-Oslo Vest 6 millioner kroner for leilighet på 55 kvadratmeter.

12.12.2018 kl 23:30 1180

Prosjektet består av i alt 329 selveierleiligheter fordelt på tre bygg rett ved Frognerparken. De 46 første leilighetene er nå lagt ut for salg. Prisene i prosjektet starter på 6 millioner kroner for en treromsleilighet på 55 kvadratmeter.

https://www.aftenposten.no/norge/i/EoPpe2/Obos-leilighet-selges--for-95-millioner-kroner
Puta1n
13.12.2018 kl 22:20 960

Bolig i Oslo er fortsatt billig sammenlignet med New York og London.

Euforien har nå slått inn i OBOS også, mens resten av markedet faller hardt. Denne blir historisk

Den utløsende faktoren til Christaniakrakket var konkursen i Chr. Christophersen & Co i juni 1899, som etter en voldsom ekspansjon hadde mistet oversikten over driften og ble tvunget til å begynne med «vexelrytteri» av store dimensjoner for å holde driften i gang. Det skal ha vært firmaets bankbud som i sin daglige runde nevnte at dette nok var de siste veksler firmaet kunne innfri som utløste selve konkursen. Etter sigende skal banksjefen ha sagt i en middag med generalkonsul Christophersen samme kveld:

«De får nok skaffe Dem et mere diskret bankbud.»
Firmaets totale gjeld var da på 14 millioner kroner, tilsvarende 20 % av statens årlige utgifter.

Krakket medførte et kurstap i de nystiftede bankene på til sammen 17 millioner og etter få år måtte alle de nystiftede bankene innstille.

Den omfattende boligbyggingen hadde medført at 10 % av bygningsmassen stod ledig, og husleiene i noen nye leiegårder ble satt til null, for at folk skulle bli boende og derved forhindre forfall. Folketallet i Kristiania sank i perioden 1900 til 1905, selv om fødselsoverskuddet skulle tilsi at befolkningen burde økt. Antall byggemeldinger gikk ned fra 1756 i 1898 til 764 i 1900, og produksjon av byggematerialer som murstein ble mer enn halvert.
Redigert 14.12.2018 kl 01:21 Du må logge inn for å svare

Her lukter det stormannsgalskap laaang vei.