OPEC Enige om produksjonskutt


Kraftig oppgang på OSE - og ikke minst i EQNR

RT: 200,600 +3,22%
ynot
07.12.2018 kl 15:55 600

Brent-oljen har nå steget over 5 prosent!

RT: 201,600 +3,73%