Åpning Oslo Børs

tare
10.12.2018 kl 07:50 662

Hvordan åpner Oslo Børs i dag?
Av: Roger Berntsen. Publisert: 07.15. Vi tror Oslo Børs (OBX indeksen) åpner ned -1,4%, eller innenfor intervallet [-1,6, -1,3]%. Svake makrotall fra Kina mandag, samt negativ utvikling på Wall Street fredag kveld, gav børsfall i Asia i natt. Det er naturlig å anta at børsene i Europa vil lide samme skjebne som de i USA og Asia, i alle fall i åpningsminuttene. Oljeprisen er også ned, tiltross for at OPEC og Russland har blitt enige om å kutte deres samlede oljeproduksjon med 1,2 millioner fat. Når det er sagt, lav, eller lavere oljepris, er stimulativt for verdensøkonomien. Mao. gitt den sterke dollaren kan ikke (vil ikke) OPEC og Russland tillate at oljeprisen stiger for mye, da en høy oljeprisen vil svekke verdensøkonomien og dermed deres egne fremtidige inntekter. vi forventer også at sentralbankene vil ta innover seg de siste to måneders globale aksjefall når det fremover skal sette sine rentebaner. Norges Bank og ECB avholder for øvrig rentemøter torsdag.


Elendig åpning ☹️