Opprette amerikansk LLC gjennom AS

26.11.2018 kl 22:11 598

Jeg vurderer opprette et LLC datterselskap i Delaware gjennom mitt AS. LLCet kommer ha en aksjekonto i USA og handle i primært amerikanske aksjer. Jeg leter info om hvordan et LLC beskattes av norske skattemyndigheter. Et overskudd i LLC beskattes før utbytte utdeles til medlemer. Årlig overskudd passeres over til medlemmene som skatter dette som inntekt. Et norskt selskap skatter kun til Norge når LLCet ikke bedriver virksomhet i USA.

- Vil det her bli løpende beskatning av overskuddet til Norge selv om det ikke direkte utdeles utbytte til ASet? Noe som peker imot dette er at Finansdepartementet og skatteatalen med USA kategoriserer et LLC som et individuelt skattesubjekt. Konsekvensen av dette er at ASet kun skatter når utbytte utdeles fra LLCet.

Setter stor pris på input!