Julegaven har ankommet


Napatech har hatt et tøft år. Synkende omsetning, katastroferesultat og kriseemisjon. Resultatet er en aksjekurs som har falt fra 17.50 til 1.75 – et fall på 90%. Det er en katastrofe.

Det siste resultatet – 3Q – var også en katastrofe på flere måter. En omsetning på 5 millioner, en kontantbeholdning på 600 tusen og et tap på nesten 100 millioner kan skremme vettet av enhver. Og det har det gjort.

Men skjult i all elendigheten kom det frem noen positive og viktige fakta. Disse faktaene bygger opp under at det verste er over og at årets julepresent har presentert seg. Denne aksjen kan gå 100 – 200% over nyttår. Hvorfor det?

Kontantstrømmen kommer nå: Napatech hadde bare 5 millioner i omsetning i 3Q. Men de tviholder på estimatet om 75 millioner i salg i andre halvår. Det betyr 70 millioner i salg for 4Q. Sammenholdt med et estimat for bruttomargin på 68% for året, gir dette en vesentlig kontantstrøm fra driften i 4Q. I tillegg kommer kontantstrømmen fra salget av Pandion virksomheten på ca 15 millioner (over noen kvartaler). Disse fakta bør overbevise om at det ikke er behov for noen umiddelbar emisjon – til tross for den magre kontantbeholdningen etter 3Q. På en indirekte og lite tydelig måte, gjorde den nye CEO'en det klart i 3Q presetnasjonen at kontantsituasjonen vil være langt bedre ved årsskiftet - i tråd med denne analysen.

Ny CEO gjør fornuftige endringer mot en lysere tid: Etter at selskapet har fått ny CEO skjer det endringer som er fornuftige. Napatech solgte Pandion segmentet – et produkt som selskapet aldri har fått til. Salget gir kontanter og reduserer det løpende tapet. Smets har sagt opp salgsdirektøren og tatt over ansvaret for salg selv. I tillegg jobber Napatech med å redusere kostnadene. Til sammen utgjør dette endringer som er nødvendige og som viser at styret og ledelsen jobber mot et mer lønnsomt selskap nå.

Fjerde kvartal og første kvartal er tiden for renessanse for årets små taperaksjer. Når Napatech i fjerde kvartal kan vise at de spruter kontanter fra driften og gjør riktige endringer i operasjonen, så er Napatech en av aksjene som vil nyte godt av small cap rally i 2018 og 2019.
Kjøp julegaven nå, gjem den under juletreet og gled deg til å pakke opp etter jul. Dette blir en jubelrød jul og nyttår.
Redigert 20.11.2018 kl 19:01 Du må logge inn for å svare
addyfred
20.11.2018 kl 20:18 1901

Det er begrenset hvor mye denne kan falle. Selskapet er så og si verdiløst nå.

Jeg sitter fortsatt på sidelinjen, men holder et lite øye med Napatech. Jeg trodde ikke den ville falle lengre etter emisjonen, men det har gått fort nedover siden bruddet på 5'ern. Klarer de å vise at de kan generere kontanter uten å behøve å trykke flere aksjer kan dette være en god investering. Som du sier, å komme inn tidlig før noen innser det kan snu, det kan gi gode prosenter.

Men å fange en fallende kniv, det er vanskelig. Å kjøpe nå er spekulativt, jeg velger selv å vente til den bunner ut. Husk at selv om selskapet er sykt lite verdt akkurat nå, kan børsuro sende en illikvid aksje som dette lengre ned enn hva den rasjonelle investor kunne tenke seg!

Endog, alt i alt en spennende opsjon dette her :)

Det er en del feil i innlegget ditt. Cash beholdning var 6,4mdkk. CEO sier ikke noe om at kontantposisjonen vil være langt bedre ved q4 sånn jeg tolker det. Napa hadde ca 24mdkk i salgsinntekt q3. Engangseffekt ga 5 mdkk.
Ny emisjon er vel det mest sannsynlige. Antagelig bestemmer største aksjonærer kursen.

Jeg tror ikke det er så mye feil:

1. Regnskapet viser dessverre at kontantbeholdningen er 620,000. Total likviditet derimot - kontanter pluss ikke utnyttede kredittlinjer er DKK 6.4 millioner.
2. Jo CEO nevner kontantposisjonen ved utgangen av 4Q i 3Q presentasjonen - se webcast - og sier at den vil være større enn hva den er nå. Men han er ikke veldig tydelig. Lite tydelig kommunikasjonen var en av grunnene til at selskapet hadde en telefonkonferanse med større aksjonærer i forrige uke, hvor selskapet var klar på at kontantposisjonen i 4Q blir god og langt bedre enn i 3Q.
3. Nei, salgsinntekten 3Q slik det fremgår av regnskapet var 5.1 millioner. Men realisert salg justert for tilbakeført salg fra tidligere kvartaler var 24.3 millioner. Selskapet selv operer med 30 millioner i salg for 3Q. Det er booket salg(men ikke nødvendigvis levert salg i kvartalet) og ikke regnskapsført salg.

Emisjon nå er totalt usannsynlig. Salget til selskapet i 4Q har en høyere bruttomargin enn tidligere og en kortere betalingstid (direkte softwaresalg) slik at cash conversion salg - cash er høyere enn tidligere.
Kursen reflekterer tydelig en frykt for emisjon. Siden denne frykten er ubegrunnet er dette årets julegave for alle med evne til å regne og sjekke fakta.
bulleye
22.11.2018 kl 10:40 1705

Har fulgt med NAPA en stund og har tro på at den kan få en skikkelig opptur når snuoperasjonen forhåpentligvis lykkes. Hvis det ikke blir en emisjon og de kommer "over kneika" kan denne fort gå 500-600% i løpet av 2019. Kjøpte en liten post i dag på 16.000 aksjer, som jeg skal la ligge rolig et år eller to, da har jeg enten tapt så godt som hele investeringen (helt uproblematisk) eller tjent 500-600%. Synes risk reward i denne aksjen virket litt for fristende!
bulleye
22.11.2018 kl 11:39 1687

Gikk en post på 130.000 aksjer på kurs 5,03. Tjent godt den som innløste denne opsjonen.


As stated in our previous quarterly report, Napatech expects, in the baseline case, to be fully funded throughout 2019 and to become cash generating towards the end of 2019.

Kilde: Side 4 Q3_2018_Report
https://marketing.napatech.com/acton/attachment/14951/f-0644/1/-/-/-/-/Napatech_Q3_2018_Report.pdf
bulleye
07.12.2018 kl 10:40 1330

Etter insiderkjøp fra CEO tar NAPA i dag skikkelig fart oppover. Kan fort gå 50-60% i løpet av noen dager. NAPA har i det siste hatt opsjonsprising, så når det snur går det raskt oppover.
bulleye
07.12.2018 kl 11:25 1303

Sist omsatt nå kr. 2,49 (+35%). Men fortsatt er det et godt stykke opp før kursen er tilbake på nivå for bare en mnd. siden (kurs på litt over kr. 4,-). Skal ikke forundre meg om vi er tilbake på kr. 4,- innen nyttår og at vi allerede i dag ser +50-60%.

Når Q4 bekræfter at Napatech som guidet har likviditet til at klare sig igennem 2019 vil kursen stige voldsomt.

2019 tegner til at blive et skelsættende år ikke blot for Napatech men for hele forsyningsindustrien af SmartNics og FPGA-teknologi...
bulleye
12.12.2018 kl 10:22 1093

Nå er det klart for "take off" for NAPA. Kun et tidsspørsmål før vi dundrer gjennom kr. 3,-. Her er det en formidabel oppside om de kommer gjennom 2019 uten emisjon. Har stor tro på at ny CEO ordner opp i selskapet.

Ja, det største problem er utvivlsomt at den tidligere CEO Henrik Brill-Jensen & den tidligere CFO Niels Hobolt har undergravet investorernes tillid til selskabets udmeldinger. Hvis den nye CEO-CFO-duo kan indfri udmeldingerne vil det gå stærkt opad. Henrik Brill-Jensens absolut sidste chance for rehabilitering af sit totalt ødelagte renomme er at 2019 viser sig at blive det skelsættende, positivt år som han har proklameret (jf. https://itwatch.dk/secure/ITNyt/Resultater/article10571378.ece)

Det er et positivt tegn at den nye ledelse fik solgt Pandion til en partner som kan løfte salget. Napatech leverer fortsat FPGA-hardware til Pandion men Napatech kan reducere ressourceforbruget på udvikling og vedligehold af Pandion betragteligt. Lige nu savner jeg blot at den nye CFO og bestyrelsen også køber en håndfuld aktier..så vil det gå opad med raketfart..