Eiendom Norges statistikkframstilling skjønnmaler


Skjønnmaling 1)
Interesserte lesere som kastet seg over boligprisstatistikken

http://eiendomnorge.no/boligprisstatistikken/

kunne se med flotte grafer hvordan tallet på usolgte boliger i november 2018 faller og er vesentlig lavere enn november 2017 og november 2013.

Enda mer interesserte lesere kan finne at en viktig årsak til at det er slik er at "usolgt" er definert på nytt fra januar 2018:

http://eiendomnorge.no/endringer-i-boligprisstatistikken/
Her finner man:
"I beregningen av «Antall usolgte» ble en bolig tidligere fjernet etter 270 dager fra registreringsdato mens nå er denne grensen 180 dager."

og vips, så har man "tryllet bort" alle hyllevarmerer som har ligget usolgt mellom 180 og 270 dager. Hvor mange boliger det gjelder vites ikke. Men man kan få et hint ved å sammenligne desember 2017 og januar 2018. Antallet usolgte skiftet dramatisk ned med 5000 boliger. Sammenligner man endringer i usolgte fra desember til januar andre år, så er det knapt endringer i usolgte på denne tiden av året.

Hadde Eiendom Norge holdt på sin opprinnelig definisjon ville vi trolig ligget opp mot 18-20k usolgte bruktboliger ved utløpet av november.

Skjønnmaling 2)
Hva så med liggetiden? Jo, den er også omdefinert, siden den er beregnet ved å se på liggetid for usolgte. Liggetidsgrafen for 2018 er derfor ikke sammenlignbar med grafen for tidligere år. Sammenlignbar graf ville ligget høyere.

Skjønnmaling 3)

Eiendom Norges prisindeks er såkalt omsetningsvektet istedenfor beholdningsvektet. Det siste gir mer korrekt beskrivelse av relle formuesendringer.
Intereserte lesere kan her se hvordan Eiendom Norges skjønnmaling har bidratt til å overdrive prisveksten med hele 5% siden bare i perioden 2011-2017:

https://www.ssb.no/priser-og-prisindekser/artikler-og-publikasjoner/hvorfor-spriker-boligprisindeksene-til-eiendom-norge-og-ssb-2018-7

Boligformuen i Norge økte altså med 35% i perioden 2011-2017, IKKE med 40 prosent som man kan finne på å tro om man forføres av Eiendom Norges tall.
Redigert 07.12.2018 kl 13:53 Du må logge inn for å svare