Politisk krise i flere europeiske land

brahman
12.12.2018 kl 10:37 322


Sverige: Over 3 måneder etter valget - men fortsatt ingen regjering. Nær 20 prosent av velgernes valg holdes utenfor.

Storbritannia/England: Kaos rundt Brexit.

Frankrike.: Omfattende misnøye mot regjering og president. Macron helt ned mot 18% støtte i folket. Høye skatter og dyrtid for den fattigere del av befolkningen, og middelklasen likeså.


En fellesnevner eller to må vel finnes..

At politikerne vet bedre enn folket og derfor ikke tar hensyn til folkets mening er vel det mest åpenbare?
brahman
12.12.2018 kl 21:05 263


"By Jon Rappoport

In the run-up to the Brexit vote in 2016, immigration came to the fore as the key issue. But of course, the European Union has a policy of opening borders of all member countries.

The EU wants one continent, no separate countries - and the way to achieve that is by creating a massive flood of migrants. Destroy traditions and cultures that define countries. In the process, accept terrorism as "inevitable". Don`t talk or write about the actual effects of immigration.Tthat would be "hate speech". Keep eyes and mouth shut, and march straight ahead into a future of an European continent ruled from above by the EU.

(...)

The issue, in case it`s unclear, is all about Globalism. According to that tantalyzing political philosophy, of which the EU is a standard bearer, there are no nations, there are only mega-corporations and banks."


Fellesnevner på alt dette er fraværet av folkegodkjente valglover og demokrati.

La oss skifte ut folket,er melodien blandt elitepolitikerene ...
børst
13.12.2018 kl 06:18 196

Europa blir mer og mer dysfunksjonelt, preget av politisk kaos, sosial uro, lav økonomisk vekst og økende gjeld. Og dette er en selvforsterkende, negativ spiral. Før eller siden får man et totalt sammenbrudd av samfunnet, som vil gi et påskudd for å innføre fascisme og militærdiktatur. Og dette kan til og med være hensikten med den sinnsvake politikken som føres, å kjøre samfunnet så til helvete at det eneste som kan opprettholde ro i gatene er ubegrenset makt i ubegrenset tid for en liten begrenset klikk av maktpolitikere.
brahman
27.12.2018 kl 09:28 153

"Krisene sprer seg i Europa. De har flere fellestrekk.

Har regjeringskrisen i Sverige, brexit-kaos og kjempeprotester i Paris noe til felles ? Ja, mener forskere."

- Aftenposten. (i dag)
----------

Velkommen etter..
Redigert 27.12.2018 kl 09:30 Du må logge inn for å svare