Chilli fri øker prisen med 100kr


Etter pålegg fra nkom økes prisen med 100kr fra jan.
Det er ikke en avskrekkende pris men prinsippet at chili ikke tillater deling til pc som satte nkom i fyr.
I mai gikk sjefen i nkom elisabeth ut og sa at vi betaler for mye for data. Nå økes prisen til chili pga idiotiske regler.
Er det ok?
ottmar
30.11.2018 kl 15:56 559

Nja, vet ikke om jeg syns det er en så idiotisk regel. Det de hadde med liten skrift var at det var fri data men ikke fri bruk, dvs de hadde begrensinger på hva du kunne bruke mobildata til. Ned den veien er det mye skummelt du ikke vil gi mobilselskaper og ISPer hjemmel til.