NOM - Et gruveprosjekt å se til


Nordic Mining har høstet mye dårlig PR fra ulike miljøgrupper her hjemme i Norge de siste årene. At sjø-deponi er den beste måten å lagre gruveavgang på er kontra-intuitivt, så det er ikke rart at mange miljøaktivister føler for å sverte dette selskapet, til tross for deres høye fokus på miljø. Nettopp dette har vi i lengre tid diskutert og lagt frem forskningsresultater på her inne på forumet, blant annet i tråden, "NOM - kort resyme av fakta som kan brukes i debatter".

Noe vi derimot ikke har vært så mye innom er det menneskelige aspektet ved gruvedrift i Norge. Det er dette fredsprisvinnerne nå har rettet fokus på i sin kritikk av gruvevirksomheten i Kongo som foregår under umenneskelige forhold. Så ille er det at BMW nå har besluttet å trekke seg ut av Kongo https://www.nrk.no/norge/fredsprisvinnar-kritisk-_-elbil-bransjen-gjer-endringar-1.14334754 BMW er den første, men neppe den siste produsenten som velger å droppe land som ikke en gang føyer seg etter menneskerettighetene, for ikke å snakke om det vi i Norge anser som et minstekrav til arbeidstakers rettigheter.

Jeg vil påstå at det er direkte uetisk å fremstille falske påstander for å prøve å sabotere en gruve i Norge som er i verdenstoppen på miljøkrav så vel som rettigheter for arbeidere til fordel for at råstoffene heller skal hentes ut av et barn i Kongo uten noen rettigheter fra en gruve hvor de ikke vet hva miljøhensyn er. Om man virkelig ønsker å utrette noe for miljø og mennesker vil jeg anbefale å se litt lenger enn til Førdefjorden hvor man er helt i verdenstoppen på bærekraftig utvinning av mineraler som du, Ola- og Kari Nordmann, bruker daglig.
Sailor
11.12.2018 kl 09:08 7483

Ikke bare bruker Kari/OlaNordmann disse mineralene daglig, men både vi og resten av verden blir mer og mer avhengige av dem for å fungere. Også for å kunne samarbeide online og fjernarbeide, og på den måten redusere reisebehov.
Samtidig styres i dag mye av utvinningen av disse kritiske mineralene av hensynsløse regimer som verken bryr seg om miljøkrav eller arbeidstagere. Kina sikrer seg systematisk kontroll over slike ressurser utenfor eget land, og er ikke akkurat kjent for å styre etter demokratiske prinsipper, og de viser også vilje til å bruke alle situasjoner der har dominans til politisk press og hestehandler.
NOM er et selskap som styres bærekraftig i et demokratisk land, med en demokratisk eierstruktur uten store dominerende eiere. Foreløpig virker det ikke som om kinesiske interesser er i ferd med å åle seg inn.
Slik eiersitsen er i dag kan vi vel hevde at NOM er et folkeaksjeselskap, finansiert og båret oppe av småsparere og pensjonister.

Redigert 11.12.2018 kl 09:59 Du må logge inn for å svare

Hverken det miljømessige- eller det mennskemessige-aspektet av Engebø og NOM vs de slavelignende forhold i blant annet Kongo er selvutnevnte miljøforkjempere og såkalte godheter i SV og div organisasjoner ikke villige til debattere i det hele tatt. Jeg har utfordret dem, men de svarer ikke.

RR
_HH_
11.12.2018 kl 10:27 7347

AMR sitt innspel er slakta av uavhengig gruvefirma leigt inn av naustdal kommune, Promine. Naustdal kommune vert råda til å avvise AMR sitt innspel.

https://innsyn.onacos.no/naustdal/wfdocument.ashx?journalpostid=2018007447&dokid=98094&versjon=1&variant=A&;
Redigert 11.12.2018 kl 10:47 Du må logge inn for å svare
longterm
11.12.2018 kl 10:44 7285

Takk for den, _HH_! Slett ikke overraskende, men godt å få dette bekreftet fra uavhengig hold. Kanskje vil dette også kunne bidra til at de grunneierne som lot seg forlede av disse sjarlatanene, nå snur om og heller søker avtale med NOM.
unotert
11.12.2018 kl 10:45 7276

Den linken funker ikke, kanskje ikke hele er kopiert?
Uansett er det bra at keiseren som ikke hadde klær blir vist fram. Og det samme gjelder situasjonen i Kongo. Nettopp det har vært en viktig beveggrunn for meg til å være investor i nom. Vi produserer bare en liten del av de mineralene vi bruker i vårt high tech levesett, og vi må ta et langt større ansvar for dette selv.
_HH_
11.12.2018 kl 10:48 7261

Har slått saman linken, håper den fungerer no :)
John8
11.12.2018 kl 10:55 7233

Japp, linken fungerer - alle 17 sidene.
Takk for linken!
Boss 99
11.12.2018 kl 11:00 7203

Like billig idag som i emi. Hva fan som skjer.

Sammendrag av komentaren til høringsinnspillet:

Spørsmålet om hvem som skal få driftskonsesjon avgjøres av DMF, basert på en helhetsvurdering, se
publikasjon fra Direktoratet for mineralforvaltning (DMF) -Driftskonsesjon i områder med flere
utvinningsretter, datert 25.4.2018.
DMF vil legge vekt på samfunnsmessig forsvarlig forvaltning og bruk av mineralressurser I samsvar med
prinsippet om bærekraftig utvikling. Dette vil være basert på skjønnsutøvelse. Da teller følgende hensyn:
a) Best mulig utnyttelse av mineralene
b) Selskapenes interesse for å skape en levedyktig virksomhet
c) Berørte grunneieres og rettighetshaveres interesser

Ad a): Nordic Rutile AS (NR) har utvinningsretter til statens mineraler for hele området og omfatter
Vevring på vestsiden og Engebøfjellet på østsiden. I tillegg er det inngått avtaler med grunneiere på
Engebøsiden om rettigheter til grunneiers mineral. Arctic Minerals Resources AS (AMR) har rettigheter til
grunneieres mineral på Vevringsiden.
Statens mineral rutil kan ikke tas ut uten at grunneiers mineral granat følger med. Heller kan ikke
grunneiers mineral granat tas ut uten at statens mineral rutil følger med. Den som får konsesjon må ha
tilstrekkelige utvinningsrettigheter for å kunne utnytte begge typer mineraler. Dette følger av DMF vil ha
en helhetlig plan for utvinning av begge råstoffene. I dette tilfelle er det bare NR som har utvinningsrett
Side 5 av 17
på statens mineral rutil på hele forekomsten. NR har også utvinningsretter på grunneiers mineral på deler
av forekomsten som omfatter dagbruddsområdet og må i tillegg sikre seg utvinningsrett på grunneiers
mineral for området som dekker underjordsdriften, for å kunne starte drift her. Dette kan erverves ved å
søke om samtykke til ekspropriasjon, dersom grunneier setter seg imot utvinning av grunneiers mineral.
Loven sier ingenting om adgangen til ekspropriasjon dersom andre har utvinningsretten til grunneiers
mineral. Denne utredningen antar at ekspropriasjon uansett kan gjennomføres. Større visshet om
forholdet kan innhentes gjennom juridisk rådgiving.

Ad b): NR har presentert en helhetlig plan for utvinning av rutil og granat fra Engebøfjellet i sitt
prosjektmateriale, spesielt i sin PFS. Planen omfatter drift i dagbrudd (16 år) og under jord (15 år). Da er
hensynet til ressursutnyttelse og landskapsutseende ivaretatt, gjennom godkjent reguleringsplan. I tillegg
har NR fått tillatelse til deponering av avgangsmasse i fjorden. Videre er bedriften i ferd med å ferdigstille
en Definitive Feasibillity Study (DFS) pr 4. kv 2018. Det betyr at bedriften sannsynligvis vil være i posisjon
til å finansiere prosjektet og søke driftskonsesjon fra DMF i 2019. Her henviser vi til bedriftens egen
framdriftsplan.

Dagbrudd er den brytningsmetode som gir den høyeste utvinningsprosenten (100 %) fra fjellet, og som
ofte er å foretrekke der en betydelig del av forekomsten har utgående i dagen. NR har videre fått utredet
et driftsopplegg for underjordsdrift i tråd med anbefalinger fra internasjonalt anerkjent konsulentfirma,
med støtte fra norsk ekspertise (Sintef).

AMR har lagt fram et konseptuelt opplegg for sitt prosjekt. Planen omfatter kun drift under jord etter
grunneiers mineral granat, og omfatter: tilgjengeliggjøring av fjellhaller i eklogitt hvor det skal anbringes
avgang fra granatproduksjon og restmasse som inneholder rutil. Rutilen er tenkt ivaretatt på senere
tidspunkt av annen driver. Masse fra fjellhalldriften er tenkt solgt som byggeråstoff (pukk) til et
nasjonalt/internasjonalt marked. Prosjektet foregir et opplegg som ikke medfører deponering hverken på
land eller i fjord. Siden det ikke er lagt fram konkrete planer for prosjektet, vil vi måtte gjøre noen
antagelser og formodninger. Ut fra konseptet kan vi slutte at det vil være problematisk å få en
myndighetsgodkjenning, fordi:

− DMF vil bemerke utfordringer ved et driftsopplegg der drift etter granat skal koordineres med
tilstrekkelig adgang til fjellhaller, i første rekke som et resultat av ulik markedsadgang for
mineralene
− I tillegg kommer utfordringer med deponi i fjellhaller, ved siden av annen drift (muligheten for
lekkasjer og stabilitetsutfordringer)
− Driftsmetode som gir dårlig ressursutnyttelse, rundt 50 % av forekomsten vil bli stående igjen i
gruva av stabilitetshensyn
− Steinmassene fra fjellhallene kan bli meget vanskelig å selge, pga produksjonskostnadene
− Billigere masse vil kunne tilbys fra NR sine gråbergsdeponi
− Slik driften er skissert til nå kan det ikke utelukkes at det blir behov for deponi utover
fjelldeponiene.
− AMR vil ikke være i posisjon til å framlegge konkrete planer på lang tid ennå

Ad c): Med utvinningsretter for statens mineraler i hele området, rettigheter til grunneiers mineraler i 50
% av området og med sannsynlig adgang til ekspropriasjon av de resterende 50 %, stiller NR klart sterkest
til å få konsesjon for hele området. DMF vil mest sannsynlig ikke tildele flere driftskonsesjoner på samme
forekomst, noe som eventuelt kunne ført til en mindre helhetlig utnyttelse av forekomsten.

Konklusjon: Naustdal kommune bør avvise AMR sitt innspill om å tilsidesette gjeldende reguleringsplan.
Tjuagutt
11.12.2018 kl 11:22 7136

Longterm, det var nok ingen grunneierne som lot seg forlede. Disse grunneierne visste godt hva de gjorde og målet har aldri vært gruvedrift, men å stopp NOM sine planer. Nå fikk vi svart på hvitt at AMR er det luftslottet vi har sagt det er.
unotert
11.12.2018 kl 11:34 7100

Det er ren slakt. Morsom lesing. Da bør vi ikke høre mer fra amr kanten.
_HH_
11.12.2018 kl 11:56 7050

eg reknar med det kjem støy fra den kanten, men det blir meir og meir klart for alle og ein kvar at dette berre er støy
Tjuagutt
11.12.2018 kl 12:14 7001

Kan garantere at det kommer mer støy fra den kanten. Vi snakker tross alt om en gjeng som har kommet med den ene falske påstanden etter den andre og som viser de har null integritet i så måte.
TakeThat
11.12.2018 kl 12:22 6962

Er vel bare å begynne å samle så smått framover...
Råvarer
11.12.2018 kl 12:42 6900

Jeg ser dette i sammenheng med allle innsidekjøpene, de hadde neppe lastet så markant, om de hadde vært redd for AMRs utspill.

Nå får vi håpe grunneierne på Vevringsida forlater AMR og får en avtale slik de har på Engebøsiden.

Mye av motstanden springer ut i fra politisk lokal tillhørighet på venstresiden da Thingnes familien driver SV lokalt, samt at en bekymring fra lokale kunsnere og ikke minst en kapital sterk Thingnes med god for mange hundre millioner med pengegaver til Naturvernforrbundet(min påstand). Disse har engasjert et strategi og rådgivnings firma, NU, De sitter i gruveteamet i Naurvernforbundet, de har gode kontakter med pressen lokalt i regionen og ønsker egentlig at bygda blir som før.

Dette med naturvern er vel egentlig mere et vikarierne motiv for å få tillgang på makt til å stoppe prosjektet, samt få lett pressedekning. Uten finansiering og bruken av Naturvernforbundets maktapparat hadde ikke motstanden vert stor.
Redigert 11.12.2018 kl 12:44 Du må logge inn for å svare
Tjuagutt
11.12.2018 kl 16:04 6705

Godt oppsummert og etter min mening helt korrekt ;)
Råvarer
11.12.2018 kl 18:51 6535

Grunnen til at det er en god oppsummering som det er hold i, er at lokalt er det STOR enighet politisk i Nausttdal og Askvoll kommune basert på siste kommunevalg hvor NM og sjødeponi løsningen var en av de 2 store sakene i valget. Pungtum.

Fant dette godt inn i lesningen(Side 8 linken til _HH_): "Definitive Feasibillity Study (DFS) er under utarbeidelse og forventet å foreligge i 4. kvartal 2018, og søknad om driftskonsesjon er ventelig ikke langt unna." Er det noen som vet om dette fremdeles er i rute? Jeg hadde inntrykk av at det ikke var før i q1 eller 2 neste år.
Knudis
12.12.2018 kl 10:52 6207

Q4 18 var vel et tidligere estimat ja. Nå tror jeg siste er 1H 19 og da helst Q2.

Brev fra grunneierene:

Representant for grunneigarar i Vevring/ Vevring 15.10.18
Jostein Standal
Vevring 6817 Naustdal

Brev til Direktoratet for Mineralforvaltning
NORDIC MINING ASA – FEILINFORMASJON OG MANGELFULLE OPPLYSNINGAR
Vi legg ved 3 brev frå Nordic Mining ASA («NOM») til grunneigarar datert 6. september, samt brev av 2. oktober til Jostein Standal, som representerar grunneigarane i Vevring.
Som grunneigarar er vi uroa over innhaldet i dei nemnde breva og at NOM skapar inntrykk av at alt er opp- og avgjort gjennom reguleringsplanen. Som det går fram av brevet frå 2. oktober, er NOM klar over at grunneigarane har overdrege sine rettar til utvinning av grunneigars mineral til Arctic Mineral Resources AS (AMR). Det ville representert eit mishald av våre avtalar med AMR å gje NOM bruksrett til våre eigedomar for dagbrot og underjordsdrift etter 16 år.
Sjølv av NOM sin eigen selskapspresentasjon, offentleggjort 11.10.18 i høve kapitalutviding, er det klart at NOM produserer mykje meir granat enn det dei gjer til varer som skal seljast. Det kan sjå ut til at NOM vel å la den verdifulle granaten gå i fjorden i lag med avgangsmassane dei fyste åra av drifta. Granat utgjer den største verdien av førekomsten, sjå https://newsweb.oslobors.no/message/461060.
Minerallova § 41 krev at drift på mineralførekomstar skal skje på ein bergfagleg forsvarleg måte. Den drifta som NOM legg opp til fyller ikkje dette kravet. Krav om bergfagleg, forsvarleg drift inneber etter lovas forarbeid at drifta må skje i samsvar med tilfredsstillande fagleg standard for den aktuelle type mineralverksemd. Det er grunnleggjande at drifta vert gjennomført slik at ressursane vert nytta best mogeleg , innanfor eit godt tilpassa driftsopplegg, samt at verdien av ein mineralførekomst skal speglast i produkta. Verdifull førekomst bør difor ikkje nyttast til eksempel som fyllmasse.
Store verdiar av granat i avgangsmassen i Førdefjorden er faktisk verre enn eksempelet med fyllmasse frå forarbeida. Dagbrot er ikkje nødvendig og det øydelegg lokalsamfunna i Vevring og Kvammen.
Vi opplever at NOM no pressar oss med ekspropriasjon som ei mogeleg framgangsmåte. Slik vi forstår minerallova §37, skal det vektleggast om søkar har undersøkt førekomsten, før ekspropriasjon kan nyttast. NOM har aldri søkt eller innehatt undersøkingsrett til granat på våre eigendomar.
Vi ser no at NOM har planlagt drift på våre eigendomar, og presenterer dette i PFSen og til eigarane, der i blant Barton. Vi synast det er underleg at dei kan ”selje” slike planar utan å ha vore i kontakt med oss fyst. Heller ikkje i dei nemnde breva har dei bedt om rettar til å drive på våre eigendomar.
Vi kan ikkje forstå at NOM kan halde fram med utgangspunkt i rettar til statens mineral, når drifta på dette mineralet åleine ikkje er kommersielt forsvarleg, men drift på granat åleine er det, og det med god margin. AMR evnar å etablera drift på grunneigars mineral på ein bergfagleg forsvarleg måte og slik at NOM kan få ein rutilrik avgangsmasse for vidare prosessering. Berre på denne måten vert førekomsten bergfagleg forsvarleg drive. Det same vil vi tru gjeld for Engebøsida av fjellet.
Med venleg helsing:
For grunneigarane i Vevring.
Jostein Standal.

Kopi til Naustdal kommune, Askvoll kommune og Fellesutvalet for Sunnfjord kommune
Skazy
14.12.2018 kl 16:14 5903

Det er slitsomt å være nom-aksjonær...
Håper at det blir hyggelig når brikkene faller på plass.
Redigert 14.12.2018 kl 16:20 Du må logge inn for å svare
John8
14.12.2018 kl 16:18 5879

«NOM presser oss med ekspropriasjon»

Ja, nettopp!
Og det liker de ikke.
Tror grunneierne på alvor at de kan hindre ekspropriasjon?
Skazy
14.12.2018 kl 16:32 5833

Det har vel også noe å gjøre med undersøkelser, kostnader og rettigheter hvem som får rett til ekspropriasjon?
Ellers ligger vi svett an...
Men svaret på det spørsmålet har vi vel fått ganske så tydelig tidligere.
Redigert 14.12.2018 kl 16:32 Du må logge inn for å svare
Tjuagutt
14.12.2018 kl 16:37 5808

Skazy, du virker veldig skvetten. Er du for tungt lastet? Brevet fra grunneierne er sendt før Promine sin knusende dom over AMR sine gruveplaner. Virkeligheten er i ferd med å synke inn hos grunneierne..
Elanor
14.12.2018 kl 17:06 5738

Jeg merker meg at Grunneier er bekymret for at det skal deponeres granat den første tiden. På den annen side påpeker ProMine at AMR sine gruveganger forhindrer at all Granat og Rutile kan bli hentet ut i dagbruddsområdet til NOM. Grunnen er jo at mye fjell må stå igjen for å hindre kolaps av gruvegangene. Pga størrelsen på dagbruddet , vil nok mer Granat og Rutile kunne hentes ut i dagbrudd enn om alt forgår i fra gruveganger og evt haller. Dette synet er basert på ProMine sin rapport og det visuelle bildet som er angitt av gruvegangene slik de er planlagt og vist i siste tids presentasjoner.
_HH_
14.12.2018 kl 19:55 5612

Ja promine konkluderte med at det var ein betre utnytting av ressursen å ha dagbrot. Slik Vevringsgrunneigerane og miljøforkjemparane framstiller saka skulle ein tru at det berre er NOM i heile Noreg som har valgt denne driftsmetoden, men faktumet er at dette er den mest vanlege metoden å hente ut mineralet på.
Skazy
14.12.2018 kl 20:15 5573

Tjuagutt...
Jeg er så tungt lastet at jeg faktisk skjelver i buksene hver gang børsene faller i USA.
Jeg er et godt eksempel på et dårlig eksempel når det gjelder å satse for mye på en hest...
Egentlig burde jeg solgt meg kraftig ned, men jeg har ikke hjertet til det på disse kjiiiiiipe kursene vi har nå.
Ofte gråter jeg meg selv til søvn, imens Fryktløs trøster meg som best han kan med gyldne Nom eventyr signert Pling og Plong.
Tjuagutt
15.12.2018 kl 10:02 5390

Hehe, vel du har en del aksjer Skazy, så jeg forstår uroen din. Men, dette blir bra til slutt ;)

Hehe artig med en god lattwr på morgenkvisten Skazy:=) Hvis du får lyst så kan jeg kjøpe en mill aksjer av deg for kr 2,8. Bare ring så kan vi ordne det:=)

Da er det jo mye bedre om du kjøper fra 2,40 og oppover, så får du nok tak i 1 mill aksjer til lavere snitt enn 2,8 ;)
Gleder meg til mandag nå.... :)

RR

RR! Tviler på om man får kjøpt en mill aksjer under 3kr. Er jo bare øretrilling her nede. Er jo rimelig bra inne i Nom selv. Men kan selvfølgelig hende at du har rett at det er mulig å få kjøpt en mill til under kr 2,80 med jævlig mye jobbing med småplukk samtidig som man prøver å holde kursen nede... Svaret vet vi snart. bare å følge med om det blir solgt en mill aksjer her nede de nærmeste ukene uten å trøkke kursen bra opp:=) Bare ikke sailor blir bekymret for formueskatten hvis kursen flyr opp nå rett før Nyttårsaften: hehe
Sailor
15.12.2018 kl 13:34 5159

Jeg sitter og biter negler og holder tummarna for at kursen snubler videre på dette behagelig lave nivået til over nyttårsleitet, tør ikke engang kjøpe mer selv for ikke å drive kursen !!

Legg deg med 100k åpent på 2,5 fra åpning i morgen og ut uken så kan du jo gi oss en update på fredag hvor mange du har fått :)

RR

Mulighetene er der, fryktløs, så det er bare gunne på ;)

RR

Noen med tilgang som kan dele innholdet her?