Skattefordel/ulempe ved lån til eget selskap?

hafnor1
08.12.2018 kl 21:37 1697

Hei!

For en god stund siden stiftet jeg et investeringsselskap med 100.000 i aksjekapital. Jeg er eneeier i selskapet.

Nå i ettertid fikk jeg et erstatningsoppgjør, i tillegg til midler etter boligsalg. Noe som gjør at jeg som privatperson har litt under 900.000 som jeg kan sette til side som fri kapital. Jeg tenkte jeg ville bruke dette i selskapet mitt til å gjøre investeringer. Slik jeg ser det kan jeg enten øke aksjekapitalen, eller jeg kan gi selskapet mitt et aksjonærlån med en rente som er under skjermingsrenten (for å unngå ekstraskatt på renter).

Det jeg lurer på er hva som i dette tilfellet er mest hensiktsmessig skattemessig, når alt kommer til alt: bruke pengene til å øke aksjekapitalen, eller låne egne penger til eget selskap?
mumi
21.12.2018 kl 13:32 1513

Det blir vel hipp som happ. Økes aksjekapitalen så økes skjermingsgrunnlaget, som du vil nyte godt av ved utbetalinger av utbytte. Det er mindre styr med lån. Revisor eller bank må bekrefte økningen, og det er ikke gratis.

Hei,

Gammel tråd, men dette har jeg lest meg litt opp på og tenkte å gi et litt bedre svar.

Du behøver ikke hjelp av revisor for å forhøye AK og kan gjøre alt selv, men det er litt formalia rundt prossen (du må endre vedtekter og aksjonæroppgave eks.). Å gi lån er enklere prosessuelt mtp. papirer, her behøver du bare en låneavtale. Dersom du velger å øke AK nå, kan du fint redusere AK senere og ta ut skattefritt - uten revisor. Tenk på det som en akjsesparekonto hvor midlene du skyter inn er AK.

Den eneste skatemessige fordelen slik jeg ser det med å øke AK i stedenfor lån er dersom selskapet går konkurs. Om du gir lån og selskapet går konkurs, og alle midler er tapt, får du ikke fradrag personlig på lånet - kun innskutt AK. Hvis du eks. skulle tape masse på en aksjepost kan du legge ned selskapet og få fradrag for tapt AK. Blir samme prinsipp som for aksjeinvestering på privat hånd.