TICK SIZE


Under har jeg lagt ut en artikkel ifra 2009. Håper noen kan supplere med informasjon om dette. Det har vært mange negative omtaler ved å gå over til 3 desimaler.

"Harmoniserte tick size på europeiske markedsplasser

24.08.2009

Oslo Børs innfører nye tick size for samtlige 25 aksjer i OBX-indeksen fra mandag 31. august 2009. Som tidligere varslet er dette et resultat av forenklede og harmoniserte tick size i Europa etter initiativ fra Federation of European Securities Exchanges (FESE). Andre børser og multilaterale handelsfasiliteter (MTF) har også forpliktet seg til å følge harmoniserte tick size-tabeller.

Tick size er et uttrykk for det minste beløp man kan endre prisen på en aksje, dvs. minste mulige differanse mellom kjøper og selger i ordreboken.

I juli 2009 valgte Oslo Børs å redusere tick size for OBX-aksjene til ett øre som følge av at enkelte MTFer reduserte sine tick size til tross for at FESE arbeidet med en harmonisering, jf. pressemelding fra Oslo Børs 29. juni.

Kamp mellom markedsplassene om å oppnå laveste tick size kan være uheldig for markedet, blant annet fordi differansen mellom kjøper og selger i enkelte aksjer kan bli så lav at oppsiden ved å legge inn en større ordre i ordreboken blir marginal. Dette vil kunne føre til lavere aktivitet, noe som påvirker likviditeten på markedsplassene negativt.

De negative konsekvensene er også mye av bakgrunnen for at både FESE-medlemmer, meglerbransjen og MTFene Chi-x, BATS Europe, Nasdaq OMX Europe og Turquoise har forpliktet seg til å følge det harmoniserte og forenklede tick size-regimet. Harmoniseringen er derfor positiv for alle markedsaktører, inkludert investorene.

Konkret er det børsene som har forpliktet seg til å velge mellom fire tick size-tabeller. MTFene har på sin side forpliktet seg til å følge tick size-tabellen noteringsbørsen for de underliggende aksjene har valgt. London Stock Exchange og Oslo Børs inngikk tidligere i år et børsfaglig og strategisk samarbeid og om forretningsutvikling."

Oslo Børs, 24. august 2009


Det ble litt for mye å legge ut tick size tabellene også, men legger ved linken til artikkelen, så kan dere lese de der selv.

https://www.oslobors.no/Oslo-Boers/Om-Oslo-Boers/Nyheter-fra-Oslo-Boers/Harmoniserte-tick-size

03.01.2018 kl 13:29 2840

Bra post, tack! Ska kolla detta närmare sedan, men först en allmän fråga: Vilka aktörer på marknaden kan se ett större orderdjup än 5 nivåer? Inte en vanlig privatperson väl?
Lucky
03.01.2018 kl 17:05 2662

Når du er inne på Hegnar.no og under f.eks ticker NEL. Så trykker du på "vis alle dybder" som står med blå tekst rett under ordredybdene.
05.01.2018 kl 10:02 2470

Ahh, det visste jag inte, tack! Går detta att få i real-time också?
Stubben
05.01.2018 kl 10:45 2388

Siste 3,294 ser mer rotet ut.
Redigert 05.01.2018 kl 11:00 Du må logge inn for å svare
Furuen
05.01.2018 kl 11:55 2274

Bengt,
jeg har realtime i S-banken. Der kan du veksle mellom 5 og 20 nivåer.
Furuen
05.01.2018 kl 11:58 2252

Vi får komme oss over 5 kr, slik at vi får tilbake de hele ørene våre.

I linken fra Oslo Børs står det:
For aksjer som ikke inngår i OBX-indeksen (inkluderte tilhørende tegningsretter), samt egenkapitalbevis (tidligere grunnfondsbevis) og warrants, blir det ingen endringer i tick size. For disse gjelder fortsatt følgende:

Laveste grense Høyeste grense Tick size
Band 1 - 9,99 0,01
Band 2 - 10,00 4,95 0,05
Band 3 15,00 49,90 0,10
Band 4 50,00 99,75 0,25
Band 5 100,00 249,50 0,50
Band 6 250,00 - 1,00

Betyr dette at alle aksjer som ikke inngår i OBX-indeksen skal ha tick zise som i tabellen over og hvis en aksje f.eks koster 30 kroner så skal det være mulig å handle denne innenfor 10-øres intervaller?
Kan et meglerhus som Nordnet velge å avvike fra dette og f.eks bruke 20 øre i stedet for 10 øre?