Questerre - kan vel neppe bli mer upoplær? Kjøp!


Aksjekursen i Questerre har falt som en stein etter det ble innført et politisk motivert forbud mot fracking, til tross for omfattende undersøkelser dokumenterte grundig at det ikke var farlig å gjennomføre fracking.

Aksjekursen har blitt presset ytterligere nedover etter at selskapet ble tatt ut av hovedlisten og flere fond da må i henhold til mandatet sitt selge seg ut av selskapet.

Om man ser på HO og andre forum har vel selskapet aldri vært mer upopulær? Mye tyder med andre ord på at bunnen er veldig nærme. Samtidig ser ting positivt ut for selskapet fremover,

I Kakwa og Kakwa North har selskapet henholdvis 25 og 50% interesse. På JV skal det borres 7 brønner, første brønnen skal bores i Desember og tar 40-45 dager til ferdigstillelse, drillingen vil fortsette på neste brønn etter ferdigstillelse. På Kakwa north har selskapet ekspandert andelen sin med 17 net sections. Montney alene kan lett verdsettes til 5 kr alene. Potensialet fra dagens kursnivå er enormt

Quebec: selskapet jobber her skal selskapet gjennomføre møte med den nye regjeringen for å få bekreftet at de støtter olje og gass utvikling i Quebec ved hjelp av fracking, gitt at man har sosial aksept. Steg to er å få fjernet fracke forbudet som ligger der per i dag, dette skal opp i rettssystemet i begynnelsen av Februar.
Om regjeringen ikke støtter fracking i Quebec vil selskapet og industrien for øvrig saksøke regjeringen, Questerre har per i dag investert $160 million, og man regner med å sitte på $1 billion plus gassverdier i Quebec. Jeg vet at ikke bare Questerre med også industrien generelt mener de har en knallsterk sak, og de mener også uavhengige personer jeg har snakket med. Kanskje best for oss aksjonærer med en runde i rettssystemet, i hvert fall om man ønsker en kortsiktig gevinst.
Men personlig tror jeg regjeringen vil støtte fracking gitt sosial aksept.
Selskapet tok i sommer over Repsol sitt området i St. Lawrence Lowlands i Quebec på drøyt 3.000 kvadratkilometer, samt tilknyttede brønner og annet utstyr, pluss geologisk og geofysisk data. Dette mot at selskapet ikke gikk videre med rettsaken mot Repsol. Kravet til Questerre hadde i utgangspunktet et estimat på mellom 49,7 og 243 millioner dollar.
Questerre bekrefter at de fremdeles har muligheten til å avbryte denne avtalen og gå for fullføre rettsaken mot Repsol, men per nå mener selskapet at det vil være en stor fordel både om fracking blir godkjent eller de evt vinner frem med søksmål å da sitte på de drøyt 3.000 kvadratkilometer ekstra da et evt krav mot myndighetene vil bli betydelig større og potensialet ved fracking vil naturligvis være gigantisk.

Oppsummert:
- Selskapet er ekstremt upopulært
- Mye negativitet på div forum
- Risk/reward har aldri sett bedre ut
- Bunnen er innen rekkevidde
- Betydelige triggere de neste ukene/mnd

I løpet av de neste månedene og ukene:

- Møte med regjeringen for å få bekreftet at de støtter olje og gass utvikling, Questerre vil her oppdatere markedet.
- Påfølgende krav til å oppheve forbudet mot fracking
- Møte med myndighetene i Jordan med påfølgende (forhåpentligvis) avtale
- Borringer som perler på en snor i Kakwa igjennom hele 2019

Regner med det blir oppfattet som haussing, men om ting går Questerres vei de neste ukene og mnd vil kursen fort være to-sifferet – det er bare ikke alle som har skjønt det enda.

Lykke til!
Redigert 05.12.2018 kl 21:47 Du må logge inn for å svare

Her prises Questerre betydelig under underliggende verdier i Montney som alene burde (nøkternt) forsvart 5kr. Nå kommer det i tillegg positive signaler fra Quebec, ikke glem at Montney er gigantisk og har et stort potensial. Quebec er overhode ikke priset inn i kursen, tenk om questerre skulle få et gjennombrudd, da snakker man kurser på 25-30kr. Husk at selskapet tok i sommer over Repsol sitt området i St. Lawrence Lowlands i Quebec på drøyt 3.000 kvadratkilometer, samt tilknyttede brønner og annet utstyr, pluss geologisk og geofysisk data.Årets beste case?
kiza42
11.01.2019 kl 12:34 1338

Ja, potensialet er stort om alle brikkene faller på plass, men det er ikke riktig at QEC har overtatt alle arealene fra Repsol! De har signert et LOI med sikte på å overta arealene i Lowlands, men denne prosessen er ikke sluttført og vil heller ikke ble så før man har fått på plass en avklaring mht. fremtidig utvinning. Her har QEC sikret seg for alle mulige utfall og vil komme svært godt ut av det når/dersom de får klarsignal for sitt «Clean Gas Project».
really
11.01.2019 kl 14:21 1150

Skagens investeringsfilosofi er å satse på 3U selskaper. Upopulære, underanalyserte og undervurderte.

Qec tilfredsstiller bare ett av kravene, den er upopulær, med god grunn. Viktigst at de opererer i et marked der det er bortimot umulig å tjene penger på dagens oljepris. De klarte det ikke da prisen var over 100 heller. Selskapet er som et sort hull. Pengene forsvinner inn i det, men ingen penger kommer ut igjen til aksjonærene.

Dette føyer seg inn i mønsteret mange av shale selskapene har. De borer og borer og ny olje dukker opp jevnt og trutt om de har gode områder å bore i. Problemet er at et hull koster så mye å bore at cash flow fra hullet ofte knapt dekker borekostnaden. De få brønnene som gir bra dekningsbidrag er som regel ikke nok til å dekke overhead, selv om det enkelte kvartaler gjør det. Management derimot lever godt på sine lønninger og bonuser.

For å komme seg bort fra shale forsøker de seg på boring under fjerne himmelstrøk i håp om å finne skatten i enden av regnbuen. De kan ha flaks, men det er kostbart, krevende for management og har høy både politisk og fysisk risiko.

Qec er kun for gamblere og prisen kan kun forstås ut fra opsjonsteori. Fundamentalt er det ikke noe som underbygger den prisen de har.
qestador
11.01.2019 kl 14:25 1130

really
Prøv å skrive noe fornuftig
njn-
11.01.2019 kl 16:15 984

Vilken informasjon sitter du med?
Tror du skal lese deg opp på relevant info..
Skal ikke belære deg, men det er lurt å sette seg inn i QEC, og ikke bare spise den info. som kommer fra negative skribenter.

njn-