NANO Betalutin på markedet i første halvdel av 2019


En epistel på njorsk og inglisj, godt blandet, vedrørende follicular lymphoma in UK, etter at Nordic Nonovecter har fått innvilget PIM designation, kalt fase I. Hvor mange måneder ledelsen og de innvollverte myndighetene i England har bruk, for å tildele denne PIM designation for Betalutin er ukjent. Denne fase I kan variere med mange måneder alt etter hvilket produkt det gjelder, men i fase I blir medesinen vurdert om å være sikker, eller ikke for passientene. Her er det med non/clinical og clinical resultater, og en mengde andre opplysninger. Selskapet har tatt en eller flere snarveier, for å få produktet snarest mulig ut til passientene, var informasjonen jeg fikk tidligere denne uken, av naboen. Der blir vel noen inntekter i løpet av 2019, og ledelsen vet at man må begynne med "små leveranser" og da er vel greit å begynne i England.

--------------------------------------

Oslo, 8 November 2017

Nordic Nanovector ASA (OSE: NANO) notes that information relating to an application for a Protocol Amendment to the LYMRIT 37-01 study, for the planned pivotal Phase 2b clinical trial PARADIGME to evaluate Betalutin® (177Lu-lilotomab satetraxetan) in recurrent/relapsed follicular lymphoma has been published by MHRA (Medicines and Healthcare products Regulatory Agency).
The application for the Protocol Amendment is under-going review by the MHRA. The board of directors of Nordic Nanovector will decide on the final structure and initiation of the study upon response from regulatory authorities.

1. Roche received 12 April 2017 a PIM designation for Alectinib.

2. EAMS scientific opinion given to Roche Products Limited for Alectinib 1 september 2017.

3. European Commission approves Roche’s Alectinib as first-line treatment in ALK-positive lung cancer, 21 desember 2017

--------------------------------------------------------------------

1. Nordic Nanovecter received Oct. 25, 2018 a PIM designation for Betalutin for rel/ref FL

2......................... ?

3......................... ?

------------------------------------------------------------------
Oversatt fra en Engelsk / en omtale funnet på Internett.

Kinesys Consulting har sikret en PIM-betegnelse for et nytt onkologisk støttende pleieprodukt, betegnet som en lovende innovativ medisin (PIM) av MHRA

PIM-prosedyren (trinn 1) var rask og interaktiv. Gjennomgangen av og vurderingen fra MHRAs Vitenskapskomité, etter anbefaling fra evaluatorene, tok mindre enn 2 måneder totalt, og bare 2-3 uker etter samarbeid fra PIM-møtet med MHRA-bedømmere. Samspillet mellom Kinesys, vår amerikanske partner og MHRA under prosedyren, og spesielt ansikt til ansikt møte, var veldig positivt og de var meget hjelpsomme. Denne muligheten til å engasjere seg i en tidlig Regulatory and Market Access dialog med MHRA og NICE (også Scottish Medicines Consortium) kan virkelig bidra til optimalisering av utviklingsprogrammet for å støtte en raskere gjennomgangsprosess, noe som gjør det mulig for tidligere pasienttilgang i Storbritannia. Vellykket PIM-betegnelse er det første skrittet mot og bekreftelse på at legemidlet er en potensielt egnet kandidat til EAMS (Early Access to Medicines Scheme). Søkeren kan deretter fortsette til 2. trinn, som er EAMS Scientific Opinion vurderingstrinn. På dette stadiet er det mulighet til å engasjere seg med både MHRA og NICE, og motta en anbefaling om produktets egnethet til å gå videre til Vitenskapelig Opinion basert på datapakken ved dagens utviklingsstadium.


Redigert 21.01.2021 kl 02:45 Du må logge inn for å svare
Frontmasta
16.11.2018 kl 16:32 10906

Vent littThe PIM designation will give an indication that a product may be eligible for the EAMS based on early clinical data. The PIM designation will be issued after an MHRA scientific meeting and could be given several years before the product is licensed.

Når fase I er godkjent kan ledelsen be om et møte med myndighetene, fase II. Avholdes som regel etter 4 uker fra søknad. Benevnes pre-submission meeting, hvor de i dette pre-submission meeting fremlegger relevante dokumenter, som bl.a inneholder andre momenter enn "hvor god medesinen er" The MHRA will communicate a preliminary positive benefit risk conclusion at Day 45 of the step II procedure to relevant stakeholders........The aim of the pre-submission meeting is to ensure that the suitability criteria for the scheme are likely to be met and to discuss the format of the data to be submitted.

Etter pre-submission meeting, flyttes "søknadspapirene" til en faggruppe som kalles Cientific Opinion hvor alle opplysninger om produktet Betalutin gjennomgås, med de nyeste tilgjengelige dokumentene, priser på produktet, behandlingsplasser, hvem som skal betale for behandlingen mv. Etter gjennomgangen blir Betalutin midlertidig godkjent eller ikke. Behandlingstiden her er normalt på 12-18 måneder. Men man kan vel ta noen snarveier i alle fasene................. ?

Denne midlertidige godkjenningen vil vare kun 1 år fromver i tid. Tilatelsen kan trekkes tilbake. Myndighetene kan godkjenne Betalutin, midlertidig, ved også å sette en gyldighetsdato frem i tid etter vurdering / godkjenning. If the Scientific Opinion decides that doctors can prescribe the drug, the positive scientific opinion lasts for a year. The company can then apply to renew it.

EAMS-prosessen kan støtte en medesinutviklings-strategi, da EAMS-godkjenningen gir en uavhengig og objektiv gjennomgang av en ny medesintype. Myndigheten tillater da, tidligere adgang for passienter, for nye medesinprodukter, etter nærmere avtale med betalere i Storbritannia. Normalt må et selskap vente med å "forlange betaling" av et nytt produkt til endelig godkjenning foreligger. Betalutin og relaterte produkter gjennomgås i England av MHRA - NICE - NHSE - EAMS. MHRA grants permission for clinical trials to be conducted in the UK.
Last update mai 2018

https://www.gov.uk/guidance/apply-for-the-early-access-to-medicines-scheme-eams


-------------------------------------------------------------------------------------------

Fra internett :

Patients in this country now have access to clinically- and cost-effective, innovative new cancer drugs faster than ever before. In a first of its kind approach, we issue draft recommendations on the use of cancer medicines before they receive their licence, with funding from NHS England available if approved. No other country in Europe does this.

Sir Andrew Dillon, NICE chief executive
-------------------------------------------------------------------------------------------

The PharmSource Lead Sheet now provides information on FDA Breakthrough Therapy Designation in the US and EMA PRIME status in Europe. Companies applying for this designation must meet two criteria for the drug:

It must have the goal of treating a serious or lethal disease, either as a stand-alone drug or together with one or more other drugs.

Indicate in preliminary clinical data that the treatment may be significantly more efficacious than current therapies in at least one clinically significant endpoint.

-------------------------------------------------------------------------------------------

In order to receive a PIM designation in UK, three criteria must be met:

The condition the drug is intended to treat must be either life-threatening or seriously debilitating
The product must be likely to offer a major advantage over the approved medications currently available in the UK
There must be a positive benefit risk balance, meaning the potential benefit of taking the product must outweigh the potential risks

Redigert 21.01.2021 kl 02:45 Du må logge inn for å svare
Frontmasta
16.11.2018 kl 16:32 10895

Vent enda litt

Verdensmarkedet blir enormt med alle produktene til Nordic Nanovecter. Partneravtale / aksjeutvidelse eller å låne penger har nok ledelsen diskutert med andre profeter. Hvilken løsning ledelsen velger å gjøre vil fremtiden vise, men hvis Nordic Nanovecter gjør hele jobben selv, i hele verden, så må de vel sette opp noen brakker og telt og muligens kjøpe en flystripe..........


Takk til Gorgen1 som postet denne, 09.10.2018.

Theranostics – Nuclear medicine´s fountain of youth. October 09, 2018. By: Ken Herrmann and Wolfgang P. Fendler


The term “theranostics” reigns among medicine´s hottest buzz words, being almost as popular as “artificial intelligence” and “immunoncology”. According to PubMed, the term was introduced in an abstract in 2002. Today more than 3800 hits are reported for “theranostic” or “theragnostic”. In short, theranostics is defined as “diagnostic testing employed for selecting targeted therapy.”

Interestingly, Nuclear Medicine has long applied the theranostic concept by using radioactive iodine for diagnostic imaging and therapy of thyroid cancer. In 1943 Seidlin, et al. used a Geiger counter to localize sites of metastases under 131I treatment. Whereas radioactive iodine-based theranostics are established worldwide, it took more than 70 years to successfully translate a new generation of theranostics into the clinic. Similar to radioiodine treatment, Lutathera and other theranostic probes are highly efficacious, with few serious adverse events. It was only earlier this year that Lutathera, a 177Lu-labelled somatostatin receptor agonist, was approved for clinical use in patients with rare neuroendocrine tumors (NET) by the FDA and a bit earlier by the EMA. The medical and economic excitement associated with the introduction of Lutathera represents just a small glimpse of what can be expected when new theranostic pairs are made available to diagnose and treat more prevalent malignancies such as prostate, breast, lung and/or pancreatic cancer. For prostate cancer the target of interest is the prostate specific membrane antigen (PSMA). PSMA is over-expressed by the majority of prostate cancers and was also described to have prognostic value. The introduction of specific PSMA ligands conjugable with diagnostic (68Ga-, 18F-) or therapeutic (177Lu-, 90Y-, 225Ac-) radionuclides resulted in an overwhelming demand by referring physicians and patients (Figure 1) .

Recent developments have triggered a lot of industry interest in theranostics. The acquisition of Advanced Accelerator Applications by Big Pharma (Novartis) for $3.9 billion USD, the recent surge of the Endocyte Inc. stock after licensing a theranostic to be applied to prostate cancer, as well as the reimbursement level of around $47,500 USD per dose of Lutathera highlight the emerging economic relevance of theranostics and therefore nuclear medicine. However, opportunities are associated with challenges such as setting up the required infrastructure, training the healthcare professionals, establishing the appropriate position of a new therapeutic within established treatment algorithms and many more. There are approximately 40 dedicated theranostic centers in Germany supplying a population of 80 million citizens. Translating this number to a population of 320 million in the U.S. suggests a need of around 160 theranostic centers. Few early adopters, such as UCLA, UCSF and MSKCC, among others, are currently setting up dedicated theranostic centers in the U.S. Others are hesitant due to unknown regulatory (FDA approval) and reimbursement status, which renders development of solid business plans difficult. In addition, only few in the U.S. have been appropriately trained in theranostics. There is, therefore, an unmet need to train a wide spectrum of healthcare professionals, including nurses, technologists, physicists, radiation safety officers, and medical doctors. At the same time this also provides an opportunity to attract young, motivated people, including specialists from other fields, such as medical oncology, gastroenterology, endocrinology, and urology to nuclear medicine.

Supply of theranostic compounds remains another significant roadblock to widespread adoption. Some experts, using conservative models, predicted an annual need of around 30,000 doses of Lutathera for NET and around 160,000 doses of 177Lu-PSMA for prostate cancer patients. Based on 250 work days per year this results in an average of 760 doses per day and, including a safety margin, the need to produce 800-1000 doses per day. However, the current production infrastructure as well as the 177Lu-supply are far from ready to meet this demand. This crisis provides an opportunity for industry, insurances, health care providers and health care professionals to come up with mutually beneficial solutions.

As outline above, the demand for theranostics will be high. However, with the development and emergence of additional novel theranostics the demand i
Redigert 21.01.2021 kl 02:45 Du må logge inn for å svare

En midlertidig godkjenning i UK vil dra i gang ballet.
Da vil alle posisjonere seg før godkjenning av FDA.
2019 blir svært spennende.

Første resultater av Archer kan også doble kursen, minst
Redigert 21.01.2021 kl 02:45 Du må logge inn for å svare
Korsar
16.11.2018 kl 16:58 10718

Nei, siden jeg sitter tungt inne nå: Nå går jeg for 4000+, jeg altså :-)
Redigert 21.01.2021 kl 02:45 Du må logge inn for å svare

Kan MHRA innrullere Betalutin i EAMS før NANO har bestemt hvilken av de to dosene de velger?
Redigert 21.01.2021 kl 02:45 Du må logge inn for å svare
Kongen
16.11.2018 kl 17:03 10595

Det ser bra ut og alle forventer vel det samme, eneste som skiller er tidsperspektivet til folk.
Jeg sliter med å se hvordan Nano skal kunne selge betalutin før de har valgt dose?
Si de får cma i mars, og si at de gir en pasient som betaler selv 20/100 dosen, hvordan skal de igjen si at dette er den beste dosen vi kan gi deg?
Hva gjør den pasienten hvis det viser seg 4 måneder senere at 15/40 var den klart beste dosen over tid? Eller visa versa.

Mulig det er jeg som er vanskelig og ikke klarer å se løsninger, men jeg klarer ikke å se betalutin på markedet før en dose er bekreftet best.

Men det finnes sikkert omveier rundt dette som jeg ikke vet om:)
opplys meg gjerne, med link til fagstoff som bekrefter.
Redigert 21.01.2021 kl 02:45 Du må logge inn for å svare

som jeg alltid har sagt TA til innsiderne ser helt annerledes ut, dette vet Frontmasta:)
Redigert 21.01.2021 kl 02:45 Du må logge inn for å svare

Huff, enig, Kongen. Kan det være slik at NANO har oversett muligheten for at 2-dose strategien FORHINDRER ulike snarveier og tidlige muligheter som tilbys virkelig effektive behandlinger?

Redigert 21.01.2021 kl 02:45 Du må logge inn for å svare

Kongen og Trainspotter

Tror dere ikke pasienten er mer fornøyd med å bli tilbudt 2 år ekstra i snitt, med utgangspunkt i at ingen annen behandling fungerer bedre, eller gir mindre bieffekter. Alternativet er å dø...

Sånn ellers er vel historien at det ikke endrer noe, bare at det går fortere siden disse betalende pasientene også teller med i paradigme studiet.

Redigert 21.01.2021 kl 02:45 Du må logge inn for å svare

Du kom meg i forkjøpet Forum.

Hvis alternativet er døden hadde jeg gladelig betalt ganske mye uansett om jeg fikk 15/40 eller 20/100
Redigert 21.01.2021 kl 02:45 Du må logge inn for å svare

Jovisst, naturligvis, men vil Nano få anledning til å tilby noe i det hele tatt før en av dosene er valgt?
Redigert 21.01.2021 kl 02:45 Du må logge inn for å svare

Train, hvis en eller begge dosene viser seg å virke er det uetisk å la pasienter dø
Redigert 21.01.2021 kl 02:45 Du må logge inn for å svare

Jeg håper selfølgelig at det ikke skaper noen problemer at det er 2 doser.
Redigert 21.01.2021 kl 02:45 Du må logge inn for å svare

"Jovisst, naturligvis, men vil Nano få anledning til å tilby noe i det hele tatt før en av dosene er valgt?"

Skjønner ikke hvorfor dette spørsmålet stadig reises. Kan ikke se at det er relevant i det hele tatt. Men 15/40 er det naturlige valget fordi man har mest data knyttet til den dosen, men det gir jo ingen føringer for hva som vil bli det endelige valget.
Redigert 21.01.2021 kl 02:45 Du må logge inn for å svare
TyrionIV
16.11.2018 kl 18:45 9642

Trainspotter og Kongen: Antar at myndigheter vil definere hvilken dose de gir en eventuell midlertidig godkjennelse til, så tror ikke dosevalget er noe som vil kunne hindre det. Slik det ser ut nå, er det vel nærliggende å tro at det blir 15/40 som evnt vil bli gitt en slik godkjenning da tallgrunnlaget fra denne dosen er størst.

For øvrig forholder jeg meg til guidingen til Nano som sier AA/CMA i 2020, så får en slik eventualitet heller overraske meg på oppsiden.. Men artig spekulasjon!
Redigert 21.01.2021 kl 02:45 Du må logge inn for å svare
sjerkyll
16.11.2018 kl 18:59 9567

Såfremt sikkerhetsprofilen er tilstrekkelig for myndighetene som gjør avgjørelsen, har dosevalget svært lite å si. Pasientmengden på 15/40 begynner å bli ganske gunstig, så ta det helt med ro ....
Redigert 21.01.2021 kl 02:45 Du må logge inn for å svare
16.11.2018 kl 19:46 9409

Alectinib hadde over 600 pasienter behandlet.
NANO kan absolutt få godkjenning i UK, men ikke før de har tilstrekkelig data for at et dosevalg er klart. Utelukker ikke at det kan komme i 2019, men greit å ha hodet på rett plass og tunga i rett kjeft. NANO er underpriset pga mistilliten som har foreligget, og det holder på å løse seg. Vi er på tur opp og forbi gamle tralter. Men syns det blir feil å forskuttere noe som fremstår som en usannsynelighet.
Sånn sett positivt at Frontmasta ventet med å poste til etter børstid, siden mange tilsynelatende antar samme tidslinje for Betalutin som Alectinib, uten å overhodet se på data for, eller indikasjonen til Alectinib.
Ja det er meget positivt for NANO at de har PIM på plass, og jeg er spent på når PIM kan lede til Scientific Oppinion(SO). Trenger de avgjørende dose før det kan komme på plass, eller vil SO kunne anskaffes før dosevalg gjøres, og dermed sette NANO på dørstokken til markedsadgang?
Kun 1/3 får denne SO i boks, ingen enkel sak. Men produktet Betalutin skulle i seg selv absolutt kunne tilfredsstille, så det er en spennende trigger å se mot.

*Edit
Hva angår etikken rundt pasienter som ikke får behandling, gir PIM adgang til å gi pasienter behandling. Det går på NANO's bekostning inntil mer data foreligger. Så tenk heller på det som noe som bidrar til raskere rekruttering.
Redigert 21.01.2021 kl 02:45 Du må logge inn for å svare

Husk at resultatene fra museforsøk og celleforsøk også benyttes, man ganger vel doseringen med litt over 12, fra mus så har man menneskedosen. Man sammenligner også Betalutin med / mot data på lignende konkurerende produkter samt resultater fra CD 20 og CD 37 forsøk.

Arne og co har spisskompetanse med slikt........... God helg folkens, nyt helgen med god mat og god drikke.
Redigert 21.01.2021 kl 02:45 Du må logge inn for å svare

Nå har de relativt gode data på 15-40 så det er en fin start å få godkjenning på.

Uansett så kan den alvorligste bivirkningen pareres med noe så enkelt som blodoverføring rundt den 4 uke. Dette sies LITT om hvor trygt produktet er. Og hvor enkelt er det ikke å få tak i blod i dag???? Champagne problem???? JA!

Redigert 21.01.2021 kl 02:45 Du må logge inn for å svare
17.11.2018 kl 11:58 8460

ORR er primær-endepunkt, og 20/100 er bedre så langt der. Har tro på at 20/100 vil over tid og flere pasienter vise til sterkere ORR, CR, DOR og OS. =]
Dosimetri-dataene tilsier at det kommer betydelig mer virkestoff(Lu-177) til og i kreft-cellene, mens det faktisk kommer mindre samtidig ryggmargen og andre vitale deler av kroppen. Mer radioaktivt sprengstoff i kroppen og mindre ulemper antyder dosimetrien om 20/100 mot 15/40 altså. Spennende greier!
Redigert 21.01.2021 kl 02:45 Du må logge inn for å svare

ledelsen har innsendt nok papirer, som har medført at Betalutin er " vurdert til å være sikker for pasientene" av britiske myndigheter.
De må nå sende inn papirer (hver 3 mnd) på studieavlesningene. Ledelsen har tatt noen snarveier uten å fortelle markedet om dette, fortalte naboen. Ledelsen burde oppdatere markedet om fremtidsutsiktene i UK, for de vet nok mye om når en eventuell midlertidig godkjenning kan foreligge. Tenker at ledelsen holder denne infnoen unna markedet til børsmeldingen kommer.

Fra Internett

...........For drugs that have received a draft recommendation for routine commissioning or a draft recommendation for use within the CDF, patients are now able to access drugs from the point of marketing authorisation (the licence which shows the drug is safe for use). The CDF provides interim funding which means faster access to cancer drugs. This saves valuable time – up to 8 months in some cases...............

-------------------------------------------------------
Steve Bates, CEO of the BIA :

By being a country where there is a speedy
and effective way to develop medicines and the new types
of data needed for adoption, this scheme can help ensure
the UK continues to be the ‘go to location’ where companies
from around the globe want to develop and bring to market
their innovative therapies..............

Redigert 21.01.2021 kl 02:45 Du må logge inn for å svare
aborum
17.11.2018 kl 13:48 8233

Glimrende arbejde. Jeg og min bror takker, bukker og skraber for en stærk indsats.
Redigert 21.01.2021 kl 02:45 Du må logge inn for å svare
17.11.2018 kl 13:50 8202

Du har gjort mye god graving. Men fremholder at du tenker snarere slutninger enn hva som sannsynelig kan foreligge. Utelukker ikke at 6 mnd avlesning i Q3/Q4 2019 kan holde. Men ikke overbevist om at Q2 skal holde.
AA/EAMS tror jeg i utgangspunktet vil kreve hele datasettet fra PARADIGME studiet, dette programmet er satt opp sammen med regulatoriske myndigheter for at medisinen kan nå markedet tidligere enn normalt(fase 3 studie).
Tilgang til markedet i UK i H1 representerer over ett år før det ventes AA. Som det står i arbeidet du har fått på plass, er det opp til 8 måneder som kan håpes på.
1H2020 er når NANO forventer 6 mnd readout som er hva søknad om AA og EAMS vil basere seg på i utgangspunktet. Gitt planen satt opp med myndighetene. Og det er 6 måneder saksbehandlings tid dersom de har Priority Review på plass. 10 måneder ellers. Dersom 8 måneder bespart er basert på 10 måneder saksbehandling, er det 1H2020+ 10 mnd - 8 måneder som en kan håpe på i UK. Dette basert på hva du selv har gravet frem. Og om Priority Review er forventet i det er det altså tidligst 1H2020+6mnd - 8mnd.
For at Betalutin skal nå markedet før dette er det kun 2 faktorer jeg ser mot:
1) Ene dosen viser seg signifikant bedre enn den andre før alle pasienter er behandlet/avlest. Det kan skje.
2) Rekruttering går raskere enn antatt. Det kan skje.
Det er min tolkning av situasjonen, og vil fremme at fremtiden for NANO ser meget lys ut på grunn av dette. Hadde NANO kunne vært på markedet om 6 måneder, hadde kursen vært 3 ganger dagens mistenker jeg. Minst.
Redigert 21.01.2021 kl 02:45 Du må logge inn for å svare

Spør ledelsen hva de mener om tidsaspekteret, ska nå til Bergen i flere dager...............

The PIM designation will give an indication that a product may be eligible for the EAMS based on early clinical data. The PIM designation will be issued after an MHRA scientific meeting and could be given several years before the product is licensed.
Redigert 21.01.2021 kl 02:45 Du må logge inn for å svare
17.11.2018 kl 14:22 8079

Din egen graving viser:
"This saves valuable time – up to 8 months in some cases."
Ledelsen var da krystallklar på at dosevalg ikke er klart, det er hva de jobber med på forrige kvartalspresentasjon. De trenger mere data, flere pasienter. Valg kan ikke gjøres på for lavt utvalg. Ledelsen har lite rom til å kommentere utover dette, men har guidet avlesning for pivotalt fase 2 studie i 1H2020. Det er hva ledelsen mener om det. Det vanlige er ikke markedsadgang derfra, det betinger AA/EAMS.
Det vanlige er dette:
"Phase IIIa:
Trials conducted after efficacy of the medicine is demonstrated, but prior
to regulatory submission of a New Drug Application (NDA) or other dossier. These
clinical trials are conducted in patient populations for which the medicine is
eventually intended. Phase IIIa clinical trials generate additional data on both safety
and efficacy in relatively large numbers of patients in both controlled and
uncontrolled trials. Clinical trials are also conducted in special groups of patients
(e.g., renal failure patients) , or under special conditions dictated by the nature of
the medicine and disease. These trials often provide much of the information needed
for the package insert and labeling of the medicine"
http://www.virginia.edu/vpr/irb/HSR_docs/CLINICAL_TRIALS_Phases.pdf

God tur til Bergen!
Redigert 21.01.2021 kl 02:45 Du må logge inn for å svare

Frontmasta, Det er vel ingen tvil ledelsen vet mye mer enn visse forumdeltagere som Korsar,Lotepus med noen fler. Dem som våger å tenke litt utenfor boksen og samtidig stole litt på ledelsen, tror disse kan få godt betalt om kort tid. Vi går en meget spennende tid i møte:)
Redigert 21.01.2021 kl 02:45 Du må logge inn for å svare
mofi1
17.11.2018 kl 14:46 7977

Takk for alt gravearbeidet dere gjør!

Hvorvidt vi overraskes av tidligere markedstilgang enn hva som er vanlig, gjenstår å se. Uansett kan det være lurt med litt is i magen, og ikke tro at aksjen umiddelbart går rett til himmels. Vi vet fra tidligere at ting tar tid, overraskes vi i positiv retning, er jo det bare supert for vi som sitter og ikke trader:-)
Redigert 21.01.2021 kl 02:45 Du må logge inn for å svare

Velkommen til Bergen, Frontmasta! Har ordnet med litt godvær til deg kommende uke! Vi vet å ta vare på gjestene våre her borte! ;-))
Redigert 21.01.2021 kl 02:45 Du må logge inn for å svare
focuss
17.11.2018 kl 21:11 7457

For meg er det komplett uforståelig at Betalutin ikke skal få markedsadgang fordi Nano ikke har funnet ut om 20/100 er bedre enn 15/40. Spørsmålet er jo om de er bedre en Copanlisib eller hva det måtte være som er alternativet. Selskapets strategi om å konkurrere med seg selv er ikke en god strategi for pasientene og ikke for aksjonærene. Hvis målet er å fly på flest mulig konferanser så blir det annerledes.
Redigert 21.01.2021 kl 02:45 Du må logge inn for å svare
17.11.2018 kl 21:21 7364

Ta deg tid til å lese artikler fra stat, endpoints eller lignende, så ser du at single arm studier omtrent er et skjellsord.

Dette var også noe Lisa hentydet til når hun beskrev opplegget for Paradigme.
Redigert 21.01.2021 kl 02:45 Du må logge inn for å svare
focuss
17.11.2018 kl 21:34 7235

Den andre armen burde vært copanlisib. Det er den vi skal slå. Poenget er da å konkurrere med det som er SoC
Redigert 17.11.2018 kl 21:36 Du må logge inn for å svare
focuss
17.11.2018 kl 21:45 7167

Så er det slik at den andre armen kunne vært saltvann. Det gjøres ikke av etiske grunner. Hvorfor det? Fordi Betalutin er så bra enten det er 15/40 eller 20/100. Nå har Nano vært rause og satt i gang med dette dobbeltstudiet. Belønningen fra FDA bør være rask markedsadgang, senest når de har totalt 85 pasienter.

Både 15/40 og 20/100 er bedre enn copanlisib når man legger sammen effekt, duration, enkel behandling og livskvalitet.
Spørsmålet om hvilken metode som ville vært raskest til markedet er irrelevant ettersom FDA har stilt krav underveis.
Det er ikke slik at man sender inn en søknad.
De har løpende kontakt med et FDA som veileder og stiller krav.
focuss
17.11.2018 kl 21:52 7111

Scoopfinder
Nettopp. Begge er bedre enn Copanlisib. Når en av de har vist det så må Betalutin på markedet. Hva som er best av 15/40 og 20/100 i den sammenheng er fullstendig irrelevant.
Redigert 17.11.2018 kl 21:56 Du må logge inn for å svare
focuss
17.11.2018 kl 22:09 7055

Jeg får da håpe og tro at den dagen Betalutin kommer på markedet at det dermed ikke er slutt på å gjøre studier for å finne optimal dose. Dosemetri studiet viser at det kan være 20/60.
17.11.2018 kl 22:13 7011

Hvis man selv ikke etter fast track designation klarer å slå seg til ro med at paradigme er utformet iht regulatorisk guidance så burde en ikke bruke mer tid på denne aksjen

Vi har en fin reise foran oss. Betalutin blir bra, det er jeg sikker på.
Det jeg er mest spent på nå er de første rapportene om Archer. Stemmer hypotesene må verdianslagene for Nano jekkes opp mange hakk
focuss
17.11.2018 kl 22:17 6974

Savepig
Dersom du mener det er logikk i det du skriver så er det fint om du peker på hvor den er hen.
focuss
17.11.2018 kl 22:21 6942

Scoopfinder.
Alt tyder på at vi vil få godt betalt for våre Nano aksjer. Oppkjøp er sannsynlig. RHL og Brulands verdiskapning klarer ikke den verste ledelse å ødelegge. Bravo er åpenbart av en annen kaliber. Vel, ikke åpenbart kanskje men det ser slik ut.