BOR-eiendom og industri i skjønn forening, EK=112


Borgestad har i de siste månedene falt fra kr. 50,- til ned mot kr. 35-36. Dette uten annet enn at de i Q3 rapporten informerte om at de har foretatt leietakerendringer som vil gi økt inntekt fra Q4 i 2018. Det er også foretatt visse endringer på eiersiden av segmentet industri hvor BOR har etablert et holdingselskap og minoritetsaksjonærene får eierandeler i holdingselskapet. Dette vil redusere adm. kostnadene til BOR og gi en enklere konsernstruktur. Det er helt klart eiendom som ut fra balansen har størst verdi og kjøpesenteret Agora Bytom ligger meget godt plassert i polen ikke langt fra Krakow og kun 15 km. fra Katowice hvor klimatoppmøtet nå holdes. Kan ikke skjønne annet enn at omsetningen på kjøpesenteret virkelig vil ta av når flere tusen politikere, byråkrater, journalister og andre nå er samlet i Katowice. Forøvrig er egenkapitalen pr aksje i selskapet (korrigert for minoritetsaksjonærer) NOK 112,- pr aksje, dvs 3 ganger dagens aksjekurs. Her er det bare å kjøpe og vente til flere oppdager denne undervurderte og underanalyserte aksjen.
Redigert 12.12.2018 kl 09:58 Du må logge inn for å svare
sorte
23.04.2020 kl 10:00 531

Er også et monent at Höganås Borgestad har sikret seg kontroll over hele verdikjeden alene. Etter det jeg vet så er det det eneste selskapet i bransjen som har nettopp det. De eier gruva der de tar ut mesteparten av råvarene til produksjonen. Så eier de fabrikken og FOU avdelingen. Og så har de salg og innsallasjon ute hos kunde. I tillegg så har de vedlikeholdsavtaler som sikrer vedlikehold og oppfølging i annleggene som er levert. Det vil derfor være omtrent umulig for annen produsent å komme inn på markedet her. Man har sikret seg en helt unik posisjon.
sorte
04.05.2020 kl 19:28 442

Jeg ser at jeg den 22.04 skrev at butikkene i Polen har åpnet igjen. Det gjaldt vist ikke all butikker og det var krav om direkte inngang fra gateplan. Men fra og med i dag så åpner alle kjøpesenter, også Agora Bytom. Men kinosalene har nok neppe åpnet ennå, det samme med treningssenter. Er vanskelig å finne informasjon på polske sider. Noen som har informasjon om dette ?

I følge ny lov så kan de ikke ta betalt for leie når butikker ikke kan holde åpnent pga. Korona viruset. Har ikke funnet noen informasjon om huseiere vil få en kompensasjon fra staten eller ikke. Men ville være rart om de ikke får dekket noen av sine kostnader. Borgestad klarer seg jo fint, men hva med de som kun satser på utleie av butikkareal i Polen og som er høyt belånt. Om det ikke kommer noen form for kompensasjon så er det grunn til å tro at leien vil bli satt opp etterhvert, for å kompensere for risikoen man da vil ha i fremtiden. Altså at leiepriser til butikker vil øke i forhold til utleie til boligformål og kontorer.

Borgestad har antydet 5,7 mill i tapt leie per måned. Om man da legger til grunn for at de har holdt stengt i 1,5 måneder, så er vi på ca 8,55. I tillegg så må man nok ta høyde for fortsatt bortfall av leieinntekter på kino og trengingssenter noe lengre. Så om man sier ca 10 millioner, så er vi nok innenfor.
Kan godt være at de vil få kompensert noe av faste kostnader i perioden, og/eller at de har klart å redusere noe på driftskostnad i den stengte perioden.
I verste fall så får vi en redusert inntekt på 10 millioner i Q2.

Tallene for q1 er utsatt fra 30.04 til 20.05. Sikkert for å få et bedre overblikk over konsekvensene, og slik sett få mulighet til å belaste q1 med tapsavsetning for tap i q2.

Hva kan vi vente i resultat for q1 2020 ? Eiendom er nok i utgangspunktet lite berørt i q1, men her kommer det garantert en tapsavsetning som trekker tallene ned. Borgestad er forsiktige, og de vil nok garantert ta et større tap for å være helt sikker på at de ligger innenfor, for så heller å reversere tapet i q2.

Industri har normalt lavest aktivitet i q1, men vi kan forvente en økning både i omsetning og resultat i q1 2020. Det har blitt gjennomført endel aktivitet, og produksjonen ved fabrikken har gått som normalt. Det er også grunn til å tro at salget har økt noe da kunder trolig har ønsket å bygge lager for å være sikker på å ha nok materiell til egen aktivitet.

NOK har svekket seg ca 15% mot euro fra 01.01.2020 til 31.03.2020. NOK har også svekket seg mye mot SEK. Jeg antar en valuttagevinst på ca 90 millioner i q1. (ca 7 kr per aksje).
Ser man på valluttaendring på virkelig verdi så er økningen på noe over 14 kr per aksje i q1, noe som faktisk er mer en dagens aksjekurs!

Årsresultatet 2019 ble endret noe (endring bokføring av utsatt skattefordel samt noe finanskost). Bokført ek er ca 40,5 kr per aksje 31.12. Per utgangen av q1 er vi nok på rundt 47 kr per aksje. ( selvsagt avhengig av resultatet i perioden).
Redigert 04.05.2020 kl 19:38 Du må logge inn for å svare
Norbo
06.05.2020 kl 20:35 395

Denne er nok tilbake mot 30 tallet før vi aner ordet av det.
bulleye
20.05.2020 kl 09:28 296

Lenge siden jeg har hatt aksjer i Borgestad (solgte meg ut i høsten 2019), men mener at det ligger så mye verdier i selskapet at det er uproblematisk at de regnskapssmessig går med underskudd. En valutakorrigering mellom euro/nok ga en positiv EK effekt på ikke mindre enn 84 mill. i kvartalet og ifølge mine beregninger prises selskapet til under 30% av EK. Synes dette rabatten er vel drøy og kjøpte ca. 10.000 aksjer i dag. Så får fremtiden vise om det var en riktig vurdering.
bulleye
20.05.2020 kl 14:20 263

Ser ut som det er flere som etterhvert har skjønt at BOR er et godt kjøp på disse nivåer. Skal nok opp mot kr. 18-20 igjen, men når det skjer er ikke lett å vite. Norne bruker å komme med en oppløftende analyse av BOR 2-3 ganger i året og det skjer vanligvis like etter kvartalstall. Da kon det være greit å sitte med noen aksjer i børsens rimeligste eiendomsselskap hvor du i tillegg får en industrieksponering og økt verdi grunnet svekket krone. Ett kinderegg mao.
sorte
21.05.2020 kl 00:22 217

Driftsresultatet var ca 1 mill bedre enn forventningene til Norne, men usikker på om de hadde lagt inn noen avsetning for tap. Om ikke så er jo resultatet ca 6 mill bedre. Omsetningen var ca 34 millioner høyere. Tror de hadde kursmål på 21 kr i siste analyse.
Bokført EK per aksje økte med ca 5 kr per aksje. Fra 40 til 45 kr i 1 kvartal.

Aksjen er nå priset til ca 25% av bokført. Men selskapet er jo ekspert på å skjule verdier, så oppsiden ved fremtidig realisajon er formidabel.
Jeg vet ikke hvor mange som fin leser årsrapporter, mye skjulte verdier som kommer frem i rapporten til Borgestad.
Bygg/tomt samt innvesteringeiendom er tilsammen bokført til historisk byggekost minus ca 150 mill i avskrivinger. I industri så er bokført verdi minst 187 millioner lavere enn virkelig verdi, i følge Borgestad selv. Og om ikke det var nok så har de satt bokført verdi av industridelen til 18 mill lavere enn selskapet sin bokførte verdi.

Ser også at Høganås Borgestad har kjøpt opp et selskap i Mosjøen i 1 kvartal. Selskapet fortsetter planen med å sikre seg hele produktporteføljen.
sorte
28.05.2020 kl 23:38 120

Aktieselskapet Borgestad understøttelsesfond

Dette er et fond som ble opprettet for mer enn 100 år siden for å gi økonomisk bistad til bla etterlatte av sjøfolk som arbeidet i rederiet. Nå er det vel mest støtte til politiske parti og andre gode formål.

En stiftelse eier jo seg selv, og Borgestad asa har ingen eierinteresse. Alikevel er de jo nært knyttet til Borgestad asa historisk, og ikke minst det at det har vært tradisjon for at styremedlemmer samt administrativ ledelse i Borgestad asa har hatt sentrale posisjoner også i stiftelsen.

Nå er ikke stiftelsen noe spesielt av interesse for min del annet enn at den forteller en del av historien. Men i dag fikk jeg litt mer interesse for dette.

Av protokoll fra generalforsamlingen i dag går det frem at stiftelsen har gitt fullmakt til styreleder i Borgestad for å stemme for sine 75000 aksjer.
Dette er første gang det kommer frem at stiftelsen sitter på disse aksjene, og om man kontrollerer lister fra tidligere så kommer de ikke frem der.
Det er alså temmelig sikkert at stiftelsen har kjøpt disse aksjene i markedet nå i 2020.

Og da kommer neste spørsmål. Er dette innside kjøp ? Ja,nei, kanskje.
Juridisk så har jo ingen av innsiderne direkte eller inndirekte økt sin eierandel, og er det da et innside kjøp ?

Pål Feen Larsen er CEO/CFO i Borgestad og sitter som styremedlem i stiftelsen.
Christen Knudsen er tidligere CEO, og nå styreformann. Han er også største aksjonær via Mantone as. Han er styreleder også i stiftelsen.
Tidligere varamedlem og nå ordinært styremedlem i Borgestad Jacob Møller sitter også som styremedlem i stiftelsen.

Disse 3 personene er de i Borgestad som vet mest av alle om status i Borgestad. Og det ville være rart om man kan tenke seg at disse 3 sitter i styret i stiftelsen og bestemmer seg for å kjøpe 75000 aksjer i markedet uten å ha med seg innside informasjon fra Borgestad.

Meldeplikt eller ikke, vi er i det minste i gråsonen. Men det er jo ingen som direkte tjener på fremtidig gevinsten, foruten at stiftelsen er til fordel for de ansatte.

Kjøpet forteller iallefall at ledelsen og styret i Borgestad asa mener at aksjen er lavt priset og forventer oppgang, iallefall på litt sikt. Og det er jo positivt :)
Redigert 28.05.2020 kl 23:42 Du må logge inn for å svare
lynx
29.05.2020 kl 08:28 76

Dette var interessant, takker for bra innlegg.