Usmakelig av Ferd og Johan H. Andresen etikk oppførsel igjen


Denne Johan H. Andresen er en usmakelig, uetisk og ekkel person
Først prater han varmt om nyskaping og innovasjon til disse guttene
For så i neste omgang å sabotere de

I januar fikk nemlig Happy Norwegian innvilget patent på smørebukken sin, men på siste mulige dag kom det inn en «innsigelse», et forsøk på å få patentet annullert.

Avsenderen var Onsagers, et selskap som representerer Swix, som nå har skiftet navn til Brav. Det eies igjen av Ferd og Johan H. Andresen, som tidligere har engasjert seg for ungt entreprenørskap.

https://www.dn.no/morgendagens-naringsliv/swix/patentstyret/happy-norwegian/smoregrundere-i-patentstrid-med-swix/2-1-483665
Redigert 10.12.2018 kl 07:38 Du må logge inn for å svare