NOM - På tide å handle?

NOM 12.12.2018 kl 11:11 13098

Hei godtfolk.

NOM har som dere alle vet klint til med emisjon på 2,3, akkurat slik doktoren foreskrev. Men, men nok om det! Penger er hentet, plassert på bok og klare for nye krumspring.
En aksje har en tendens til å kjøre en litt lengre vaskeprosess i forkant og etterkant av gjennomføring av emisjon, akkurat slik vi nå har vært vitne til i NOM. Men NÅ, tipper jeg denne prosessen begynner å miste dampen, noe volumet i det siste klart også viser. Teknisk har aksjen satt en fin dobbeltbunn på 2,27 og neste nivå vi må følge med på for fullbyrdelse av formasjonen er 2,5. Target ved brudd er altså 2,8ish, noe som og er nivået aksjen lå på når emisjon ble meldt. Det har vel aldri vært gjennomført en emisjon i NOM hvor aksjen ikke har gått rett opp i etterkant og jeg vil tippe det heller ikke er tilfelle nå. Jeg har derfor handlet mye i det siste og ligger klar for mer nedfallsfrukt. På et tidspunkt vil kjøperne måtte krype opp i kurs for å fyll på ordrene sine og da ruller ballen fort i en aksjen med så stor spread som NOM.

Kanskje NOM blir årets lille rakett? ;-) Det hadde isåfall vært vel fortjent.

Lykke til!
_HH_
02.01.2019 kl 18:12 2422

Eg registrerer at dei kritiserer Promine for litt forskjellig, men dersom dei verkeleg var seriøse og det eksiserer seriøse planar så er det vel berre å leggje dei fram for kommunen og offentlegheita? Det er ikkje akkurat slik at dette er farleg eller konkurranseproblematisk sidan dei forsøker å tvinge NOM til å drive på same måte? Da må dei jo kunne legge fram gruveplanane sine slik at desse kan kvalitetssjekkast...I tillegg vrir AMR på heile situasjonen, det er AMR som har bedt om å stoppe NOM sin prosess med bakgrunn i deira planar og da er det innlysande at det er dei som må dokumentere grunnlaget for dette. Det er ikkje kommuna eller Promine si oppgåve. Når AMR av ein eller anna grunn held tilbake eller ikkje kan legge fram dokumentasjon på planane sine kan berre Promine forholde seg til den informasjonen som er offentleg. Det er også forskjell å spørre etter avklarande informasjon knytt til allereie eksisterande dokumenter og om å be AMR leggje fram fullstendige dokumentasjon på noko som dei ikkje har presebtert offentleg.


Dei som følgjer litt med kan sjå at no har AMR skifta plan, dei skal leggje fram eit utkast til reguleringsplan ila året.. sist dei var i media skulle dei sende inn ein driftsplan for vevringssida...planane skiftar fort hjå AMR, rotar dei med plantypane eller har skipet byrja å ta inn vatn så rottene byrjar å bli desperate?
Ein annating som er verdt å merke seg er at det er med stor sannsyn berre TVR som står for arbeidet AMr leverer inn. Det kan tyde på at dei ikkje har mykje midlar til rådigheit, elles ville dei ha nytta eksterne konsulentar og jobba på fleire frontar samstundes..men dette kostar pengar.
Redigert 02.01.2019 kl 18:13 Du må logge inn for å svare
_HH_
02.01.2019 kl 21:59 2285

Når det gjelder AMR sitt siste utspel om å starte opp ein reguleringsplan på Vevringssida kan kommuna stoppe dette i fyrste oppstartsmøte.

Var eg kommuna ville eg ha sagt nei med bakgrunn i allereie eksisterande plan og at dei privatrettslege forholda er uklare. Derfor kan ikkje kommuna ta stilling til saka.

Boss 99
07.01.2019 kl 11:20 1606

Trodde ikke vi skulle surre rundt på emi kurs så lenge. Hva skjer ?
Skazy
07.01.2019 kl 11:53 1561

Vi trenger positive nyheter som fanger mer enn den vanlige nom-eiers interesse.
Noe som media er villige til å skrive om.
Kanskje ting vil røre på seg når det begynner å skje ting i Finland?
Nomere flest fikk vel kjøpt seg fornøyde under den siste emisjonen, og det er kanskje noe begrenset interesse for et lite og ukjent selskap.

Og vi trenger ikke nedgang på verdens børser... (Skulle nok egentlig ønske at jeg var ute av markedet selv...)
Redigert 07.01.2019 kl 12:06 Du må logge inn for å svare
Råvarer
07.01.2019 kl 21:29 1348

Gruveselskaper kan i mange tilfeller være som en headge til de andre selskapene på børsen ved en korreksjon. Verdien på Rutil, Granat og Litium forsvinner jo ikke under en krise, og er mer avhengig av prisen på råvaren og markedsutsiktene. Disse selskapene kan i noen tilfeller til og med stige under en krise. Så må man se på selskapet. Har gruveselskapet mye gjeld ligger det dårlig til, det har jo ikke NM. Derimot er en svakheter som å være i behov av finansiering av DFS noe vanskeligere under en krise. Risikopåslaget kan bli høyere, eller at selskapet må utsette prosjektet noe. Nå har NM en joker eller et ess i armen, og det er at de kan selge sine 20% i Keliber om krisen er som verst under finansieringen av Engebøprosjektet. Det er ganske unikt at et junior mining selskap har en slik tilgang til kapital eller ekstra sikkerhet i et lån. Ledelsen har vist at de er i stand til å kontrolere kriser og utviklings hastigheten på prosjektene ved kriser før, så jeg er helt trygg på at de klarer en finanskrise på 1 år eller 2.
Kvabb
06.11.2019 kl 23:47 481

fryktløs
13.12.2018 kl 08:31 5230
Bluevelvet! Stilte deg 3 seriøse og viktige spørsmål og jeg synes dine svar ikke er så seriøse,eneste du har kommet frem til er at Nom sannsynligvis vil være mye verdt når disse 3 ting har skjedd og det må jeg være enig med deg i. Et annet spørsmål til deg. Hva tror du Nom sin eierandel i Keliber er verdt. Nå skal jo Keliber snart børsnoteres og da får vi svaret. Men hva tror du?. 1kr-3kr -5kr eller mere..Nom sin eierandel i Keliber er forresten på 20% så da får du litt hjelp i regnestykket:=) Faktisk veldig viktig for min investering at Nom eier så mye i denne enorme Lithiumgruva. Andre kan også komme med en seriøs verdivurdering om hva verdien er. Kanskje HH har lyst å ptøve seg på dette enorme regnestykket som bare blir mere og mere verdt. Lykke til.
Kvabb
07.11.2019 kl 15:26 340

Hva tror DU "fryktløs" ?????