Pen - kansellering av etterfølgende emisjon


11.12.2018 07:00:04: PANORO ENERGY - KANSELLERING AV ETTERFØLGENDE EMISJONDet vises til tidligere informasjon om en mulig etterfølgende emisjon rettet mot
aksjonærer per 6. november 2018 som registrert i VPS 8. november 2018
(«Berettigede Aksjonærer»). Tegningskursen er satt til NOK 16,10 per aksje, med
en tegningsperiode som var antatt å starte 11. desember 2018. Videre vises til
ekstraordinær generalforsamling 29. november 2018 hvor, blant annet, styret i
Panoro fikk fullmakt til å kansellere den etterfølgende emisjonen dersom rådende
markedsforhold tilsier kansellering. Nåværende aksjekurs for Panoro er under NOK
13 per aksje og eksisterende markedskurs for aksjen har vært under
tegningskursen på NOK 16,10 siden 19. november 2018. Dette innebærer at
Berettigede Aksjonærer som ønsker å erverve Panoro aksjer kan kjøpe Panoro
aksjer i markedet til en betydelig lavere pris enn tegningskursen for den
etterfølgende emisjonen. På denne bakgrunn har styret besluttet å kansellere den
etterfølgende emisjonen da rådende markedsforhold tilsier slik kansellering.

Aksjene i den gjennomførte rettede emisjonen er utstedt og levert til en ISIN
som er forskjellig fra selskapets ordinære ISIN. Selskapet forventer at
noteringsprospektet for disse aksjene snart er godkjent av Finanstilsynet.
Aksjene vil deretter overføres til selskapets ordinære ISIN og bli handlebare på
Oslo Børs.

Enquiries

Qazi Qadeer, Chief Financial Officer
Tel: +44 203 405 1060
Email: investors@panoroenergy.com

www.panoroenergy.co
https://newsweb.oslobors.no/message/465448

Imprex

Gjelder det Brent eller WTI? WTI er nesten 10 kr lavere enn Brent.
goodoil
12.12.2018 kl 16:01 1676

Her skal det det ned til 9,90 eller lavere før det snur, pen ligger midt i en raskt fallende trend. Synd jeg ikke solgte alle aksjene mine i pen ,men sånn kan det gå i mikro selskaper.
Jajaja
12.12.2018 kl 16:37 1616

Goodoil: Dermed alt omtrent slik det pleier å være på forumet: De største synserne snakker omtrent dobling i en periode og neste periode synses omtrent halvering. Antagelig helt greit. Men det er vel ofte mye basert på spåkule! I alle fall, det pleier å svinge mye i høyrisiko oljeeaksjer. Det er antagelig derfor noen liker dem :-)
goodoil
12.12.2018 kl 17:31 1555

Ja, sånn er det bare. Hadde selv trua på 25 i år ,men når olja sank så mye og trump som skriker i alle retninger er det ikke rart det går litt surt for pen. Håper den skal opp men vi får se.