Sektor rotasjon innen laks?


Lakseaksjene har gått og gått i lang tid nå
Samtidig er utgiftene blitt veldig høy i næringa
Jeg ser for meg at i løpet av 2019 kommer en rotasjon og at penger trekkes noe ut av denne sektoren og over i andre næringer
Markedet har priset disse aksjene opp veldig siste 2 år
Uten å ha regnet på det mener jeg det nå finnes mange aksjer og flere bransjer med mye lavere PE