 5012

PU - Du skal se på helheden og ikke kun det, du vil bruge til at styrke din teori og ignorere resten.

"Par la suite, la CAQ a cependant fait valoir qu’il n’était pas question de fermer la porte à l’exploitation des énergies fossiles au Québec, y compris dans les cours d’eau. Le programme précisait aussi qu’un gouvernement caquiste « interdira l’utilisation de la fracturation hydraulique pour l’exploitation des hydrocarbures dans les secteurs où il y a une forte densité de population ou une absence d’acceptabilité sociale".

CAQ siger klar, lige fra start. Man vil forbyde udvinding i tæt befolkning og hver der ingen social accept er. . .
Nu er det blevet forklaret og formidlet så mange gange, at du må accepter det som fakta.

6710
Redigert 15.11.2018 kl 16:32 Du må logge inn for å svare
Pick Up
15.11.2018 kl 17:05 4925

6710
Når ble dette sagt? Primeminister Legaults personlige uttalelse som jeg har limt inn, er datert 14.november 2018. Altså i går. Ferskere enn noen annen uttalelse fra primeministeren og uttrykt i sjelden klartekst til en politiker å være.
"Although the gas industry wants to revive the shale gas sector in Quebec, to the point of pursuing the government to lift the ban on fracking, the door is indeed closed",said Wednesday Prime Minister Francois Legault.
"We are not open to shale gas," he said in response to a question from Le Devoir, on the sidelines of a speech at the gallery of the Quebec Federation of Municipalities.
"We are open to looking at projects that take into account environmental impacts, but we are not open to shale gas projects in Quebec," added the Caquist leader.

PS
Hvis Legault hadde uttalt seg like positivt om fracking som han nå gjør negativt, ville kursen gått skye high.Redigert 15.11.2018 kl 17:42 Du må logge inn for å svare
Vikingen
15.11.2018 kl 17:25 4878

En konspirarionteori kunne også være at regeringen faktisk ønsker sig en retsag - på den måde undgår de at tage offentligt stilling til spørgsmålet - men kan i stedet for læne sig op af rettens ord.
Så kan de sige at det er reguleringer den tidligere regering har lavet og de bare retter sig efter retten.....
Det vil pynte på min konto, hvis retten siger - LETS FRACK ?
ULKEN
15.11.2018 kl 17:27 4872

Uansett fracking eller ikke er aksjen underpriiset så det holder for tiden. Den som kjøper på dette nivået vil rimelig fort kunne høste en fin gevinst.
Pick Up
15.11.2018 kl 17:48 101

Innlegget er slettet av Pick Up
Pick Up
15.11.2018 kl 18:04 4778

Canada er ingen smågutt hva produksjon av naturgass angår og må omstille seg etter som de har mistet USA som sitt største og eneste eksportmarked for naturgass. Pluss at Canada i økende grad vil merke konkurranse fra US også på sitt hjemmemarked.

Natural GasCanada is the world’s fifth largest producer of natural gas and accounts for around five per cent of global production. Natural gas production in Canada is predominantly from the Western Canadian Sedimentary Basin in British Columbia, Alberta, and Saskatchewan, although other gas is produced from offshore Nova Scotia and smaller amounts are produced in Ontario, New Brunswick, and Nunavut. While Canadian production of conventional natural gas has been declining, production of Canadian unconventional natural gas has been rising. Development of unconventional resources like tight gas is technologically challenging and companies are increasingly using horizontal drilling and hydraulic fracturing to create economically viable wells.

Canadian natural gas supply currently exceeds domestic consumption. Canada’s natural gas markets are heavily integrated with those of the United States and Canada exports its surplus natural gas to the U.S. while importing smaller amounts from the U.S. into Central Canada in return. While some companies have proposed exporting natural gas to overseas markets by liquefying it (liquefied natural gas or LNG), any projects that are actually built are not likely to be operational until towards the end of the decade.

The National Energy Board regulates the export and import of natural gas. Export orders or licenses are required to export natural gas from Canada. Holders of export authorizations report monthly on their export activities to the Board.
Kilde National Energy Board
https://www.neb-one.gc.ca/nrg/sttstc/ntrlgs/index-eng.html
Redigert 15.11.2018 kl 18:30 Du må logge inn for å svare
Yzf R1
15.11.2018 kl 18:10 4757

Så stakk jeg innom i håp om noe nytt, atter en gang kommer d en rød runding å intet innlegg ,
Trist bare trist
uptrade
15.11.2018 kl 18:20 4720

Hvordan tror du jeg har det?
Jeg hadde tydeligvis klart å logge meg ut og klarte desverre å lese de rød dottene..

Spørs om jeg får sovet i natt ??

Jeg tror også CAQ går pent på tærnene med sine første skritt med å være flertall, for første gang.

Mistenker CAQ har en plan B om ikke rettens vei går som planlagt.
Det er vel CAQ som setter sammen de øverste kandidatene til høringen også ?
6710
15.11.2018 kl 18:33 4740

PU - Har du læst link fra Gunnarius i dag kl. 07:33 ! Eller ? Det stammer derfra.
Og det er ikke første gang CAQ har sagt dette. Selv Domus har skrevet det flere gange til dig.

6710
Pick Up
15.11.2018 kl 18:44 4710

6710

Jeg har allerede takket Gunnarius for linken.
Jeg tenker at priministeren med sin siste oppklarende uttalelse vil fjerne en hver tvil om hans innstilling til fracking siden andre partimedlemmer har uttalt seg tvetydig på partiets vegne. Tidspunktet for hans statement faller sammen med Binnion & Co's aksjon.

"Although the gas industry wants to revive the shale gas sector in Quebec, to the point of pursuing the government to lift the ban on fracking, the door is indeed closed",said Wednesday Prime Minister Francois Legault.

Legault er som nevnt nr. 2 i rekken av Quebec's primeministere som har slått døra igjen for fracking i Quebec. Odsen er ikke akkurat på Qec's side!
Redigert 15.11.2018 kl 19:39 Du må logge inn for å svare
oski1
15.11.2018 kl 23:57 4393

PU, har du grei inntjening på volatile aksjer som Qec?
Domus
16.11.2018 kl 13:53 4062

Har forhørt meg litt rundt, og det hevdes at det er ulike rapporter om hva Legault faktisk har sagt ref hva som blir omtalt i Ledevoir.

Jeg har nå etterspurt fakta fra Ledevoir samt fra CAQ vedr. artikkelen.

Flipper
16.11.2018 kl 14:48 3963

China will cut gasoline and diesel prices (creating more demand)

Giovanni Staunovo ?

@staunovo
4h4 hours ago
More
#China will cut gasoline and diesel prices by 510 yuan and 490 yuan per ton, respectively, National Development and Reform Commission says.

So much for the lie that Chinese oil demand is falling from the trade war

Giovanni Staunovo ?

@staunovo
6h6 hours ago
More
#China Teapot Run Rates Rise to Highest Since January 2011: SCI99

BBG #oott

0 replies 10 retweets 13 likes
Reply Retweet 10
Like 13

Giovanni Staunovo ?

@staunovo
6h6 hours ago
More
#China: Crude oil inventories at seven ports in Shandong fell 4.11% w/w to 38.95m bbl in week to Nov.16, according to industry researcher SCI99.
That’s the lowest level since week ended Oct. 26
BBG #oott

Netlix
16.11.2018 kl 14:58 3942

Det som nå er veldig tydelig er at Questerre har en plan, og at vi virkelig er på riktig spor. I mine øyne er denne latterlig lavt priset. Selvom selskapet ikke leverer ''overskudd'' her og nå, så handler det om å se de underliggende verdiene som vil gi avkastning på sikt. Qec satser, og det ser vi når de velger å gjøre denne investeringen. Utrolig mange triggere her, vi snakker om rettssaken i Quebec, vi snakker om Jordan, Kakwa, Montney osvosv. Altså det skal ikke mye til før denne går 50-100-150%? Og det er ikke urealistisk. Utrolig overrasket at det ikke er mer trykk fra kjøpersiden - skulle ønske jeg kunne lastet opp med mer. men sånn er ikke tilfellet.
Flipper
16.11.2018 kl 14:58 3935

Low Rhine River creating huge diesel demand:


Ron Bousso

@ronbousso1
Follow Follow @ronbousso1
More
Interesting stuff happening in northwest Europe's diesel markets: The low water levels on the Rhine have forced traders to export massive volumes from ARA and divert cargoes heading that way (only one cargo reached ARA last week!) #OOTT #diesel

Ron Bousso

@ronbousso1
Nov 15
More
And all this will likely last at least until the end of the year because of no forecast change to the Rhine levels. ARA diesel stocks will probably continue declining
#OOTT #Diesel

Grafer på Linken

https://www.investorvillage.com/groups.asp?mb=19168&mn=171571&pt=msg&mid=18853936


Stranger
16.11.2018 kl 18:46 3678

Har fået mail fra Jason at, de har været i kontakt med François Legault's stabschef om artiklen i Ledevoir og de har fået det oplyst at François Legault er blevet fejlciteret. Og de snart skal holde møde med regering om deres holdning til fracking, hvis der er social accept.