REC: Mellomlang Gjeld <Q3-2018>


INNLEDNING OG PREMISSER: https://forum.hegnar.no/thread/6459/view/96770/0


Dere MÅ lese "INNLEDNING OG PREMISSER" !

*Mellomlangt estimat :

Dette tar for seg CTO / Indemn / 2xJV-penalty(innen 1 Mars-20). Det betyr at REC bør, (men dog ikke nødvendigvis),
ha dette klart pr tallslipp Q4-2019. Altså ila 6 Q. Det tas også med i beregning at REC må ha minimum 15 MUSD i arb.kapital.Rett på sak:

39,65 - 78,33 = -38,68 MUSD |--------> 38,68 : 5 = 7,736 MUSD pr Q


Differansen mellom cash/verdier og krav, tilsier at REC i hht til en flat modell - må øke sin cashbeholdning med 7,7 MUSD pr Q.
Dette frem t.o.m Q4-2019

-Cash/verdier FALT denne gangen med 11,13 MUSD - det burde ha ØKT med 5,1 MUSD for å være à jour.
I flg det Mellomlange estimat har kravet nå økt til 7,7 MUSD pr Q

Og i hht til dette estimatet er REC nå (pr Q3-2018) minus 38,68 MUSD "i kassa"Kommentar:

Jeg nevner i starten her at; "REC bør, (men dog ikke nødvendigvis), ha dette klart pr tallslipp Q4-2019".
Denne formuleringen skyldes CTO og Indemn Loan. Viser til INNLEDNING OG PREMISSER, for mer info.

Dere ser også at dette estimatet ser mer bedagelig ut enn den kortsiktige varianten.
Ikke la dere lure - de tunge "krav" kommer i det langsiktige estimat.

NB ! Dette er aller første gangen cash/verdier har blitt lavere enn selve cashbeholdningen. Men det kan altså skje -
det har med tallene i regnskapet å gjøre. Ved Q3-2015 endte cash/verdier på 199 MUSD,
mens cashbeholdning var 95 MUSD. Siden har det gått tråere
*HISTORIKK Mellomlangt estimat:

Q1-2018: 67,52 - 83,63 = -16,11 MUSD |--------> 16,11 : 7 = CASH MÅ ØKE 2,30 MUSD pr Q
Q2-2018: 50,77 - 81,33 = -30,55 MUSD |--------> 30,55 : 6 = CASH MÅ ØKE 5,10 MUSD pr Q

Q3-2018: 39,65 - 78,33 = -38,68 MUSD |--------> 38,68 : 5 = CASH MÅ ØKE 7,74 MUSD pr Q
*Avtale Yulin 1 Feb 2018:

http://www.recsilicon.com/media/newsroom/newshandler/?feed=/R/136555/PR/201802/2165301.xml

http://hugin.info/136555/R/2221761/869823.pdf
http://hugin.info/136555/R/2221761/869825.pdf

*Link til estimat Q2-2018:

https://forum.hegnar.no/thread/10285/view
Redigert 05.12.2018 kl 22:17 Du må logge inn for å svare
Randers
04.02.2019 kl 16:20 962


Med de.. ..gode relasjoner mellom REC og den statseide kinesiske JV-partner - så kan de
kanskje få utsatt JV-penalty på 8,33 MUSD ?

..men da blir det vel en penalty på late-payment penalty.. : p