Reversere ørkenvekst.


https://www.youtube.com/watch?v=vpTHi7O66pI

Får man avørknefisert løser man flere problem på en gang :
1. Mer vegetasjon som vil virke bremsende på menneskeskapte klimaendringer.
2. Redusere migrasjonsproblemet.
3. Forbedre ressurstilgangen.
4. Færre og mindre refleksjonsflater vil dempe ned ekstremværstilfellene.
5. Etablere fuktighet, og holde på fuktighet. Holde på vannreservoarer.

2/3 av landområdene i dag er "voksende ørkener". og høst

I California er tydeligvis manglende brannberedskap et problem. Man har ikke bygd ut nok vanntilbudskapasitet til å ta seg av potensielle brannproblemer.
Det blir svært tørt vår og høst, og det kommer lett istand branner.
____________________________________________________________________________________
Karbonfangst er noe helt annet. Men kan også være et poeng. Og kanskje fanget karbon kan gjenbrukes, slik at lagring blir mindre nødvendig ? Eller
utilgjengelig lagring mindre nødvendig ?


Oppgaven er ikke bare å få¨ned utslipp. Mye annet kan gjøres også. De folkerike landene burde ikke få lov å holde på fritt til 2030. De må moralkompenseres

på andre måter.
Redigert 16.11.2018 kl 07:05 Du må logge inn for å svare

Forvaltningen av våre og andres landområder blir grovt forsømt idag. Det er klimareligionen som har tatt all media tid til sitt ensidige fjas.

Når hvalen i Hjeltefjorden druknet i plast våknet myndighetene over hele verden og oppdaget at verdenshavene var full av plast.....

Når skal resten av kretsløpet oppdages av disse minusmålerene som styrer ?
grantre
26.11.2018 kl 03:12 777

https://www.aftenposten.no/brandstudio/feature/v/yara/skoggjodsling/

Snu ørkenvekst til jordbruks og skogbruksvekst og skape bebobare områder i ørkenvekstrammede land. Kan være noe av det viktigste klimatiltaket. Her kan Norge bidra med kunstgjødsel, ferskvann, soldrevne avsaltningsanlegg, jord, frø, planting, hydrogen (maskiner trenger drivstoff) , sjømat (arbeidere trenger mat) osv. Norge kan kjøpe, eie og utvikle områder også. Ikke bare gi regnskogspenger til korrupte regimer. Mht. regnskog : Kjøp regnskogsarealer for å eie og forvalte disse.

https://www.vg.no/nyheter/utenriks/i/9mwnoq/skogen-kommer-tilbake-i-europa?utm_content=row-1&utm_source=vgfront

Det trengs sånt ved ørkenområdenes randsoner. Trær holder på fuktighet. Tar bort uheldige refleksjonsflater. Og oppeholder værsystemer. Virker
antagelig stabiliserende på værsystemer. Hvilket vi trenger. Dette i tillegg til å oppta karbondioksid.