Jeg er enig med Carl I. Hagen om Krim.

exian
10.12.2018 kl 20:00 732

Har ment hele tiden at det var greit at Russland gjeninnlemmet Krim. Det var ukraineren Nikita Khrutsjov som på 50-tallet signerte
Krim over fra russisk område til ukrainsk område. Flesteparten av folkene på Krim er russere. De har hatt folkeavsteming, og et
enormt flertall stemte for å tilhøre Russland.

Det er USA og EU som har bråket om dette, fordi de ville forsøke å få Ukraina "under sin kontroll".

Er videre enig med Hagen på området om at Norge må tenke på norske interesser. Som nabo med Russland burde vi få
et bedre forhold. Både Norge og Russland vil ha fordel av det. Jeg personlig er litt sur over delelinjestreken i Barentshavet.
Internasjonal kutyme for slike grensefastsettelser burde vært fulgt. Det er også et spørsmål om Fridtjof Nansens land,
helt eller delvis burde vært norsk.

Nå ser det ut til at Trump og Putin også bringer forholdet USA - Russland til noe bedre enn tradisjonelt. Begge de to vil
ha bedre forhold til hverandre. Så Norge og Norden burde også være gode venner både vestover og østover.

Når Krimbefolkningen vil tilhøre Russland som de tidligere var en del av, så la de gjøre det. Norge som nabo har også
en slags plikt som god nabo, å påse at naboen har det greit. Norge kunne godt anerkjent Krim som en del av Russland.

Det er også selvfølgelig litt provoserende for vår nabo Russland, å få Nato omtrent helt innpå stueterskeldøra. Hverken
Russland, Norge eller USA har tenkt å krige mot hverandre. Tvert imot. Samarbeide bedre. Krige er gammeldags.
Russland har nylig også uttalt at de selvfølgelig ikke vil vil gå til noe angrep på Norge. En utenkelighet.
Siviliserte land har i dag helt andre oppgaver, enn å vurdere å krige mot hverandre. Man burde forsøke å ta ned
spenninger og dempe bruk av midler på krigsmateriell. Vi har nå heller i oppgave "å krige" mot temperaturøkning på
særlig den nordlige halvkule. Sjøisen i Arktis smelter, og leder til klimaendringer og etterhvert selvgenerende klima-
endringsutvikling pga. dette. En skummel utvikling vi NÅ må bremse så godt vi kan.
exian
19.12.2018 kl 16:51 535

https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/ngeMw5/Krim-er-russisk--Carl-I-Hagen

Her en fin gjennomgang. Utmerket begrunnelse Hagen har.
Saken er også et eksempel på at man bør lytte til Hagen som har drevet med politikk lenge.
Her kommer lang erfaring godt til uttrykk.
Det er ellers godt å se at Hagen virker i bedre humør for tiden. Noen av oss har jobbet for å
bedre humøret hans. Og styrke respekten for det arbeidet han har nedlagt. Det var galt av Fremskrittspartiet
å ikke vise Hagen naturlig respekt i sakene om Stortingspresident og medlem av Nobelkomiteen.
Alle i Frp kan takke Hagen for at partiet vokste fra 0,3 % til 30 %. Hele gjengen som er i Frp i dag,
er der fordi Hagen bygget partiet.
En annen sak Frp og Norge bør lytte til Hagen i, er bompengesaken. Hagen mener at
all bompengegjelden bør løses inn av oljefondet. Slik at vi får vekk bompengene i Norge. Dette er
jeg hjertens enig i. En sånn mening fra mannen som har bygget Frp fra nesten ingenting, bør man lytte
til. Han har helt sikkert en meget god begrunnelse her også.
Om ikke alt bestandig er helt perfekt i det Hagen sier (hvem er bestandig helt perfekt i alle standpunkter ?
Og hva er perfekt/idielt ?), så er sikkert mange av argumentene hans verd å lytte til. De bygger på lang
erfaring, modning og videreutvikling.