B2H - Skjønner ikke - Burde stå i over 20,-


Dagen kurs er jo helt på tryne, vurdert opp mot normal verdsettelsesteori.

Det er ingen god forklaring på at kursen gikk ned i dag istedet for et lettelsesrally, selskapet vokser bra, de er diversifiserte, sikrer store deler av rente og valutarisiko, de tjener godt med penger, 14 % avkastning på kapitalen vs 2 % i banken, hva er problemet, ingen fare for emisjon, de kan investere for 5 mrd i året med dagens drift.

Hallo, her er det penger på gata, kjøp krona for 60 øre, det gir dette caset i en superkonservativ vurdering, så kommer veksten i tillegg.
Redigert 28.11.2018 kl 23:33 Du må logge inn for å svare
Volf
30.11.2018 kl 08:42 4895

TILSYNET VIL FØLGE OPP AT BRUK AV RISIKOVEKT FOR MISLIGHOLDTE LÅN
Oslo (TDN Direkt): Finanstilsynet sin vurdering er at foretak som kjøper porteføljer av misligholdte lån, skal benytte en risikovekt på 150 prosent inntil foretaket selv har gjennomført nedskrivning på sin kostpris med minst 20 prosent, opplyser tilsynet på sine nettsider torsdag.

"Finanstilsynet vil følge opp at norske finansforetak legger dette til grunn i praktiseringen av kapitalreglene", heter det.

Tilsynet viser til at de ser at enkelte foretak bruker en risikovekt på 100 prosent for porteføljer av misligholdte lån.

"Etter kapitalkravsforskriften § 5-11 (2) skal misligholdte engasjementer ha en risikovekt på 150 prosent med mindre engasjementet er skrevet ned med minst 20 prosent. Det er Finanstilsynets vurdering at foretak som kjøper porteføljer av misligholdte lån, skal benytte en risikovekt på 150 prosent inntil foretaket selv har gjennomført nedskrivning på sin kostpris med minst 20 prosent", skriver tilsynet.

Videre gjør Finanstilsynet samtidig oppmerksom på at "forward flow"-avtaler, som innebærer at kjøper er forpliktet til å overta lån innenfor en fastsatt tidsperiode, skal behandles etter reglene om ikke-balanseførte poster i kapitalkravsforskriften § 6-1.

ØT, finans@tdn.no

TDN Direkt, +47 21 95 60 7

Selskapet verdsettes nå litt over bokført egenkapital. Dette er mer enn merkelig, i et selskap i sterk ekspansjon og med ventet
overskudd på ca 1 milliard i 2109. Har vansker med å forstå at det er langsiktige aksjonærer som selger på disse nivåene.
Redigert 30.11.2018 kl 10:19 Du må logge inn for å svare
7218
30.11.2018 kl 10:20 4788

Det er en stund til 2109..
markie
30.05.2019 kl 10:11 3625

Dette gjelder i all hovedsak sikrede lån. B2h har det meste i usikrede porteføljer.
Dette spørsmålet har vært oppe tidligere..
jokke
30.05.2019 kl 17:03 3458

Kornsernsjef Dalen Zahl har forklart i FA følgende: "Myndighetenes reguleringer vil tale til fordel for B2H og dets konkurrenter. Bankene må som følge av disse regelendringene øke risikovektene på de misligholdte lånene. Dette gjør at NPL (non performing loans) er tross alt best for innkreverne". At de misligholdte lånene må nedskrives på kort tid er en fordel for B2H sier han. Denne regelen innebærer at usikrede lån skal nedskrives over tre år fra de anses å være misligholdte.
For sikrede misligholdte krav er regelen syv til ni års nedskrivingstid.

Det vil gi bankene insentiver til å selge unna poteføljer i et høyere tempo enn før!

Merkelig prising på B2H nå.
Bunnen nær?

SS

Noe som tilsier at bunnen nærmer seg egentlig? Ingen innsidekjøp siden 12-13kr vel, og synker dag for dag uten en eneste porteføljekjøpmelding fra selskapet.

Nytter heller ikke at det stinker innbetalingsutsettelse helt fra Kroatia, nok en gang.
Men jeg sitter med aksjene mine som en taper 😂

Jeg aner ikke, men det er ikke til å stikke under en stol at denne har falt mye, og den er billig uansett hvordan man ser på den.
De tjener da grasalt med penger, gjør de ikke?
Finnes ikke så mange aksjer med PE PB som er rimeligere?

Eg vet ikke, men klart, kan jo synke mer. Men nå synes jeg oppriktig synd i de som eier denne, og ønsker alle bare alt godt.
Det er slutt på at jeg lager mer støy i B2H aksjen.

SS

Vi takker deg, så lenge det varer😉
Yngvis
18.06.2019 kl 11:48 2906

Som så mange har påpekt i diverse tråder; Prising av selskap innen inkasso og forbruksbank er nå noe løsrevet fra selskapenes inntjening og balanse. Noe som i det vesentligste kan tilskrives Finanstilsynets rapporter og krav til disse bransjene. Betyr dette som man får inntrykk av i media at disse bransjene snart er borte vekk da ? Nei, de som allerede gjør det bra kommer til å fortsette med det. De som er avhengige av fortsatt sterk volumvekst vil nok slite mer. Selv gambler jeg på at Komp, B2H og AXA kommer er blant de som igjen får tillitt av investorer når stormen(i media) etter hvert fader ut. Den som har lever får se.
Varsom
18.06.2019 kl 12:00 2865

Rett før b2h er på 8 tallet!

Er utbyttet utbetalt?

SS

Det store spørsmålet er hvorfor ingen av innsiderne har kjøpt etter mottatt utbytte når de har kjøpt masse på mye høyere kurser. Har ting endret seg drastisk siden tidligere kjøp eller en noe på gang så de ikke kan kjøpe?
Varsom
18.06.2019 kl 13:52 2682

Redd stumpene folkens!
Funderer
18.06.2019 kl 13:58 2660

Den skal vel bare ned på 8 for å snu , er jo det oraklet har sakt i 12 mnd . Han er en kjernekar , spart mange for mengder av kroner ⚓

Nestoren har og nevnt 5 🙈
Men jeg fatter ikke hva som skjer i B2H nå!
Kan fort ende med at en selger på/nær bunn. Men nå har jeg ingen ide om retningen videre.

Vil ikke spekulere.

SS

Eneste man kan spekulere om er at innsidere ikke kan handle på nåværende tidspunkt.

Men igjen, det er bare et naivt håp og tynn spekulasjon..
Funderer
18.06.2019 kl 14:33 2597

Sveiper den 8 så selger ieg 1/8 del . Da må jeg ha noen trading kroner . Fi......e aksje
18.06.2019 kl 15:16 2546

Presiserer igjen at det kun er mindre (under topp 50) aksjonærer som netto selger.

Panikken her inne har rot i en aksjekursutvikling som har bært helt forferdelig, både absolutt og relativt og spesielt siden starten på året.

Aksjen prises 0,85 ganger bok og bør lett levere ROE på 15% eller mer, og legger vi til at selskapet fortsetter å vokse og samlet sett er aksjen nå kommet inn i min egen bok som grisebillig.

Jeg øker og kommer til å fortsette å øke posisjonen, så lenge underliggende inntjening og vekst ikke i nærheten er priset inn.

Så alle krakknisser her inne; kom gjerne med gode motargument, men la argumentene handle om verdi og ikke pris...
Funderer
18.06.2019 kl 15:25 2529

Jeg kan dobble , da blir snittet på 11 . Men da blir jeg for tungt inne . Ser for meg at jeg i fremtiden kommer til å angre at jeg ikke dobblet .
Thomas15
18.06.2019 kl 17:36 2414

Hurra!! Endelig ny børsmelding:D:D

Oslo (TDN Direkt): Adam Parfiniewicz, som i dag er regional direktør for Polen, har blitt utnevnt som regional direktør for Finland og de baltiske landene, og vil tiltre 1. juli 2019. De to områdene vil fortsatt rapporteres separat men nå ledes av samme person, skriver selskapet i en melding tirsdag.
23.08.2019 kl 09:20 1771

Da var jeg inne igjen. Håper på bedre resultat denne gangen. ...man skjønner man jo hvorfor DnB har kjøpt seg så kraftig opp i det siste..og doblet nå på 6.42...så får vi se...
Redigert 23.08.2019 kl 14:44 Du må logge inn for å svare
kjelli84
24.08.2019 kl 19:50 1544

Dette resultatvarslet gå en klar overreaksjon etter min mening. Ved normal drift i 2 resterende kvartal vil det bli overskudd i år om dog ikke mye. Da ved normal drift og eps på 2 kr i 2020 så ser vi fort 20 tallet til neste år

Tja, skal jeg tippe, så ser vi femtallet på mandag.

Nå er skjelettene folk har vært redd for ute av skapet. At kjøpene gjort for noen år siden var for dyre er det mange som har fryktet og det har vi sett på kursen i det siste. Men prisingen som er nå er jo helt hinsides.

90%av alle transaksjoner på børs blir gjort av algotraders. Lykke til med diskusjonen.
24.08.2019 kl 23:03 1402

Det er ikke usannsynlig, denne blør jo godt om dagen. Den kan uansett ikke falle mer enn 100%, heldigvis kan den øke langt mer på sikt..
lisleby
25.08.2019 kl 08:41 1281

Alt dreier seg nå om verdensøkonomien og det som skjer der. Jeg trodde lenge at Trump veldig bevisst tok sine sjakktrekk, men ser nå klart at han er helt uten kontroll og har samles likeartede personer rundt seg. Slår i alle retninger. Det som er nytt nå og som gjør at jeg tror vi går inn i en svært grisete tid økonomisk er Kinas varslede økning av toll. De visste selvfølgelig hvilken reaksjon de ville få av Trump, og fikk det. Krigen er i gang, Trump gir seg aldri og når det går galt så er det FED som har skylden og fake News. Kun kort tid til varslet toll på biler fra EU, toll på vin etc. Mange aksjer skal lengre ned inkl AXA og B2H, ingenting slår geopolitisk uro or betydelig risiko for resesjon i USA. Kina tar en kamp og skal lage uro hjemme for Trump, heller det enn å inngå en avtale (hvor de må fire på en del veldig viktige krav fra USA) med Trump som seierherre. Det kunne de vist og skapt ro ved å jobbe i kulissene nå for avtale med USA uten noen videre provokasjon. Det valgte de ikke, helt bevisst.
25.08.2019 kl 15:01 1134

Skal vi se hvordan markedene i Asia takler de siste uttalelsene fra Trump, hvor han tilkjennegir at han mellom linjene ønsker å reversere noe av den siste tids eskalering. Han får vel på pukkelen av industrien på hjemmebane.
Det Trump gjør, er bra, men bare til et visst punkt.
hstray
25.08.2019 kl 18:19 1061

Trump var feiltolket på sist uttalelse. Rettelse var at han skulle økt tollene mer tidligere