Trump, Jinping og Putin på samme lag.


Fienden er Rothschild og dets lakeier. Så som Rothschild løpegutten Makaronni, Mutti Merkel og GBs May. Videre fake news MSM. Deep State og The Swamp som svekkes gradvis daglig.
Verden har andre oppgaver nå enn å krige eller true med å krige. The Fed skal vekk. Likeens ubrukelig finanssystem verden over. Kjeltringene skal arresteres, taues inn og deponeres på egnede avsperrede steder. Helt velfortjent.