Selvangivelse 2018

Hog1
10.12.2018 kl 12:23 3041

Hei og god dagen

Et spørsmål om selvangivelsen 2018, hvis jeg selger noen aksjer med tap i dag, og kjøper dem tilbake neste uke, vil jeg fortsatt få 27% fradrag på neste års skatt, takk for svar

10.12.2018 kl 12:59 3004

Fradraget får du, men kun 23%.
pengex
10.12.2018 kl 12:59 3001

Yes sir. ....;-)
Pussig at fradraget er mindre enn utbytteskatten.
Redigert 10.12.2018 kl 13:00 Du må logge inn for å svare
ylvin
10.12.2018 kl 20:05 2830

Skatteetaten kan nekte deg tapsfradrag når det går så kort tid etterat du solgte. Ville nok vente med å kjøpe dem tilbake etter årsskiftet.
Hog1
10.12.2018 kl 21:13 2778

kansje lurt å vente ja til Jan 2019 ,takke
FAR100
10.12.2018 kl 21:20 2762

du kan kjøpe aksjene rett etter at du har solgt. skattefradrag på tap er 30,59%:

I 2018 vil effektiv skatt på gevinster på aksjer og andeler i aksjefond samt utbytte på personlig aksjonær bli 30,59 prosent, opp fra 29,76 prosent i 2017.

Utbytter og gevinster på aksjer og andeler i aksjefond som overstiger det såkalte skjermingsfradraget vil nemlig multipliseres med en faktor på 1,33 før beskatning med 23 prosent.

Det samme gjelder ved tap.

Tapet multipliseres med 1,33 og beskattes med 23 prosent. Det gir et effektivt tapsfradrag på 30,59 prosent.


https://e24.no/privat/skatt/dette-er-de-viktigste-skatteendringene-i-2018/24221747
Redigert 10.12.2018 kl 21:23 Du må logge inn for å svare
Yngvis
10.12.2018 kl 21:53 2697

Kan bekrefte at FARs svar er korrekt.
posttore
19.12.2018 kl 18:51 2428

kan vi handle askjer i romjulen, kva er siste handelsdag ?
hafnor1
19.12.2018 kl 23:25 2340

Oslo Børs har åpent torsdag og fredag i romjula, fredag 28. desember er årets siste handelsdag.
vicktor
21.12.2018 kl 22:53 2219

Hog 1
Vær forsiktig med å kjøpe tilbake aksjer du nettopp har solgt.
Dersom Skatteetaten mener dette salget er skattemotivert, kan de nekte deg skattefradraget.
Vær forsiktig å vent 14 dager eller aller best kjøp en annen aksje samme dag eller senere.
Det er ikke lenger 27 % fradrag den er nå på 30,59 %
I 2019 så vil tap og gevinst beskattes med 31, 65 % ( mener jeg å huske).
spaggio
21.12.2018 kl 23:15 2184

Tap/gevinst 2019/ 22x1,44=31,68

Jeg bruker Investeringskonto Zero på Nordnet. Slik jeg forstår det, øker skatten til 31% ved årsskifte, men saken er at jeg har et betydelig urealisert tap på kontoen.
Vil det da være lurt å selge aksjene på nyåret, og overføre midlene til Aksjesparekonto for å kjøpe meg inn igjen?

Vil samme alminnelige regel angående skattemotiverte salg gjelde da? At jeg burde vente et par uker før jeg eventuelt kjøper meg inn igjen?

Det må du gjøre. Vente til etter nyttår å selge og hvis du vil overføre penger til ASK. Ingen kan ta deg på det selv om du kjøper de tilbake like etter. Det kan være gode grunner for å flytte over fra zero til ask. Er sjøl i samme situasjon men med gevinst på noe tap på andre. Vurderer å selge den med gevinst og overføre til ask.
vicktor
22.12.2018 kl 02:26 2060

Kaisovski
Etter årsskiftet vil du få tilbake mer av tapet ditt, fordi skatten da økes fra 30,59 % til 31,68 % på tap (og gevinst), dvs 1, 1 %
Da du har et betydelig tap, mener jeg det vil være lurt å ta en del av tapet i 2018, selv om mister 1,1 %.
Dette fordi du da vil få skattepengene tilbake sommer 2019, istedenfor i 2020 dersom du venter til over nyttår.
Du vil ikke få tilbake mer på skatten i 2019, enn det du har betalt inn i skatt i 2018.
Det er bestandig veldig surt å tape penger på aksjer og en vil gjerne ha tilbake de pengene man tapte i selskapet.
Og man ønsker derfor å kjøpe de samme aksjene tilbake. Dette mener jeg er en helt feil strategi. Du har satset feil, noe vi alle gjør og har gjort.
Derfor vil jeg bare råde deg til å satse på en annen aksje eller flere andre aksjer i andre sektorer, spre risikoen.
Ofte vil slike aksjer stige mer enn de du hadde. Taper aksjer bruker ofte litt tid for å hente seg inn, investorene blir redde for nye tap.
Dersom du overfører pengene direkte til en aksjespare konto, så bør du være klar over at dersom du da for et tap så må du si opp kontoen din, for å få tilbake skattepenger fra tapet. Aksjesparekontoen er veldig fin dersom du allerede har en stor gevinst og så overfører disse aksjene Aksjesparekonto. Da kan du selge
aksjene dine og ta ut investert beløp og la gevinsten bli stående på kontoen. Så kan du kjøpe og selge så mye du vil, uten å betale noe skatt, før du tar pengene ut av kontoen. Dette kan du lese om på Nordnet sine sider.

Trodde skattesatsen på Zerokonto var 23% i år jeg..?
vicktor
22.12.2018 kl 03:23 2031

Kaisovski
Sjekket litt på Nordnet nå og det ser ut som at du har rett, 23 % for 2018.
Men det ser ut for meg, at skatten på aksjegevinster øker til 30,59 % i 2019 på Zero kontoen.
Er du usikker på dette, så bare ring Nordnet kundeservice, eller ring Skatteetaten.

Poenget er, at det er derfor jeg vil vente til 2019 med å realisere tap. Da får jeg 31% i fradrag fremfor 23%.
Ser ut til at det er løsningen på problemet mitt:)

Ja :) Sikkert mange som er glad for denne endringen som har blodrøde tall på zero kontoen.
curly
22.12.2018 kl 13:03 1848

Det er da fullt lovlig å dagtrade en aksje man sitter med tap i. Har man da kjøpt aksjer tidligere i selskapet er det disse som først går ut når man selger aksjer som dagtrading samme dag.
spaggio
22.12.2018 kl 14:15 1799

Det er riktig at dagens gevinstbeskatning er 23% men du må multiplisere opp med 1,33 ! Neste år faller gevinstbeskatningen til 22% men faktoren øker til 1,44.
God Jul

Så forskjellen er egentlig minimal? Må innrømme jeg ikke visste at jeg skulle skatte mer enn 23% i år, på eventuelle aksjegevinster. Jaja..

Denne må du lese. Jeg bokmerka den for litt siden https://www.abcnyheter.no/penger/privatokonomi/2018/06/25/195409670/nye-skatteregler-sparing-fondskonto-er-fremdeles-attraktiv Her står det meste
23 % skatt på gevinst fondskonto (zero) ved uttak fra konto. Her betaler man ett gjennomsnittsbeløp. Er usikker hva det helt blir om man f.eks lar de med tap stå igjen til neste år. Jeg tok ut gevinst forrige år og måtte skatte stort sett av hele gevinsten. Hadde nok mye mindre tap på resten. Hvis det i det hele tatt påvirker gevinst man tar ut.
SomSa
23.12.2018 kl 20:47 1570


Kaisovski
"Trodde skattesatsen på Zerokonto var 23% i år jeg..?"

Det er 23% til og med 2018 og deretter skattelegges som andre VPS konto. Zerokonto skattelegges ikke som andre VPS konto. Du betaler snitt skatt på hele verdien av kontoen...............

Investeringskonto Zero og fra nytt år:

• Investeringer i Investeringskonto Zero vil skattlegges likt som verdipapirfond.
• Den 01.01.2019 beregnes aksjeandelen på din Investeringskonto.
• Aksjeandelen vil avgjøre skattesats på gevinst ved uttak i 2019.
• Aksjer og aksjefond skattlegges med en sats på *31,68 %.
• Du får skjermingsfradrag på aksjer og aksjefond fra og med 2019, og fradraget beregnes ut fra aksjeandelen ved det enkelte års begynnelse.
• Verdsettelsesrabatt av formuesverdi på aksjer og aksjefond settes til *25 %.
* Overnevnte satser forutsetter at statsbudsjettet blir godkjent. Endringene vil ikke påvirke skattesatsene som gjelder for 2018.

............Skatt
Hvis du ønsker å betale skatt på hele gevinsten, eventuelt få fradrag for hele tapet, på Investeringskonto Zero må du ta ut hele beløpet fra kontoen. Tar du bare ut selve gevinsten vil kun en prosentdel av dette beløpet beskattes. Her er et eksempel:

Du setter inn 100 000 NOK på kontoen din. Kontoverdien stiger til 150 000 NOK.

Du velger å ta ut 30 000 NOK fra kontoen din.

Så mye må du skatte:
30 000 / 150 000 = 0,2 (20 %)
Uttaket på 30 000 utgjør 20 % av kontoverdien din på uttakstidspunktet. Det er derfor kun 20 % av gevinsten på 50 000 NOK som går til beskatning.
50 000 * 0,2 = 10 000
10 000 * 0,23 = 2 300 NOK
-----------------------
1- Har man tapt penger så venter man å realisere tapet neste år, da får man 8,68% mer
2- sitter man med gevinst realiserer man i før nytt år da sparer man 8,68%
Jeg har selv tatt ut all gevinsten (kontanter) + flyttet en god del av aksjene fra Zero konto (solgt og kjøpt igjen) til aksjesparekonto. Med en skattedifferanse på 8,68% + redusert formueskatt + skjermingsfradrag sparer fryktelig mye og ca. 9%.......

NB: man kan ikke overføre sine aksjer fra Zero konto til aksjesparekonto eller en annen VPS konto. Man må selge først og deretter kjøpe. Nordnet kan overføre disse for deg uten av du selger først og kjøper etter på. Men koster 1000 kroner per posisjon. For eksempel er REC en posisjon og NHY er en annen posisjon.....
SomSa
23.12.2018 kl 20:54 1553


Og siden man betaler snitt skatt av hele verdien på Zero konto, ventet jeg på at PHO steg kraftig..... Skatten som jeg skal betale for uttakene blir 13%-14%....Jeg brukte hele desember for å finne en strategi og plan som passet for meg.......