PEN - Topp 20 (fra 4.12.2018)


Link til forrige tråd: https://forum.hegnar.no/thread/5525/view

Shareholders registered in VPS as of December 4, 2018.
Number of shares % Name Country
2,991,000 6.39 F2 Funds AS NOR
2,650,444 5.66 JP Morgan Securities USA
2,641,465 5.64 DNO ASA NOR
1,590,785 3.40 Danske Invest Norge NOR
1,182,247 2.53 Storebrand Vekst JPMorgan Europe Ltd NOR
825,460 1.76 Hortulan AS NOR
603,058 1.29 KLP Aksjenorge NOR
600,000 1.28 Mathias Holding AS per Mathias Aarskog NOR
590,445 1.26 Nordnet Livsforsikring NOR
582,000 1.24 Svoren Steinar NOR
560,000 1.20 Predator Capital Management NOR
532,864 1.14 Nordnet Bank AB SWE
500,737 1.07 Haugesund Psykiatris NOR
500,000 1.07 Kampen Invest AS NOR
481,601 1.03 Kommunal Landspensjon NOR
471,095 1.01 Danske Bank A/S 3887 Operations DNK
400,000 0.85 Tvenge Torstein Ingvald NOR
400,000 0.85 BNP Paribas Securities BPSS Lux LUX
375,777 0.80 Pescara Invest AS NOR
350,000 0.75 Norda ASA NOR
Top 20 shareholders
18,828,978 Top20 (%)
40.22
Outstanding Shares
46,807,600
Redigert 04.12.2018 kl 12:18 Du må logge inn for å svare
Jajaja
29.08.2019 kl 14:00 3039

Flaggebestemmelser (EU tilpassede regler fom 2008)
Antallet flaggegrenser er økt slik at det nå skal flagges ved passering av følgende andeler i børsnotert selskap; 5 %, 10 %, 15 %, 20 %, 25 %, 1/3, 50 %, 2/3 og 90 %. For erverv og avhendelser i utenlandske selskaper hjemmehørende i EU/EØS-området notert på Oslo Børs eller Oslo Axess, gjelder hjemstatens flaggeregler som kan være noe avvikende. Det er også enkelte endringer for utløsning av flaggeplikten.

https://www.oslobors.no/Oslo-Boers/Om-Oslo-Boers/Nyheter-fra-Oslo-Boers/Nye-regler-for-boersens-aktoerer-fra-1.-januar-2008
Redigert 29.08.2019 kl 14:02 Du må logge inn for å svare

Fluefiskeren: Vi har vel hatt denne diskusjonen tidligere også. Jeg tenker at topp 20 kjenner veldig godt til selskapet og dets potensiale. Jeg regner med at alle som kjenner selskapet verdsetter dagens melding om meget stor reserveoppgradering, markedet reagerer ikke.. Alltid noen som selger, det er positivt at det finnes kjøpere. Jeg synes PEN topp 20,oppfører seg slik gullgravere ville gjort. De ville forsøkt å tilkjempe seg så mye gull som mulig før det store rushet kommer. Topp 20 øker sakte uten at kursen reagerer. Plutselig kommer det meldinger eller presseoverskrifter som vil synliggjøre for alle at PEN er et verdifullt selskap å eie.
Vi kan alle bli mye rikere når markedet våkner.
Spitzer
29.08.2019 kl 14:27 2996

Kistefos hadde vel tidligere 9,9 % av selskapet. Dersom han har økt kan vi vente flaggemelding ved kryssing av 10% grensa
rek1
29.08.2019 kl 14:31 2984

Så hvem er det som har denne posten da?

6,753,472 10.80% Skandinaviska Enskilda Banken AB NOR
sveno
29.08.2019 kl 14:44 2956

Hortulan og Sundt har også økt betydelig. Aksjene har nok blitt spredt på flere. Så kan man spekulere på om årsaken til nedsalget har noe med forsvinningssaken å gjøre. Tror F2 i utgangspunktet hadde et lenger perspektiv.

Er vel ikke noe nedsalg, men snarere omdisponering av konti ala Kistefoss - ingen flaggmelding har kommet.
sveno
12.09.2019 kl 12:42 2637

Lista har nå ikke vært oppdatert på 15 dager. Den har tidligere, slavisk, vært oppdatert ukentlig. Sist gang hadde det skjedd vesentlige omrokkkeringer.
Siden siste oppdatering har det vært stor handel i aksjen. Tilfeldigheter?
Rek2
12.09.2019 kl 13:54 2586

Shareholders registered in VPS as of September 10, 2019.
Number of shares % Name Country
6,753,472 10.80 Skandinaviska Enskilda Banken AB NOR
4,220,000 6.75 Sundt AS NOR
3,085,226 4.93 JP Morgan Securities LLC USA
2,641,465 4.22 DNO ASA NOR
2,267,189 3.62 Hortulan AS NOR
2,155,907 3.45 DNB Markets Aksjehandel NOR
1,934,334 3.09 Danske Invest Norge Vekst NOR
1,893,589 3.03 Alden AS NOR
817,935 1.31 Storebrand Vekst Verdipapirfond NOR
800,000 1.28 Predator Capital Management AS NOR
800,000 1.28 Tvenge Torstein Ingvald NOR
672,189 1.07 Tigerstaden AS NOR
638,500 1.02 F2 Funds AS NOR
585,000 0.94 Svoren Steinar NOR
571,487 0.91 Verdipapirfondet DNB SMB NOR
569,189 0.91 Middelborg Invest AS NOR
517,649 0.83 Nordnet Livsforsikring AS NOR
500,737 0.80 Haugesund Psykiatriske Senter AS NOR
500,000 0.80 Verdipapirfondet Delphi Norge NOR
500,000 0.80 King Kong Invest AS NOR
Top 20 shareholders
32,423,868 Top20 (%)
51.83
Outstanding Shares
62,561,098
sveno
12.09.2019 kl 14:41 2526

Snakkker du om sola! Ingen stor dramatikk, men noen interessante endringer er det. F2 fortsetter som ventet nedover, Storebrand likeså. Disse er nok snart ute. Norda og Mathias er ute. Parhestene Thorsen/Skorstad er sterke i trua, idet både Tigerstaden og Hortulan øker. Interessant nok dukker DnB SMB og Delphi Norge opp, likeså King Kong Invest AS(pianospilleren Trond Myhre!).
Spitzer
12.09.2019 kl 16:03 2461

Endringer fra 29/8:
Hortulan +92.189
DNB Nor Markets +283.694
Alden +57.189
Storebrand vekst -107.236
Torstein Tvenge +50.000
Tigerstaden AS +157.189
F2 Funds -126.600
Verdipapirfondet DNB SMB er ny på topp 20 med 571.487
Middelborg invest +57.189
Nordnet livsforsikring tilbake på topp 20 med 517.649
Verdipapirfondet Delphi Norge er ny på topp 20 med 500.000
King Kong Invest er ny på topp 20 med 500.000

Ut av topp 20:
Tigerstaden Invest AS (hadde 736.771)
Mathias Holding (hadde 500.000)
Pescara Invest (hadde 489.904)
Kampen Invest (hadde 483.681)

Netto økning topp 20: +342.394
Topp 20 eier nå 51,828%

Hva driver egentlig Hortulan med? Alle treff jeg gjør ved googling gjelder fuglen.
Spitzer
12.09.2019 kl 18:20 2366

Hortulan AS er et investeringsselskap heleid av Simen Thorsen. Kjetil Skorstad (eier av bl.a. Tigerstaden) er bl.a. styremedlem.
Hortulan eier bl.a. en del i Solon Eiendom. I sommer var han 39. største eier i Seabird. Er sikkert inne i flere andre selskaper.

Bruk Proff.no. Skriv inn navnet på aksjeselskapet, der fremkommer hvem som eier de ulike selskapene. Utenom finansselskapene er de fleste på topp 20 eid av ulike as.

Takk til begge to. Merkelig navn. Det er jo navnet på en fugleart som truet av utrydning.

Litt på siden. Tar den med da det er en skikkelig godmelding (i hvertfall for meg)

Oljenæringen er ikke bare negativ i miljøsammenheng. Det har blitt dannet store kolonier av bl. a. krykkje på plattformene. Krykkje er en art som nesten er forsvunnet på land. Man får ta med seg det som er bra.

https://www.nrk.no/viten/utrydningstruede-fugler-flykter-fra-fastlandet-og-skaper-nytt-liv-pa-norske-oljeplattformer.-1.14691186
Redigert 12.09.2019 kl 19:24 Du må logge inn for å svare
Paypal
17.09.2019 kl 17:11 2048

Mange endringer pr. 17.09, men ikke betydelige såvidt jeg kan se. Top 20 øker fortsatt.

Shareholders registered in VPS as of September 17, 2019.
Number of shares % Name Country
6,753,472 10.80 Skandinaviska Enskilda Banken AB NOR
4,220,000 6.75 Sundt AS NOR
3,085,226 4.93 JP Morgan Securities LLC USA
2,641,465 4.22 DNO ASA NOR
2,297,682 3.67 DNB Markets Aksjehandel NOR
2,164,212 3.46 Hortulan AS NOR
1,934,334 3.09 Danske Invest Norge Vekst NOR
1,915,612 3.06 Alden AS NOR
800,000 1.28 Predator Capital Management AS NOR
800,000 1.28 Tvenge Torstein Ingvald NOR
773,645 1.24 Storebrand Vekst Verdipapirfond NOR
694,212 1.11 Tigerstaden AS NOR
683,500 1.09 F2 Funds AS NOR
591,212 0.95 Middelborg Invest AS NOR
587,232 0.94 Verdipapirfondet Delphi Norge NOR
585,000 0.94 Svoren Steinar NOR
571,487 0.91 Verdipapirfondet DNB SMB NOR
536,559 0.86 Nordnet Livsforsikring AS NOR
500,737 0.80 Haugesund Psykiatriske Senter AS NOR
500,000 0.80 King Kong Invest AS NOR
Top 20 shareholders
32,635,587 Top20 (%)
52.17
Redigert 17.09.2019 kl 17:13 Du må logge inn for å svare

Ser ihvertfall ut til at F2 Funds har stanset nedsalget.
Spitzer
27.09.2019 kl 23:19 1650

Shareholders registered in VPS as of September 27, 2019.

Number of shares % Name Country
4,220,000 6.75 Sundt AS NOR
3,753,472 6.00 Skandinaviska Enskilda Banken AB NOR
3,703,176 5.92 F2 Funds AS NOR
3,085,226 4.93 JP Morgan Securities LLC USA
2,641,465 4.22 DNO ASA NOR
2,345,884 3.75 DNB Markets Aksjehandel NOR
2,164,212 3.46 Hortulan AS NOR
1,934,334 3.09 Danske Invest Norge Vekst NOR
1,915,612 3.06 Alden AS NOR
800,000 1.28 Predator Capital Management AS NOR
800,000 1.28 Tvenge Torstein Ingvald NOR
775,945 1.24 Storebrand Vekst Verdipapirfond NOR
618,595 0.99 Tigerstaden AS NOR
591,212 0.95 Middelborg Invest AS NOR
587,232 0.94 Verdipapirfondet Delphi Norge NOR
587,000 0.94 Svoren Steinar NOR
565,638 0.90 Verdipapirfondet DNB SMB NOR
544,211 0.87 Nordnet Livsforsikring AS NOR
500,737 0.80 Haugesund Psykiatriske Senter AS NOR
500,000 0.80 King Kong Invest AS NOR
Top 20 shareholders
32,633,951 Top20 (%)
52.16
Outstanding Shares
62,561,098

Ser at F2 Funds har kjøpt seg kraftig opp igjen, men Skandinaviska Enskilda Banken AB NOR har solgt seg kraftig ned.
Redigert 28.09.2019 kl 10:12 Du må logge inn for å svare
Spitzer
07.10.2019 kl 13:53 1171

Shareholders registered in VPS as of October 7, 2019.
Number of shares % Name Country
4,220,000 6.75 Sundt AS NOR
3,753,472 6.00 Skandinaviska Enskilda Banken AB NOR
3,735,176 5.97 F2 Funds AS NOR
3,085,226 4.93 JP Morgan Securities LLC USA
2,641,465 4.22 DNO ASA NOR
2,249,539 3.60 DNB Markets Aksjehandel NOR
2,174,212 3.48 Hortulan AS NOR
1,934,334 3.09 Danske Invest Norge Vekst NOR
1,915,612 3.06 Alden AS NOR
800,000 1.28 Predator Capital Management AS NOR
800,000 1.28 Tvenge Torstein Ingvald NOR
775,945 1.24 Storebrand Vekst Verdipapirfond NOR
618,595 0.99 Tigerstaden AS NOR
591,212 0.95 Middelborg Invest AS NOR
587,550 0.94 Svoren Steinar NOR
587,232 0.94 Verdipapirfondet Delphi Norge NOR
561,306 0.90 Verdipapirfondet DNB SMB NOR
557,416 0.89 Nordnet Livsforsikring AS NOR
500,737 0.80 Haugesund Psykiatriske Senter AS NOR
500,000 0.80 King Kong Invest AS NOR
Top 20 shareholders
32,589,029 Top20 (%)
52.09
Outstanding Shares
62,561,098
Spitzer
07.10.2019 kl 13:55 1167

Små endringer fra 27/9:
F2 Funds +32.000
DNB Nor Markets -96.345
Hortulan +10.000
S.Svoren +550
Verdipapirfondet DNB SMB -4.332
Nordnet Livsforsikring +13.205

Netto endring: -44.922

Spitzer

Husker du hvor mye F2 Funds hadde på topp før de solgte seg ned. Begynner de å nærme seg det de da hadde? Det vel et stykke igjen vil jeg tro.
Spitzer
07.10.2019 kl 16:05 1030

F2 Funds hadde 3.817.246 aksjer 12. august.
Jeg tror ikke F2 Funds solgte særlig med aksjer - da hadde det jo utløst meldeplikt og slik melding har vi ikke sett noe til. Tipper han enten forsøkte seg med noe forward-kontrakt el.lignende - evt lånte ut til short.

Edit - det meste han har hatt registrert på topp 20 er 3.829.246 og det var 20. mai i år.
Redigert 07.10.2019 kl 16:06 Du må logge inn for å svare

Fins det noe aksjonæroversikt tilbake i tid, f.eks perioden 2012-2014? Bare lurer på om det er mye igjen av den gamle aksjonærmassen..

Du finner aksjonærer per 31.12 fra 2014 til 2018 her:

https://www.aksjeeiere.no/

Last ned til excel og sorter.
Redigert 12.10.2019 kl 11:48 Du må logge inn for å svare
piff
12.10.2019 kl 14:33 625

Jada og en av de er her. Med mange andre kjente nick.

Og blir sittende i Pen men min justerte beholdning, (opp)
Ser ikke bort i fra om den posetive utviklingen i selskapet fortsetter de neste 1-4 år er ATH innen rekkevidde. kr 90. tilsvarer ca kr 9 tidligere.
Spennende framover. Mye bra pågang.
Er forresten spent hvor selskapet vil satse vidre om en ser bortifra Dussafu.Aje.Tunisia. ? Aje er jo pr i dag totalt uviss for aksjonærene hva som skjer.
God helg.

4,680,000 7.48 Sundt AS NOR
3,760,176 6.01 F2 Funds AS NOR
3,753,472 6.00 Skandinaviska Enskilda Banken AB NOR
3,085,226 4.93 JP Morgan Securities LLC USA
2,641,465 4.22 DNO ASA NOR
2,260,131 3.61 DNB Markets Aksjehandel NOR
1,996,288 3.19 Hortulan AS NOR
1,946,967 3.11 Alden AS NOR
1,934,334 3.09 Danske Invest Norge Vekst NOR
800,000 1.28 Predator Capital Management AS NOR
800,000 1.28 Tvenge Torstein Ingvald NOR
754,376 1.21 Storebrand Vekst Verdipapirfond NOR
709,415 1.13 Verdipapirfondet DNB SMB NOR
650,000 1.04 Mathias Holding AS NOR
649,203 1.04 Tigerstaden AS NOR
632,582 1.01 Verdipapirfondet Delphi Norge NOR
606,516 0.97 Middelborg Invest AS NOR
587,550 0.94 Svoren Steinar NOR
500,737 0.80 Haugesund Psykiatriske Senter AS NOR
500,000 0.80 King Kong Invest AS NOR
Top 20 shareholders
33,248,438 Top20 (%)
53.15
Outstanding Shares
62,561,098

Top 20 har øget med 659409 aktier den sidste uge over 1,1 % det er da positivt

Når en studerer aksjeoversikten som Møresilda har linket til ser en at det er 4500-5000 enkeltaksjonærer i selskapet. Men det er forbausende stort antall små aksjonærer, -gjerne 1 til 2 aksjer ( ! ). Jeg tror det er mange av disse som disse som utgjør nedsalg ved enhver ny oppdatering. Når Top 20 øker vil kursen i større grad reflektere realitetene i selskapet.