GIG – ODDS FOR TAP?


GIG spente forventningsbuen til CMD denne uken. Her var det utsikter til Wow. Tatt i betraktning kursnedgangen fra 6.40 til 2.50 er det behov for wow. Men dessverre – her er det nok utsikter for mer tap fremover snarere enn wow!

Situasjonen for GIG er at selskapet har slitt med å levere vekst de siste tre kvartalene og har dårlig lønnsomhet. Den svake lønnsomheten er først og fremst et resultat av at operatøren GIG har alt for svak lønnsomhet. Her har en 191 tusen aktive kunder og et EBITDA i siste kvartal på EUR 1.4 millioner – sammenlignet med Mr. Green med 192 tusen aktive kunder og et EBITDA på ca EUR 7.3 millioner. Lønnsomhetsgapet er ikke et resultat av høy vekst. Veksten i operatørdelen er tvert imot langt svakere enn hva de førende konkurrentene opplever. Mangelen på vekst gjelder for øvrig også B2B delen av virksomheten, men her kan man tro på bedre utsikter fordi produktene og innsalget er under utvikling.

Tiden på CMD med til å beskrive hvordan GIG skal få en andel av alle seriøse innsatser på nettet. Fokus er å utvikle en software plattform, spill, sportstipping og tjenester som kan selges til andre operatører. Operatør delen er en «testbed» for utviklingen av B2B tilbudet. Både produkttilbud og fokuskundegruppe virker fornuftig. GIG utvikler et produkttilbud tilpasset sterke merkenavn som ønsker et nettkasinotilbud – og til disse kundene gir man et «onestop» tilbud.
Utfordringen for aksjonærene er at denne satsingen tar tid. Her snakker vi om hovedsakelig omsetningsbasert inntekt og det vil ta tid før denne inntekten kommer. Kostnadene derimot kommer nå. Samtidig har den store delen av dagens virksomhet – operatørdelen – utfordringer som for mange merkenavn, lav omsetning per kunde, høye markedsføringskostnader, og en kommende regulering av det svenske markedet. Reguleringen vil føre til et større marked, men også økt markedsføringskostnad, lavere gjennomsnittlig inntekt per kunde og 18% skatt. Et regulert svensk marked vil vinnes av de store aktørene og marginale operatører som GIG vil oppleve vesentlig svekket lønnsomhet over tid. Disse problemstillingene ble ikke berørt på CMD og i lys av selskapet fokus – så er det ikke problemstillinger knyttet til kjernevirksomheten. Men for veksten og lønnsomheten i 2019 er det helt avgjørende problemstillinger.

Gitt de lange inntektsledetidene i B2B og den lille installerte kundebasen sammen med vekst og lønnsomhetsendringene i det svenske operatørmarkedet, så er vekst og lønnsomhetsusikkerheten stor for selskapet. Naturlig nok valgte GIG å ikke gi noen form for guiding for utsiktene for 2019 på CMD.
Men ren matematikk tilsier at her skal vekst og lønnsomhet vesentlig ned før den eventuelt går opp.
Da blir det rufsete å være aksjonær. Man kan ganske sikkert si at det finnes andre innsatser å plassere med bedre odds enn et bet på GIG på 2.50.

Virker til å være fornuftig det du sier. Grunn til å være på vakt,men nå var det solid økning i antall aktive B2C kunder fra q2-q3. Det var litt positivt. Jeg forventer at det vil gi litt utslag på q4. Antall aktive var ath i q3. Inntektene kommer etterhvert hvis de klarer å holde på en del av de.
Jeg tror 2019 blir litt tregt som du er inne på. Det kan bli god tid for posisjonering.

Robin Reed klarte likevel å overbevise meg om spesielt sektoren,men også delvis selskapet gig. Igaming kommer til å vokse mye fremover,men spørs også på konkurransen. Hjelper ikke med god sektor hvis den blir overinvestert.

Som påpekt i annen tråd, CMD gav litte for de svenske investors, som fra før er kjent med alle bransje tallene, til og se hva / hvordan GIG skal passe inn i bransjen, hva som vil gi dem nødvendig vekst og bli et interessant case for Sverige.
Tilsynelatende har der heller ikke vært noen wow faktor enda fra det svenske Igamingcluster, helt rolig etter CMD, ingen nyheter, ingen som kvitre og twitter, samt en fortsatt fallende kurs.

Mer og mer seriøs konkurranse fra mange aktører, dette blir en tøft tidfremover, GIG aksjonærer bør ha god tålmod.

Det er ingen som sier, skriver noe i-fm Notice of special meeting of shareholders, som skal avvikles tirsdag 11.12.18.
Det ville være å forvente at både aksjonærer og det såkalte svenske Igamingcluster ønsker å vite samt forstå hva som er planen med f. eks 100.000.000 nye aksjer.

Oi. I dag dundret den ned gjennom 2 gitt (20 ny kurs). For en overraskelse!