PEN. Lifting på Aje


Lifting på Front Puffin nå. Råoljetankeren Karvounis er på plass.

Da kommer nok snart også Adolo.

Karvounis er nå forbi Cape Town som har stått som destinasjon. Nå iferd med å runde Kapp Horn og destinasjonen er forandret til Sydney.