Råvarer
05.01.2018 kl 15:04 2664

Varsling av planarbeidet og utlegging av framlegg til planprogram, høyring, minimum 6 veker November 2017
Fastsetjing av planprogrammet, kommunane Februar 2018
Utarbeiding av framlegg til detaljreguleringsplan med konsekvensvurdering og risiko- og sårbarheitsanalyse Februar - mai 2018
Politisk vedtak om utlegging til offentleg ettersyn Juni 2018
Høyring og offentleg ettersyn av planframlegget til detaljreguleringsplanen (min.6 veker)
Handsaming og politisk vedtak Oktober.2018

Fint at de er godt i gang med dette.
Redigert 05.01.2018 kl 15:04 Du må logge inn for å svare
annette
11.01.2018 kl 08:31 2400


KrF vil ha ny vurdering av fjorddeponi i Førdefjorden

Forutsetningene for gruvedriften ved Førdefjorden har endret seg. Det må få konsekvenser for det planlagte og omstridte fjorddeponiet, mener KrF.


Publisert: 10.01.2018 14:01.


I desember ble det kjent Nordic Minings gruveprosjekt i Engebøfjellet i Sogn og Fjordane bare vil føre til 110 arbeidsplasser og ikke 170, som tidligere antatt. I tillegg skal gruvedriften vare i 29 år, ikke 50 som først planlagt.

Nordic Mining har allerede fått tillatelse til å dumpe 250 millioner tonn gruveavfall i Førdefjorden, til sterke protester fra en rekke miljøorganisasjoner. KrF, Venstre og SV stemte imot da saken ble behandlet i Stortinget i 2015.

I Stortingets spørretime onsdag pekte miljø- og energipolitisk talsmann i KrF, Tore Storehaug, på at de endrede forutsetningene må få følger for hvordan man håndterer saken videre. Gruveselskapet har ennå ikke fått alle tillatelser til drift.
Netari
11.01.2018 kl 23:40 2250

Minipartiene V, KRF og SV burde heller finne på noe annet, enn å stikke kjepper i hjulene for de
som vil skape industri og vekst.

Men hva gjør man ikke for å få litt oppmerksomhet.....
kruna
14.01.2018 kl 08:23 2092

Tja, ?
sexuel trakasering er jo inn i disse dager :(