det er nok ingen her på HO som forstår bæret av denne framstillingen...men det er helt sikkert knallbra tall.
zuba
02.12.2018 kl 19:25 8836

Fantastisk. CR øker.

Som forventet, 20/100 utvikler seg i postiv retning.
Bra DOR for de som får CR. 3 pasienter med en DOR på 48 måneder, imponerende!
Redigert 02.12.2018 kl 19:29 Du må logge inn for å svare
zuba
02.12.2018 kl 19:29 8751

20.7 months for those with a CR. Dette er fantastisk.
Hvordan tolker du The median duration of response (mDoR) was 9.0 months for all patients Safe?

Vanskelig å si. Mange pasienter får en vanvittig god respons, mens ca halvparten faller av etter 6-9 måneder.

Median brukes vel helst på små populasjoner, men det kraftige responsen hos dom passerer 9 måneder vil trekke snittet, mean, kraftig opp. Og det er vel medianOS som blir det man måles på sikt.

Men den høye responsen tror jeg er en viktig forutsetning for at kombinasjonstudet med Rituximab blir en suksess.
Redigert 02.12.2018 kl 19:38 Du må logge inn for å svare
Nor96
02.12.2018 kl 19:39 8615

Det er veldig mange her inne som har god kunnskap og oversikt når det gjelder den veldig viktige LYMRIT 37-01 studien.

Legger spesielt i tillegg til nevnt over vedr. CR også merke til i konklusjonen:

"Betalutin® has a distinct safety profile that is favorable compared to standard immuno - chemotherapy or PI3K inhibitors, especially with respect to infections"
og " Follow up for DoR is ongoing" ; dvs. at det er mange som fortsatt er sykdomsfrie (ser at en av de først doserte pasientene har levd i 4 år nå uten tilbakefall).

Merk også undergruppen av NHL av typen Marginal zone lymphoma (MZL) som har overall respons rate på (ORR) på hele 78% og CR på 44%. Betalutin for diagnosen MZL bør absolutt opp på bordet for å dekke et "unmet need" , (med foreløpig forbehold om at MZL utvalget er n=9).
Redigert 02.12.2018 kl 20:05 Du må logge inn for å svare
zuba
02.12.2018 kl 19:40 8576

“The median duration of response (DoR) for all patients (n=45) was 9.0 months”
N=45? hmmm. Vanskelig og forstå seg på den mDOR.

The median follow-up time for all patients was 18.4 months (range 3.2-61.6
months). The median duration of response (mDoR) was 9.0 months for all patients
and 20.7 months for those with a CR. Twenty-five patients (34%) have remained
free of disease progression for 12 months or more. Follow-up for duration of
response is on-going.
02.12.2018 kl 19:56 8357

N=45 siden 45 har hatt respons av de totalt 74. Varighet av respons leses kun hos de med respons.
Svært mange frafall på 6 og 9 måneder er kommet. Tenker kanskje 15/40 sliter med å gi god varig respons? 15/40 er den primære informasjons-kilden her, flest pasienter er derfra. Arm 4 er enda for ung.
Mye mer solid informasjon rundt mDoR denne gang, sannsynelighetsvurderinger kan gjøres i større grad nå. Viktigste metrikken for DoR blir varigheten av respons for den dosen som det til syvende og sist søkes for. Det har vi ikke kunskap om før arm 4 får mer tid på seg.
Bedret CR, bedret varighet på de med CR, bedret efficacy tall for 20/100. Vet ikke, mye og fordøye her.

Tror ikke dette med mDOR betyr like mye lengre nå.
Nano har nå vist god effekt, mange langtidsoverlevende, strålende safety og høy respons.
Det viktigste her er å ta med seg at dette blir medisin, og Betalutin scoret høyt på alle parametere.
focuss
02.12.2018 kl 19:56 8278

Gode resultater sammenliknet med andre som er lansert, men det er konkurrenter som fremstår som trusler. Det vises DOR som er det laveste noengang vist, men stabilt høy for de med CR. Resultatene som vises har mest akademisk interesse da den reelle behandlingen blir kombinasjons behandling. Alle i bransjen synes å mene kombinasjons behandling er det som gjelder og kombinert angrep på CD20 og CD37 må jo bli veldig bra. Betalutin er snart på markedet og blir et viktig verktøy i legenes verktøy kasse.
zuba
02.12.2018 kl 19:57 8083

"Follow-up for duration of response is on-going."

Med økende Complete respons skjønner vi vel at det er lite som skal til før mDOR når nye høyder.

median DOR er bok gitt nå.
Har ikke tid til å se på det nå, men Google median, så skjønner dere tegningen. Vi snakker ikke om snitttet her.


Her teller du bare opp de med respons, har halvparten av de med respons falt etter 9 måneder? Ja, da vil ikke median DOR utvikle seg. Mean derimot vill fortsette å utvikle seg positivt.

Kan ikke noen med PC sitte seg ned å regne? Lettere å telle foran en PC skjerm(sitter med mobil).
Da får vi svaret om median har muligeht for videre utvikling.

Men husk, dette er fortsatt små populasjoner, så man må ikke legge for mye vekt på medianen.
Redigert 02.12.2018 kl 20:06 Du må logge inn for å svare
focuss
02.12.2018 kl 20:08 7897

Hovedkonklusjon må bli:
Det er pasientene som lider om ikke Betalutin kommer raskest mulig på markedet. Betalutin er til veldig god hjelp for mange som ikke har et tilbud som monner. Så får seminarfolket drive med sitt. Bravo synes å ha det fokuset som er relevant.
Nor96
02.12.2018 kl 21:00 7381

I statistikk er median et sentralitetsmål som defineres som verdien til tallet som deler et utvalg i to deler slik at hver del har like mange elementer. Medianen er «midt på tabellen» hvis resultatene settes opp i synkende (eller stigende) rekkefølge.

Median viser den midterste pasients plassering/ varighet (i lys av hele gruppen).

Referanse tabellen/ figuren side 11,( n=59)

En rask regning: Det er fortsatt 7 pasienter ( figur side 11) som ble dosert såpass sent at de har mDOR 9 måneder eller mindre og hvis disse ikke får tilbakefall før 12 måneder eller mer vil MEDIAN DOR kunne løftes til muligens 12 måneder eller mer.

Regner man gjennomsnitts varighet ut fra tabellen side 11 så ligger gjennomsnittsvarighet pr. nå på over 14 måneder og fortsatt vil dette tallet øke siden fortsatt 22 pasienter er i "continued respons"( med forbehold om regnefeil).
Redigert 02.12.2018 kl 21:05 Du må logge inn for å svare
focuss
02.12.2018 kl 21:08 7277

Nor96
Hvorfor presenterer de DOR data som ikke er spesielt relevante? Er det ASH som krever det?
Nor96
02.12.2018 kl 21:19 7080

Har egentlig ikke vært så begeistret for "median rapporteringen", men det er noe med at hvis man får veldig høye utslag i den ene eller andre retning så kan et gjennomsnitt gi et feil bilde ved utregning. Ekstremt sett at en pasient lever i 61 år og de andre 3 pasientene lever et år etter en behandling så blir gjennomsnittet 64:4=16år. Medianen vil da si at levetiden er 1 år og det er vel sånn sett riktigere.
Mulig også at man kan avslutte/ rapportere observasjonen av pasientene raskere fordi om en pas. lever ekstremt lengre enn de andre så vil det ikke påvirke mediantallet.
Redigert 02.12.2018 kl 22:06 Du må logge inn for å svare
Nor96
02.12.2018 kl 22:40 6637

Ser at mDOR blir diskutert også på andre fora. Median kan også bli litt feil hvis en gruppe på eks. 21 pasienter der 11 pas. får eks. tilbakefall etter 9 måneder, mens resten (10 pas.) lever videre uten tilbakefall i mange år. Medianen vil da være 9 måneder, men det er absolutt av betydning å følge de resterende 10 pas. som kanskje aldri får tilbakefall.
I NANOs tilfelle ligger mDOR nå og vipper mellom 9 og 12 måneder, men med så mange pas.( 22 pasienter) som ennå ikke har fått tilbakefall så er det kanskje vel så nyttig og informativt å følge disse videre for en totalvurdering av prognose for tilbakefall og ikke henge seg opp i et mediantall. Til eksempel hadde disse 22 ikke endret mediantallet om de så hadde fått tilbakefall alle sammen etter 13 måneder og det er tross alt en betydelig dårligere prognose enn det som er resultatene av den kliniske utprøvning i posteren som nå foreligger.
Så grunnlaget for statistiske utregninger må også vurderes slik at man ikke mister viktig informasjon.
Redigert 02.12.2018 kl 22:47 Du må logge inn for å svare
zuba
02.12.2018 kl 22:47 6565

Veldig enkelt forklart Nor. Takker og bukker for opplysningene du kommer med.

Nor96:
Enig med deg i betraktningene rundt begeistringen for median rapporteringen.

Det er tross alt de bakenforliggende DATAENE som er viktig. Disse finnes i den meget informasjonsrike figur nr. 2 på posteren, samt kaplain-meier-plottet i figur nr. 4. Et langstrakt og fint kaplan-meier-plott er mye viktigere enn akkurat hvor medianen ligger. Se for eks. mDOR for CR der kaplain-meier-kurven fortsetter horisontalt over lang tid like nedenfor krysset ned gjennom median-linjen.

Nøyaktig hvilket mDOR-tall man ender på i en slik fase 1/2-studie som Lymrit 37-01 mener jeg er av liten betydning, spesielt ettersom populasjonen er relativt lav slik at så lite som to pasienter kan gi stort utslag.
Redigert 02.12.2018 kl 23:04 Du må logge inn for å svare
Kvikk33
02.12.2018 kl 23:11 6345

Det store usikkerhetsmomentet for mange ser ut til å være mDoR.

Det kan være betryggende å huske på Algeta og Xofigo:

«Lever lenger
Ifølge en pressemelding fra FDA er Xofigo blitt evaluert i en klinisk studie der 809 menn deltok. Pasientene hadde alle symptomer på resistent prostatakreft med spredning til skjelettet, men ikke til andre organer.
I studien ble pasientene tilfeldig valgt ut til å enten bli behandlet med Xafigo eller placebo samt ordinær behandling.
Studien var innrettet for å måle om Xofigo ga pasientene lenger levetid. Resultatene viser at pasientene som ble behandlet med Xofigo hadde en medianlevetid på 14 måneder, mens de som fikk placebo hadde en medianlevetid på 11,2 måneder.»

Medianlevetiden ble bare snaut tre måneder lengre. Men noen lever svært mye lengre. Og det ble medisin som selger i bøtter og spann.
Redigert 03.12.2018 kl 08:32 Du må logge inn for å svare

Enig med de siste innleggene her. Det blir for snevert å se på mDOR isolert sett. Her må man gjøre en totalvurdering.
Og totalvurdering sier at dette ser veldig bra ut!

Mange fornuftige innlegg her, og håper ikke så alt for mange lar seg forvirre til å legge hovedvekten på de synkende mDOR-tallene. Forholder man seg istedet til bakgrunnstallene så er det mye å glede seg over her. Og glem heller ikke at det viktigste i denne sammenheng er at det statistiske grunnlaget har økt og at de lovende resultatene vi har for Betalutin er enda mer signifikante enn de var før ASH. Den første responsen på børsen er alltid utforutsigbar, men grunnlaget for at den pene trenden aksjen befinner seg i skal fortsette må betraktes å være styrket.
Sydney
03.12.2018 kl 00:21 5925

Er dere tjukke i huet eller? De har nettopp hatt 6 mnd avlesning på en god del pasienter.. det vil trekke ned mdor betraktelig. Vi må vel vente til sommeren for å se reelle tall.

Det som taler for videre oppgang i morgen er volumet siste tiden. Tiden der amatørerne på OB dominerte i Nano er over, større utenlandske aktører er på vei inn og de skjønner denne bransjen her.

Utrolig hvor mange sterke meninger det har vært på Ho ang Nano’s betalutin. Vil tru at kompetansen i og rundt panelet i Nano er sterk overbevisende, er vel også hakket bedre enn panelet på Ho når dem går for begge doser. Dette var overhode ikke bortkastet strategi som flere mente. En forskning som kan vise seg å bli svært lønnsomt. Når det er sagt så er jeg Investor og ikke noe ekspert i medisin men velger heller å ha tillitt til ledelsen.
Lykke til:-)
aborum
03.12.2018 kl 08:12 5226

(never mind, jeg fik hul via direct call)
Redigert 03.12.2018 kl 08:21 Du må logge inn for å svare

For å illustrere poenget:
Lisa bekrefter på Conference Call at det var èn pasient med tidlig relapse som trakk ned mDOR for PR+CR fra 13mnd. til 9mnd.
spaggio
03.12.2018 kl 08:29 5052

Ingen endring i kursmål fra DNB oppdatert 031218, kl. 0810
NANO versus OSEBX (12m)
Source: Factset
Note: Unless otherwise stated, the share prices in this
note are the last closing price.
EQUITY RESEARCH 3 December 2018
Research report prepared by DNB Markets, a division of DNB Bank ASA
Health Care
News flash
This report was completed and disseminated at 8:12 CET on 03 December 2018
40
50
60
70
80
90
100
nov jan mar maj jul sep nov Nordic Nanovector OSEBX…
SUMMARY
Recommendation (prev.) BUY (BUY)
Share price (NOK) 84.5
Target price (previous) (NOK) 110 (110)
Upside/downside potential (%) 30
Tickers NANO NO, NANO.OL
CAPITAL STRUCTURE
No. of shares (m) 48.8
No. of shares fully dil. (m) 48.8
Market cap. (NOKm) 4,122
NIBD adj end-2018e (NOKm) -422
Enterprise value adj (NOKm) 3,700
Net debt/EBITDA adj (x) 1.29
Free float (%) 63
Source: Company , DNB Markets (estimat

NANO - DET BLIR MEDISIN også etter ASH 2018

Ettersom det ikke kom inn flere pasienter i analysen fra ASH-abstract var det begrenset hva vi kunne forvente av nye data.

Viktig og lovende at det fortsatt ikke er noen utfordringen tilknyttet sikkerheten til Betalutin. Vi kan slå fast at Lymrit 37-01 endte med en veldig fordelaktig sikkerhetsprofil.

To PR som har gått til CR (en skyldes datavasking og en skyldes en PR som utviklet til CR) var i utgangspunktet mer enn vi kunne håpe på.

Videre er dataene fra 2017 konsekvente. Selv om det er behandlet flere pasienter har fortsatt 90% av pasientene nedgang i svulststørrelse. Behandlingspopulasjonen har fortsatt vært gjennom mange tidligere behandlinger og er gamle. De nye pasientene skiller seg ikke ut som "lettere".

Alt i alt var dette nok en solid presentasjon av Betalutin. Dataene fortsetter å vise at Betalutin har en plass i markedet.
Jimmi
03.12.2018 kl 08:48 4896


Og hun minner samtidig oss på hvilken pasientgruppe vi har med å gjøre her. Dette er pasienter rundt 70 år som har vært gjennom tøffe behandlinger. Bravo presiserer at mDOR ikke kan bli lavere. Det er mange som fortsatt blir fulgt opp og mDOR kan vise seg å bli veldig bra.

Jeg har akkurat fått bekreftelse på det jeg håpet på. Data er lovende og fortsatt konsistente. Dett blir bra folkens:)

Lisa er min favoritt, men Bravo virker å være rette mann for selskapet også!

Jeg fortsetter min strategi som er: HOLD!

Jimmi
03.12.2018 kl 08:51 4866


Vi må heller ikke glemme de andre presentasjonene:) Mye spennende på gang nå.

Jeg gleder meg til oppdaterte kursmål når de skal regne inn Archer-1. Blir ikke riktig enda, men det kommer!
Korsar
03.12.2018 kl 08:51 4858

Er slett ikke sikker på at dagens meldinger klarer å øke kursen i NANO?
Ikke mye nytt som kan stimulere markedet her.
Men man får håpe det beste for dem som ikke sikret seg ut forrige uke - det vil jo helst bli bra på en så sterk dag som ellers er forventet.
Redigert 03.12.2018 kl 08:52 Du må logge inn for å svare
trondhb
03.12.2018 kl 08:55 4774

DNB: “We believe a positive share price reaction is warranted after the data.”

Kjøpsanbefaling med uendret kursmål 110.

https://iflychat-files-v2.s3.amazonaws.com/d7f9b55c9a231b1990f12f0da2a141f4/2018/12/3/7/NANO%2003.12.2018%20-%20Copy.pdf
aborum
03.12.2018 kl 08:59 4744

NANO fremlægger data der bekræfter de tidligere antagelser. Man har endvisere fremlagt dette på ASH, et anerkendt klinisk miljø, formentligt med stor interesse til følge. Set fra eget perspektiv er NANO nu en ganske sikker case på den lange bane, men der er som altid venteperioder forude og i et volatilt (og ekstremt kortsigtet) miljø som OSE, er der ingen garanti for at ASH bliver katalysator for flere langsigtede aktionærer.
Korsar
03.12.2018 kl 09:00 4727

Snakket med et par analytikermiljøer for 10-15 min siden, og der sprikte vurderingene for dagens utvikling i NANO. Noen var faktisk sterkt negative.
Personlig tror jeg imidlertid aksjen kan minst holde seg på dette (i det korte bildet), og evt. også vinne litt terreng.
Men noen større justering ligger neppe i kortene på dette foreløpig.
sjerkyll
03.12.2018 kl 09:02 4674

"Noen var faktisk sterkt negative." Jøss, sterkt negative, kan du gjerne utdype på hvilket grunnlag var dette negativt? Eller drar du dette ut fra den tynne lufta du puster?
Korsar
03.12.2018 kl 09:07 4631

sjerkyll,
de to som luftet sterk tvil om stigning baserte dette på at de trodde var aksjen var oversolgt nå, og at mangelen på reelt nye data vil skape en viss usikkerhet og tvinge aksjen tilbake.

PS: Og mens jeg skriver dette ser de to kynikere ut til å ha vurdert ganske bra?
Nå: et brått fall til 82

Edit: jeg mente "overkjøpt", vil ikke feilsitere de to heller :-)
Mitt forsøk på en smule optimisme - selv om jeg altså sikret meg ut forrige uke - ser forøvrig ikke ut til å passe for anledningen foreløpig
Redigert 03.12.2018 kl 09:10 Du må logge inn for å svare
TeeJay
03.12.2018 kl 09:15 4549

Dataene taler for en styrking av aksjen på mellomlang sikt. I det korte bildet derimot, vil Bravo’s følgende uttalelse trolig svekke kursutviklingen kraftig:
«Vi kommer til å søke CMA basert på resultatene fra Paradigme, innen utgangen av 2020»

For de fleste ett hint om ytterligere forsinkelse, og to år frem nå er for lang tid.
Jeg er for første gang usikker på om de rekker å komme på banen tidsnok. Mitt håp er UK, hvor PIM kan gi hirtigere markedsadgang enn forventet