Branner i California som følge av menneskeskapte klimaendringer.


https://www.aftenposten.no/verden/i/a2nK54/For-varmt-og-tort-For-tett-vegetasjon-For-sterk-vind-Derfor-rammes-California-igjen-og-igjen

Det er tørke. Så antennes dette pga. feil på EL-nett, uforsiktigheter med ild, og andre grunner. Vannslokkingsberedskapen er tydeligvis utilstrekkelig.
(Det har også vært åpenbart påsatte/anlagte terror-branner i California. Rettet mot hus og biler. Med SVFJWO som bakmenn).

I Iran har en elv tørket helt ut melder SVT. Og dette illustrerer utsiktene i spesielt klimakonsekvensutsatte land. Hvor kunnskapsnivået er lavt. Mulighetene
for å gjøre noe som monner er vanskelig. Og ressurs- og organiseringsevnen til å gjøre noe som monner er begrenset.

Mange steder i verden er det problemer med tilgang på ferskvann. Dermed utvides ørkenområder. Vannforsyning må forbedres. Avsaltningsanlegg forurenser ofte. Sånt må gjøres forurensningsfritt. De må bli soldrevne eller med annen fornybar energi. Områder som ligger i noenlunde ikke-tørketruede områder må styrke sin vegetasjon, oppdyrking, vannforsyning, og evne til å holde på fuktighet. Ørkenutvidelser må søkes reversert. Menneskene har dette å drive med fremover, ikke med å krige mot hverandre for liksom å stjele land fra hverandre.
Redigert 17.11.2018 kl 22:26 Du må logge inn for å svare

Husk at Trump aviser fullstendig at mennesket kan påvire klimaet, og han er som kjent en glimrende klimaforsker?

Dyr beiter ikke ,bønder bearbeider ikke jordene,,, da blir brannene enorme etter noen års forfall.

Vi vil også se mere av dette her hjemme når landet nå gror igjen

https://www.dagbladet.no/nyheter/hevdet-finlands-geniale-losning-var-a-rake-lauv-i-skogen-det-er-bare-ett-problem/70471246

Finland er brukt som eksempel. Men Finland heter jo ikke de tusen sjøers land for ingenting. Det er masse innsjøer i Finland, og terrenget er rimelig flatt. Dermed fordeler vann og fuktighet seg utover. Det er godt å vite at Finland har bra overvåkingssystem for skogbranner. Sverige og Norge har nok litt større utfordringer på dette området. Mer kupering gjør at vann fordeler seg dårligere. Norge må satse på god beredskap og overvåking av mulige branntilløp.

California er kupert og tørt. Har lite vann mange steder. De må virkelig jobbe med å forebygge og beredskape bedre. Noe har muligens vært Haarp igangsatte branner også, el. lign. Dvs. terror.

Californierne må ikke ha tørr vegetasjon tett innpå bebyggelsen. De må jobbe med dette, og bedre watersupply. Slik at evt. branntilløp nær bebyggelse kan søkes unngått og ellers slokket raskt. Det koster penger å gjøre dette, inkl. forbedret vannforsyning og slokkeberedskap.
Redigert 19.11.2018 kl 00:24 Du må logge inn for å svare
exian
20.11.2018 kl 08:03 728

https://www.youtube.com/watch?v=hWyeJg-sQdY

Hus i Malibu. Man kan lure på hvordan brannene starter, ja. Angivelig i strømforsyningsledninger.

Det er masse brannvideoer, og det gjør inntrykk å se dem. Malibu ligger helt ned mot Stillehavskysten. Har vært der.
Odi.1
20.11.2018 kl 08:59 708

På tide å slutte med denne Ekstremist Sosialisme propagandaen.
Selvsagt er det " menneskeskapt " om en tulling setter fyr på en skog, eller det er en elektrisk feil som antenner, eller det er ett glass fra en cola flaske som ligger i solen og skaper antennelser, eller noen griller en pølse og drikker seg fra sans og samling , og glemmer å slukke grillen... osv..osv..

https://www.youtube.com/watch?v=h2SeZiKjzYk


kortere versjon

https://www.youtube.com/watch?v=aS5Jh5U6Zx4


Redigert 20.11.2018 kl 09:06 Du må logge inn for å svare