Photocure - Why We Invested In Photocure.

jon-
PHO 22.11.2018 kl 11:08 2047

Denne er lagt ut for to dager siden. ( Analyse fra Penga ).


https://www.raskmedia.com.au/2018/11/20/heres-why-we-own-photocure-asa-phs-stock/

Photocure ASA (FRA: PHS), also known as The Bladder Cancer Company, develops products and services with the aim of improving the lives of bladder cancer patients.

Among their stable of solutions is the liquid Cysview, which is injected into the bladder to increase the detection of bladder cancer during surgery and follow-up monitoring.

Once the liquid is injected, cancerous cells glow red when illuminated with a purpose-built blue light, allowing the cancer to be identified and surgically removed, reducing the likelihood of future recurrence.

-Photocure ASA (FRA: PHS), også kjent som The Bladder Cancer Company, utvikler produkter og tjenester med sikte på å forbedre livene til blærekreftpasienter.

Blant deres stabile løsninger er den flytende Cysview, som injiseres i blæren for å øke påvisningen av blærekreft under operasjon og oppfølging.

Når væsken er injisert, lyser kreftceller rødt når det er opplyst med et målrettet blått lys, slik at kreft blir identifisert og kirurgisk fjernet, noe som reduserer sannsynligheten for gjentagelse.

A Small Cap.
Photocure has a current market capitalisation of USD $130 million and we estimate 2018 revenue of USD $25 million which is small compared to the potential US market opportunity valued at $1.3 billion. The company has also had great success in selling its product in Europe, with an 80% penetration in bladder surgery procedures in Scandinavia followed by 30% in Germany.

-Photocure har en nåværende markedsverdi på USD 130 millioner, og vi anslår 2018 omsetning på USD 25 millioner som er liten sammenlignet med den potensielle amerikanske markedsmuligheten verdsatt til 1,3 milliarder dollar. Selskapet har også hatt stor suksess med å selge sitt produkt i Europa, med en 80% penetrasjon i blæreoperasjoner i Skandinavia, etterfulgt av 30% i Tyskland.

Whilst penetration stands at only 2% in the USA the government’s recent announcement they would provide a rebate for the product has seen revenue growth accelerate from 36% year-on-year in the first quarter of 2018 to 56% year-on-year in the second.

-Med en penetasjon på bare 2% i USA, og regjeringens nylige kunngjøring om att de vil gi refusjon for produktet, ha økt omsetningsveksten akselerere fra 36% year-on-year i første kvartal 2018 til 56% fra year-on-year i den andre.

The accelerating sales growth, coupled with the company having no debt and low market value relative to its market opportunity, have positioned this stock as a favourite in the portfolio. We believe the company has a unique razor and razorblades model that will lead to a strong long-term defensible business model.

-Den akselererende salgsveksten, kombinert med at selskapet ikke har noen gjeld og lav markedsverdi i forhold til markedsmulighetene, har plassert denne aksjen som favoritt i porteføljen. Vi tror at selskapet har en unik barbermaskin og razorblades-modell som vil føre til en sterk langsiktig business model.

This is due to the liquid and light source being approved together. The light source costs $80,000 each and most urologists will only purchase one lamp, making it difficult for a second player to enter the market. The product also requires a high touch sales force offering training and support to urology clinics making generic entry into the market less likely.

-Dette skyldes at væsken og lyskilden er godkjent sammen. Lyskilden koster $ 80 000 hver og de fleste urologer vil bare kjøpe en lampe, noe som gjør det vanskelig for en annen spiller å komme inn på markedet. Produktet krever også en high-touch salgsstyrke som tilbyr opplæring og støtte til urologi klinikker som gjør generisk inngang til markedet mindre sannsynlig.

Why We Invested In Photocure

We have chosen to invest in this stock for the following main reasons:

1.Growth potential: the company has a comparatively small market capitalisation compared to the current market opportunity.

2.International success: the company has already experienced success selling their product Cysview in Europe.

3.The government rebate: The US government’s rebate announcement has resulted in rapid growth.
New CEO with strong track record in growing medical device businesses in US market. We were able to take advantage of share price weakness to purchase shares at an attractive price.

-Vi har valgt å investere i denne aksjen av følgende hovedårsaker:

1,Vekstpotensial: Selskapet har en relativt liten markedsverdi i forhold til dagens markedsmulighet.

2,Internasjonal suksess: Selskapet har allerede opplevd suksess med å selge sitt produkt Cysview i Europa.

3,Regjeringsrabatten: Den amerikanske regjeringens refuson har resultert i rask vekst.
Ny administrerende direktør med sterk rekord i voksende medisinsk utstyrsvirksomhet i USA-markedet. Vi var i stand til å utnytte kursen svakhet for å kjøpe aksjer til en attraktiv pris.

-Den siste setningen tyder på att de har kjøpt mer?
Redigert 22.11.2018 kl 11:10 Du må logge inn for å svare
Tobias
22.11.2018 kl 12:00 1933

Stille på PHO tråden.
Blir nok en fin rekyl i aksjen - kjøpsanledning dette.
m73102
22.11.2018 kl 12:43 1826

Det er stille både på HO og i omsetningen av PHO. Her må en selv gjøre opp sin mening - men etter mitt syn har kursfallet i PHO etter Q3 vært en gavepakke for de som ønsker å komme inn i PHO. Jeg er fullstendig enig med argumentene som trekkes frem i kjøpsanbefalingen for hvorfor en bør investere i PHO. PHO har gjennom de siste godkjenningene (herunder også refusjonsordningen) fått tilgang til et utrolig stort marked - og her bør en helt klart forvente at PHO vil øke omsetningen betraktelig på sikt. Jeg registrerer at det er ulike oppfatninger om størrelsen på dette markedet og hvor stor markedsandel en kan forvente - men selv om en er forsiktig i disse anslagene, tilsier ikke det jeg at verdien på PHO bør ligge betraktelig høyere enn kr 800 mill? Det interessante, som jeg også har bemerket tidligere, er at nevnte kjøpsanbefaling baserer seg på en verdi på 130 MUSD - som er en del høyere enn dagens verdi på PHO.

Noe av grunnen til at det er relativt stille om dagen, tror jeg, er at en ikke forventer store kursdrivende nyheter før presentasjon av Q4 (forespeilet ny guiding). Men husk at en kan ikke utelukke at guidingen kommer før, ref at guidingen kommer senest ved fremleggelsen av Q4. Gitt den forutsetning at en mener PHO på sikt vil lykkes - er det bedre å investere nå som kursen har falt og det er relativt stille? Eller bør en vente til kursen stiger frem mot Q4/ny guiding? En ønsker selvfølgelig å treffe bunnen - men tyder ikke de siste dagers handel at en kanskje er der nå? Schneider mener i alle fall at kurs kr 38 er en grei inngang:) Husk også at MW er i gang med å dekke inn shorten.

Lykke til!
Redigert 22.11.2018 kl 12:45 Du må logge inn for å svare

Den virkelige gavepakken var nissefesten der kursen gikk fra rundt 35 til over 60, og som var en eventyrlig mulighet for alle som ville ut av aksjen.
De store (top20) aksjonærene grep (selvfølgelig) begjærlig muligheten , og reduserte med rundt 1,5mill aksjer.

Det kan bli lenge til neste gang en slik mulighet oppstår.

Nå er photocure tilbake der den "alltid" har ligget....mellom 35 og 45, med en og annen harrytur, begge veier.

Den nye ledelsen må nå vise hva de kan prestere. Og det må materialisere seg som hard cash. På bunnlinja.
Inntil så skjer, vil ingenting skje.
Alt som vanlig, med andre ord.
Stranger
22.11.2018 kl 14:07 1634

Der er ikke meget købelyst hernede omkring 36-37kr. Der er kun handlede ca. 44000 aktier i dag. Frygt for MW gør at folk ikke er tygge ved at købe.
Nikko
22.11.2018 kl 14:31 1565

Det kan ta en tid før MW får kjøpt alle aksjene når det ser ut som om de kjøper kun 3 om gangen...
thepower
22.11.2018 kl 14:44 1520

Who is selling 3 shares at a time?????

It's a joke
SørenE
22.11.2018 kl 14:47 1499

Hej Norge

Værste manipulation i PHOs historie -- nogen ønsker at MW skal købe så dyrt som muligt de lånte aktier tilbage -- godt for der sitter long.
Det er ikke MW som sælger 3 af gangen -- læg mærke til ved køb af 3 aktier jokkes kursen op.
Et godt tegn at aktien ikke falder mere på så lav omsætning :-)

Dansken
Stadig optimist
Redigert 22.11.2018 kl 15:01 Du må logge inn for å svare
Nikko
22.11.2018 kl 14:54 1474

Dette er virkelig manipulasjon. Jeg la inn en salgspost på 1000 aksjer rett under laveste og umiddelbart forsvant kjøpsposten på flere tusen aksjer 37,00.
Nikko
22.11.2018 kl 15:08 1441

Så snart de legges ut et salg, så forsvinner de større posten i løpet av mikrosekunder. Kursmanipulasjon de luxe
Stranger
22.11.2018 kl 15:09 1438

Aarrhh...søren.....MW skal bare shorte aggressivt med 20-30K aktier, kan der hurtig gå panik i folk og kan udløse stoploss.

Jon,
bare en kommentar til din oversettelse fra englsk. Razor i dette tilfellet er en barberhøvel og ikke barbermaskin. Tanken her er at på samme måte som man må kjøpe nye barberblad til en barberhøvel, så må man kjøpe Cysview for å få effekt av scopene til Storz.

Dette med kursmanipulasjon og roboter er nok dessverre kommet for å bli. Men jeg har selv opplevd at dersom man legger inn kjøp, så fordufter selger før du får gjort handelen. Irriterende, men det er bare å la ordren ligge og ikke hoppe etter, enten det går opp eller ned.
Nikko
22.11.2018 kl 15:20 1404

Det er uansett viktig at vi holder på aksjene våre, så får de sitte der med skjegget i postkassen når aksjen begynner å ta av.
Nikko
22.11.2018 kl 15:27 1379

Det lå ute en salgspost på 1000 stk. til 37,15. Da jeg la inn en kjøpspost på 3 aksjer, forsvant de
thepower
22.11.2018 kl 15:32 1361

Is it you with the 3 shares Nikko? I blame Nordnet and their 1kr commission
Nikko
22.11.2018 kl 15:32 1360

Det samme skjedde igjen. Salgspostene er rene lureposter! Fy Fa**

Og igjen...

Samme hendte igjen. Salg 3 aksjer mot en post på flere tusen til 36,95. Forsvant umiddelbart.
Redigert 22.11.2018 kl 15:37 Du må logge inn for å svare
tilly1
23.11.2018 kl 15:52 1032

Manipulere kursen i dass, så frustrerende.