Ydmyke mennesker går ikke til krig

cappit
03.01.2018 kl 16:44 1260


- Så tror du verdens befolkning generelt vet for lite om livet og universet?

-Mennesker har helt klart ikke nok kjennskap til sin egen rolle og posisjon i universet. Dersom mennesker hadde hatt bedre kunnskap, tror jeg mange hadde oppført seg annerledes - vært mer ydmyke.

http://www.side3.no/vitenskap/--hadde-det-ikke-vrt-for-religion-hadde-vi-vrt-1000-ar-mer-utviklet/5177528.html
cappit
03.01.2018 kl 17:23 1252


Løsningen er å rydde bort alt som er av religioner, rive alle symbolbygg - som kirker, moskeer, synagoger osv. Ta oss selv som mennesker på alvor.
Riv overtrohusene og bygg boliger istedet. Hadde vært spennende å bo i et bygg som er satt opp på en nedlagt kirkegård gett - skikkelig kick å gå en tur ned i kjellerboden da se

cappit
04.01.2018 kl 15:55 1227


Vi er ikke lenger så dumme som media har sagt heller:

Nyhet om at nordmenn og dansker blir dummere var feil
Nettmagasinet har konkludert med at det ikke finnes noen ny undersøkelse som viser at intelligenskvotienten er fallende i skandinaviske land.

https://www.vg.no/nyheter/innenriks/vitenskap-og-forskning/nyhet-om-at-nordmenn-og-dansker-blir-dummere-var-feil/a/24223405/
05.01.2018 kl 08:31 1221

Dette er jo bare vas.
mennesket er ikke statisk. Alt er tro.
cappit
05.01.2018 kl 14:10 1213


Du skal ikke tro - du skal vite, først da går du ikke til krig
Temaet er: hadde det ikke vært for religion hadde vi vært 1000 år mer utviklet - å påstå at "alt er tro" er bare vas. Man kan ikke tro seg til en bil f.eks. Man må vite.
11.01.2018 kl 22:08 1138

Tror du verden ville blitt særlig bedre da? Se på Hitler og Stalin, Pol Pot, Mao og fortidens krigsherskere, ingen av dem var vel ikke særlig religiøse?
Vi har i dag, lover som vi må forholde oss til, og som påbyr oss å leve i fred med hverandre, og ikke skade andre. Disse lovene er i den vestlige verden vokst frem av kristendommens 10 bud.
I tillegg har vi behov for trygghet, som religionen kan gi. Vi lærer barna at englene passer på dem, og gir barna trygghet med det, selv om vi ikke kan ta på og se disse "englene".
Jeg kan ikke se at det er noe galt med dette, - å gi trygghet. slik at barna kan vokse opp å bli trygge mennesker. Om vi som voksne tror på dette, er jo opp til hver og en.