Krav om skuffer under mærene ?


https://www.dn.no/havbruk/laks/lakseoppdrett/havforskningsinstituttet/havforsker-en-halv-kilo-dritt-og-slam-per-kilo-laks/2-1-498915

For å samle opp dritten fra oppdrettsfisken. Det må stilles strengere krav. Det er ikke bare å svine til fjorder og hav, og putte for mange fisk
for trangt sammen.