IOX FREMOVER ..

hauka
IOX 22.11.2018 kl 08:23 11120

Tror denne stiger mye fremover.
Kommer snart mere info om borekampanje/testresultater, som gir denne ett løft.. Selv om Q3 nok ikke blir det store...
bæærnt
26.11.2018 kl 07:33 1203

Kontrakten med Hocol på Toqui Toqui og Puli-B ligger inne i prod tallene fra IOX. Tror heller ikke at det er riktig at SLS sin andel på Vikingo er nedbetalt i Q3 som tidligere meldt pga wo. Kan imidlertid skje i løpet av Q4.

Mine beregninger av prod volum i Q3 er som følger (basert på prod rapport og statistikk fra ANH) dersom vi forutsetter ingen prod fra Vikingo i august og september:

(Q3 / Q2 / Endring)

ALTAIR 2732 / 3153 / -421
LLA 47 2862 / 52518 / -49656
AMBROSIA 3085 /3206 / -122
MANA 50389 / 51534 / -1145
RIO OPIA 2689 / 2801 / -112
Egen bto prod 61757 / 113213 / -51456

PULI-B 9970 / 9601 / 368
TOQUI TOQUI 39020 /39376 / -356
Service Hocol 48989 / 48977 / 12

Tallene for Q2 ovenfor avviker noe med Q2-rapporten. Vet ikke helt hva det skyldes. Muligens omfanget av servicekontrakten med Hocol.

Mulig vi får en gladmelding på mandag - uansett blir det bra med en oppdatering!

Iox produserer nå ca etter Vikingo er i gang :

*Barrels of oil equivalents per day ca 2000
*Barrels of oil per day ca 1650

+ 450 Barrels of oil Operations & Maintenance Contract sales price: USD 17/bbl(litt usikker om denne ligger inne i olje produksjons oversikten)

Vikingo er også nedbetalt i disse tider, noe som gjør at iox sine inntekter øker betraktelig på Vikingo."SLS will receive initially 43% of the net operating income from the wells and 22% once the cost of the investment has been recovered."
Redigert 25.11.2018 kl 20:00 Du må logge inn for å svare

Du skriver dagens produksjon og den er langt over 1200 fat pd. Tipper 2000 fat pd er rett rundt hjørnet. Tror også at en ny brønn snart er ferdig. Skal bli spennende å se neste melding fra selskapet.

YNWA250505

Du sier: "...vil tjene penger med en oljepris på $70 og en produksjon over 2000 fat pd." Her viser du til fat olje, ettersom det vises til oljepris per fat.

Sjekk juli/aug/sept produksjonen til IOX , så vil du erfare at selskapet for Q3 på langt nær produserte det antall fat olje du nevner på 2.000 fat per dag.

I snitt produserte IOX for Q3 ~1.200 fat olje per dag. Rimelig stort avvik fra det produksjonsvolum du viser til på 2.000 fat per dag.

La oss heller først se Q3 talla, så kan vi snakkes etterpå. Kan være det må korrigeres fra min side, men altså tall og budskap først.
Redigert 25.11.2018 kl 18:22 Du må logge inn for å svare
Ransen
25.11.2018 kl 16:00 1961

Olja vil nok ligge nærmere 70 enn 50 fremover...
Forøvrig er nok ikke LLA-47 utenfor kikkerten til andre aktører. Ecopetrol sliter med reservene og er på oppkjøps og partnerjakt.

Heisa Gunner kan du ik krybe tilbage under din sten,du er sådan lidt ireterende,lidt alla det hvide under skralden på en appelsin,

Gunnar mener at IOX ikke vil tjene penger med en oljepris på $70 og en produksjon over 2000 fat pd. IOX tjener gode penger på dette. Gunnar skriver at IOX har sterkt begrenset tilgang på kapital? Hvordan vet Gunnar dette? IOX har sikkert flere muligheter. Banklån, partner og evt en emisjon. Gunnar skriver at ny boring ikke er startet? Det vet du ikke en dritt om. Sist de meldte om boring var de allerede ferdig boret. Mulig vi får en slik melding også denne gang? Flow melding i stedet for oppstart melding? Et oppkjøp er hellet ikke utelukket. IOX sitter på et meget godt oljefelt med milliardverdier uansett om olja står i $50 eller $70.
Redigert 25.11.2018 kl 14:28 Du må logge inn for å svare
Ransen
25.11.2018 kl 13:15 2165

Å bruke så mye tid på å skrive tull...
At aksjonærene mister tålmodigheten og selger aksjen I grus ser vi I alle selskaper. Derav statistikken at i gjennomsnitt så går den vanlige amatør enten med tap eller i ballanse.
De profesjonelle vinner.

Det går vel snart opp for mange at selskapet jobber seg systematisk fremover og I et fornuftig tempo. Å sitte I den tro at selskapet ikke er I stand til å skaffe capital er rene vanvidd. Men P.T er det ikke behov.

IOX er en utpreget risky aksje å sitte i all den tid oljeprisen er under press og per i dag <$60. Dette fenomen gjelder for så vidt alle E&P selskap og cash flow, men noen rammes hardere enn andre. Og IOX faller dessverre inn i denne gruppen. Gitt et usikkert og lite transparent 2019 hva angår det geopolitiske og oljepris, bør IOX aksjonærene ta høyde for (worst case) oljepris vesentlig lavere enn $60. Alt kommer an på hva statslederne kommer frem til under G20, 30. november i Buenos Aires, samt selve hovedmøte i Wien 6. desember. Uansett ligger det ikke an til annet enn at saudiene trolig søker å balansere sitt budsjett og kan takle oljepris rundt $70. Saudi Arabia må egentlig ha en oljepris på godt over $80 for å balansere sitt budsjett.

La oss derfor ta utgangspunkt i en oljepris på ca. $70, så bør dette kunne tilfredsstille Trump, Putin og trolig MbS, inntil annet blir avtalt.

Hvordan står IOX seg med en oljepris på rundt $70 og hvordan vil dette kunne sikre capex til fremtidig boring og mulig M&A aktivitet. Hvilke reserver av cash og tilgang til kapital har egentlig IOX og hvem kan tenkes delta i en JV eller ”carry” posisjon gitt vedvarende - relativt sett - lav oljepris?

Så lenge IOX har sterkt begrenset adgang til ny kapital og trolig må underlegge seg vilkår og betingelser ifm. et mulig samarbeid med andre selskap eller investorer, ser det ikke særlig lyst ut – gitt alle selskap bør ha høy produksjon for å takle en vesentlig lavere oljepris. Hva som er høy oljepris og produksjon for et O&G knøtt er relativt. Opex vil være en viktig faktor og her kan jeg ikke se at IOX kan skilte med særlig høy netto margin – gitt dagens oljepris.

Tror ingen vet eksakt nivå på stabil og langsiktig produksjon for IOX. Uansett vil ikke dagens produksjon være tilstrekkelig til funding av ny boring eller øvrige investeringer. Med sterk begrenset tilgang på kapital og en produksjon som ikke sikrer ny vekst, er egentlig IOX kommet for langt inn i en stadig tiltakende ond spiral. Dette kan være noe av den reelle årsaken til at ny boring ikke er oppstartet, som guidet i Q4. Seismikk som underlag ja, men snart vil aksjonærene få vite videre planer og status, ref. Q3 i neste uke.

Med mindre det kommer drivende en planke for selskapet, skal virkelig IOX få slite for å holde seg levende. Muligheten ligger i at det kan finnes selskap eller investorer der ute i markedet som kan tenke seg å sende over en livreddende bøye. Har veldig vanskelig for å se at dette kan være mulig. I alle fall på en slik måte at aksjekursen blir som en beruselse. Kanskje i en slik grad at aksjekursen til en viss grad kan oppnå status quo, men neppe mer. IOX som pengemaskin på kort eller mellomlang sikt, neppe. Det er nerttopp dette som er så fascinerende med IOX og tidvis høyt flyvende aksjekurser. Har veldig vanskelig for å se det sanne potensial for IOX i dagens situasjon, både internt og eksternt. Noe pengemaskin under rådende omstendigheter og selskapet angir M&A, på hvilket grunnlag da? Lotto vil være bedre å satse på enn IOX som pengemaskin innen rimelig tid. Alt annet enn at ledelse og styre konsentrerer seg om status quo og har mer enn nok å sørge for IOX som et going concern, vil overraske stort. Feedback fra selskapet om dette får man i neste uke.


Redigert 25.11.2018 kl 12:38 Du må logge inn for å svare

Håper vi får ei godmelding snart.. :)

Kan hende de starter uten up date.
Sist boring fikk vi denne 5 mai 2017: Interoil is pleased to announce the continuation of its 2017 drilling campaign. The drilling of the exploratory well Vikingo 1, located in LLA-47 block - Llanos Basin, started on April 30th in order to prove C7 Formation in a structural prospect.(altså startet 30 april, og vi fikk melding 5.mai)

Og viss en leser hva de egentlig skulle bore etter(in order to prove C7 Formation in a structural prospect) så skjønner enn godt hvorfor bore kampanjen stoppet etter C5 ble oppdaget(We are very excited with the Vikingo results because it untapped a new oil province in the Llanos basin where)(Vikingo turned out to be a discovery )(showed inconsistencies that call for a reprocessing )
Ny 3D for å få kart og terreng til å stemme?

Nå er vi i Q4 som det er sagt i lang tid vi skal fortsette bore kampanjen i.
Redigert 25.11.2018 kl 10:59 Du må logge inn for å svare
Ransen
25.11.2018 kl 09:29 2454

Det kan godt være at du leser I "business overview" for Q3 at boringen pågår og at en separat melding først kommer når testingen er utført.
De har tross alt poengtert en del ganger at borekampanjen skal starte opp igjen I Q4.
Selskapet jobber strukturert for å optimalisere ressursbruken.

Seismic reprocessing var ferdig I august og resultatene ble da tolket av Interoils ekspertisegruppe. Disse dataene vil oppfølges kontinuerlig etter hvert som boringen fremskrider. Det kan oppstå små justeringer på enhver boring som foretas. Målet er selvsagt treff for best mulig natrulig flow og av riktig kvalitet. Slik som nå på Vikingo der det nå produseres olje av ypperste kvalitet til lav løftekostnad. En pengemaskin I mange år frmover.
Redigert 25.11.2018 kl 09:36 Du må logge inn for å svare

Kan IOX i en Q3-rapport melde om oppstart av boring, eller må det meldes i en separert børsmelding?

Har vi fått noen info om at "seismic reprocessing has been finalized"

Ref Q2-rapporten:
Drilling is expected to be resumed as soon as the seismic reprocessing is finalized.
Interoil does not foresee at this time any significant delays from
our aimed drilling schedule, aimed at resuming works during
Q4.
Redigert 25.11.2018 kl 09:07 Du må logge inn for å svare

Sikker på grunn av det du sier james bånn at partner til Amerisur vi bruke nesten 1 milliard kroner på dealen...?

Du trenger ikke kommentere alt som blir skrevet på iox tråden..
utkant
24.11.2018 kl 13:08 2894

Hadde vurdert å ikke blokkere deg siden jeg liker å se baissingen for humoren sin del, men nå tror jeg at jeg har fått nok. Ingen med vett i skallen hører på tullet ditt. Om noen lar være å investere her fordi de hører på deg så gjør det meg ingenting. Blir bare billigere aksjer på meg da....

Ikke så rart om de vil revurdere feltene ved så lav produksjon. Det vil kreve svært høy oljepris for å drifte en så lavt-produserende brønn med lønnsomhet. Kostnadene ved videre boring renner på, og kravet til treff på nye oljeformasjoner blir skyhøyt. Da må data være så sikre som man kan få de. Det har også IOX skjønt. Det er nok en av grunnene til at de ikke fortsetter letingen før 3D er ferdigtolket. Og det tar tydeligvis like lang tid som å få på plass gass-planten :-/

Må innrømme at jeg blir SVÆRT overrasket om det kommer en borestart i 2018. De bør forøvrig ha drillet de to første brønnene før regntiden er på sitt verste i 2019.

Bæærnt

Nei det hjelper oss ikke, men det gir oss en forståelse av at vi sitter på lisenser som det er mulig å få JV på.viss partnere står i kø rundt LLA-47 med gode betingelser vil det jo være nærtliggende å tro at noen har banket på IOX sin dør også.Vi snakker tross alt om en produserende lisens med beviste resurser og som har både 2D og nylig 3D seismikk;)Amerisur fikk denne avtalen etter å ha testa successfully Pintadillo-1 well med en naturlig flow på 590 tønner i Platanilo lisensen (Platanillo block, has flow tested under natural flow at 590 )(Vikingo testet 744 tønner naturlig flow).
Og nei Pintadillo-1 well produserer ikk 590 tonner (at current choked production levels, the well will pay back in under a year, said John Wardle, CEO of Amerisur.)
Finner ikke noe data på hva prod nivået er på Pintadillo-1 well etter den er choked ned til et nivå som passer resovaret og utstyr.(brønnen er nylig boret(3.oktober))

Etter å ha boret den første brønnen (Pintadillo-1 well) It now intends to remap the project before deciding future drilling options.
Altså de gjør det same som IOX har gjort etter Vikingo, få kart og terreng til å stemme før videre boring(Q4)

Partner skal da betale over 500 mil for 2D seismikk(som iox allerede har på LLA-47 + de har nylig tatt 3D seismikk) + de tar 100 % av bore kostnadene.
Occidental Petroleum(JV partner til Amerisur) would fund 85 percent of the total planned two dimensional (2D) seismic cost expenditure of $65 million and 100 percent of the $38 million planned drilling program.

IOX ligger altså flere skritt foran her?

Redigert 24.11.2018 kl 10:58 Du må logge inn for å svare
Ransen
24.11.2018 kl 10:33 3052

Antar at vi snart får mer info om dette.
Vanligvis har vanninjeksjon flere funksjoner, blant annet å oppnå trykkstøtte for hele reservoaret.

Nå er det vel sagt at første brønn skal bores i samme formasjon som Vikingo, så da blir vel denne water disposal well brukt både Vikingo og neste brønn.(noen som vet hvor mange brønner 1 water disposal well kan håndtere?)
Viss vi da tar utgangspunkt i at C5 vil produsere 350 fat på neste brønn også.så vil de i tillegg få 100 fat fra både vikingo og neste brønn ved bruk av water disposal well i C7.
Altså totalt 550 fat mer ved første brønn boring.

Kan godt bli salg med gevinst neste uke, dersom man har kjøpt langt nede på 3-tallet, eller under.
robkal
23.11.2018 kl 17:33 3761

Her dumpes det.. for ogkunne selge m lit gevinst om 10 dager.. kanske
Osnap
23.11.2018 kl 16:45 3845

Enig i at «upcoming drilling campaign» var for utydelig så jeg sendte følgende mail til selskapet 6. november: «Når dere skriver følgende i siste melding: «...The lower C7 formation is temporarily shut-in until onsite surface facility is connected to a water disposal well to be drilled in the coming drilling campaign.» Refererer dere med «upcoming drilling campaign» til de to brønnene som skal borres i løpet av Q4?»

De svarte: «Ja, det er riktig. Interoil gjør sitt ytterste for å optimalisere ressursbruken, blant annet ved å se slike operasjoner i sammenheng».

De bekreftet altså for under 3 uker siden at det skal borres 2 brønner i Q4, som skal samkjøres med drilling av en «water disposal well» til C7. Det har ikke skjedd nye, uforutsette ting siden dette ble bekreftet.
bokaj70
23.11.2018 kl 16:26 3899

Sådan fungerer det ikke. Aktionærerne kan stævne selskabet hvis de mener at de er blevet misinformeret om forhold. der har haft afgørende indflydelse på kursen.
Men det er ikke så enkelt. Det er ikke at lyve f.eks. at have en plan som ændres pga. uforudsete hændelser.

Efter din definition har IOX løjet til markedet de sidste 6 år.

Anyway. Vi kan vel alle blive enige om at der gerne skulle komme en opdatering på boreplaner i Q3 rapporten. Ud over de sædvanlige floskler om at alt er undervejs og man er meget tilfreds med fremdrift i planer, dialoger etc. Ellers begynder alle advarselslamper virkeligt at blinke
bæærnt
23.11.2018 kl 16:17 3923

Selskapet har tidligere signalisert at oppstart av fase I etter planen skal skje i løpet av Q4. Siste PM primo november bekrefter ikke dette. I denne meldingen så brukes uttrykket "coming drilling campaign". Det finnes altså en plan - fortsatt - men selskapet sier ikke noe mer enn akkurat det. Q4 blir ikke som tidligere nevnt. Det tolker jeg som et varsel om en mulig utsettelse. Jeg regner i så fall med at det blir bekreftet ved fremleggelse av Q3 om vi ikke hører noe annet i løpet av de neste få dagene.
bæærnt
23.11.2018 kl 15:51 3982

Tja, men en kraftig økning var det i denne perioden, og når man vet hva selskapet selv sier etter at krana er skrudd på igjen med lav flow så kan man jo lure. Det var låneforfall både i mai og juli, så det kan jo tenkes at det var nødvendig av hensyn til et kortsiktig kapitalbehov.
bæærnt
23.11.2018 kl 15:44 4014

Det var forventninger om at nedbetalingen til SLS skulle ta slutt i Q3, men da var nok ikke full stopp på Vikingo i en lang periode tatt med i beregningen. Det har jo både eliminert inntekter og forpliktelser til SLS.
Ransen
23.11.2018 kl 15:38 4042

Ta det helt rolig. Dette har ikke SA eller OPEC forøvrig råd til..Olja er snart tilbake på 80 dollar.
qestador
23.11.2018 kl 15:27 4087

Nå må det være priskrig i olje. følger ikke lenger som sedvane under vanlig verdenshandel.
Ransen
23.11.2018 kl 15:06 4163

Tror neppe at SLS har presset IOX til å øke produksjonen. I årsrapporten kan vi lese at payback til SLS er endelig I oktober 2018, ett år for planen grunnet høy oljepris
Osnap
23.11.2018 kl 15:06 4165

«Jeg tolket siste PM som et "heads-up" om at her blir det ingen boring i Q4».
Du tolket ja. Jeg bare spurte selskapet jeg. De sa at borreplan skulle fortsette som planlagt i Q4. Dette har jeg skriftlig på mail. Om de ikke holder det har de løyet til markedet, og da er de juridisk fucked.

Sånn det ble det noen K til. Kr 4 kan bli en god deal. Oljen og børsen snur oppover nå så da måtte jeg bare grabbe til meg litt til. Begynner å bli mett nå hehehe. Finner alltid noe gryn på disse nivåene her

og s¨å kollaps I oljeprisen I tillegg til den vanvittige tidsbruken
bæærnt
23.11.2018 kl 14:12 4327

Joda, man kan fortsatt grave frem lyspunkt som beskriver aktivitet på nabolisenser eller andre lisenser i Colombia. Men det hjelper svært lite. IOX trår fremdeles vannet og sliter med å realisere verdier. At det skal bli stormende jubel etter fremleggelse av Q3 har jeg svært lite tro på. Jeg tolket siste PM som et "heads-up" om at her blir det ingen boring i Q4, men at det finnes en plan om en "coming drilling campaign". Dersom noe allerede var iverksatt eller nært forestående så burde vi ha fått signaler om det. Enten direkte fra selskapet, eller via en eller annen "jungeltelegraf". Tror derfor at Q3 endelig vil bekrefte at fase I er utsatt.

La forresten merke til at det var en kraftig økning i prod fra Vikingo i Q2 (en økning på 150 fat pr dag fra mars til mai og juni basert på rapporterte tall til ANH). Det kan kanskje forklare hvorfor det ble full stopp 5. juli pga tekniske problemer ? Jeg vet ikke hvem av partene som styrer dette showet on site, men kan det ha oppstått problemer mellom IOX og SLS som har bidradd til at fase I enda ikke er igang ? Just my 2 cents.
Redigert 23.11.2018 kl 14:20 Du må logge inn for å svare


Top story sees shares in oil explrer Amerisur Resources rise after it inked a $93 million (£72 million) farm-out agreement with an affiliate of Occidental Petroleum for its project in the Putumayo basin, Colombia. Chairman Giles Clarke said: “For a minnow like us it’s a big deal”.


Ikke lenge før vi får noe lignende melding ang IOX?

God helg!