BOR-eiendom og industri i skjønn forening, EK=112


Borgestad har i de siste månedene falt fra kr. 50,- til ned mot kr. 35-36. Dette uten annet enn at de i Q3 rapporten informerte om at de har foretatt leietakerendringer som vil gi økt inntekt fra Q4 i 2018. Det er også foretatt visse endringer på eiersiden av segmentet industri hvor BOR har etablert et holdingselskap og minoritetsaksjonærene får eierandeler i holdingselskapet. Dette vil redusere adm. kostnadene til BOR og gi en enklere konsernstruktur. Det er helt klart eiendom som ut fra balansen har størst verdi og kjøpesenteret Agora Bytom ligger meget godt plassert i polen ikke langt fra Krakow og kun 15 km. fra Katowice hvor klimatoppmøtet nå holdes. Kan ikke skjønne annet enn at omsetningen på kjøpesenteret virkelig vil ta av når flere tusen politikere, byråkrater, journalister og andre nå er samlet i Katowice. Forøvrig er egenkapitalen pr aksje i selskapet (korrigert for minoritetsaksjonærer) NOK 112,- pr aksje, dvs 3 ganger dagens aksjekurs. Her er det bare å kjøpe og vente til flere oppdager denne undervurderte og underanalyserte aksjen.
Redigert 12.12.2018 kl 09:58 Du må logge inn for å svare
Norbo
27.10.2019 kl 14:10 2556

Skal bli interessant å se hvor lang tid det går før det ringer i de rette bjellene. Kursmålet mitt her er 200 ila 2 år. Men det kan komme før en aner det.
Norbo
27.10.2019 kl 17:45 2542

Satse på et solid løft de neste dagene👍
Norbo
05.11.2019 kl 10:34 2423

Denne burde ligget på 100 lappen nå. Helt utrolig at ingen tar tak..
Norbo
05.11.2019 kl 10:41 2420

Salgssiden indikerer at vi kan komme dit relativt kjapt.
Idav
12.11.2019 kl 13:40 2329

Merkelig at denne aksjen ikke har noe belåning hos Nordnet, skulle tro at dette papiret var et stabilt og sikkert papir, men det er vel at det er heller lav omsettningen som gjør det. Det også synes jeg er rart da det har kommet mange flotte meldinger i det siste som styrker vår egenkapital.
Men interessen på børsen den er meg et mysterium. Røde tall og emisjoner er det som svinger tydeligvis.
sorte
12.11.2019 kl 23:51 2304

Jeg belåner ikke aksjer selv, men Borgestad er vel i utgangspunktet ikke det verste man kan belåne. Ja, er nok helt klart omsetningen som gjør at ikke alle meglerhus låner penger til denne.
Men omsetningen har jo tatt seg betraktelig opp den siste tiden, noe som selvsagt er positivt.
Ser det ligger en litt større "skremmepost" på 29 for tiden, men ser ikke ut til at man har klart å skremme noen til å selge ennå. Vi får se hvor lenge posten blir liggende, er nok noen som ser muligheten til å skaffe litt flere aksjer billig.

Kan være at noen velger bort Borgestad til fordel for aksjer som er lettere å belåne, for slik å få en større eksponering. Men man bør jo alltid gjøre en vurdering på risiko og kostnad opp mot forventet fortjeneste.
Borgestad bekrakter jeg som et bunnsolid selskap med store ikke bokførte verdier. Så her er det nok neppe noen risiko å sitte. Men kan jo ta litt tid både å komme inn i aksjen og ut om man handler litt større poster, så er ikke en aksje for de som raskt må hente ut pengene igjen.

Aksjen gir jo en bra gearing selv uten belåning da selskapet selv er belånt, samt at underliggende verdier ligger langt over aksjekursen. Ved å kjøpe en aksje til 30 kr, så får man jo en eksponering på over 200 kr per aksje i eiendom. Og en omsetning på over 150 kr per aksje per år.

Vekstaksjer er jo det som har vært poppulært i det siste, selv om flesteparten av de går med store underskudd og ofte trenger påfyll for å holde det gående. Men det er også disse aksjene som vil falle mest og raskest når markedet snur.
I og med at Borgestad vil vokse og tjene gode penger de neste årene, samtidig med at de har store ikke realiserte verdier, så er risikoen her svært lav.

Aksjen forsvarer en kurs på 150kr basert på løpende inntjening fra 2020. I tillegg så vil de før eller senere selge kjøpesenteret i Polen, og ha mulighet for utbetaling av utbytte på over 100 kr per aksje. Og selv etter et slikt utbytte på 100 kr, så vil fortsatt industrivirksomheten forsvare rundt 150 kr per aksje.
Så oppsiden fra dagens kurs er fortsatt bra til tross for at den har steget noe mer enn markedet genrelt sålangt i 2019.
Norbo
19.11.2019 kl 15:16 2209

Ser ut til at folk flest har mer appetitt på gjeldstynget underkuddsbedrifter med emisjoner som spesialitet.
sorte
28.11.2019 kl 10:34 2103

Nå ble det emisjon her også. Hadde ikke forventet det. Kan vel ikke helt se fordelen med emisjonen.
Mye tyder på at noe er på gang når det gjelder de 50 mill de skal bruke til "strategisk aktivitet". Blir ikke overrasket om det etterhvert kommer melding om at Borgestad har gjennomført emisjon i datterselskapet Höganås Borgestad. Muligens for å finansiere nye oppkjøp. Kan vel også tenkes at Borgestad forsøker å kjøpe ut minoritetsaksjonærene. Det ser jeg i tilfelle svært positivt på, men alt til sin pris selvsagt.

Jeg ser ikke helt behovet for å hente penger for å redusere gjeld. Ja, sikkert smart å ikke forhaste seg med å selge Agora Bytom, da de skal forhandle nye kontrakter med en stor del av leietakerne ila 2020. Det er ventet høyere leieinntekter som naturlig nok vil øke markedsverdien på senteret.

Men jeg liker ikke helt at de velger å selge aksjer i egent selskap til 20 kr per aksje. Kursen er alt for lav i forhold til bokførte verdier, og svært lavt i forhold til virkelig verdi. Etter min mening så burde de først ha solgt unna siste rest med eiendeler som ikke er relatert til satsningsområdene ildfast og eiendom.

Det positive er at de største eierne får redusert sin eierandel, og at nye aksjonærer kommer inn. Et større antall aksjer og en mer åpen eierstruktur vil bety et langt større volum i aksjen. De tre største eierne har til nå hatt full makt, og har tidligere effektivt stoppet oppkjøpsforsøk.

Som jeg har vært inne på tidligere så har ingen av de to største eierne noen etterfølgere som har interesse eller ønske om å styre Borgestad fremover. Borgestad familien har redusert sin makt i selskapet, og denne har nå gjennom emisjonen blitt redusert mye.

Det er opplagt at vi vil få en kamp om Borgestad, og det er først nå at muligheten til å kunne sikre seg kontroll har blitt mulig.

Selv om jeg i utgangspunket har vært negativ til emisjonen, så valgte jeg å bli med for å opprettholde min eierandel.

Risikoen i aksjen var lav, og er nå ennå lavere. Selskapet er nå godt rustet til å møte fremtidige forpliktelser og mulige utfordringer. Større egenkapital og lavere gjeld gir mulighet for å redusere den høye finanskostnaden de har. De vil nok spare mye på dette frem til de selger Agora Bytom.

Det var en betydelig overtegning i emisjonen, som viser interesse i aksjen. Er nok flere som vil forsøke å skaffe aksjer i markedet da de ikke fikk tildelt ønsket mengde aksjer.

I og med at det ikke har kommet noen flaggmelding, så tyder alt på at styret har valgt å prioritere de mindre investorene. Vi vil da få en stor andel av selskapets aksjer spredt blandt små og mellomstore eiere. Så her tyder alt på at vi vil få et betydelig økt volum i aksjen. Økt volum vil tiltrekke seg kjøpere som nå ser at det både blir enklere å komme inn i aksjen og ikke minst at det blir lettere å selge seg ut den dagen de har behov for pengene. Frem til nå så har man vært litt låst i Borgestad, pga det lave volumet i aksjen.

Noen som har noen formening om hva "strategisk aktivitet" kan være ? Og synspunkter på emisjonen ?
Idav
28.11.2019 kl 11:48 2065

Jeg hadde kontakt med artic i går kveld angående emisjonen og pengene skal benyttes til løpende nedbetalinger . dette pga nye leie kontakter skal nå reforhandles nå i 2020. Men den var jo stort sett de som hadde stor likviditet som hadde mulighet til å få kjøpt min 1mil for å få et lot. Interessen var stor for på 2 timers de så var det reist 100mil. Fremtids utsiktene ser jo utrolig bra ut for Borgestad nå, har vel ikke sett så bra ut på mange år. Hvis de får solgt senteret i polen i løpet av 2020 så vil det ligge et stort utbytte mulighet for eiere.
Norbo
28.11.2019 kl 12:23 2037

Klarer ikke helt å forstå de som kaster ut aksje på 20 kr. Det er jo en drømme inngang...
pheks
28.11.2019 kl 13:12 2011

Dette skjønner jeg ingenting av. 3 millioner aksjer omsatt av 6,778 millioner aksjer totalt.? De aksjene som ble tegnet i natt, er de allerede i sirkulasjon og sånn sett omsatt til 20 kr kl 09? Må ikke emisjonen registreres og godkjennes i Brreg først, eller er det spesialregler for emisjoner i børsnoterte selskaper? Uansett rart at ikke markedet overhodet setter pris på en vellykket emisjon.
sorte
28.11.2019 kl 14:40 1969

2.712.000 aksjer ble omsatt for 20 kr før børs. Dette er aksjer som har blitt flyttet i forbindelse med at 3 av de største eierne har gått med på å låne ut sine aksjer frem til de nye blir registrert. Dette er vel forventet tidligst i slutten av januar. Dette er jo en grei løsning hvor de nye eierne får tilgang på aksjene raskt, og hvor man reduserer kostnaden med emisjonen da man kun trenger å gjennomføre en utvidelse av kapitalen, og ikke flere små.

Det betyr jo også at de største ikke har tenkt å selge sine aksjer i og med at de går med på ordningen med å låse sine aksjer i perioden.

Tror neppe at det er nye eiere som allerede tar gevinst på 20,20 ;) Dekker vel knapt kurtasjen. De vil vel heller ikke få tilgang på aksjene før de er betalt. Så da blir det nok ikke før tidligst tirsdag/onsdag i neste uke.

Kan være det er noen som har sittet lenge og som har gått lei. Noen har vel også en grei fortjeneste om de kjøpte seg inn i vinter/vår. Men tror det neppe er mange som sitter på gevinst i denne.

Aksjen er svært lavt priset i forhold til bokførte verdier og ikke minst virkelig verdi. I tillegg så skal man ikke undervurdere det faktum at de største nå blir vannet ut. Det kan være at den nye eiersammensetningen vil ha et ønske om å realisere verdier i selskapet. Er jo først fra og med i dag at Knudsen familien ikke sitter med makten lenger. Det er også først fra og med i mai i år at vi ikke har en Knudsen som sjef. (Ikke det at jeg har/har hatt noe imot ham).

Jeg har sett litt på hvilke fremtidige muligheter som ligger i Borgestad. Det blir skrevet mye om Agora Bytom, men de sitter jo også på annen eiendom. Den gamle fabrikk eiendommen i Grenland og tilhørende tomteareal blir i dag utleid. Bygningsmassen er på rundt 20.000 m2 produksjons og kontorlokaler. Tomten er sentral med sjølinje og på ca 50.000m2. Tomten kan benyttes også til butikk og boligformål. Vi snakker potensielt om svært mange leiligheter, flere hundre. Ligger midt mellom Porsgrunn og Skien og representerer et betydelig potensial og fremtidig verdi for Borgestad.
De har tidligere utviklet Borgestadholmen, og i perioden frem mot 2009 så jobbet de med en plan om å benytte deler av tomten til boligformål. Planen ble lagt på is grunnet finanskrise og finansieringen av kjøpesenteret i Polen.
Det er nok ganske sannsynlig at planen blir hentet frem igjen den dagen Agora Bytom selges og kontoen renner over av penger igjen.

Dette er en industrieiendom som er over 100 år gammel og som trolig er avskrevet i verdi for lengst. Noe verdi står det dog i balansen, men de har jo også gjort opgraderinger og påkostinger for nå å kunne leie ut bygningsmassen.

Jeg kjenner ikke boligmarkedet i Skien/Porsgrunn, og skal ikke forsøke meg på noen utregning. Men området vil få godkjenning til boligformål det er helt sikkert. Spørsmålet er hvor mange leiligheter og potensiell gevinst. Vi snakker 50 dekar sentral tomt til boligformål! Det er iallefall ikke småpenger. En mulig gevinst vil kanskje overstige dagens markedsverdi på hele Borgestad ??

lynx
28.11.2019 kl 15:23 1935

Takk til deg Sorte, sjelden å lese så nøkterne og grundige innlegg. Jeg har også troen på Borgestad framover, selv om det var litt irriterende med denne emisjonen, (kanskje noen har kjørt opp kursen i det siste for å sikre at den ble vellykket). Mer åpenhet om styrets vurderinger og planer vil være av det gode, det vil det forhåpentlig bli når det nå kommer inn "nye" penger.
Norbo
03.12.2019 kl 21:09 1731

Da er det vel duket for litt oppgang igjen! Er vi over 30 før nyttår tro..?
sorte
03.12.2019 kl 22:18 1711

Er ingen tvil om at Borgestad er rimelig på dagen kurs. Men jeg har nok ikke noen tro på snarlig oppgang. Tror det er mest sannsynlig at vi blir liggende rundt dagens nivå til ut i januar.
Det kan se ut som enkelte tegnet seg i håp om å gjøre rask profitt, 30% rabatt var lokkende, men de hadde nok ikke sett for seg at kursen ville falle under emisjonskurs. Og kanskje ikke alle har likviditet til å vente på større kjøpsinteresse.

Vi er vel best tjent med en lav kurs frem til 20.12. Om kursen holder seg på 19 - 21 kr fram til da så vil det nok bli mager interesse for å ev. tegne seg i reparasjonsemisjonen. Spørsmålet er vel allerede relevant. Om det blir omsatt litt volum på eller under emisjonskurs, så faller vel poenget med emisjonen bort. De har allerede hentet 100 mill (+ ev. 15,5 mill), til tross for at de egentlig ikke hadde behov for mer enn 50 mill. Reparasjonsemisjonen var kun begrunnet med å gi de mindre aksjonærene mulighet til å tegne til samme kurs som i den rettede emisjonen som alt er gjennomført.
I og med at de mindre eierne allerede nå har hatt mulighet til å kjøpe aksjer til under emisjonskurs, så faller jo argumentet for emisjonen bort.
Det har vært omsatt 2-300.000 aksjer 19,60 - 20,20 etter emisjonen. Har vært liten kjøps interesse. Så de som ev. ønsker aksjer har hatt muligheten og vil få muligheten de neste dagene. Og de som ikke ønsker å kjøpe på 19,80 er vel neppe interessert i å kjøpe på 20 kr.

Dersom kursen fortsetter å ligge under 20-21 kr de neste dagene så håper jeg at styret er så fornuftige at de kanselerer fortrinsrett/reparasjonsemisjonen. Det vil være direkte sløseri å bruke mye penger på å få lage og godkjent et prospekt og så kjøre en emisjon hvor tegningskurs ligger over børskurs.
Skal ikke utelukke at noen ev. kommer til å tegne, men er vel tvilsomt at oppsluttningen her blir stor.

Jeg mener alle er best tjent med at emsjonen blir avlyst. Da får vi mindre utvanning. De som ønsker flere aksjer kan kjøpe på børs. Da sparer selskapet penger og så slipper de uheldig medieoppslag på at emisjonen ble mislykket.

Markedet sitter nå bare å venter på emisjonen. Og vi vil nok ikke få noen fart i aksjen før emisjonen er gjennomført, eller i beste fall melding om at de avlyser emisjonen. Melding om at omtrent ingen valgte å tegne aksjer vil trolig kortsiktig være negativt for kursen, selv om det egentlig vil være positivt for dagens aksjonærer på litt lengere sikt.

Vi så jo hvordan det gikk med obligasjonseierne, hvor kun 15,5 mill av 50 mill ble tegnet. Da var børskursen 20,20-20,40 og emisjonskurs 20,00. Så da kan det vel neppe bli mer poppulært å betale 20, nå som børskurs er 19,80.

Ekstraordinær generalforsamling skal stemme over emisjonen hvor obligasjoneierne fikk tegne og reparasjonsemisjonen. Så også der så kan denne delen av emisjonen bli avlyst. Men mest trolig så blir det godkjent om det fortsatt er styrets anbefaling.

Med den siste emisjonen så har risikoen i aksjen gått ned. De vil raskere kunne starte utbytte utbetalingene igjen. For noen år tilbake så delte jo Borgestad ut utbytte hvert år. Det tror jeg de vil starte med igjen, men ikke før tidligst 2021.
Flere aksjer i omløp vil gjøre aksjen mer attraktiv.

Redigert 20.02.2020 kl 13:20 Du må logge inn for å svare
sorte
20.02.2020 kl 15:16 1258

Er vel på tide å se litt på Borgestad igjen. Har vært stille her inne lenge ser jeg.

Som sikker de fleste har fått med seg så valgte styret å gjennomføre reparasjonsemisjonen på 20 kr. Interessen var naturlig nok svært laber hvor under 30000 aksjer ble tegnet.

Hvorfor kursen har ligget og fortsatt ligger under 20 kr, kan nok ha flere grunner. Innsiderne samt de største eierne tegnet seg for en betydelig andel av emisjonen, og de var villige til å betale 20 kr. Emisjonen ble betydelig oppjustert fra 50 mill, til 75 mill og så til 100 mill pga stor etterspørsel. Enkelte fikk ikke kjøpe og flere fikk mindre enn ønsket. Det var styret som bestemte hvem som skulle få tegne og hvor stort beløp.
Min forklaring på at vi i dag ligger på 19,20 og ikke over 20, er at det trolig var en eller flere kortsiktige investorer som tegnet seg i emisjonen hvor tegningskurs ble satt ca 30% under siste børskurs. De hadde nok håp om å gjøre en rask profitt ved å selge noen kroner over tegningskurs kort tid etter emisjonen. Men de hadde nok ikke vurdert likviditeten i aksjen. Og det at alle de største fikk muligheten til å tegne, som utgjorde ca 80% av aksjene, så ble faktisk 1 million aksjer på de minste en ganske så stor emisjon. Tilbudet av aksjer har vært større enn etterspørselen etter emisjonen. Alle har i etterkant bare sittet å ventet på reparasjonsemisjonen. Og steminingen har vært negativ da det ikke var forventet at reparasjonsemisjonen ville bli poppulær, noe som vise seg å stemme. Og nå er stemningen negativ fordi ingen ville tegne. Og de kortsiktige har nok mistet tålmodigheten og ønsker å få ut pengene til nye innvesteringer.

Men nå er det jo ikke mange dagene igjen til q4 blir presentert den 27.02.2019. Q4 har historisk vært endel svakere enn q3, men mest trolig så vil de vise til et løft i både omsetning og resultat i forhold til samme periode 2018. Et godt resultat vil fort endre stemningen og føre til at aksjen begynner å bevege seg oppover igjen.

Det ser ut til at Höganås Borgestad AB har hatt stor aktivitet i q4 https://www.facebook.com/hoganasborgestad/
Agora Bytom i Polen har en større utleiegrad og noe høyere leieintekter enn q4 2018.
sorte
20.02.2020 kl 15:23 1252

Men noen har tydeligvis troen på Borgestad.

Ivar Løge har kjøpt 300.000 aksjer i Borgestad til 20 kr, via selakapet Ivar Løge as
Og han vet tydeligvis hva han holder på med: https://finansavisen.no/nyheter/finans/2020/02/18/7499098/ivar-loge-har-tjent-44-mill.-hittil-i-2020
sorte
20.02.2020 kl 15:27 1249

OMA invest har tatt en post i Borgestad. Nå skal ikke jeg påstå noe, eller antyde at noe kanskje kan være litt i gråsonen her. Jeg sier ikke at det er grunn for å tro at det kan være noen informasjon på avveie..
Eieren av OMA har tidligere vært anklaget for innsidehandel (usikker på hva som ble resultatet i saken) så jeg har ingen holdepunkter for å kunne si at noe straffbart ble begått.
For å si det som det er så ble jeg litt nyskjerrig på hvem som står bak kjøp i Borgestad den siste tiden, og da hvem som står bak OMA. Kjente igjen navnet fra en sak for lang tid tilbake i DNB. Og da blir det fort at man stiller seg spørsmålet om det finnes en link i Borgestad (uten at jeg sier at noe straffbart er begått tidligere). En link ble funnet, men ikke noe som automatisk gir grunn til å undersøke mere.
Linken er at styremedlem har en nær familiær relasjon til en person som ser ut til å ha en relasjon til styremedlem i Borgestad.
For å komplisere det hele så har denne familiære relasjonen identisk navn med eier bak Mexico invest som også er eier i Borgestad, men det er altså sakk om en helt annen person som ikke tilknytning til Borgestad direkte.

OMA kan vise til gode resultater med sine innvesteringer de siste årene. Og eier er tidligere stjernemegler i DNB.sorte
20.02.2020 kl 15:37 1241

I tillegg så har kjente investorer som Tore Aksel Voldberg satset 2,5 mill kr på Borgestad gjennom Skøien as

Odd Rune Austgulen har gjennom Auris as også tegnet seg for 2,5 mill.

Frank Endre Stave har tegnet seg for 2 mill, i tillegg til posten han hadde fra tidligere.

Alle disse 3 er jo kjente investorer.
lynx
20.02.2020 kl 16:58 1212

Spennende om det blir salg av kjøpesenteret i år.
sorte
26.02.2020 kl 20:22 1081

Minner om at resultatet for 4 kvartal kommer i morgen 27.02. Ser at de har pleid å sende ut børsmelding om kvartalstall mellom 07:30 og 08:00.

Aktiviteten i 4 kvartal er historisk endel svakere enn 3 kvartal. Grunnen til det er at installasjonsvirksomheten har høyere aktivitet på sommeren da man ofte velger å gjennomføre vedlikehold/renovering av eksisterende annlegg i en periode hvor bedriftene har lavere aktivitet pga. ferieavvikling.
Eiendomsvirksomheten har naturlig nok en mer stabil inntekt gjennom året.

Om man ser på kursutviklingen de siste dagene så ser det ikke ut til at markedet har noen forventning om at resultatet vil bli særlig bra. I morgen får vi fasit.

Antall aksjer 12.726.385
Bokført EK per 30.09.2019 ca 450 mill.
Emisjon 100 mill + 16 mill + 0,6 mill = 116,6 mill. - noe kostnader ved emisjonen.
Resultat/ endring ek q4 (eksklusiv emisjoner) = ca 10 mill ?? Nå har ikke jeg vurdert valuta endringer, men kun sett på forventet overskudd etter skatt.

Totalt gir dette en bokført ek på ca 575 mill. Fordelt på 12,7 mill aksjer gir det en ny bokført verdi på ca 45 kr per aksje.

Bokført ek i Borgestad er en svært forsiktig verdsetting av verdiene i selskapet etter min mening. Om man tar utgangspunt i bokført ek i forhold til dagens aksjekurs så handles aksjen med 60% rabatt.

Hvorfor enkelte ønsker å selge aksjer til 18 kr, eller 27 kr lavere enn bokført verdi har jeg ikke helt forstått. Kan det være at noen sitter på informasjon om resultatet, og som derfor absolutt må ut før morgendagen ? Men det må i tilfelle helt forferdlige tall til for å ikke forsvare dagens kurs, og jeg har problemer med å tro at tallene kan være så dårlige.
Redigert 26.02.2020 kl 20:43 Du må logge inn for å svare
Norbo
27.02.2020 kl 08:51 1045

Sitter trygt i denne;))
sorte
27.02.2020 kl 10:31 1029

Nei, ingen stor risiko å sitte i denne. Men resultatet var vesentlig dårligere enn hva jeg hadde forventet og hva som var signalisert i november. Ser man bort fra engangseffekter som avsetning for tap på fordring og 2 prosjekter i ildfast, samt valuttaendring, så ser det vesentlig bedre ut, men fortsatt ikke godt nok.

De sier at omsetningen i ildfast vil ligge på 850 til 900 mill i 2020. Driftsmargin på mellomlangsikt 8-10%.

Norne kom med oppdatering i dag. De forventer en driftsmargin på 7% i 2020. De endrer ikke kjøpsanbefalingen med kursmål 27 kr.

Styremedlem kjøpte jo endel aksjer på 18,80 helt i slutten av januar, og da var han jo allerede kjent med resultatet. Så de som sitter nært på utviklingen har jo tydeligvis troen på at ting retter seg fremover.

Redigert 27.02.2020 kl 10:45 Du må logge inn for å svare
sorte
28.02.2020 kl 16:55 943

Benyttet muligheten til å handle endel flere aksjer i dag.

Kan ikke forstå annet enn at det var tvangssalg i dag. Som en var inne på tidligere her så tilbyr ikke Nordnet belåning i Borgestad, og det betyr jo at det gjerne er Borgestad som blir solgt for å skaffe penger.

Svært høyt volum i dag til Borgestad å være, så blir spennende å se hvem som har solgt og kjøpt.

Borgestad blir nå priset til 12,40 *12,7 mill = 157 mill. Det hadde jeg aldri trodd skulle skje. Etter emisjonen til kurs 20, så har de nå over 100 mill i kontanter. Trekker man fra det de har i kassa, så verdsettes nettoverdi av 61,8% av Höganås Borgestad, kjøpesenter i Polen, eiendommer i Norge og aksje beholdning til ca 50 millioner.
Kombinasjonen av et skuffende q4 og influensa panikk har virkelig skremt flere ser det ut til.
Men q4 er preget av engangskostnader, og det er vel liten fare for at Borgestad som eneste børsnoteret firma på Oslo børs som har overlevd både første og andre verdenskrig vil bli det firmaet som går overende pga litt influensa :)

Man kan i ettertid si at de var heldige med å fylle opp kassa til 20 kr, de står nå svært godt rustet til å møte ev. utfordringer.

sorte
04.03.2020 kl 19:16 790

750.000 aksjer ble i dag overført fra Sparebank1 Markets til Intertrade shipping as til kurs 20,13.

Intertrade shipping solgte i går 1,8 mill aksjer i Medistim og har mottatt ca 300 mill i oppgjør. Vil de være fornøyd med en eierandel på 5,89% i Borgestad eller vil noe av oppgjøret brukes til å øke sin eierandel ? Ønske om plass i styret ?

Intertrade shipping har gjort det meget godt i aksjemarkedet de siste årene, og nå satser de på Borgestad. Det er positivt!
Redigert 05.03.2020 kl 22:57 Du må logge inn for å svare
sorte
09.03.2020 kl 08:44 687

Alt ser ut til å stupe i dag, dette er nok dagen for å handle :)

Til tross for at alt går veien for Borgestad, så vil nok panikken presse aksjen ned. Bokført EK har nå økt fra 42 til ca 47 kr per aksje. Siden nyttår så har verdifallet på NOK i forhold til Euro økt verdien i Borgestad med ca 70 mill. I tillegg så vil jo også driftsresultatene løfte seg mye om den norske krona holder seg svak. Den svenske er også lav i forhold til euro, som også er positivt.
Og på toppen av det hele så faller rentene som en stein, noe som også er svært positivt for Borgestad.
Verdien av kjøpesenteret er mye høyere enn bokført verdi, som også betyr at valuttakursendringen betyr mer enn i forhold til bokført verdi. Altså så har verdien steget med langt mer enn 5 kr per aksje de siste dagene.

Litt rart at verdien har steget fra 42 til 47, mens aksjekursen har gått fra 20 - 13. Og mest trolig blir det billigere i dag :)
sorte
12.03.2020 kl 15:37 530

De fleste har nok alt fått det med seg, men Styremedlem Gudmund Bratrud har via Regent kjøpt 33000 aksjer til ca 11,90 kr. Han kjøpte også noe på 18,80 i slutten av januar. Og han tegnet aksjer for 10 millioner på 20 kr i slutten av desember.

"Borgestad ASA: Primærinnsiders kjøp av aksjer
Borgestad ASA har mottatt melding om at Regent AS, som er kontrollert av Gudmund Bratrud, styremedlem i Borgestad, i dag har kjøpt 33.000 aksjer i Borgestad til kurs NOK 11,8702 per aksje. Regent AS uten nærstående eier etter denne transaksjonen 573.122 aksjer i Borgestad ASA.

Gudmund Bratrud med nærstående eier etter denne transaksjonen 2.153.850 aksjer i Borgestad ASA. "


Kursen har i dag vært helt nede i 9,10 kr per aksje. Borgestad blir nå priset til kontantbeholdningen i selskapet. Dette selv om NOK fortsetter å svekke seg mye i forhold til Euro.

Man skal være forsiktig med å si at vi nå har sett bunnen, men jeg har valgt å kjøpe noe mer i dag. Jeg anser risikoen i Borgestad for å være lav, og rabatten i forhold til virkelig verdi er svært høy.

OSE. Børsen har stupt de siste dagene pga. virus frykt og fall i oljeprisen.
Når det gjelder "oljekrigen" så vil det komme en løsning etterhvert. Ingen av produsentlandene er tjent med en lav pris, og det er selvsagt bedre å redusere produksjonen med 5 -10% om man får dobbel pris for det man produserer og leverer. Ser poenget med at å holde prisen lav en periode fremover trolig vil kunne føre til en nedstenging og trolig avvikling av skiferolje produksjonen i USA, det vil naturlig nok være positivt på litt lengre sikt.

Når det gjelder viruset så er det straks vanskeligere å kommentere. Men positivt at Norge nå tar grep og stenger ned. Drastisk på kort sikt, men trolig beste løsning på litt lengre sikt. I tillegg til rentenedsettelse, mye likviditet tilgjengelig til bankene, samt bedre økonomiske betingelser for bedriftene.
Men mest positivt i dag er at antall nye smittede er redusert mye fra i går. Det var ventet en eksplosiv vekst, men antall smittede i går var 263. Nå er klokka 15:30 og vi har kun 38 nye tilfeller så langt i dag. Kommer selvsagt flere utover dagen og noe treighet i registreringer, men alt tyder på at man begynner å få kontroll. I følge pressekonferansen så blir alle tilfeller fortløpende registrert og de har kapasitet og tilgang på testutstyr. Tallene er derfor mest trolig riktige.

Så begge krisene kan fort vise seg å være avblåst om ikke så lenge. Det skal ikke mer til enn at antall nye smittede går ned (som det nå gjør i Norge), og at Russland og OPEC kommer i forhandlinger igjen. Dagens situasjon kan ikke sammenlignes med finanskrisen, og vi kan forvente at aksjemarkedet vil få en kraftig rekyl opp etterhvert. Kanskje like raskt opp som nedgangen.
gojo
25.03.2020 kl 09:47 299

Men her kan det se ut som om han har bommet. Allerede en halvering av kursen.
Norbo
25.03.2020 kl 09:50 297

Se på balansen. Her er det verdier mange ganger kursen.
gojo
25.03.2020 kl 10:03 288

Ja, kan absolutt være verdt å kikke nærmere på.
lynx
25.03.2020 kl 15:20 263

Innsidekjøp i dag av nærstående til styreleder. Et godt signal i vanskelige tider, nettopp slik en styreleder skal opptre. Mange har litt å lære der.
Norbo
25.03.2020 kl 17:25 235

Trist at noen ser seg nødt til å selge på disse nivåer. Dagen kurs tilsier jo at Bor blir uten inntekter i 3 år. Så ille er det ikke, denne stormen rir vi nok av slik som vi har gjort før.
sorte
26.03.2020 kl 23:21 169

I ettertid så kan man vel si at handelen i Borgestad nok ikke er det beste Ivar Løge har gjort. Kjøpet i emisjonen på 20 kr var jo en god pris der og da. Ny liste viser at han solgte seg ut i starten på mars med et betydelig tap. Han hadde nok tapt et par kroner mer om han hadde ventet til nå med å selge, så om han absolutt måtte ut så var det kanskje også et godt valg.

Men å selge verdier for rundt 100 kr for 12-13 kr vil nok ikke være et smart valg om man tenker litt mer langsiktig. Nå vet ikke jeg hva han måtte ha pengene til, men hadde vært av interesse å få vite hva han plasserte Borgestad pengene i.

Ivar løge er nok helt ute. Og må være noen andre som selger nå. Skal bli spennende å se oppdatert liste i starten av april. Det har ikke kommet noen meldinger, så kan jo ikke være noen som er innsider, og heller ingen som kontrollerer over 5%. Og da er det jo ikke så mange igjen på lista over top 20.

Helt enig med Norbo om at det er trist at noen må selge på dagens kurs. Er glad det ikke er meg, hadde neppe fått sovet godt om natta om jeg måtte selge Borgestad til rundt 10 kr aksjen. Jeg har istedet kjøpt aksjer hver dag denne uka. Planen var jo å gi meg for en stund siden, men å betale 9,40 for 100 kr blir bare for fristende til å avstå.

Ser ut til at markedet helt har glemt at kassebeholdning nå er større enn børsverdien. Ser også ut til at markedet ikke har fått med seg at NOK har svekket seg mye i forhold til Euro, og hvilken innvirkning det har på egenkapitalen til Borgestad.
Redigert 29.03.2020 kl 16:33 Du må logge inn for å svare
sorte
27.03.2020 kl 12:47 110

Ang. oppdateringen fra selskapet.

Jeg ser positivt på at selskapet sender ut informasjon ang. dagens situsjon og hvordan de venter å bli påvirket.

I Sverige går det aller meste som normalt. På fabrikken Höganås Bjuf så går produksjonen som normalt, og de har nok råmaterialer til produksjonen de neste månedene. De jobber med å sikre tilgangen også videre, og det ser ut til at de har kontroll på det. Fabrikken produserer for tiden for fult pga. en kraftig økning i ordrereserven.

I service og installasjon så har de flere pågående prosjekter. Noen større prosjekter som skulle utføres denne våren blir flyttet til høsten. Q1 er normal lavsesong, og det vil vel neppe få noen stor påvirkning for inneværende kvartal som straks er ferdig. Men det er grunn til å tro at aktivitet og omsetning vel bli noe redusert i Q2, og at vi kan forvente at denne reduserte aktiviteten vil bli flyttet til Q3 og Q4. Mest trolig til Q4, da Q3 normalt er det mest hektiske, og de neppe har kapasitet til så mye mer enn det som alt er planlagt.
Ingen permitteringer per i dag, men dette vurderes fortløpende. Det er bra at de er føre var og klar til å kutte kostnader så raskt som mulig om det vil bli nødvendig.

Når det gjelder Agora Bytom så er vel det den delen som hittil har blitt rammet. Det vil vel ikke ha noen påvirkning på Q1, med mindre de tar avsetninger for mulig fremtidig tapte inntekter. Leie blir betalt på forskudd, så leie for mars skal jo allerede være på konto.

Per i dag er 80% av kjøpesenteret stengt grunnet pålegg fra myndighetene.
Leieinntekter og virerefakturerte driftskostnader ligger rundt 20 mill per kvartal for Agora Bytom og eiendommene i Norge. Agora utgjør klart største andel. Om vi legger til grunn at de mister 80% av all leie (inkl. Norge) så utgjør det ca 5,3 millioner per måned. Men dette inkluderer også kostnader som trolig vil bli redusert noe. Man vil også trolig kunne spare noe på redusert strømforbruk, oppvarming osv.
Det kan være at de vil oppleve at noe av denne leien ikke vil bli betalt til rett tid. Leietaker er jo forpliktet til å betale etter kontrakt så lenge det ikke er senterets ansvar at de ikke får holde åpent. Trolig vil de tilby utsatt leie og ev. reduksjon eller bortfall i en periode til enkeltaktører.
Pålegget gjelder nå frem til 15 april. Det vil være rart om man fortsetter dette påbudet etter denne dato. I Norge så er jo ingen senter stengt, I Sverige så er alt åpent. ( treningssenter kan åpne igjen fra 26 mars). I Finland begynner de å åpne skolene igjen.
Jeg kan ikke forstå at de skal kunne ha mye strengere tiltak i Polen så veldig lenge. Det begynner nok å tære på likviditeten til næringslivet der også allerede, og med mindre staten går inn å dekker kostnadene, så blir de nødt til å åpne igjen.

Jeg tror at tapet til Borgestad blir minimalt. Om vi i verste fall sier at de taper 5 måneder med leieinteket, at ingen betaler og ingen kompensasjon fra staten, så er vi på ca 25 mill. Men mest trolig så er vi igang igjen ila april, og at de fleste vil betale husleie for hele måneden. Og da er tapet minimalt.

Borgestad har mye penger på bok i tillegg til tilgjengelig kreditt. De vil klare dette, og jeg ser absolutt ikke noe behov for å øke lån eller hente inn mer kapital. De fikk jo inn mye mer enn først planlagt i emisjonen på 20 kr i desember.