Co2 utslippet går opp i år 2018


Skal vi nå klimamålene i verden så må hydrogen bli en svært viktig gass å bruke. Verden idag er på feil kurs. Co2 utslippet er altfor høyt. Parisavtalen gjør at alle land må skjerpe seg.
https://www.dagbladet.no/nyheter/verdens-co-utslipp-gar-kraftig-opp-i-2018/70528956